Документ z0587-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2019, підстава - z0130-19

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2014  № 197


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2014 р.
за № 587/25364

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 35 від 11.01.2019}

Про внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року № 612, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2007 року за № 1349/14616 (далі – Порядок), такі зміни:

1) у пункті 1.2 глави 1 слова „управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) державних адміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад” замінити словами „структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад”;

2) у главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

„3.1. Посвідчення (опис наведено в додатку 2) виготовляється на підставі замовлення Міністерства соціальної політики України.”;

у пункті 3.2 слова „Міністерстві праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управліннях праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головному управлінні соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації, Управлінні праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації” замінити словами „Міністерстві соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”;

у пункті 3.3 слова „Міністерстві праці та соціальної політики України відповідальні особи Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації передають їх відповідним управлінням праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) державних адміністрацій, структурним підрозділам з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад” замінити словами „Міністерстві соціальної політики України відповідальні особи Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій передають їх відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад”;

3) у пункті 4.2 глави 4:

в абзаці другому слова „начальників управлінь праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) державних адміністрацій, структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад” замінити словами „керівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад”;

в абзаці третьому слова „начальник управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) державних адміністрацій, структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад” замінити словами „керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад”;

4) у тексті додатка 1 до Порядку слова „начальник управління” в усіх відмінках замінити словами „керівник структурного підрозділу” у відповідних відмінках.

2. Департаменту державної соціальної допомоги (В.Музиченко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В.Мущиніна.

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України


О. Мусійвгору