Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Мінпраці України, Мінекономіки (з 2005 р.), Мінфін України [...]; Наказ від 17.06.2008304/221/805/188/2447
Документ z0605-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
17.06.2008 N 304/221/805/188/2447
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2008 р.
за N 605/15296

Про затвердження Змін до Методики обчислення
сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 31.01.2007 N 99 ( 99-2007-п ) "Про затвердження
Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася
поховати померлого" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики
України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України від 15.11.2001 N 486/202/524/455/3370 ( z0112-02 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за
N 112/6400 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту державного соціального захисту населення
Міністерства праці та соціальної політики України зареєструвати
цей наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників міністрів та заступника Голови Держкомстату відповідно
до розподілу обов'язків.
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Денісова
Міністр економіки України Б.Данилишин
Міністр фінансів України В.Пинзеник
Голова Державного комітету
статистики України О.Осауленко
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Ю.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства економіки
України,
Міністерства фінансів
України,
Державного комітету
статистики України
та Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
17.06.2008
N 304/221/805/188/2447
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2008 р.
за N 605/15296

ЗМІНИ
до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги
( z0112-02 )

1. Підпункт 1.4 пункту 1 виключити.
2. У пункті 5: у підпункті 5.3 слова "одноразової допомоги при народженні
дитини, виплата якої здійснюється у дев'ятикратному розмірі
прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років" замінити
словами "допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється
одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень,
другої дитини - 4 840 гривень, третьої та наступної дитини -
5 000 гривень", слова "у тому числі громадських та благодійних"
виключити, після слів "позики чи кредитів" доповнити словами "та
щомісячні компенсаційні виплати"; у підпункті 5.5 слова "середньої заробітної плати
працівників, зайнятих в галузях економіки" замінити словами
"середньомісячної номінальної заробітної плати працівників,
зайнятих в економіці".
3. У пункті 8: у підпункті 8.2 слова "одноразової допомоги при народженні
дитини, виплата якої здійснюється у дев'ятикратному розмірі
прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років" замінити
словами "допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється
одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень,
другої дитини - 4 840 гривень, третьої та наступної дитини - 5 000
гривень", слова "у тому числі громадських та благодійних"
виключити; доповнити новими підпунктами 8.6 та 8.7 такого змісту: "8.6) суми, які сплачуються підприємствами, установами та
організаціями за договорами добровільного медичного страхування
своїх працівників; 8.7) допомога громадських та благодійних організацій.".
Директор Департаменту державного
соціального захисту населення В.Мущинінвгору