Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
Держкомзем України, Мінфін України, Мінекономіки; Наказ, Інші від 15.06.200197/298/124
Документ z0579-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.05.2016, підстава - z0627-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 97/298/124 від 15.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2001 р.
за N 579/5770
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 83/411/625 ( z0627-16 ) від 05.04.2016 }
Про затвердження Розмірів оплати
земельно-кадастрових робіт та послуг
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету по земельних ресурсах
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
N 66/438/1777 ( z0574-02 ) від 18.06.2002 )

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 1 листопада 2000 р. N 1619 ( 1619-2000-п ) "Про затвердження
Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на
платній основі державними органами земельних ресурсів"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та
послуг, що додаються. 2. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки
Крим по земельних ресурсах, начальникам обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів забезпечити
виконання цього наказу. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Кулініча В.В.
Голова Державного комітету України
по земельних ресурсах А.Даниленко
Міністр фінансів України І.Мітюков
Міністр економіки України В.Роговий
Затверджено
Наказ Держкомзему України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України
15 червня 2001 року N 97/298/124
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2001 р.
за N 579/5770
РОЗМІРИ ОПЛАТИ
ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
застосовуються державними органами земельних ресурсів та
рекомендовані для застосування підприємствами, організаціями,
проектними інститутами, вишукувальними експедиціями,
госпрозрахунковими групами та іншими підприємницькими структурами
незалежно від форм власності та відомчої належності на всій
території України. Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг,
вартість яких не встановлено, здійснюється за цінами, визначеними
договорами. ( Пункт 1 в редакції Наказу Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 )
від 24.12.2001 )
2. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
використовуються при визначенні вартості робіт з виготовлення
проектної і вишукувальної продукції та надання послуг у
відповідності до діючих в Україні нормативно-правових та технічних
актів. 3. Вартість земельно-кадастрових робіт та послуг визначається
на основі індексів визначення кошторисної вартості проектних та
вишукувальних робіт калькуляційним (поелементним) методом та
вартості людино-дня. 4. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
ураховують усі види витрат праці, необхідних для виготовлення
проектної та вишукувальної продукції встановлених складу та
якості: безпосереднє виготовлення продукції або надання послуги; перевірку проектної та вишукувальної документації іншими
фахівцями; унесення доповнень та змін у документацію після її погодження
з іншими організаціями і закладами; виготовлення проектних та вишукувальних документів та їх
розмноження; участь робітників, які виконують вишукувальні роботи,
дослідження і лабораторні аналізи; оплату праці водіїв транспортних засобів при виготовленні
проектної та вишукувальної продукції; безпосереднє керівництво роботами; забезпечення виконання робіт. 5. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг не
враховують витрати, які визначаються в конкретних умовах додатково
згідно з угодою на проведення робіт, на: унесення в проектну і вишукувальну продукцію доповнень,
пов'язаних зі зміною виданих замовником завдань або технічних
умов; розробку проектних рішень у двох та більше варіантах; участь організації-виконавця в розробці завдання на
проектування або в складанні технічних умов; оформлення технічних завдань на виконання інженерних
вишукувань; транспортування до об'єкта роботи і у зворотному напрямку
спеціальної техніки, обладнання та інструментів, що необхідні для
виконання обстежувальних і вишукувальних робіт; будівельні матеріали, що потрібні для виготовлення межових
знаків, ремонту пунктів геодезичної мережі й аналогічних потреб;
оренду транспортних засобів особливого призначення; утримання
спеціального вишукувального обладнання; будівництво тимчасових
інженерних споруд, виробничих й інших приміщень; вирубування і
викорчовування лісу; відновлення (рекультивацію) природних
ресурсів, пошкоджених під час виконання проектних і вишукувальних
робіт; експертизу проектної та вишукувальної документації; витрати на метрологічне забезпечення єдності та точності
вимірювань; витрати на відрядження. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з
Наказом Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 ) 6. Використання розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та
послуг не виключає застосування недержавними підприємствами та
організаціями, за домовленістю сторін, договірних розцінок на
виготовлення проектної та вишукувальної продукції та надання
послуг. 7. При виготовленні проектної і вишукувальної продукції у
терміновому порядку, за домовленістю сторін, до вартості робіт
застосовується підвищувальний коефіцієнт, але не вищий за 1,5. 8. При виконанні польових вишукувальних та землевпорядних
робіт (розділи 1 та 5) у несприятливий період з 15 листопада до 15
квітня до вартості відповідних робіт застосовується коефіцієнт
1,2. 9. При виконанні робіт на об'єктах, що розташовані в
гірських районах висотою понад 1 км над рівнем моря, до цін
уводиться підвищувальний коефіцієнт К=1,0+0,18х(n-1,0), де n -
висота над рівнем моря, у км. ( Розділ доповнено пунктом 9 згідно
з Наказом Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 ) 10. Податок на додану вартість розраховується у відповідності
до чинного законодавства. ( Розділ доповнено пунктом 10 згідно з
Наказом Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 ) 11. При виконанні робіт на об'єктах з особливим режимом
(прикордонні райони; полігони; аеродроми; будівельні майданчики,
на яких виконуються вибухові роботи; території з підвищеним рівнем
радіоактивності, у межах 30-кілометрової зони; внутрішні території
вибухонебезпечних, шкідливих і гарячих цехів підприємств
оборонної, хімічної, металургійної, вугільної і гірничодобувної
промисловості; діючі електричні станції і підстанції) до цін
застосовується підвищувальний коефіцієнт, що не перевищує 1,50
включно. ( Розділ доповнено пунктом 11 згідно з Наказом
Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 )
1. ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАНОВО-КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
1.1. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ
При виконанні топографо-геодезичних вишукувальних польових
робіт ураховуються такі категорії складності місцевості:
I категорія Відкрита місцевість з нахилами до 2 градусів.
II категорія а) місцевість з нахилами до 2 градусів з рідким лісом або
кущами; відкрита річкова заплава, місцями заболочена, з невеликою
кількістю озер; відкриті ділянки меліорованих земель з невеликою
кількістю каналів; відкриті прохідні болота; б) відкрита місцевість з нахилами 2-5 градусів з невеликою
кількістю лощин, западин, пагорбів.
III категорія а) місцевість з нахилами до 5 градусів, заросла середньої
густоти лісом або кущами; відкриті ділянки меліорованих земель з
розгалуженою мережею польових доріг і невеликою кількістю каналів;
ділянки, зайняті садами і виноградниками; відкрита заболочена
річкова заплава з великою кількістю стариць, рукавів; напівзакрите
легкопрохідне або відкрите болото, заросле лісом; б) місцевість з нахилами 5-8 градусів з великою кількістю
балок і ярів.
IV категорія а) місцевість з нахилами до 5 градусів, заросла густим лісом
або кущами; меліоровані землі з високою рослинністю, з густою
мережею польових доріг, каналів і валів; сади і виноградники на
меліорованих ділянках; річкові заплави з великою кількістю
стариць, рукавів; б) бугристі піски, покриті кущами.
V категорія Місцевість з нахилами 5-10 градусів, заросла лісом або
кущами; зайнята садами або виноградниками; незакріплені піски з
складними формами рельєфу.
Примітки: 1. Категорії складності використовуються для визначення
трудовитрат на території, що розташована за межами населених
пунктів. 2. При зйомці територій населених пунктів (сіл, селищ, міст)
трудовитрати визначаються згідно ДБН Д.1.1-7-2000. 3. Для розрахунків приймається, що людино-день становить 8,2
години, а кошторис - 91 гривню за людино-день на польових роботах
і 54 гривні - на камеральних.
1.1.1. Прокладання полігонометричних ходів
Роботи з прокладання полігонометричних ходів повинні
включати: підбір планово-картографічних матеріалів, виписку з
каталогів координат початкових пунктів триангуляції; складання
проектів прокладання ходів; вибір і перевірку інструментів;
організацію польових робіт; обстеження траси прокладання ходу;
вибір місць установлення знаків; закріплення допоміжних точок;
пошук пунктів триангуляції (полігонометрії), між якими
прокладається хід; виміри кутів і ліній; обробку польових
вимірювань; визначення координат точок ходу; посвідчення справи та
виправлення виявлених недоліків; складання каталогів координат і
короткого звіту про виконану роботу; оформлення та формування
матеріалів. Кінцева продукція повинна включати матеріали польових
вимірювань і камеральної обробки, сформовані в справу про об'єкт
(населений пункт, ділянку).
Таблиця 1.1
Трудовитрати та кошторисна вартість на 1 км ходу
------------------------------------------------------------------ Одиниця виміру | Категорії складності |----------------------------------------------- | I | II | III | IV | V ------------------+---------+---------+---------+--------+-------- Людино-дні | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 Кошторисна | 91,0 | 118,3 | 136,5 | 163,8 | 182,0 вартість, грн. | | | | | ------------------------------------------------------------------ Примітки: 1. Вартість ураховує проведення вимірів з 3 точок на 1 км
ходу. За інших умов у норми вводиться коефіцієнт
K = 1,0 + 0,08(n-3), де n - кількість точок на 1 км ходу. Вартість
ураховує прокладання ходу полігонометрії IV класу, при прокладанні
полігонометрії I розряду вводиться коефіцієнт 0,7; II розряду -
0,6. 2. Вартість ураховує використання різних технологій і
інструментів, які дають змогу одержати відносну точність для
полігонометрії IV класу (1:25000), I розряду (1:10000), II розряду
(1:5000). 3. При виконанні робіт на вулицях міста або в смузі
відчуження автомобільних (залізничних) доріг з інтенсивним рухом
необхідно застосовувати коефіцієнт 1,20.
1.1.2. Прокладання теодолітних ходів
При прокладанні теодолітних ходів виконуються такі роботи:
підбір планово-картографічних матеріалів; виписка з каталогів
координат пунктів триангуляції, між якими проектується прокладання
ходу; складання графічних проектів прокладання ходів; вибір і
перевірка інструментів; організація польових робіт; обстеження
місцевості, де планується прокладання ходу; вибір місць
установлення точок і їх закріплення; пошук пунктів триангуляції,
між якими прокладається хід; установлення віх на пунктах, де
втрачені зовнішні знаки; розчищення ліній ходу (без рубки просік),
виміри кутів і ліній; ведення польового журналу; контрольні
підрахунки; обрахування координат; складання каталогу; посвідчення
матеріалів; виправлення виявлених недоліків; складання короткого
звіту; оформлення та формування матеріалів. Кінцевою продукцією є: матеріали польових вимірювань, каталог
координат, пояснювальна записка об'єднані у справу на об'єкт
(ділянку).
Таблиця 1.2
Трудовитрати та кошторисна вартість на 1 км ходу
------------------------------------------------------------------- Одиниця виміру | Категорії складності |------------------------------------------------ | I | II | III | IV | V ------------------------------------------------------------------- Людино-дні/кошторисна вартість ------------------------------------------------------------------- Середня довжина сторін ходу, м: ------------------------------------------------------------------- до 100 |1,0/91,0|1,3/118,3|1,5/136,5|1,8/163,8|2,0/182,0 від 101 до 150 |0,8/72,8|1,0/91,0 |1,2/109,2|1,4/127,4|1,6/145,6 від 151 до 200 |0,6/54,6|0,8/72,8 |0,9/81,9 |1,1/100,1|1,2/109,2 від 201 до 250 |0,5/45,5|0,7/63,7 |0,8/72,8 |0,9/81,9 |1,0/91,0 від 251 до 300 |0,4/36,4|0,5/45,5 |0,6/54,6 |0,7/63,7 |0,8/72,8 -------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. При виконанні робіт на вулицях міст або в смузі відчуження
автомобільних (залізничних) доріг до трудовитрат застосовується
коефіцієнт 1,20. 2. Вартість ураховує прокладання ходів з точністю 1:3000 -
1:4000. За інших умов уводиться коефіцієнт 0,8 при 1:2000 і 0,7
при 1:1000.
1.1.3. Прокладання нівелірних ходів
При прокладанні нівелірних ходів виконуються такі роботи:
підбір матеріалів; виписка висот реперів, до яких проектується
прив'язка; складання проекту прокладання ходів; підбір і перевірка
інструментів; організація польових робіт; рекогносцировка ліній
прокладання ходу; пошук на місцевості реперів, від яких будуть
розпочинатися і на яких будуть закінчуватися ходи; нівелювання;
ведення польових журналів; контрольні вирахування; складання
відомості перевищень і схеми ходів; оформлення журналів;
проведення обчислень ходів і врівноваження систем ходів; складання
каталогу висот тимчасових і постійних реперів; посвідчення
матеріалів та виправлення виявлених недоліків; оформлення та
формування матеріалів. Робота завершується складанням матеріалів вимірювань і їх
обробки та об'єднаням у справу на об'єкт (ділянку).
Таблиця 1.3
Трудовитрати та кошторисна вартість на 1 км ходу
------------------------------------------------------------------- Одиниця виміру | Категорії складності |------------------------------------------------ | I | II | III | IV | V ------------------------------------------------------------------- Нівелювання III класу ------------------------------------------------------------------- Людино-дні | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,71 Кошторисна | 31,85 | 40,95 | 50,05 | 59,15 | 64,610 вартість, грн.. | | | | | ------------------------------------------------------------------- Нівелювання IV класу ------------------------------------------------------------------- Людино-дні | 0,32 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,65 Кошторисна | 29,12 | 38,22 | 47,32 | 56,42 | 59,15 вартість, грн.. | | | | | ------------------------------------------------------------------- Технічне нівелювання ------------------------------------------------------------------- Людино-дні | 0,26 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 Кошторисна | 23,66 | 36,4 | 45,5 | 54,6 | 59,15 вартість, грн.. | | | | | -------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. При виконанні нівелювання в смугах відводу залізничних і
автомобільних доріг до трудовитрат застосовується коефіцієнт 1,20. 2. При виконанні нівелювання на місцевості, де кількість
штативів на 1 км перевищує 35, до трудовитрат застосовується
коефіцієнт 1,25.
1.1.4. Топографічні зйомки (мензульні і тахеометричні)
При виконанні мензульних та тахеометричних топографічних
зйомок виконуються такі роботи: підбір планово-картографічних
матеріалів; розробка проекту побудови планово-висотної основи;
підбір і перевірка інструментів; організація польових робіт;
рекогносцировка місцевості; вибір місць розміщення точок
планово-висотної основи і закріплення їх на місцевості;
вимірювання кутів і довжин ліній; прокладання нівелірних ходів;
камеральна обробка польових вимірювань для створення
планово-висотної основи і складання каталогів координат і висот;
підготовка планшетів; розбивка координатної сітки; нанесення за
координатами точок планово-висотної основи; згущення
планово-висотної основи; закріплення знімальної основи кілками і
віхами; мензульна або тахеометрична зйомка контурів і рельєфу;
визначення відхилення магнітної стрілки та чисельних
характеристик; виготовлення кальки контурів і висот (складання
плану тахеометричної зйомки); викопіювання і зведення сусідніх
планшетів; посвідчення матеріалів; виправлення зауважень;
оформлення та формування матеріалів. Робота завершується складанням матеріалів польових
вимірювань, планшетів зйомки, викреслених олівцем, кальки контурів
і висот (план тахеометричної зйомки), сформованих у справу на
кожний планшет.
Таблиця 1.4
Трудовитрати та кошторисна вартість на 1 га зйомки (*)
--------------------------------------------------------------------------- N |Масштаб|Висота | Категорії складності з/п| зйомки|перетину|------------------------------------------------------ | |рельєфу,| I | II | III | IV | V | | м | | | | | ---+-------+--------+----------+----------+----------+----------+---------- 1 |1:500 | 0,5 |0,29/26,39|0,39/35,49|0,53/48,23|0,70/63,70|0,91/82,81 2 |1:500 | 1,0 |0,23/21,11|0,31/28,39|0,42/38,58|0,56/50,96|0,73/66,25 3 |1:1000 | 0,5 |0,18/16,42|0,21/19,53|0,26/23,42|0,31/28,19|0,45/41,17 4 |1:1000 | 1,0 |0,13/11,98|0,15/13,98|0,19/17,29|0,23/21,30|0,40/36,40 5 |1:2000 | 0,5 |0,07/6,65 |0,09/8,56 |0,12/10,74|0,14/13,10|0,17/15,54 6 |1:2000 | 1,0 |0,05/4,26 |0,06/5,50 |0,08/7,10 |0,10/9,10 |0,12/11,32 7 |1:2000 | 2,0 |0,04/3,82 |0,05/4,60 |0,06/5,58 |0,07/6,76 |0,09/8,14 8 |1:5000 | 0,5 |0,025/2,31|0,031/2,86|0,039/3,57|0,049/4,48|0,076/6,90 9 |1:5000 | 1,0 |0,020/1,82|0,025/2,26|0,031/2,85|0,040/3,60|0,063/5,70 10 |1:5000 | 2,0 |0,015/1,35|0,018/1,60|0,021/1,95|0,028/2,54|0,050/4,59 11 |1:10000| 1,0 |0,015/1,41|0,020/1,80|0,024/2,23|0,030/2,70|0,035/3,16 12 |1:10000| 2,0 |0,011/1,04|0,015/1,35|0,018/1,70|0,023/2,10|0,028/2,53 13 |1:10000| 5,0 |0,007/0,68|0,010/0,95|0,013/1,19|0,017/1,58|0,020/1,85 --------------------------------------------------------------------------- (*) у чисельнику - людино-дні, у знаменнику - кошторисна
вартість, грн.
Примітки: 1. Вартість ураховує виконання робіт на одному масиві. Якщо
роботи виконуються на декількох окремих ділянках, то до вартості
застосовується коефіцієнт K = 1,0 + 0,10(n-1), де n - кількість
окремих ділянок, розташованих не в одному масиві. 2. При зйомках рельєфу на матеріалах горизонтальної зйомки до
вартості застосовується коефіцієнт 0,6, а на фотопланах з
одночасним дешифруванням контурів - 0,75. 3. Вартість не враховує виконання робіт із збору інформації
щодо меж землекористування, зйомки і нанесення на плановий
матеріал меж землекористування. При потребі виконання таких робіт
до вартості вводиться коефіцієнт 1,10.
1.1.5. Горизонтальні зйомки (мензульні і теодолітні)
При виконанні мензульних та теодолітних горизонтальних зйомок
виконуються такі роботи: підбір планово-картографічних матеріалів;
складання проекту знімальної основи; підбір і перевірка
інструментів; організація польових робіт; рекогносцировка
місцевості; вибір місць розміщення знімальної основи; їх
закріплення; виміри кутів і ліній; обчислення координат; складання
каталогу; підготовка планшетів; нанесення по координатах опорної
геодезичної мережі знімальної основи; згущення знімальної основи;
зйомка ситуації; виміри лінійних характеристик; складання кальки
ситуації (камеральна обробка вимірів і складання плану олівцем при
теодолітній зйомці); зведення планшетів за рамками; посвідчення
матеріалів і виправлення виявлених недоліків; складання короткого
звіту; оформлення і здача матеріалів. Кінцевою продукцією є: матеріали, одержані при створенні
знімальної основи; план зйомки, викреслений олівцем, матеріали
польових вимірів, сформовані у справу на об'єкт (ділянку).
Таблиця 1.5
Трудовитрати та кошторисна вартість горизонтальної зйомки
(зйомка контурів) на 1 га (*)
---------------------------------------------------------------------- N |Масштаб| Категорії складності з/п| зйомки|---------------------------------------------------------- | | I | II | III | IV | V ---+-------+-----------+----------+-----------+-----------+----------- 1 |1:500 |0,12/11,33 |0,18/15,99|0,25/22,54 |0,33/30,33 |0,41/37,30 2 |1:1000 |0,077/7,03 |0,094/8,61|0,121/11,06|0,148/13,43|0,202/18,45 3 |1:2000 |0,03/2,73 |0,04/3,69 |0,056/5,10 |0,067/6,07 |0,076/6,97 4 |1:5000 |0,011/0,98 |0,014/1,27|0,018/1,66 |0,023/2,12 |0,034/3,12 5 |1:10000|0,009/0,82 |0,012/1,11|0,015/1,40 |0,019/1,73 |0,021/1,88 6 |1:25000|0,0054/0,49|0,007/0,66|0,009/0,82 |0,011/1,04 |0,013/1,15 7 |1:50000|0,0045/0,41|0,006/0,55|0,0075/0,68|0,0095/0,86|0,0105/0,96 ---------------------------------------------------------------------- (*) у чисельнику - людино-дні, у знаменнику - кошторисна
вартість, грн.
1.1.6. Оновлення кадастрових планів і карт
При оновленні кадастрових планів і карт виконуються такі
роботи: збір і ознайомлення з планово-картографічними,
аерокосмічними матеріалами; виписка з каталогу координат пунктів
геодезичної основи; підбір і перевірка інструментів; організація
польових робіт; рекогносцирувальний огляд місцевості з метою
виявлення змін, які відбулися в межах об'єкта і підлягають
коригуванню; зйомка місцевості з метою виявлення місць, які
підлягають коригуванню; зйомка меж контурів, які змінилися, шляхом
інструментальної прив'язки їх до тих, що не змінили свого
положення, або до пунктів знімальної основи при значних змінах;
камеральна обробка польових вимірів; унесення змін до
плановокартографічного матеріалу і викреслення їх тушшю;
посвідчення виконаних робіт і виправлення зауважень; оформлення і
формування матеріалів. Кінцевою продукцією є: оновлений планово-картографічний
матеріал і матеріали польових вимірювань, сформовані в справу.
Таблиця 1.6
Трудовитрати та кошторисна вартість
оновлення планів карт на 1 га (*)
--------------------------------------------------------------------------------- N |Масштаб| Категорії складності з/п| зйомки|--------------------------------------------------------------------- | | I | II | III | IV | V | | | | | | ---+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------- 1 |1:500 |0,02/1,88 |0,029/2,67 |0,035/3,22 |0,05/4,55 |0,06/5,52 2 |1:1000 |0,01/1,17 |0,018/1,64 |0,025/2,24 |0,036/3,31 |0,048/4,37 3 |1:2000 |0,008/0,78 |0,011/1,03 |0,015/1,33 |0,022/2,01 |0,028/2,61 4 |1:5000 |0,004/0,32 |0,005/0,48 |0,007/0,61 |0,01/0,91 |0,013/1,15 5 |1:10000|0,0017/0,16 |0,0026/0,23 |0,0035/0,32 |0,005/0,48 |0,0069/0,63 6 |1:25000|0,0013/0,1237|0,0021/0,1893|0,0028/0,2548|0,0040/0,3640|0,0055/0,5023 7 |1:50000|0,0010/0,0928|0,0016/0,1420|0,0021/0,1911|0,0024/0,2184|0,0041/0,3767 --------------------------------------------------------------------------------- (*) у чисельнику - людино-дні, у знаменнику - кошторисна
вартість, грн.
Примітки: 1. При наявності матеріалів фотознімків, які використовуються
для оновлення планів, до вартості вводиться коефіцієнт: при використанні цьогорічних зальотів - 0,70; попереднього року - 0,8; дворічної давності - 0,9; трирічної давності - 0,95. 2. Вартість виконання аерофотозйомки, виготовлення приведених
до масштабу карти аерознімків, фотопланів, згущення (за потреби)
знімальної основи, нанесення меж землеволодінь визначаються
додатково в рамках угоди. 3. Вартість ураховує роботи, коли обсяги оновлення не
перевищують 10% від загального обсягу кадастрових планів і карт.
Якщо обсяги оновлення перевищують 10%, то уводиться коефіцієнт
K = 1,0 + 0,1(n-10), де n - відсоток від загального обсягу
кадастрових планів і карт. 4. При проведенні оновлення кадастрових планів і карт на
ділянках, розташованих не в одному масиві, до вартості вводиться
коефіцієнт K = 1,0 + 0,10(n-1), де n - кількість ділянок.
1.1.7. Прорубування просік і візирок
При прорубуванні просік і візирок ураховуються такі категорії
лісу: I категорія - рідкий ліс з діаметром дерев до 16 см; II категорія - рідкий ліс з діаметром дерев до 16 см, з
кущами; III категорія - густий ліс з діаметром дерев до 16 см; IV категорія - густий ліс з діаметром дерев більше 16 см; V категорія - густий ліс з діаметром дерев більше 16 см, з
підліском. При прорубуванні просік і візирок виконуються такі роботи:
інструментальне визначення напрямку прорубки просіки (візирки);
вирубка просіки (візирки); очищення стовбурів дерев від гілок і
складання їх у купи; розчищення просіки (візирки) від рослинних
залишків. Кінцевим результатом роботи є просіка (візирка) заданої
ширини.
Таблиця 1.7
Трудовитрати та кошторисна вартість на 1 км просіки (візирки)
------------------------------------------------------------------ Одиниця виміру | Категорії складності |----------------------------------------------- | I | II | III | IV | V ------------------+---------+---------+---------+--------+-------- Людино-дні | 0,24 | 0,32 | 0,49 | 0,75 | 1,31 Кошторисна | 21,45 | 29,63 | 44,93 | 68,44 | 119,55 вартість, грн.. | | | | | ------------------------------------------------------------------ Примітка. Трудовитрати розраховуються на прорубування візирок (просік)
завширшки 0,5 м. При більшій ширині до таблиці 1.7 застосовується
коефіцієнт K = 1,0 + 0,7(п-0,5), де п - ширина просіки (візирки) у
метрах.
1.1.8. Виготовлення грунтових реперів і межових знаків
При виготовленні грунтових реперів і межових знаків
виконуються такі роботи: ремонт форм і їх установлення;
виготовлення і закладання у форми арматури; обрізка і заповнення
цементним розчином труб при виготовленні грунтових реперів;
наварювання марки на трубу; приготування бетону і його заливання у
форми; зняття форм після затвердіння бетону; огляд готових виробів
і виправлення виявлених недоліків. Кінцевою продукцією є виготовлений репер (межовий знак).
Таблиця 1.8
Трудовитрати та кошторисна вартість
на виготовлення 1 репера (межовий знак)
------------------------------------------------------------------ Одиниця виміру | Трудовитрати на одиницю виробу ------------------------------+----------------------------------- Людино-дні | 0,5 Кошторисна вартість, грн.. | 45,5 ------------------------------------------------------------------
1.1.9. Закладка межових знаків, грунтових реперів,
центрів полігонометрії
При закладці межових знаків, грунтових реперів, центрів
полігонометрії враховуються такі категорії грунтів: I категорія - м'які грунти (торф, пісок, супісок), копання
ями проводиться лопатою без використання кирки; II категорія - грунти середньої твердості (глина, суглинок,
дрібний гравій), для копання використовується лопата і частково
кирка; III категорія - грунти вище середньої твердості (суглинок із
щебенем, галька), копання ями здійснюється кирками і ломами; IV категорія - тверді грунти (глина з валунами,
сильнокам'янисті грунти), копання ями здійснюється ломами,
клинами, молотами. При закладці межових знаків, грунтових реперів, центрів
полігонометрії виконуються такі роботи: навантаження і доставка до
місця закладки межових знаків (реперів); вибір місця закладки;
розмітка котловану і канави; копання ями; установлення готового
знака; засипання й ущільнення грунту; насипання кургану;
оформлення канавою; маркування знаків; складання списку; нанесення
на карту; контрольний огляд; усунення виявлених зауважень; здача
знака на збереження. Кінцевою продукцією є: закріплений на місцевості знак; список
знаків, топографічна карта з їх місцезнаходженням, акти здачі на
збереження, сформовані у справу на знак.
Таблиця 1.9
Трудовитрати та кошторисна вартість
на закладку 1 репера (межовий знак)
------------------------------------------------------------------ Одиниця виміру | Категорії складності |----------------------------------------------- | I | II | III | IV ------------------+-----------+-----------+-----------+----------- Людино-дні | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,7 Кошторисна | 54,60 | 72,8 | 118,3 | 154,7 вартість, грн.. | | | | ------------------------------------------------------------------
1.2. АЕРОФОТОГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ
При виконанні робіт з аерофотогеодезичних вишукувань
ураховуються такі категорії складності місцевості: I категорія а) місцевість рівнинна або горбиста з переважними ухилами 1,5
градуса із розвинутою дорожньою мережею. Кількість контурів
місцевості, що чітко відображені на аерознімках і придатні для
вибору як розпізнавальні знаки, достатня. Розпізнавальні знаки
визначаються без допоміжних геодезичних побудов; б) сільські населені пункти з одно-дворядною забудовою,
розташовані на рівнинній відкритій місцевості.
II категорія а) місцевість степова або рівнинна, відкрита або частково (до
30%) залісена з переважними ухилами від 1,5 до 2 градусів з
наявністю доріг. Кількість контурів, придатних для вибору як
розпізнавальні знаки, недостатня. Розпізнавальні знаки
визначаються, як правило, без допоміжних геодезичних побудов; б) місцевість рівнинна або горбиста, з ухилами від 2 до 5
градусів, частково (до 30%) залісена або забудована. Дорожня
мережа на лісових ділянках розріджена. Вибір розпізнавальних
знаків труднощів не викликає. Для визначення невеликої кількості
розпізнавальних знаків (до 15%) необхідні допоміжні геодезичні
побудови; в) сільські населені пункти зі спланованими вулицями
багаторядної забудови в частково закритій рівнинній місцевості; г) невеликі міста і селища із щільністю забудови до 15% у
рівнинній або горбистій місцевості.
III категорія а) місцевість рівнинна або горбиста з ухилами до 5 градусів,
закрита (залісена або забудована) до 50%. Дорожня мережа на
лісових ділянках малорозвинута. Для визначення частини
розпізнавальних знаків (20-30%) необхідні допоміжні геодезичні
побудови; б) місцевість з ухилами 5-8 градусів, відкрита, горбиста,
дуже пересічена балками і ярами; в) відкрита болотиста місцевість. г) середні сільські населені пункти (центральні садиби
сільгосппідприємств) у рівнинній напівзакритій місцевості зі
спланованими вулицями, а також невеликі сільські населені пункти
зі спланованими вулицями в дуже пересіченій або напівзакритій
місцевості; ґ) невеликі міста і селища із щільністю забудови 15-25% у
пересіченій (горбистій) місцевості.
IV категорія Переважні ухили місцевості від 2,5 до 4,5 градуса. Середня
кількість штативів на 1 км нівелірного ходу 25-30: а) місцевість рівнинна або горбиста, з ухилами до 5 градусів,
закрита (залісена або забудована) до 80%, із рідкою дорожньою
мережею на лісових ділянках. Значна частина розпізнавальних знаків
(30-50%) визначається за допомогою допоміжних геодезичних побудов; б) напівзакрита гірська місцевість з ухилами 8-15 градусів; в) напівзакрита болотиста місцевість; г) райони з малою кількістю контурів, придатних для вибору як
розпізнавальні знаки; ґ) значні населені пункти (районні центри, центральні садиби
значних с/г підприємств) із системною компактною забудовою у
відкритій і напівзакритій місцевості з рівнинним і дуже
пересіченим рельєфом; д) середні сільські населені пункти з розосередженою
забудовою з наявністю садів і зелених насаджень у гірській
місцевості; е) міста і селища з щільністю забудови 25-35% у пересіченій
(горбистій) місцевості; ж) міста і селища з щільністю забудови 35-50% (будинки 5
поверхів і вище) у рівнинній місцевості.
V категорія Переважні ухили місцевості понад 4,5 градуса. Середня
кількість штативів на 1 км нівелірного ходу 32-35; а) місцевість рівнинна або горбиста з ухилами до 5 градусів,
цілком закрита (залісена або забудована). Дорожня мережа на
залісеній площі практично відсутня. Більше ніж 50% розпізнавальних
знаків визначаються за допомогою допоміжних геодезичних побудов; б) закрита гірська місцевість з ухилами 8-15 градусів; в) високогірна місцевість з ухилами понад 15 градусів; г) цілком заросла болотиста місцевість; ґ) райони з дуже обмеженою кількістю контурів, придатних для
вибору як розпізнавальні знаки; д) значні сільські населені пункти з безсистемною
(розосередженою) забудовою в напівзакритій місцевості із дуже
пересіченим рельєфом, а також значні сільські населені пункти із
системною забудовою в гірській або закритій місцевості; е) міста і селища міського типу з щільністю забудови 35-50% у
гірській місцевості; є) міста з щільністю забудови понад 50% у пересіченій
(горбистій) місцевості (5-поверхові будинки і вище) складної
конфігурації.
1.2.1. Планова прив'язка аерознімків
При плановій прив'язці аерознімків виконуються такі роботи:
збір і аналіз об'єкта роботи матеріалів аерозйомки, даних про
геодезичну мережу; нанесення на репродукції накидного монтажу
(аерознімки, топографічні карти) пунктів геодезичної мережі;
камеральне розпізнавання точок планової підготовки зйомок минулих
років; складання робочого проекту прив'язки; організація польових
робіт; рекогносцировка місцевості; пошук пунктів геодезичної
мережі та встановлення віх на пунктах держгеомережі; розпізнавання
на місцевості геодезичних пунктів, планових розпізнавальних знаків
і сколювання їх на аерознімках; закріплення й оформлення
розпізнавальних знаків на місцевості; прив'язка розпізнавальних
знаків до пунктів геодезичної мережі; ведення журналу; оформлення
аерознімків і репродукцій накидного монтажу; азимутальні
визначення; контроль упізнання; перевірка й оформлення польових
журналів й аерознімків; обчислення координат розпізнавальних
знаків і складання каталогу координат; складання і креслення схем
прив'язки; складання відомості звіряння планових розпізнавальних
знаків; заповнення формулярів; формування матеріалів. Кінцевою продукцією є матеріали планової прив'язки
аерознімків, сформовані в справу. Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га) Вартість планової прив'язки аерознімків розраховується згідно
з табл. 1.10 (чисельник - трудовитрати на одиницю; знаменник -
вартість в грн. за одиницю).
Таблиця 1.10
------------------------------------------------------------------- N |Масштаб|Масштаб | Категорії складності з/п|плану |аерофотозйомки |--------------------------------------- | | | I | II | III | IV | V ---+-------+---------------+-------+-------+-------+-------+------- 1 |1:2000 |1:3000-1:4000 | 2,066 | 2,396 | 2,802 | 3,297 | 3,791 | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | 188 | 218 | 255 | 300 | 345 ---+-------+---------------+-------+-------+-------+-------+------- 2 |1:2000 |1:6000-1:8000 | 1,319 | 1,560 | 1,813 | 2,143 | 2,637 | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | 120 | 142 | 165 | 195 | 240 ---+-------+---------------+-------+-------+-------+-------+------- 3 |1:5000 |1:8000 | 0,747 | 0,846 | 1,011 | 1,187 | 1,352 | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | 68 | 77 | 92 | 108 | 123 ---+-------+---------------+-------+-------+-------+-------+------- 4 |1:5000 |1:10000-1:12000| 0,681 | 0,791 | 0,934 | 1,099 | 1,264 | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | 62 | 72 | 85 | 100 | 115 ---+-------+---------------+-------+-------+-------+-------+------- 6 |1:5000 |1:20000 | 0,439 | 0,527 | 0,604 | 0,714 | 0,879 | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | 40 | 48 | 55 | 65 | 80 ---+-------+---------------+-------+-------+-------+-------+------- 7 |1:10000|1:12000-1:17000| 0,396 | 0,450 | 0,505 | 0,571 | 0,648 | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | 36 | 41 | 46 | 52 | 59 ---+-------+---------------+-------+-------+-------+-------+------- 8 |1:10000|1:18000-1:21000| 0,274 | 0,319 | 0,374 | 0,440 | 0,505 | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | 25 | 29 | 34 | 40 | 46 ---+-------+---------------+-------+-------+-------+-------+------- 9 |1:10000|1:35000-1:40000| 0,176 | 0,209 | 0,242 | 0,286 | 0,352 | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 -------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована на виконання робіт на одному об'єкті,
який є єдиним масивом, розташованим у межах одного
адміністративного району. Якщо роботи виконуються на декільках
відособлених масивах (черезсмужні ділянки) або об'єкт розміщується
в межах кількох адміністративних районів, то показники табл. 1.10
збільшуються на 10% за кожний відособлений масив або
адміністративний район. 2. Вартість розрахована для умов, за яких на 10 кв. км
території є в натурі 2 пункти геомережі, придатні для прив'язки
розпізнавальних знаків. В інших випадках до таблиці 1.10
застосовується коефіцієнт K = 1,0 + 0,12(2-n), де n - кількість
пунктів геомережі в розрахунку на 10 кв.км території. 3. При виконанні робіт на території площею менше 10 кв. км до
таблиці 1.10 застосовується коефіцієнт відповідно до табл. 1.11.
Таблиця 1.11
------------------------------------------------------------------ Масштаб | Площа масиву, кв.км плану |------------------------------------------------------- | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | менше 3 ----------+------+---------+---------+--------+--------+---------- 1:2000 | - | - | 1,02 | 1,07 | 1,22 | 1,95 1:5000 | - | 1,01 | 1,03 | 1,14 | 1,44 | 2,88 1:10000 |1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,20 | 1,70 | 4,00 ------------------------------------------------------------------
4. Вартість не враховує робіт із створення (згущення або
відновлення) державної геодезичної мережі. За потреби виконання
таких робіт витрати визначаються додатково. 5. Вартість не враховує витрат на проведення
льотно-знімальних робіт, на виготовлення і множення аерознімків,
на прорубування просік і візирок.
1.2.2. Висотна прив'язка аерознімків
Склад робіт повинен включати: збір і аналіз щодо об'єкта
робіт топографо-геодезичної вивченості та матеріалів аерозйомки;
нанесення на репродукції накидного монтажу (аерознімки,
топографічні карти) пунктів геодезичної мережі; складання робочого
проекту прив'язки; організацію польових робіт; рекогносцировку
місцевості; відшукування пунктів геодезичної мережі; вибір
розпізнавальних знаків і сколювання їх на аерознімках; закріплення
оформлення розпізнавальних знаків на місцевості; прокладання ходів
технічного нівелювання або висотних ходів; ведення журналів;
оформлення аерознімків і репродукцій накидного монтажу; контроль
упізнання; перевірку й оформлення польових журналів й аерознімків;
обчислення висот розпізнавальних знаків і складання каталогу;
складання і креслення схем висотної знімальної мережі; складання
відомості звіряння висотних розпізнавальних знаків; заповнення
формулярів; формування матеріалів. Результатом роботи є матеріали висотної прив'язки
аерознімків, сформовані в справу. Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га). Вартість робіт висотної прив'язки аерознімків визначається
згідно з табл. 1.12 (чисельник - трудовитрати на одиницю;
знаменник - вартість за одиницю, грн.)
Таблиця 1.12
------------------------------------------------------------ N | Масштаб |Висота | Категорії складності з/п| плану |січення| | |рельє- |------------------------------ | |фу, м | I | II | III | IV | V ---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+------ 1 | 1:2000 | 0,5 |1,791|2,022|2,363|2,879|3,582 | | |-----|-----|-----|-----|----- | | | 163 | 184 | 215 | 262 | 326 ---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+------ 2 | 1:2000 | 1,0 |1,670|1,890|2,209|2,692|3,340 | | |-----|-----|-----|-----|----- | | | 152 | 172 | 201 | 245 | 304 ---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+------ 3 | 1:5000 | 0,5 |0,714|0,813|0,945|1,154|1,428 | | |-----|-----|-----|-----|----- | | | 65 | 74 | 86 | 105 | 130 ---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+------ 4 | 1:5000 | 1,0 |0,648|0,725|0,857|1,044|1,297 | | |-----|-----|-----|-----|----- | | | 59 | 66 | 78 | 95 | 118 ---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+------ 5 | 1:10000 | 1,0 |0,341|0,385|0,450|0,549|0,681 | | |-----|-----|-----|-----|----- | | | 31 | 35 | 41 | 50 | 62 ---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+------ 6 | 1:10000 | 2,0 - |0,253|0,286|0,341|0,418|0,505 | | 2,5 |-----|-----|-----|-----|----- | | | 23 | 26 | 31 | 38 | 46 ---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+------ 7 | 1:10000 | 5,0 |0,154|0,198|0,242|0,286|0,341 | | |-----|-----|-----|-----|----- | | | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 ------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість визначена на виконання висотної прив'язки як
самостійного виду робіт. При виконанні висотної прив'язки в
комплексі з плановою прив'язкою до вартості останньої
застосовується коефіцієнт 0,85. 2. Вартість визначена на виконання робіт на одному об'єкті,
який є єдиним масивом, розташованим у межах одного
адміністративного району. Якщо роботи виконуються на декількох
відособлених масивах (черезсмужні ділянки) або об'єкт розташований
в межах кількох адміністративних районів, то показники табл. 1.12
збільшуються на 10 % за кожний відособлений масив або
адміністративний район. 3. Вартість визначена для умов, за яких на 10 кв. км
території є в натурі 2 пункти геомережі, придатні для прив'язки
розпізнавальних знаків. В інших випадках до розцінок
застосовується коефіцієнт K = 1,0 + 0,10 (2-n), де n - кількість
пунктів геомережі в розрахунку на 10 кв.км території. 4. При виконанні робіт на території площею менше 10 кв. км до
розцінок застосовується коефіцієнт відповідно до табл. 1.13.
Таблиця 1.13
---------------------------------------------- Масштаб | Площа масиву, кв.км плану |------------------------------------ | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 |менше 3 ---------+----+-----+-----+-----+----+-------- 1:2000 | - | - | 1,02| 1,07|1,22|1,95 1:5000 | - | 1,01| 1,03| 1,14|1,44|2,88 1:10000 |1,01| 1,03| 1,06| 1,20|1,70|4,00 ----------------------------------------------
5. Вартість не враховує витрати на створення (згущення або
відновлення) державної геодезичної мережі. За потреби виконання
таких робіт витрати визначаються додатково. 6. Вартість не враховує витрати на проведення
льотно-знімальних робіт, на виготовлення і розмноження
аерознімків, на прорубку просік і візирок.
1.2.3. Дешифрування аерознімків і фотопланів
1.2.3.1. Дешифрування сільськогосподарських і топографічних
контурів у масштабах 1:2000 - 1:10000
При виконанні робіт з дешифрування сільськогосподарських і
топографічних контурів враховуються такі категорії складності
місцевості: I категорія а) місцевість відкрита, рівнинна або горбиста, із значними
контурами сільськогосподарських та інших угідь. Кількість контурів
до 15 на 1 кв. дм плану; б) місцевість суцільно залісена, з наявністю окремих
сільськогосподарських угідь. Кількість контурів до 10 на 1 кв. дм
плану; в) заплави рік з рідкою деревною і чагарниковою рослинністю,
зі значними контурами сільськогосподарських угідь. Кількість
контурів до 10 на 1 кв. дм плану; г) ділянки прохідних боліт, відкриті або суцільно зарослі
рідким і карликовим лісом. Кількість контурів до 10 на 1 кв. дм
плану.
II категорія а) місцевість відкрита або напівзакрита, рівнинна або
горбиста, осушені землі із значними сільськогосподарськими
угіддями і наявністю однойменних контурів: ділянок лісу, мочажин,
озер, ям, канав тощо. Райони передгір'їв. Кількість контурів від
16 до 40 на 1 кв. дм плану; б) місцевість суцільно залісена з наявністю просік, вирубок,
лісопосадок і окремих сільськогосподарських угідь. Кількість
контурів від 11 до 20 на 1 кв. дм плану; в) відкриті або напівзакриті заплави рік з невеликим
різновидом однойменних контурів, межі яких добре розпізнаються на
аерознімках. Кількість контурів від 11 до 20 на 1 кв. дм плану; г) болота прохідні, покриті очеретяною рослинністю, з
наявністю окремих контурів лісу, озер, чагарників. Кількість
контурів від 11 до 20 на 1 кв. дм плану; ґ) невеликі сільські населені пункти з одно-, дворядною
забудовою.
III категорія а) місцевість відкрита або напівзакрита, осушені землі з
наявністю балок, ярів і однойменних контурів (канав, мочажин,
озер, карстових лійок тощо), а також передгірні райони. Кількість
контурів від 41 до 70 на 1 кв. дм плану; б) відкриті або напівзакриті заплави рік. Кількість контурів
від 21 до 40 на 1 кв. дм плану; в) болота прохідні, відкриті або зарослі лісом до 50 %, з
кількістю контурів від 21 до 40 на 1 кв. дм плану; г) місцевість суцільно залісена, частково заболочена.
Кількість контурів від 21 до 40 на 1 кв. дм плану; ґ) невеликі сільські населені пункти зі спланованими вулицями
багаторядної забудови.
IV категорія а) місцевість відкрита або напівзакрита, розчленована балками
і ярами. Райони передгір'їв. Осушені землі з наявністю мережі
канав. Кількість контурів від 71 до 100 на 1 кв. дм плану; б) напівзакриті заплави великих рік із старицями, протоками й
озерами. Кількість контурів від 41 до 70 на 1 кв. дм плану; в) болота відкриті, важкопрохідні; г) місцевість гірська, пересування утруднене; ґ) значні сільські населені пункти із багаторядною забудовою
й іншими видами планування або невеликі сільські населені пункти
із безсистемною та розосередженою забудовою.
V категорія а) місцевість закрита або напівзакрита, а також землі з
осушувальною мережею з кількістю контурів від 101 до 150 на 1 кв.
дм плану; б) значні сільські населені пункти (районні центри), а також
сільські населені пункти середнього розміру з безсистемною і
розосередженою забудовою; в) відкриті або напівзакриті заплави рік з кількістю контурів
від 71 до 100 на 1 кв. дм плану; г) місцевість гірська, важкопрохідна або високогірна, з
висотою над рівнем моря більше 2000 метрів.
VI категорія а) місцевість з кількістю контурів від 151 до 200 на 1 кв. дм
плану; б) заплави великих рік, що заросли лісом і чагарником, із
старицями, протоками й озерами; в) значні сільські населені пункти з безсистемною або
розосередженою забудовою, з наявністю дрібних контурів
сільськогосподарських угідь, канав, зрошувальної мережі і ділянок
стороннього використання.
VII категорія а) місцевість з кількістю контурів понад 200 на 1 кв. дм
плану; б) заплави рік, покриті до 70 % заболоченим лісом, із
розосередженими сільськогосподарськими угіддями.
Дешифрування сільськогосподарських і топографічних контурів
на аерознімках (фотопланах) передбачає виконання таких робіт:
підготовку матеріалів для дешифрування: збір і систематизацію
матеріалів зйомок минулих років, збір і виготовлення копій
районних карт (схем планів) землевпорядкування, лісовпорядкування,
планів (схем) дорожньої і гідрографічної мережі, інших матеріалів,
необхідних для дешифрування; викопіювання меж землеволодінь
(землекористувань) і копій відомостей координат; відмежування
робочих площ аерознімків; нанесення меж землеволодінь
(землекористувань) на репродукції накидного монтажу; камеральне
дешифрування аерознімків (фотопланів); упорядкування схеми
розташування аерознімків; організацію польових робіт; обстеження і
дешифрування контурів; виробництво геодезичних вимірів, необхідних
для нанесення на план контурів, що не відобразилися; виміри
числових характеристик зйомки; ведення абрисів; польове креслення
контурів тушшю; виробництво зведень і викопіювань рамками;
виправлення виявлених недоліків; формування матеріалів. Кінцевою продукцією є матеріали підготовки і матеріали
дешифрування, сформовані в справи. Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га). Вартість робіт з дешифрування сільськогосподарських та
топографічних контурів на аерознімках розраховується згідно з
табл. 1.14 (чисельник - трудовитрати на одиницю; знаменник -
вартість за одиницю, грн.)
Таблиця 1.14
-------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування | Категорії складності з/п |робіт |-------------------------------------------------- | | I | II | III | IV | V | VI | VII -----+-----------------------+-------+------+------+------+-----+------+-------- 1 |Дешифрування | 0,224 |0,289 |0,379 |0,474 |0,616| 0,775| 0,957 |сільськогосподарських | ----- |----- |----- |----- |-----| -----| ----- |та топографічних | 20,4 |26,3 |34,5 |43,1 |56,1 | 70,5 | 87,1 |контурів на | | | | | | | |аерознімках для | | | | | | | |складання планів | | | | | | | |у масштабі 1:10000 | | | | | | | -----+-----------------------+-------+------+------+------+-----+------+-------- 2 |Те саме в | 0,269 |0,347 |0,455 |0,568 |0,740| 0,930| 1,143 |масштабі 1:5000 | ----- |----- |----- |----- |-----| -----| ----- | | 24,5 |31,6 |41,4 |51,7 |67,3 | 84,6 | 104 -----+-----------------------+-------+------+------+------+-----+------+-------- 3 |Те саме в | 0,291 |0,376 |0,492 |0,615 |0,801| 1,006| 1,242 |масштабі 1:2000 | ----- |----- |----- |----- |-----| -----| ----- | | 26,5 |34,2 |44,8 |56,0 |72,9 | 91,6 | 113 -----+-----------------------+-------+------+------+------+-----+------+-------- 4 |Дешифрування | 0,197 |0,218 |0,261 |0,327 |0,425| 0,558| 0,710 |сільськогосподарських | ----- |----- |----- |----- |-----| -----| ----- |контурів на аерознімках| 17,9 |19,8 |23,8 |29,8 |38,7 | 50,8 | 64,6 |для складання планів у | | | | | | | |масштабі 1:10000 | | | | | | | -----+-----------------------+-------+------+------+------+-----+------+-------- 5 |Те саме в | 0,256 |0,282 |0,340 |0,425 |0,553| 0,725| 0,923 |масштабі 1:5000 | ----- |----- |----- |----- |-----| -----| ----- | | 23,3 |25,7 |30,9 |38,7 |50,3 | 66,0 | 84,0 -----+-----------------------+-------+------+------+------+-----+------+-------- 6 |Те саме в | 0,354 |0,391 |0,470 |0,589 |0,766| 1,004| 1,275 |масштабі 1:2000 | ----- |----- |----- |----- |-----| -----| ----- | | 32,2 |35,6 |42,8 |53,6 |69,7 | 91,4 | 116 --------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. При дешифруванні на фотопланах до розцінок застосовується
коефіцієнт 0,95. 2. Якщо дешифрування меж землекористування і розпізнавання
їхніх поворотних пунктів не проводиться, то до розцінок
застосовується коефіцієнт 0,9. 3. Вартість передбачає виконання робіт на одному об'єкті.
Об'єктом уважається територія, подана як єдиний масив,
розташований в межах одного адміністративного району. Якщо така
територія подана декількома відособленими масивами (черезсмужними
ділянками) або розташована в межах декількох адміністративних
районів, то вартість, розрахована за таблицею 1.14, збільшуються
на 10 % за кожний відособлений масив або адміністративний район. 4. Вартість на виконання робіт із збору інформації про
землекористування, виявлення, дешифрування і нанесення на знімки
їхніх меж наводиться у розділі 5. 5. Вартість розрахована на дешифрування аерознімків вильотів
поточного або попереднього дешифруванню року. В інших випадках до
розцінок застосовується коефіцієнт K = 1,0 + 0,08 (n - 1), де n -
тривалість періоду, що минув з моменту виконання льотно-знімальних
робіт (у роках). 6. Вартість не враховує витрати на проведення
льотно-знімальних робіт та на виготовлення і розмноження
аерознімків.
1.2.3.2. Дешифрування забудованих територій
При виконанні робіт з дешифрування забудованих територій
враховуються такі категорії складності території:
I категорія Сільські населені пункти з одно-, дворядною забудовою,
розташовані в рівнинній відкритій місцевості.
II категорія а) сільські населені пункти з розосередженою забудовою, з
наявністю садів і зелених насаджень на горбистій місцевості; б) сільські населені пункти зі спланованими вулицями
багаторядної забудови в частково закритій рівнинній місцевості; в) невеликі міста і селища із щільністю забудови до 15 % у
пересіченій (горбистій) місцевості; г) міста і селища в рівнинній місцевості із щільністю
забудови 15 - 25 % (будинки заввишки до 5 поверхів).
III категорія а) сільські населені пункти з розосередженою забудовою,
наявністю садів і зелених насаджень у гірській місцевості; б) середні сільські населені пункти (центральні садиби
сільгосппідприємств) у рівнинній напівзакритій місцевості зі
спланованими вулицями, а також невеликі сільські населені пункти
зі спланованими вулицями в сильно пересіченій або напівзакритій
місцевості; в) невеликі міста й селища із щільністю забудови 15 - 25 %
(будинки до 5 поверхів), у пересіченій (горбистій) місцевості, з
розвинутою мережею комунікацій і наявністю деревонасаджень.
IV категорія а) сільські населені пункти зі складним плануванням забудови
та з наявністю садів і зелених насаджень у гірській місцевості; б) значні населені пункти (районні центри, центральні садиби
значних с/г підприємств) із системною компактною забудовою у
відкритій і напівзакритій місцевості з рівнинним і
середньопересіченим рельєфом; в) міста і селища із щільністю забудови від 25 до 35 % у
пересіченій (горбистій) місцевості; г) міста і селища із щільністю забудови від 35 до 50 %
(будинки 5 поверхів і вище) у рівнинній місцевості.
V категорія а) значні сільські населені пункти з безсистемною
(розосередженою) забудовою в напівзакритій місцевості із
середньопересіченим рельєфом, а також значні сільські населені
пункти із системною забудовою в гірській або закритій місцевості; б) міста і селища з щільністю забудови 35 - 50 % у гірській
місцевості; в) міста із щільністю забудови більше ніж 50% у пересіченій
(горбистій) місцевості (будинки заввишки 5 поверхів і вище,
складної конфігурації). Дешифрування забудованих територій включає такі роботи: збір
даних і упорядкування відомості з транскрибування назв;
упорядкування схеми розташування аерознімків; організацію польових
робіт; обстеження і дешифрування контурів; виробництво геодезичних
вимірів, необхідних для нанесення на плани контурів, що не
відобразилися; виміри числових характеристик зйомки; розпізнавання
поворотних пунктів меж населених пунктів; ведення абрисів; польове
креслення контурів тушшю; виробництво зведень, викопіювань за
рамками; огляд; виправлення виявлених недоліків; оформлення
матеріалів. Кінцевою продукцією є матеріали дешифрування, сформовані в
справу. Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га). Вартість робіт з дешифрування забудованих територій
встановлюється згідно з табл. 1.15 (чисельник - трудовитрати на
одиницю; знаменник - вартість за одиницю, грн.).
Таблиця 1.15
------------------------------------------------------ N | Масштаб | Категорії складності з/п | плану |------------------------------------ | | I | II | III | IV | V ------+----------+------+-------+------+-------+------ 1 | 1: 2000 |0,846 | 1,418 |1,978 | 2,484 |3,121 | |----- | ----- |----- | ----- |------ | | 77 | 129 | 180 | 226 | 284 ------+----------+------+-------+------+-------+------ 2 | 1: 5000 |0,604 | 1,011 |1,418 | 1,769 |2,231 | |----- | ----- |----- | ----- |----- | | 55 | 92 | 129 | 161 | 203 ------------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість виконання робіт зі збору інформації про
землекористування, виявлення, дешифрування і нанесення на знімки
їхніх меж наводиться у розділі 5. 2. До розцінок не включені витрати на виконання
льотнознімальних робіт та на виготовлення і розмноження
аерознімків. 3. Вартість розрахована на дешифрування аерознімків зальотів
поточного або попереднього дешифруванню року. В інших випадках до
розцінок застосовується коефіцієнт K = 1,0 + 0,08 (n - 1), де n -
тривалість періоду, що минув із моменту виконання
льотно-знімальних робіт (в роках).
1.2.4. Виготовлення фотопланів
Виготовлення фотопланів включає такі роботи: добір, вивчення
й аналіз матеріалів з планової прив'язки аерознімків;
упорядкування і креслення збірного листа планшетів; виготовлення і
підготовка основи; виконання допоміжних фотограмметричних робіт;
упорядкування проекту фотограмметричних мереж та їхнього розвитку;
підготовка і трансформування аерознімків; монтаж, оформлення і
перевірка упорядкування фотопланів; огляд; виправлення виявлених
недоліків. Кінцевю продукцією є оригінали фотопланів, виготовлені в
рамках планшетів та оформлені відповідно до чинних вимог. Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га). Вартість робіт з виготовлення фотопланів розраховується
згідно з табл. 1.16 (чисельник - трудовитрати на одиницю;
знаменник - вартість за одиницю, грн.)
Таблиця 1.16
------------------------------------------------------------ N | Масштаб | Кількість площин трансформування з/п | плану |-------------------------------------------- | | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | 8 - 10 | більше 10 -----+---------+-------+-------+-------+--------+----------- 1 | 1:2000 | 4,074 | 5,000 | 5.833 | 6,667 | 7,407 | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | 220 | 270 | 315 | 360 | 400 | | | | | | 2 | 1:5000 | 0,611 | 0,722 | 0,889 | 1,000 | 1,111 | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | 33 | 39 | 48 | 54 | 60 | | | | | | 3 | 1:10000 | 0,167 | 0,204 | 0,241 | 0,259 | 0,296 | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 ------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована на трансформування аерознімків із
коефіцієнтом 2,0. При інших параметрах до розцінок застосовується
коефіцієнт, що підвищує (знижує) розцінку K = 1,0 + 0,30 (2 - n),
де n - коефіцієнт трансформування. 2. При виготовленні фотопланів у межах землекористування до
розцінок застосовується коефіцієнт 1,10. 3. При виготовленні фотопланів на невеликі відособлені
ділянки до 500 кв. км до цін застосовується коефіцієнт 1,3, а до
ділянок, за площею більших 500 кв. км, але менших 1000 кв. км -
1,15.
1.2.5 Складання і креслення планів
При виконанні робіт з складання і креслення планів
ураховуються такі категорії складності місцевості:
I категорія Місцевість відкрита, не забудована, з кількістю значних
контурів нескладних обрисів не більше 10 на один кв. дм плану.
II категорія а) місцевість відкрита або забудована до 10%, з кількістю
контурів від 11 до 30 на один кв. дм плану; б) ділянки прохідних боліт або рівних пісків з рідкою
рослинністю; в) заплави рік із значними контурами і рідкою деревною
рослинністю; г) місцевість з окремими дрібними населеними пунктами, зі
значними контурами (тільки для масштабу 1:10000).
III категорія а) місцевість з кількістю контурів від 31 до 70 на один кв.
дм плану; б) населені пункти сільського типу з лінійним однорядним
плануванням або із середнім розміром присадибних ділянок не менше
0,20 га; в) ділянки важкопрохідних боліт з рідким лісом або суцільні
масиви чистих прохідних боліт; г) заплави рік із старицями, озерами, протоками; ґ) лісові райони з великою кількістю просік, вирубок тощо.
IV категорія а) місцевість з кількістю контурів від 71 до 110 на один кв.
дм плану; б) пориті ділянки з насипами, ямами, котлованами, поширені на
50 % площі; в) заплави значних рік з великою кількістю проток, стариць,
озер, з наявністю заболочених заплавних і суходільних
сільськогосподарських угідь; г) важкопрохідні або непрохідні болота з великою кількістю
дрібних озер; ґ) сільські населені пункти з багаторядним плануванням, з
розосередженою безсистемною забудовою або із середнім розміром
присадибної ділянки від 0,15 до 0,20 га.
V категорія а) місцевість із дрібними контурами, з кількістю контурів від
111 до 200 на один кв. дм плану; б) значні сільські населені пункти з середнім розміром
присадибних ділянок від 0,10 до 0,15 га з наявністю дрібної мережі
ариків, садів, виноградників і шовковичних плантацій; в) суцільно пориті ділянки з насипами, виїмками, ямами,
відвалами порід із значною кількістю контурів; г) заплави великих рік з наявністю великої кількості озер,
стариць, протоків і контурів складних обрисів; ґ) поливні райони технічних, фруктових і городніх культур з
великою кількістю дрібних контурів; д) значні сільські населені пункти (районні центри) або
населені пункти середнього розміру з безсистемною розосередженою
забудовою, а також райони приміських і дачних селищ (тільки для
масштабу 1:10000).
VI категорія а) місцевість з дрібними складними контурами, з кількістю
контурів від 201 до 300 на один кв. дм плану; б) значні сільські населені пункти (центральні садиби) із
середнім розміром присадибних ділянок менше 0,10 га. Кількість
контурів на один кв. км плану від 201 до 300; в) значні сільські населені пункти з безсистемною і
розосередженою забудовою, з наявністю дрібних контурів
сільськогосподарських угідь, канав, зрошувальної мережі і ділянок
стороннього використання (тільки для масштабу 1:10000); г) поливні землі з посівами рису, баштанних і городніх
культур, фруктових садів, виноградників. Кількість контурів на
один кв. дм плану від 201 до 300.
VII категорія а) населені пункти міського типу з кількістю контурів більше
300 на один кв. дм плану; б) поливні землі з великою щільністю забудови і дрібною
зрошувальною мережею. Кількість контурів на один кв. дм плану
більше 300.
Складання і креслення планів включає такі роботи: добір
матеріалів; перевірку і креслення кілометрової сітки та
внутрішньої рамки; перенесення контурів з матеріалів дешифрування
на фотокопію фотоплану; креслення тушшю всіх елементів ситуації
відповідно до встановлених умовних знаків; підпис назв і висот під
наліпки; виписку назв і набір; чищення оригіналу; заповнення
формуляра (технічного паспорта); виготовлення викопіювань,
виробництво зведень за рамками, позарамкове і внутрішнє
оформлення. Кінцевою продукцією є фотокопії фотопланів, накреслені тушшю.
Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га). Вартість робіт із складання і креслення планів розраховується
згідно з табл. 1.17 (чисельник - трудовитрати на одиницю;
знаменник - вартість за одиницю, грн.).
Таблиця 1.17
----------------------------------------------------------------- N |Масштаб | Категорії складності з/п |плану |--------------------------------------------------- | | I | II | III | IV | V | VI | VII ----+--------+------+------+-------+------+------+-------+------- 1 |1:2000 |0,704 | 0,944| 1,259 |1,667 | 2,204| 2,944 | 4,259 | |----- | -----| ----- |----- | -----| ----- | ----- | | 38 | 51 | 68 | 90 | 119 | 159 | 230 | | | | | | | | 2 |1:5000 |0,256 | 0,302| 0,387 |0,489 | 0,628| 0,811 | 1,022 | |----- | -----| ----- |----- | -----| ----- | ----- | | 13,8 | 16,3| 20,9 | 26,4 | 33,9| 43,8 | 55,2 | | | | | | | | 3 |1:10000 |0,116 | 0,137| 0,176 |0,222 | 0,285| 0,368 | 0,465 | |----- | -----| ----- |----- | -----| ----- | ----- | | 6,28 | 7,42| 9,48 |12,00 | 15,4| 19,9 | 25,1 -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. При кресленні й оформленні контурних фотопланів без
перенесення контурів або кресленні на синій фотокопії до розцінок
застосовується коефіцієнт 0,85. 2. При упорядкуванні, кресленні й оформленні контурних
фотопланів площею, що становить менше 80 % від усієї площі
планшета, до розцінок для I і II категорій складності
застосовується коефіцієнт 1,15; III і IV категорій складності -
1,10; V-VII категорій складності - 1,05. 3. При упорядкуванні, кресленні й оформленні контурних планів
на пластику до розцінок застосовується коефіцієнт 1,10. 4. При упорядкуванні, кресленні й оформленні контурних планів
у межах землекористування (землеволодінь) до розцінок
застосовується коефіцієнт 1,10. 5. Вартість робіт не передбачає нанесення і креслення на
планах меж кожного землекористувача. При потребі виконання такої
роботи використовуються розцінки, наведені в розділі 5.
1.3. СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ ПЛАНІВ І КАРТ
При створенні цифрових планів і карт враховуються такі
категорії складності місцевості:
I категорія Місцевість відкрита, не забудована, з кількістю значних
контурів нескладних обрисів не більше 10 на один кв. дм плану.
Рельєф плоскорівнинний, без балок і ярів. У сантиметр плану
вкладається до двох горизонталей.
II категорія а) місцевість, відкрита або забудована до 10%, з кількістю
контурів від 11 до 30 на один кв. дм плану. Рельєф пологохвильовий
з наявністю рідких лощин, балок і ярів з пологими схилами; б) ділянки прохідних боліт або рівних пісків з рідкою
рослинністю. Рельєф рівнинний, плоский, без мікроформ; в) заплави рік з великими контурами і рідкою деревною
рослинністю. Рельєф пологогорбкуватий або рівнинний, без
мікроформ; г) місцевість з окремими дрібними населеними пунктами, зі
значними контурами. Рельєф пологогорбкуватий або рівнинний.
III категорія а) місцевість з кількістю контурів від 31 до 70 на один кв.
дм плану; б) населені пункти сільського типу з лінійним однорядним
плануванням або із середнім розміром присадибних ділянок не менше
за 0,20 га. Рельєф з великими формами і порізаними пологими
схилами; в) ділянки важкопрохідних боліт з рідким лісом або суцільні
масиви чистих прохідних боліт. Рельєф рівнинний з наявністю
мікроформ; г) заплави рік зі старицями, озерами, протоками. Місцевість
рівнинна з мікрорельєфом; ґ) лісові райони з великою кількістю просік, вирубок тощо.
IV категорія а) місцевість з кількістю контурів від 71 до 110 на один кв.
дм плану; б) пориті ділянки з насипами, ямами, котлованами, поширені на
50 % площі. Закладання горизонталей нерівномірне; в) заплави великих рік з великою кількістю протоків, стариць,
озер, з наявністю заболочених заплавних і суходільних
сільськогосподарських угідь зі складним гривистим рельєфом і
значною контурністю; г) важкопрохідні або непрохідні болота з великою кількістю
дрібних озер; ґ) сільські населені пункти з багаторядним плануванням або з
безсистемною розосередженою забудовою, або із середнім розміром
присадибної дільниці від 0,15 до 0,20 га. Рельєф яро-балковий з
порізаними пологими схилами або рівнинний з мікрорельєфом.
V категорія а) місцевість з дрібними контурами кількістю від 111 до 200
на один кв. дм плану; б) значні сільські населені пункти із середнім розміром
присадибних дільниць від 0,10 до 0,15 га з наявністю дрібної
мережі ариків, садів, виноградників і шовковичних плантацій.
Рельєф зі складними формами; в) суцільно пориті ділянки з насипами, виїмками, ямами,
відвалами порід зі значною кількістю контурів; г) заплави великих рік з наявністю великої кількості озер,
стариць, протоків і контурів складних обрисів. Рельєф зі складними
гривистими формами; ґ) поливні райони технічних, фруктових і городніх культур з
великою кількістю дрібних контурів; д) великі сільські населені пункти (районні центри) або
населені пункти середнього розміру з безсистемною розосередженою
забудовою, а також райони приміських і дачних селищ (тільки для
масштабу 1:10000). Рельєф складний.
VI категорія а) місцевість з дрібними складними контурами кількістю від
201 до 300 на один кв. дм плану; б) великі сільські населені пункти (центральні садиби) з
середнім розміром присадибних ділянок менше за 0,10 га. Кількість
контурів на один кв. км плану від 201 до 300; в) великі населені пункти сільського типу з безсистемною
забудовою і забудовою, що розосередилася, з наявністю дрібних
контурів сільськогосподарських угідь, канав, зрошувальної мережі і
дільниць стороннього користування (тільки для масштабу 1:10000); г) поливні землі з посівами рису, баштанних і городніх
культур, фруктових садів, виноградників. Кількість контурів на
один кв. дм плану від 201 до 300;
VII категорія а) малі міста та селища з кількістю контурів більше за 300 -
один кв. дм плану; б) поливні землі з великою щільністю забудови і дрібною
зрошувальною мережею. Кількість контурів на один кв. дм плану
більше за 300;
VIII категорія Середні міста та селища з кількістю контурів більше за 400 на
один кв. дм плану.
IX категорія Великі міста з кількістю контурів більше за 500 на один кв.
дм плану.
X категорія а) крупні та найкрупніші міста з кількістю контурів більше за
600 на один кв. дм плану; б) міста з гірським рельєфом.
При створенні цифрової векторної карти картометричним методом
передбачається виконання таких робіт: підбір і вивчення необхідних
початкових матеріалів; редакційно-підготовчі роботи; орієнтування
(прив'язка) початкової карти (плану); сколення (оцифровка)
контурів і горизонталей за допомогою дигітайзера (картометра);
створення цифрової моделі місцевості; зшивання окремих листів;
оформлення карти підписами; внутрішнє оформлення; коректура
створеної векторної карти; підготовка карти до друку; конвертація
і запис у вихідний формат; заповнення формуляра; огляд,
виправлення виявлених недоліків. При створенні цифрових растрових планів передбачається
виконання таких робіт: підбір і вивчення необхідних початкових
матеріалів; редакційно-підготовчі роботи; заповнення формулярів;
сканування початкового картографічного матеріалу; підготовка
растрового зображення до оцифровки; прив'язка і трансформування
растрового зображення; зшивання окремих листів; контроль,
виправлення недоліків; запис у вихідний формат. При створенні цифрових векторних карт методом векторизації
сканованих зображень передбачається виконання таких робіт:
редакційно-підготовчі роботи; векторизація растрового зображення;
коректура векторизації; зшивання окремих листів; оформлення карти
(плану); конвертація і запис у вихідний формат; заповнення
формуляра; огляд; виправлення недоліків; підготовка карти до
друку. Кінцевою продукцією є векторна цифрова карта на магнітному
носії або цифрова растрова карта (план) на магнітному носії. Вартість створення цифрових планів і карт установлюється
згідно з табл. 1.18 (чисельник - трудовитрати на одиницю;
знаменник - вартість за одиницю, грн.) Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га) - для п.п. 1,3; для п. 2 -
один планшет картографічного матеріалу.
Таблиця 1.18
------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Найменування | Категорії складності з/п | робіт |----------------------------------------------------------------------------- | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ----+-------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 1 | Створення | 7,96 | 9,44 | 11,48 | 13,30 | 15,56 | 17,41 | 20,00 | 24,00 | 31,20 | 46,80 | цифрової |----- |----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | векторної карти | 430 | 510 | 620 | 718 | 840 | 940 | 1080 | 1296 | 1685 | 2528 | картометричним | | | | | | | | | | | методом у | | | | | | | | | | | масштабі 1:2000 | | | | | | | | | | |-------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- | Те саме в | 1,20 | 1,48 | 1,76 | 2,04 | 2,41 | 2,69 | 3,06 | 3,70 | 4,8 | 7,22 | масштабі | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | ---- | 1:5000 | 80 | 80 | 95 | 110 | 130 | 145 | 165 | 200 | 260 | 390 |-------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- | Те саме в | 0,37 | 0,44 | 0,54 | 0,63 | 0,74 | 0,83 | 0,94 | 1,15 | 1,48 | 2,31 | масштабі | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1:10000 | 20 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 62 | 80 | 125 ----+-------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 2 | Створення | 2,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | цифрових | ---- | | | | | | | | | | растрових | 150 | | | | | | | | | | планів і карт | | | | | | | | | | ----+-------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 3 | Створення | 6,48 | 8,06 | 9,82 | 12,04 | 13,43 | 15,00 | 17,22 | 20,67 | 26,85 | 40,28 | цифрової | ---- | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | векторної карти | 350 | 435 | 530 | 650 | 725 | 810 | 930 | 1116 | 1450 | 2175 | методом | | | | | | | | | | | векторизації | | | | | | | | | | | сканованих | | | | | | | | | | | зображень, | | | | | | | | | | | у масштабі 1:2000 | | | | | | | | | | |-------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- | Те саме в | 1,00 | 1,39 | 1,52 | 1,85 | 2,04 | 2,31 | 2,69 | 3,15 | 4,07 | 6,11 | масштабі | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1:5000 | 54 | 75 | 82 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 220 | 330 |-------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- | Те саме в | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,67 | 0,74 | 0,89 | 1,11 | 1,70 | масштабі | ---- | ---- | ---- |----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1:10000 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 60 | 92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. За одиницю виміру для визначення вартості взяті стандартні
листи масштабу 1:2000, 1:5000 та 1:10000. 2. Вартість створення частково оцифрованої векторної карти
різного масштабу визначається в залежності від % оцифровки
вихідного аркуша.
1.4. ГРУНТОВО-МЕЛІОРАТИВНІ РОБОТИ
При виконанні грунтово-меліоративних робіт ураховуються такі
категоріії складності територій:
I категорія Райони степової зони з площинно-рівнинним рельєфом,
одноманітними материнськими породами та грунтовим покривом.
Вітрова ерозія відсутня.
II категорія Райони степової (частково лісостепової зони) із
слаборозчленованим рельєфом, одноманітними материнськими породами
та нескладним грунтовим покривом. Контури грунтових комплексів
займають 10 %; територія I категорії з площею грунтових комплексів
від 10 до 20 %.
III категорія Райони степової та лісостепової зони з розчленованим рельєфом
та різними грунтоутворювальними породами, зі строкатим грунтовим
покривом; території II категорії з площею грунтових комплексів або
еродованих грунтів від 10 до 20 %; поліські райони інтенсивного
землеробства з однорідними грунтоутворювальними породами та
наявністю до 20 % заболочених або еродованих грунтів; зрошувані
землі в належному стані, що не мають ознак вторинного або
залишкового засолення; осушені землі, що не мають ознак вторинного
або залишкового заболочення.
IV категорія Поліські райони з однорідними породами, з наявністю площ
заболочених грунтів від 20 до 40 %; райони лісостепової зони з
розчленованим рельєфом, строкатими грунтоутворювальними породами
та наявністю еродованих грунтів від 20 до 60 %; степові території
зі значною комплексністю та еродованістю грунтового покриву (від
40 до 60 % комплексів площі території); заплави, плавні, дельти
річок з нескладним грунтовим покривом, залісені та вкриті
чагарником (до 20 % площі); розчленовані передгірські території;
зрошувані землі, які мають ознаки вторинного засолення до 15 %
площі; осушені землі, які мають ознаки заболочення на площі до 15
%.
V категорія Поліські райони з строкатими грунтоутворювальними породами та
з великою кількістю заболочених земель (більше 40 %); лісостепові
райони з розчленованим рельєфом, строкатим грунтовим покривом,
грунтоутворювальними породами, наявністю еродованих земель більше
ніж 60 %; заплави, плавні, дельти із складним неоднорідним
грунтовим покривом (різний механічний склад, засолення,
заболоченість або залісення більше ніж 20 % площі); зрошувані
землі, які мають ознаки вторинного засолення більше ніж 15 %
площі; осушені землі, які мають ознаки вторинного або залишкового
заболочення більш ніж 15 % площі; осушені землі, які мають ознаки
вторинного або залишкового заболочення більше ніж 15 % площі;
гірські території.
1.4.1. Підготовчі роботи і польові грунтові вишукування
До складу польових грунтових вишукувань уходять такі роботи:
добір і вивчення картографічних (у т.ч. аерофотогеодезичних),
грунтових та інших матеріалів; збір інформації про стан і
використання земель на території, що обстежується; попереднє
районування; складання карти пластики рельєфу; складання
попередньої грунтової карти; розробка маршрутів обстеження, плану
і графіка робіт. Організація польових робіт повинна включати: рекогносцировку
місцевості; маршрутне ознайомлення з грунтовим покривом;
закладення основних і перевірних розрізів, прикопок; нанесення їх
на картографічну основу, опис, узяття і систематизацію зразків
грунтів; виявлення меж грунтових контурів та нанесення їх на
карту; оформлення польової грунтової карти; розгляд з фахівцями
господарств попередніх пропозицій щодо використання й охорони
земель, підвищення їх родючості; свідчення, виправлення недоліків,
формування матеріалів. Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих робіт і польових
грунтових вишукувань, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 -
архівний). Вартість виконання підготовчих робіт і польових грунтових
вишукувань встановлюється згідно з табл. 1.19. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території.
Таблиця 1.19
--------------------------------------- Масштаб | 1:5000 | 1:10000 |-------------+------------- | а | в | а | в -----------+------+------+------+------ Вартість, | 2736 | 2130 | 900 | 714 грн.. | | | | Людино-дні | 45,6 | 35,7 | 15,0 | 11,9 ---------------------------------------
Примітки: 1. Наведені в таблиці вартісні показники відповідають III
категорії складності об'єкта виконання робіт. Для визначення
вартості робіт за іншими категоріями вводяться коефіцієнти: I
категорія - 0,7; II категорія - 0,8; IV категорія - 1,2; V
категорія - 1,5. 2. Вартість розрахована на проведення вишукувань в об'ємі
більше 3,0 тис. Га. При меншому об'ємі в показник "а" вводиться
понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,20(3-n), де n - площа
вишукувань, тис. га. При об'ємі вишукувань на площі менше 100 га
використовується табл. 1.28. 3. Вартість розрахована для умов, за яких зразки для аналізу
відбираються з 20 % грунтових (основних і перевірочних) розрізів.
При іншому їх співвідношенні в показник "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0 + 0,02 (n-20), де n - відсоток (від загальної кількості
розрізів) грунтових розрізів, з яких робиться добір зразків на
аналіз. 4. Вартість розрахована для умов, за яких розрізи і прикопки
можливо прив'язувати до ситуації, ясно вираженої на місцевості і
плановій основі. В інших умовах (наприклад, місцевостях, покритих
лісом), коли для прив'язки розрізів і прикопок потрібно виконувати
спеціальні геодезичні роботи (прокладання теодолітних, мензульних
ходів і інш.), вартість на такі роботи визначається додатково
згідно з розділом 1.1. 5. Вартість виготовлення планово-картографічної основи,
необхідної для проведення вишукувань, унесення змін, що відбулися
в ситуації і межах землекористування, виконання аерознімання,
виготовлення аерознімків і фотопланів визначаються додатково
згідно з розділами 1.1 та 1.2.
1.4.2. Лабораторні аналізи зразків грунтів
Установлюється вартість робіт з лабораторного аналізу таких
видів грунтів: карбонатні і нейтральні грунти; солонці і
солончаки; кислі та торфові грунти. Лабораторні аналізи зразків грунтів включають такі роботи:
приймання зразків, їх складування, просушування, підготування до
проведення аналізів; виготовлення пакетів для добору середньої
проби; розбір зразків і взяття середньої проби; розмелювання;
підготування обладнання, устаткування і реактивів; виконання
аналізів в аналітичних пробах; виконання підрахунків; внесення
результатів аналізу в відомість; здійснення контрольних аналізів;
свідчення; виправлення недоліків; подання результатів аналізу;
миття посуду; звільнення складських помешкань і пакетів від
зразків грунтів, за якимих аналізи завершені. Результатом роботи є відомість з результатами аналізів (2
примірники, з них 1 - архівний). Вартість лабораторних аналізів зразків грунтів здійснюється
згідно з табл. 1.20. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території.
Таблиця 1.20
---------------------------------------------------------------- Зразки | Карбонатні і |Солонці і | Кислі грунти | Торфові грунтів | нейтральні |солончаки | | грунти | грунти | | | |--------------+----------+--------------+----------- | а | в | а | в | а | в | а | в -----------+------+-------+----+-----+------+-------+----+------ Вартість, | 54 | 691 | 54 | 1134| 54 | 524 | 54 | 243 грн. | | | | | | | | -----------+------+-------+----+-----+------+-------+----+------ Людино-дні | 1,0 | 12,8 |1,0 | 21,0| 1,0 | 9,7 |1,0 | 4,5 ----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована для територій, на яких закладено 100
грунтових (основних і перевірних) розрізів на 1 тис. га обстеженої
площі. За інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,10(n-10), де n - кількість основних і перевірних
розрізів на 1 тис. га обстеженої площі. 2. Вартість передбачає проведення аналізу грунтових зразків,
узятих з 20 % (від загальної кількості основних і перевірочних
розрізів) грунтових розрізів. При інших умовах у показник "в"
уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,05(n-20), де n - відсоток основних
і перевірних грунтових розрізів, з яких зроблені аналізи зразків. 3. Вартість включає витрати на такі види аналізів: карбонатні і нейтральні грунти (чорноземи, каштанові,
коричневі і т.ін.): гумус і його склад, валові і рухомі форми
азоту, фосфору і калію, СО(2) карбонатів, pH водяної витяжки,
механічний, структурний і мікроагрегатний склади, склад увібраних
основ, максимальна гігроскопічна вологість, питома маса, водна
витяжка; солонці і солончаки: гумус і його склад, валові й рухомі
форми азоту, фосфору і калію, CO(2) карбонатів, pH водної витяжки,
механічний, структурний і мікроагрегатний склади, ємність
катіонного обміну і склад увібраних основ, водяна витяжка,
максимальна гігроскопічність, питома маса; кислі грунти (підзолисті, сірі, бурі тощо): гумус і його
склад, валові й рухомі форми азоту, фосфору і калію, pH сольової
витяжки, механічний, структурний і мікроагрегатний склади,
гідролітична й обмінна кислотність, склад увібраних основ,
максимальна гігроскопічна вологість, питома маса; торфові грунти: ступінь розкладання, ботанічний склад, втрати
при прожарюванні й зольність торфу, гідролітична й обмінна
кислотність, pH водяної і сольової витяжки, рухомі форми фосфору і
калію, водяна витяжка. 4. За потреби проведення аналізів грунтів для складання
агрохімічних картограм (рухомий фосфор, обмінний калій і ін.) та
додаткових видів аналізів, не передбачених приміткою 3, вартість
робіт на проведення таких аналізів визначається додатково. 5. При проведенні аналізів не за всіма видами, передбаченими
приміткою 3, уводиться понижувальний коефіцієнт з урахуванням
видів проведених аналізів.
1.4.3. Складання грунтової карти та звіту
Роботи із складання грунтової карти та звіту включають:
перевірку й складання зведених таблиць результатів аналізів,
таблиць морфологічних ознак грунтів; складання авторських
оригіналів грунтової карти і карти агровиробничих груп; уточнення
списку грунтів; складання легенди й умовних позначень; написання
звіту (нарису); заповнення відповідних табличних додатків;
свідчення; виправлення недоліків; розмноження матеріалів,
формування їх у справу. Кінцевою продукцією є авторські оригінали грунтової карти і
карти агровиробничих груп грунтів; технічний звіт і відповідні
таблиці, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт із складання грунтової карти та звіту
розраховується згідно з табл. 1.21. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території.
Таблиця 1.21
------------------------------------- Масштаб | 1:5000 | 1:10000 |------------+------------ | а | в | а | в -----------+------+-----+------+----- Вартість, | 3591 | 140 | 2603 | 103 грн. | | | | -----------+------+-----+------+----- Людино-дні | 66,5 | 2,6 | 48,2 | 1,9 -------------------------------------
Примітки: 1. Наведені в таблиці розцінки відповідають III категорії
складності об'єкта виконання робіт. Для визначення вартості робіт
за іншими категоріями вводяться коефіцієнти: I категорія - 0,8; II
категорія - 0,9; IV категорія - 1,1; V категорія - 1,2. 2. Вартість розрахована для територій, на яких закладено 10
грунтових (основних і перевірних) розрізів на 1 тис. га обстеженої
площі. За інших умов в показник "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,08(n-10), де n - кількість закладених (основних і
перевірних) розрізів на 1 тис. га обстеженої площі. 3. Вартість розрахована на складання грунтової карти і звіту
для території більше 3,0 тис. га. При меншій площі в показник "а"
вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,20(3-n), де n -
площа, тис. га. 4. Вартість розрахована для умов, за яких аналіз зразків
зроблений з 20 % (від загального кількостей основних і перевірних
розрізів) грунтових розрізів. При іншому співвідношенні в показник
"в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,04(n-20), де n - відсоток
основних і перевірних розрізів, з яких зроблений аналіз зразків. 5. Вартість розрахована на складання авторських оригіналів
грунтової карти і карти агровиробничих груп грунтів у масштабі
1:10000. При їх упорядкуванні в інших масштабах у показник "в"
уводиться коефіцієнт 1,40 - у масштабі 1:500; 1,35 - 1:1000; 1.30
- 1:2000; 1,20 - 1:5000; 0,90 - 1:25000. 6. Вартість складання й оформлення авторських оригіналів
спеціальних карт і картограм, підрахунок площ, виділених контурів,
розробка заходів щодо поліпшення і використання земель
розраховуються додатково окремо на кожний вид карти (при цьому
вартість робіт розраховується у відсотках від вартості робіт з
складання карти і нарису, зі врахуванням відповідних приміток): 10 % - на складання карт (картограм) агровиробничих груп
грунтів, солонців, солонцюватих грунтів і засоленості грунтів; 15 % - на складання карти еродованості грунтів; 7. У розцінках не містяться витрати на обчислення площ
грунтових контурів щодо угідь, на виготовлення і розмноження
видавничих оригіналів грунтової карти і спеціальних карт.
1.4.4. Складання розділу "Якість земельних угідь"
При складанні розділу "Якість земельних угідь" виконуються
такі роботи: добір і вивчення обстежувальних, вишукувальних і
проектних матеріалів; систематизація вихідних даних; складання
допоміжних відомостей; заповнення таблиць: характеристика угідь за
класами земель, за механічним складом і ознаками, що впливають на
родючість, характеристика сіножатей і пасовищ, культуро-технічний
стан, показники агровиробничої характеристики грунтів ріллі,
розраховані на основі статистичної обробки даних грунтового
нарису; написання пояснювальної записки; свідчення; виправлення
недоліків; розмноження матеріалів, формування їх у справу. Кінцевою продукцією є матеріали розділу "Якість земельних
угідь", сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт із складання розділу "Якість земельних угідь"
установлюється згідно з табл. 1.22. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території.
Таблиця 1.22
-------------------------------- Одиниця виміру | а | в ----------------+--------+------ Вартість, грн. | 810 | 54 ----------------+--------+------ Людино-дні | 15,0 | 1,0 --------------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована для умов, за яких площа об'єкта
становить більше 3,0 тис. га. При меншій площі в показник "а"
вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,20 (3-n), де n -
площа об'єкта, тис. га. 2. За наявності на території зрошуваних або осушених земель у
показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт 1,10, а за наявності
зрошуваних і осушених земель - 1,20.
1.4.5. Складання розділу "Показники оцінки земель"
При складанні розділу "Показники оцінки земель" виконуються
такі роботи: добір матеріалів грунтового обстеження і матеріалів
оцінки земель; вибірка необхідних даних, їх аналіз, розрахунок
показників оцінки для заповнення таблиць; заповнення таблиці
показників грунтів за продуктивністю сільськогосподарських угідь з
обліком їх меліорованості в балах; написання пояснювальної
записки; свідчення; виправлення недоліків; розмноження матеріалів,
формування їх у справу. Кінцевою продукцією є матеріали розділу "Показники оцінки
земель", сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт із складання розділу "Показники оцінки земель"
(додаток до нарису) установлюється згідно з табл. 1.23. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га ріллі.
Таблиця 1.23
----------------------------- Одиниця виміру | а | в ----------------+------+----- Вартість, грн. | 788 | 27 ----------------+------+----- Людино-дні | 14,6 | 0,5 -----------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована для умов, за яких площа ріллі на
об'єкті становить більше 2,0 тис. га. При меншій площі в показник
"а" вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,30(2-n), де n -
площа ріллі, тис. га. 2. Вартість розрахована на 10 оцінюваних
сільськогосподарських культур. При іншій їх кількості в показник
"в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-10), де n - кількість
оцінюваних культур. 3. За наявності в господарстві зрошуваних або осушених земель
у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт 1,10, а за наявності
зрошуваних і осушених земель - 1,20. 4. Вартість визначення показників оцінки кормових угідь
визначається за табл. 1.23 з урахуванням примітки 1. При цьому
застосовується коефіцієнт 0,30. 5. Обчислення показників оцінки садів і виноградників
визначається за табл. 1.23 з урахуванням примітки 1. При цьому
застосовується коефіцієнт 0,50.
1.4.6. Вивчення водно-фізичних властивостей грунтів
Вивчення водно-фізичних властивостей грунтів включає
виконання таких робіт: збір і вивчення матеріалів грунтового
обстеження; визначення типових масивів для вивчення фізичних
властивостей грунтів; організація польових робіт; уточнення в
натурі місця розташування майданчиків для закладання точок;
закладення шурфів і морфологічний опис розрізів; узяття грунтових
проб з кожного генетичного горизонту, визначення об'ємної маси і
вологості грунтів у польових умовах; визначення в дворазовій
повторюваності водопроникності грунтів методом малих заливних
площадок; проведення спостережень за швидкістю усмоктування води
при постійному напорі з наступним виміром польової вологоємності
за генетичними горизонтами; узяття проби грунтів для визначення
об'ємної маси в 3-кратній повторюваності. Проведення лабораторних аналізів; складання зведених таблиць
результатів лабораторних аналізів, аналітичне опрацювання їх,
нанесення точок на картографічну основу; написання пояснювальної
записки й оформлення додаткових даних для грунтової карти і
нарису; свідчення; виправлення недоліків; розмноження матеріалів,
формування їх у справу. Кінцевою продукцією є матеріали вивчення водно-фізичних
властивостей грунтів, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 -
архівний). Вартість вивчення водно-фізичних властивостей грунтів
установлюється згідно з табл. 1.24. Одиниця виміру: "а" - об'єкт (генетичний горизонт); "в" - 1
точка.
Таблиця 1.24
------------------------------ Одиниця виміру | а | в ---------------+------+------- Вартість, грн. | 600 | 2472 ---------------+------+------- Людино-дні | 10,0 | 41,2 ------------------------------
Примітка. Вартість розрахована на вивчення водно-фізичних
властивостей грунтів в умовах м'яких грунтів (піски, супіски,
легкі і середні суглинки). При інших грунтах у показник "в"
уводиться коефіцієнт: 1,37 - важкі суглинки на нелесових породах; 1,73 - глини ущільнені, солонцюваті грунти.
1.4.7. Сольова зйомка меліорованих земель
1.4.7.1. Підготовчі роботи і польові вишукування
Склад робіт: підбір і вивчення аерознімків, картографічних,
грунтових та інших матеріалів, що характеризують природні умови і
стан ведення сільського господарства; підготовка даних щодо
врожайності й інших відомостей з використання земель, намічених до
обстеження; складання плану і графіка проведення польових робіт. Організація польових робіт; рекогносцирувальне обстеження
грунтів і сільськогосподарських культур, попереднє визначення
місць закладення розрізів; закладення грунтових розрізів, відбір
зразків грунтів і грунтових вод; польове визначення вмісту Cl,
SO(4), pH; виділення контурів за різноманітністю засолених земель. Оформлення попередньої польової карти засолення, розробка
попередніх пропозицій щодо поліпшення використання меліорованих
земель; узгодження з фахівцями господарств; написання короткої
пояснювальної записки; свідчення; виправлення недоліків;
формування матеріалів. Результатом робіт є матеріали обстеження, сформовані в справу
(2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість підготовчих робіт і польових вишукувань
установлюється згідно з табл. 1.25. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га меліорованих
земель.
Таблиця 1.25
----------------------------- Одиниця виміру | а | в ----------------+------+----- Вартість, грн. | 702 | 588 ----------------+------+----- Людино-дні | 11,7 | 9,8 -----------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована на проведення сольової зйомки на
площі понад 2,0 тис. га. При менших площах у показник "а"
вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,30(2-n), де n -
площа, що обстежується, тис. га. 2. Вартість розрахована для умов, за яких зразки в аналіз
відбираються з 100 % грунтових розрізів. При іншому співвідношенні
в показник "в" уводиться понижувальний коефіцієнт
K = 1,0+0,01(100-n), де n - відсоток (від загальної кількості)
грунтових розрізів, з яких робиться добір зразків для аналізу.
1.4.7.2. Лабораторні аналізи зразків
Лабораторні аналізи зразків грунту включають такі роботи:
приймання зразків, привезених з об'єкта; складування їх;
просушування, підготування до аналізів; виготовлення пакетів для
відбору середньої проби; розбирання зразків і взяття середньої
проби; розмелювання зразків. Підготування обладнання, устаткування і реактивів; виконання
аналізів в аналітичних пробах; проведення підрахунків; унесення
результатів аналізу у відомість; проведення контрольних аналізів. Кінцевою продукцією є відомість з результатами аналізів (2
примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт з лабораторних аналізів зразків установлюється
згідно з табл. 1.26. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га меліорованих
земель.
Таблиця 1.26
-------------------------------- Одиниця виміру | а | в ----------------+------+-------- Вартість, грн. | 54 | 4120 ----------------+------+-------- Людино-дні | 1,0 | 76,3 --------------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована для територій, на яких закладено 10
грунтових розрізів на 1 тис. га обстежених земель. За інших умов у
показник "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-10), де n -
кількість розрізів на 1 тис. га обстежених земель. 2. Вартість передбачає проведення аналізу грунтових зразків,
узятих з 100 % від загальної кількості закладених розрізів. При
іншому співвідношенні в показник "в" уводиться понижувальний
коефіцієнт K = 1,0-0,01(100-n), де n - відсоток (від загальної
кількості) грунтових розрізів, з яких зроблені аналізи зразків. 3. Вартість розрахована для територій, на яких розташоване
одне господарство. При одночасному виконанні робіт на групу
господарств (селянських, фермерських, акціонерних товариств тощо)
в показник "а" вводиться коефіцієнт K = 1,0+0,50(n-1), де n -
кількість господарств на території об'єкта, за якими окремо
подаються результати аналізу.
1.4.7.3. Складання карти засолення грунтів і звіту
При складанні карти засолення грунтів і звіту виконуються
такі роботи: складання зведених таблиць хімічних аналізів по
розрізах, списку виділених засолених земель за інтервалами глибин,
типом і ступенем засолення, за групами механічного складу і
глибині грунтових вод; складання легенди до карти засолення
земель; класифікація засолених грунтів за якісним складом солей;
уточнення меж контурів засолених земель; розробка заходів щодо
поліпшення хімічного стану засолених земель; написання
пояснювальної записки (звіту); складання авторського оригіналу
карти, додатків; розмноження матеріалів; формування їх в справу. Кінцевою продукцією є авторський оригінал карти засолення
грунтів, пояснювальна записка і додаток до неї, сформовані в
справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт із складання карти засолення грунтів і звіту
встановлюється згідно з табл. 1.27. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га меліорованих
земель.
Таблиця 1.27
----------------------------- Одиниця виміру | а | в ----------------+------+----- Вартість, грн. | 1733 | 76 ----------------+------+----- Людино-дні | 32,1 | 1,4 -----------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована для територій, на яких закладено 10
грунтових розрізів на 1 тис. га обстеженої площі. При іншій
кількості в показник "в" вводиться коефіцієнт K = 1,0+0,08(n-10),
де n - кількість закладених розрізів на 1 тис. га обстеженої
площі. 2. Вартість розрахована для складання карти і звіту на
територію площею понад 2,0 тис. га. При меншій площі в показник
"а" вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,30(2-n), де n -
площа обстеженої території, тис. га. 3. Вартість розрахована для умов, за яких аналіз зразків
зроблений з 100 % (від загальної кількості) грунтових розрізів.
При іншому співвідношенні в показник "в" вводиться понижувальний
коефіцієнт K = 1,0-0,01(100-n), де n - відсоток розрізів, з яких
зроблений аналіз. 4. Вартість розрахована для територій, розташованих в одному
масиві. В інших умовах в показники "а" і "в" вводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,05(n-1), де "n" - кількість відособлених (черезсмужних)
масивів, по яких окремо характеризується ступінь засолення і
розробляються заходи щодо поліпшення хімічного стану земель. 5. Вартість розрахована для складання карти і звіту в межах
території одного господарства. При одночасному упорядкуванні
єдиних карти і звіту для групи господарств (селянських,
фермерських, акціонерних товариств тощо), розташованих на одній
території (територія в межах колишніх с.-г. підприємств), в
показники "а" і "в" вводиться коефіцієнт K = 1,0+0,05(n-1), де n -
кількість господарств, розташованих на території об'єкта, по
котрих окремо розробляються заходи щодо поліпшення хімічного стану
засолених земель.
1.4.8. Грунтове обстеження ділянок площею менше 100 га
При грунтовому обстеженні ділянок площею менше 100 га
виконується такий комплекс робіт: підготовчі роботи і польові
вишукування; лабораторні роботи; складання картограм; написання
звіту (нарису). Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих, польових,
лабораторних робіт, грунтові карти і картограми, технічний звіт і
відповідні таблиці, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 -
архівний). Вартість робіт з грунтового обстеження ділянок площею менше
100 га встановлюється згідно з табл. 1.28. Одиниця виміру: площа, га.
Таблиця 1.28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Масштаб 1:2000 | Масштаб 1:5000 ----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------- площа, |Вартість,| Люд.- | площа, | Вартість, | Люд.- | пло- | Вартість,| Люд.- | площа, | Вартість, | Люд.- га |грн. | дні | га | грн. | дні | ща, га| грн. | дні | га | грн. | дні -------+---------+--------+---------+------------+--------+-------+----------+---------+--------+-----------+--------- до 5 |1290 | 21,5 | 60 | 4680 | 78,0 | до 5 | 720 | 12,0 | 60 | 2652 | 44,2 -------+---------+--------+---------+------------+--------+-------+----------+---------+--------+-----------+--------- 10 |2010 | 33,5 | 70 | 4986 | 83,1 | 10 | 1080 | 18,0 | 70 | 2820 | 47,0 -------+---------+--------+---------+------------+--------+-------+----------+---------+--------+-----------+--------- 20 |3072 | 51,2 | 80 | 5286 | 88,1 | 20 | 1728 | 28,8 | 80 | 2988 | 49,8 -------+---------+--------+---------+------------+--------+-------+----------+---------+--------+-----------+--------- 30 |357 | 59,5 | 90 | 5580 | 93,0 | 30 | 2070 | 34,5 | 90 | 3150 | 52,5 -------+---------+--------+---------+------------+--------+-------+----------+---------+--------+-----------+--------- 40 |4008 | 66,8 | 100 | 5868 | 97,8 | 40 | 2292 | 38,2 | 100 | 3300 | 55,0 -------+---------+--------+---------+------------+--------+-------+----------+---------+--------+-----------+--------- 50 |4365 | 72,7 | | | | 50 | 2490 | 41,5 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Якщо показник площі проміжний - вартість установлюється
шляхом інтерполяції. 2. Якщо площа ділянок менша 5 га (вдвічі і більше) - до
розцінок застосовується коефіцієнт 0,7.
1.5. ГЕОБОТАНІЧНІ РОБОТИ
1.5.1. Підготовчі роботи і польові геоботанічні вишукування
Комплекс робіт включає: добір аерознімків, матеріалів
грунтових обстежень; вивчення природних умов району робіт,
рослинного покриву і рекомендацій з поліпшення кормових угідь;
ознайомлення за гербаріями і визначниками з рослинами, поширеними
на території, що обстежується; попередня класифікація кормових
угідь і їх дешифрування на аерознімках; складання попередньої
карти кормових угідь, плану і графіка робіт; організація польових
робіт; рекогносцировку території; польове обстеження природних
кормових угідь і опис рослинності; виділення на
планово-картографічному матеріалі меж геоботанічних контурів,
земель меліоративного фонду і незручних земель; опис
культуртехнічного стану кормових угідь, особливостей їх
використання; закладення "станцій" і "точок", узяття укосів для
визначення врожайності травостою, збір гербарію невідомих і
сумнівних рослин; оформлення польової карти, складання відомості
рослинних зразків, відібраних для хімічного аналізу, їх розбір,
сушіння, зважування; підрахунок урожайності кормових угідь у сухій
масі; узгодження з фахівцями господарств попередніх результатів
обстеження і ділянок, що підлягають корінному поліпшенню;
свідчення, виправлення недоліків, формування матеріалів. Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих робіт і польових
вишукувань, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 -
архівний). Вартість підготовчих робіт і польових геоботанічних
вишукувань установлюється згідно з табл.1.29. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "n" - 1 тис. га кормових угідь.
Таблиця 1.29
------------------------------ Одиниця виміру | а | в ----------------+-----+------- Вартість, грн.|750 | 1104 ----------------+-----+------- Людино-дні |12,5 | 18,4 ------------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована для територій, на яких через природні
або інші умови потрібно закласти 15 "станцій" (і відповідна
кількість "точок" - з розрахунку 5 "точок" на 1 "станцію") на 1
тис. га площі, що обстежується. При іншій кількості "станцій" у
показник "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0 + 0,06(n-15), де n -
кількість "станцій" на 1 тис. га кормових угідь. 2. Вартість розрахована на проведення вишукувань обсягом
більше 1,0 тис. га. При меншій площі вишукувань у показник "а"
вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,60(1-n), де n - площа
вишукувань кормових угідь, тис. га. 3. Вартість розрахована для проведення геоботанічних
вишукувань для оформлення результатів підготовчих і польових робіт
на планово-картографічному матеріалі в масштабі 1:10000. При
виконанні робіт на матеріалі масштабу 1:5000 до розцінок
застосовується коефіцієнт 1,15. 4. Вартість робіт з виготовлення планово-картографічної
основи, унесення змін, що відбулися у ситуації і межах
землекористування, з виконання аерознімання, виготовлення
аерознімків і фотопланів визначається додатково. 5. Розцінки розраховані на виконання робіт у межах території
одного господарства. При одночасному виконанні робіт для групи
господарств (селянських, фермерських, акціонерних товариств і
т.ін.), розташованих на одній території (як правило, територія в
межах колишнього с.-г. підприємства), у показник "а" вводиться
коефіцієнт K = 1,0+0,05(n-1), де n - кількість господарств, на
землях яких здійснюються геоботанічні вишукування.
1.5.2. Складання геоботанічної карти
Комплекс робіт включає: систематизацію матеріалів польового
обстеження; вивчення гербарію невідомих рослин і уточнення
найменувань рослинних асоціацій; розробку остаточної класифікації
кормових угідь; складання зведених таблиць середніх показників
рослинності за типами, групами типів або підкласами; складання
списків основних кормових, отруйних і неїстівних рослин;
опрацювання матеріалів з урожайності кормових угідь; складання й
оформлення авторського оригіналу геоботанічної карти кормових
угідь; визначення запасів кормів на кормових угіддях, складання
зведених відомостей запасів кормів, площ, господарського і
культуртехнічного стану; розробку заходів щодо використання і
поліпшення кормових угідь; складання й оформлення оригіналу
картограми культуртехнічного стану; написання нарису, свідчення,
виправлення недоліків, розмноження матеріалів, формування їх у
справу. Кінцевою продукцією є авторські оригінали геоботанічної карти
і картограми культуртехнічного стану; нарис, сформований у справу
(2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт із складання геоботанічної карти і написання
нарису встановлюється згідно з табл. 1.30. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га кормових угідь.
Таблиця 1.30
---------------------------- Одиниця виміру | а | в ---------------+------+----- Вартість, грн. | 2214 | 113 ---------------+------+----- Людино-дні | 41,0 | 2,1 ----------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована на складання карти і нарису
території, площа вишукування кормових угідь якої більше 1,0 тис.
га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний
коефіцієнт K = 1,0-0,60(1-n), де n - площа вишукування кормових
угідь, тис. га. 2. Вартість розрахована для територій, на яких кормові угіддя
розташовані єдиним компактним масивом. За інших умов у показник
"в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,05(n-1), де n - кількість
відособлених (черезсмужних) масивів кормових угідь. 3. Вартість розрахована на складання карти і картограми в
масштабі 1:10000. При масштабі 1:5000 до розцінок застосовується
коефіцієнт 1,2. 4. Вартість розрахована на складання карти, картограми і
нарису в межах одного господарства. При одночасному упорядкуванні
таких матеріалів єдиних на групу господарств (селянських,
фермерських, акціонерних товариств тощо), розташованих на одній
території, у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,05(n-1), де n - кількість господарств на території
об'єкта, за якими окремо характеризується стан кормових угідь.
2. ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБСТЕЖЕНЬ І РОЗВІДУВАНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗБИРАННЯ, ОБРОБКА, АНАЛІЗ, ЗБЕРІГАННЯ, НАДАННЯ ТА
ПУБЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
При проведенні спеціальних обстежень і розвідувань (за
винятком складання сільськогосподарських карт) ураховуються такі
категорії природної складності території:
I категорія Райони степових зон з рівнинним, слаборозчленованим рельєфом,
одноманітними материнськими породами і грунтовим (рослинним)
покривом. Контури грунтових (геоботанічних) комплексів займають не
більше 10 % території.
II категорія Райони лісостепової, степових зон з рельєфом, розчленованим
на явно відособлені елементи, з одноманітними материнськими
породами і нескладним грунтовим (рослинним) покривом. Контури
грунтових (геоботанічних) комплексів займають не більше 10 %;
території I категорії з площею грунтових (геоботанічних)
комплексів 10-20 % або еродованих грунтів 10 - 20 %.
III категорія Райони степової і лісостепової зон з хвилястим, розчленованим
рельєфом, різноманітними грунтоутворювальними породами,
неоднорідним грунтовим (рослинним) покривом; території I категорії
з площею грунтових комплексів або еродованих грунтів 20 - 40 %;
території II категорії з площею грунтових комплексів або
еродованих грунтів 10 - 20 %; райони, розташовані в поліській
зоні, значно освоєні для землеробства, з розчленованим рельєфом,
однорідними грунтоутворювальними породами і наявністю не більше 20
% заболочених або еродованих грунтів; зрошувані землі без ознак
вторинного засолення; осушені землі без ознак вторинного або
залишкового заболочування.
IV категорія Райони поліської зони з однорідними грунтоутворювальними
породами, наявністю площ заболочених грунтів 20-40 %; райони
поліської зони зі строкатими грунтоутворювальними породами, з
наявністю заболочених або еродованих грунтів 20 - 40 %; райони
лісостепової зони з розчленованим рельєфом, строкатими
грунтоутворювальними породами і наявністю еродованих грунтів 20 -
40 %; степові території з високою комплексністю і еродованістю
грунтового покриву (40-60 % комплексів від площі території);
заплави, плавні, дельти рік з нескладним грунтовим покривом,
залісені і зачагарені менше 20 % площі; передгірні території;
зрошувані землі, з ознаками вторинного засолення до 15 % площі;
осушені землі з ознаками вторинного або залишкового заболочування
до 15 % площі.
V категорія Райони поліської зони з строкатими грунтоутворювальними
породами і великою кількістю заболочених земель (більше 40 %);
степові території з високим розвитком комплексності і ступеня
еродованості грунтового покриву (більше 60 % площі); гірські
території і передгір'я; заплави, плавні, дельти зі складним
неоднорідним грунтовим покривом (строкатий механічний склад,
засолення, заболоченість або залісеність більше 20 % площі);
зрошувані землі з ознаками вторинного засолення більше 15 % площі
та осушені землі з ознаками вторинного чи залишкового
заболочування більше 15 % площі.
2.1. СКЛАДАННЯ ТЕМАТИЧНИХ КАРТ І НАРИСІВ РАЙОНУ, ОБЛАСТІ
2.1.1. Складання грунтової карти і нарису
адміністративного району
Комплекс робіт включає: добір і вивчення вихідних матеріалів;
складання макету карти, узагальнення індексів, генералізацію й
ув'язування контурів грунтів; узгодження генералізованих контурів
з вихідними матеріалами до масштабу районної карти; складання
списку грунтів, оформлення авторського оригіналу грунтової карти
на основі готового планово-картографічного матеріалу; уточнення
площ грунтів за земельними угіддями господарств і району в цілому;
опрацювання морфологічних ознак, фізико-хімічних властивостей
грунтів інших показників, наведених у нарисах господарств
(об'єктів); складання нарису з додатками, свідчення, унесення
виправлень, розмноження матеріалів, формування їх у справу. Кінцевою продукцією є грунтова карта, нарис, сформовані в
справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт із складання грунтової карти і нарису
адміністративного району встановлюється згідно з табл. 2.1. Одиниця виміру: "а" - район; "в" - 100 тис. га території.
Таблиця 2.1
------------------------------------------------------------------ Одиниця | Природні категорії складності виміру |------------------------------------------------------ | I | II | III | IV | V |---------+----------+----------+----------+----------- | а | в | а | в | а | в | а | в | а | в -----------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+----- Вартість, |2943|1134|3024 |1350|3456| 1782|3780| 2160|4374 |2430 грн. | | | | | | | | | | -----------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+----- Людино-дні |54,5|21,0|56,0 |25,0|64,0| 33,0|70,0| 40,0|81,0 |45,0 ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,15(n-1), де n - кількість господарств (об'єктів), за
матеріалами вишукувань яких складаються карта і нарис району. При
цьому дрібні за площею господарства (селянські, фермерські і
т.ін.), розташовані на території колишніх (до реорганізації) с.-г.
підприємств, у показнику "n" вищенаведеної формули не
враховуються. 2. Вартість розрахована для умов, за яких площа становить
більше 60 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться
понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,01(60-n), де n - площа, тис.
га. 3. Вартість розрахована для умов, за яких на узагальненому
матеріалі (на районній карті) менше 50 різновидів грунтів за
легендою в розрахунку на 100 тис. га території. При більшій їх
кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,05(n-50),
де n - кількість різновидів грунтів на 100 тис. га території. 4. Вартість розрахована на складання районної карти в
масштабі 1:100000. При масштабі карти 1:50000 у показник "в"
уводиться коефіцієнт 1,20.
2.1.2. Складання грунтової карти і нарису області
При складанні грунтової карти і нарису області виконуються
такі роботи: добір і вивчення вихідних матеріалів; складання
макета карти, узагальнення індексів, генералізація й ув'язування
контурів грунтів з вихідних матеріалів до масштабу обласної
грунтової карти; складання й оформлення авторського оригіналу
грунтової карти на готовій планово-картографічній основі;
установлення (за матеріалами обліку земель) змін у площах угідь у
районах, визначення площі грунтових різновидів області (краю,
республіки); опрацювання морфологічних ознак, фізико-хімічних
властивостей грунтів, результатів грунтового обстеження й інших
показників, наведених у нарисах районів; складання нарису з
додатками, свідчення, виправлення зауважень, розмноження
матеріалів, формування їх у справу. Кінцевою продукцією є грунтової карта, нарис, сформовані в
справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт із складання грунтової карти і нарису області
встановлюється згідно з табл.2.2. Одиниця виміру: "а" - область; "в" - 1 млн. га території.
Таблиця 2.2
------------------------------------------------------------------------------------- Одиниця | Природні категорії складності виміру |------------------------------------------------------------------------ | I | II | III | IV | V |--------------+--------------+-------------+-------------+-------------- | а | в | а | в | а | в | а | в | а | в ------------+-------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+------ Вартість, | 8640 | 810 | 9720 | 923 | 11016|1026 | 11885| 1085 | 11907 |1296 грн. | | | | | | | | | | ------------+-------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+------ Людино-дні | 160,0 |15,0 | 180,0| 17,1 | 204,0|19,0 | 220,1| 20,1 | 220,5 |24,0 -------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,03(n-1), де n - кількість адміністративних районів, за
матеріалами вишукувань яких складаються карта і нарис області. 2. Вартість розрахована для умов, за яких площа території
становить більше 3,0 млн. га. При меншій площі в показник "а"
вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,20(3-n), де n - площа
території, млн. га. 3. Вартість розрахована для умов, якщо на узагальненому
матеріалі (на обласній карті) менше 20 грунтових груп і підгруп за
легендою в розрахунку на 1 млн. га території. При більшій їх
кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,05(n-20),
де n - кількість грунтових груп і підгруп на обласній карті в
розрахунку на 1 млн. га території області. 4. Вартість розрахована на складання грунтової карти масштабу
1:300000. При іншому масштабі карти в показник "в" уводиться
коефіцієнт 1,25 - М 1:100000; 1,15 - М 1:200000.
2.1.3. Складання геоботанічної карти адміністративного району
При складанні геоботанічної карти і нарису адміністративного
району виконуються такі роботи: добір, систематизація і вивчення
вихідних матеріалів; узагальнення матеріалів крупномасштабного
геоботанічного обстеження, складання легенди, генералізація їх до
масштабу районної геоботанічної карти, установлення врожайності,
культуртехнічного стану, складання робочої поконтурної відомості;
складання і оформлення на готовій планово-картографічній основі
авторських оригіналів геоботанічної карти, картограми
культуртехнічного стану і картограми заходів, уточнення
експлікації кормових угідь господарств і району в цілому;
написання нарису з викладом загальних зведень у районі, короткої
характеристики природних умов, описи типів кормових угідь і їх
культуртехнічного стану, виконання необхідних розрахунків для
таблиць (урожайність, якість кормів і їх запаси); геоботанічна
характеристика основних типів кормових угідь, розроблення заходів
щодо поліпшення кормових угідь і їх раціонального використання;
свідчення, виправлення зауважень, розмноження матеріалів,
формування їх в справу. Кінцевою продукцією є: геоботанічна карта, картограма
культуртехнічного стану і картограма меліоративних заходів (1
екз.), нарис, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 -
архівний). Вартість робіт із складання геоботанічної карти і нарису
адміністративного району встановлюється згідно з табл. 2.3. Одиниця виміру: "а" - район; "в" - 100 тис. га кормових
угідь.
Таблиця 2.3
------------------------------------------------------------------- Одиниця | Природні категорії складності виміру |------------------------------------------------------- | I | II | III | IV | V |------------+----------+----------+---------+---------- | а | в | а | в | а | в | а | в | а | в -----------+------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----- Вартість, | 2435 | 648 |2862 |886 |2970|1080 |3677|1339|3839|1685 грн. | | | | | | | | | | -----------+------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----- Людино-дні | 45,1 |12,0 |50,3 |16,4|55,0|20,0 |68,1|24,8|71,1|31,2 -------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,15(n-1), де n - кількість господарств (об'єктів), за
матеріалами вишукувань, на основі яких складаються карта і нарис
по району. Дрібні за площею господарства (селянські, фермерські і
т.ін.), розташовані на території колишніх (до реорганізації) с.-г.
підприємств, у показнику "n" вищенаведеної формули не
враховуються. 2. Вартість розрахована для умов, за яких на узагальненому
матеріалі (на районній карті) кормові угіддя подані менш ніж 50
типами за легендою з розрахунку на 100 тис. га кормових угідь. При
більшій їх кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,03(n-50), де n - кількість типів пасовищ і сіножатей з
розрахунку на 100 тис. га кормових угідь. 3. Вартість розрахована для умов, за яких площа кормових
угідь становить більше 20,0 тис. га. При меншій площі в показник
"а" вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,03(20-n), де n -
площа кормових угідь, тис. га. 4. Вартість розрахована на складання районної карти масштабу
1:100000. При масштабі М 1:50000 у показник "в" уводиться
коефіцієнт 1,20.
2.1.4. Складання геоботанічної карти і нарису області
При складанні геоботанічної карти і нарису області
виконуються такі роботи: добір, систематизація і вивчення вихідних
матеріалів районів; генералізація геоботанічних контурів і їх
упорядкування до масштабу обласної карти; установлення
середньозваженої врожайності кормових угідь; складання
генералізованого типологічного списку рослинності; складання й
оформлення авторських оригіналів геоботанічної карти, картограми
культуртехнічного стану і картограми меліоративних заходів; аналіз
змін площ кормових угідь районів і області; складання таблиць
урожайності, якості кормів і їх запасів; геоботанічна
характеристика основних типів кормових угідь з рекомендаціями щодо
їх поліпшення і раціонального використання; складання нарису і
додатків до нього; свідчення, унесення виправлень, розмноження
матеріалів, формування їх у справу. Кінцевою продукцією є геоботанічна карта, картограми, нарис,
сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт із складання геоботанічної карти і нарису
області встановлюється згідно з табл. 2.4. Одиниця виміру: "а" - область; "в" - 1 млн. га кормових
угідь.
Таблиця 2.4
---------------------------------------------------------------------- Одиниця | Природні категорії складності виміру |---------------------------------------------------------- | I | II | III | IV | V |-----------+-----------+-----------+----------+----------- | а | в | а | в | а | в | а | в | а | в -----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+----- Вартість, | 7830 |459 |8640 | 540 |9288 | 621 |9742 | 734|10530| 810 грн. | | | | | | | | | | -----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+----- Людино-дні | 145,0|8,5 |160,0| 10,0|172,0|11,5 |180,4|13,6|195,0|15,0 ----------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,03(n-1), де n - кількість адміністративних районів, за
матеріалами вишукувань яких складаються геоботанічна карта і нарис
області. 2. Вартість розрахована для умов, за яких площа формових
угідь становить більше 1,0 млн. га. При меншій площі в показник
"а" уводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,60(1-n), де n -
площа формових угідь, млн. га. 3. Вартість розрахована для умов, за яких на узагальненому
матеріалі (на обласній карті) кормові угіддя подані менше ніж 50
типами за легендою в розрахунку на 1 млн. га кормових угідь. При
більшій їх кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,02(n-50), де n - кількість типів пасовищ і сіножатей з
розрахунку на 1 млн. га кормових угідь. 4. Вартість розрахована на складання геоботанічної карти в
масштабі 1:300000. При іншому масштабі карти в показник "в"
уводиться коефіцієнт 1,25 - М 1:100000; 1,15 - М 1:200000.
2.2. ВИРАХУВАННЯ ПЛОЩ, ВИГОТОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ГРАФІЧНОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ
2.2.1. Вирахування загальної площі земельних ділянок
Комплекс робіт включає: добір планово-картографічного
матеріалу; визначення способу вирахування, виконання необхідних
вимірів і обчислювальних робіт з визначення загальної площі
землекористування; свідчення, унесення виправлень, формування
матеріалів. Кінцевою продукцією є матеріали обчислень, сформовані в
справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт з обчислення загальної площі землекористування
установлюється згідно з табл. 2.5. Одиниця виміру: "а" - землекористування; "в" - 1 тис. га
загальної площі.
Таблиця 2.5 --------------------------- Одиниця виміру | а | в ----------------+-----+---- Вартість, грн. | 60 | 49 ----------------+-----+---- Людино-дні | 1,1 | 0,9 ---------------------------
Примітки: 1. Показник "в" відповідає загальній площі землекористування,
що обчислюється механічним, графічним, за координатами або іншими
способами. 2. Вартість розрахована для вирахування загальної площі
обсягом більше 1,0 тис. га. При меншій площі в показник "а"
уводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,9(1-n), де n - площа
землекористування, тис. га. При іншій площі в показник "в" уводиться коефіцієнт, що
розраховується відповідно згідно з табл. 2.6.
Таблиця 2.6.
------------------------------------------------------------ Загальна площа | Формули для розрахунку підвищувального землекористування, |(понижувального) коефіцієнта тис. га | --------------------+--------------------------------------- Менше 1,0 |K = 1,0-0,70(1-n) --------------------+--------------------------------------- 1-10 |K = 1,0+0,40(n-1) --------------------+--------------------------------------- 10-50 |K = 4,60+0,20(n-10) --------------------+--------------------------------------- 50-100 |K = 12,60+0,10(n-50) --------------------+--------------------------------------- Понад 100 |K = 16,60+0,03(n-100) ------------------------------------------------------------
Примітка. n - загальна площа землекористування, тис. га. 1. Вартість розрахована для умов, за яких землекористування
подане одним масивом. В інших умовах у показник "а" вводиться
коефіцієнт K = 1,0+0,20(n-1), де n - кількість відособлених
масивів (ділянок), якими загальні площі визначаються окремо. 2. Розцінками не передбачене нанесення на планову основу меж
землекористування або уточнення їх місця розташування. За потреби
виконання такої роботи витрати визначаються додатково.
2.2.2. Вирахування площ контурів земельних угідь і
складання експлікації
Комплекс робіт включає: добір планово-картографічних та інших
матеріалів; розбивку на секції, нумерацію контурів, вирахування
площ секцій і ув'язування їх із загальною площею; вирахування площ
контурів угідь й ув'язку їх із площею секції; оформлення кальки
контурів: нанесення меж секцій, виписування їх номерів і площ,
креслення рамки, позарамкових написів, штампа й інших елементів
оформлення; складання експлікації земель, написання пояснювальної
записки, систематизацію матеріалів, формування їх у справу,
свідчення, унесення виправлень; розмноження експлікації і
пояснювальної записки. Кінцевою продукцією є: матеріали вирахування площ і
експлікація земель, пояснювальна записка, сформовані в справу (2
примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт з обчислення загальної площі контурів
земельних угідь і оформлення експлікації встановлюється згідно з
табл. 2.7. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 кв. дм плану.
Таблиця 2.7
---------------------------- Одиниця виміру | а | в ----------------+-----+----- Вартість, грн. | 130 | 108 ----------------+-----+----- Людино-дні | 2,4 | 2,0 ----------------------------
Примітки: 1. У показник "в" уводиться коефіцієнт K = 1,25+0,01(n-80),
де n - кількість контурів на 1 кв. дм плану. При цьому
враховуються всі види контурів, включаючи лінійні (дороги, канали
і т.ін.) і вкраплені в інші угіддя. 2. Вартість розрахована для вирахування площ обсягом більше
10,0 кв. дм плану. При меншому об'ємі в показник "а" вводиться
понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,09(10-n), де n - об'єм
вирахування, кв. дм плану. 3. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт вирахування
розміщений на 1 планшеті (листі). В інших умовах у показники "а" і
"в" уводиться коефіцієнт K = 1,0 + 0,02(n-1), де n - кількість
планшетів щодо об'єкта. 4. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт вирахування
розташований в одному масиві. В інших умовах у показники "а" і "в"
уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-1), де n - кількість
відособлених (черезсмужних) масивів, з якими експлікація земель
складається окремо. 5. Вартість розрахована на умови, якщо на об'єкті вирахування
розташоване одне землекористування. При іншій їх кількості в
показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-1), де n -
кількість земельних ділянок, за якими експлікація земель
складається окремо. 6. При обчисленні площ окремих контурів і внесенні
відповідних доповнень у матеріали вирахування площ (коригування
вирахування площ) у показник "в" уводиться коефіцієнт 0,10 - при
перевирахуванні площ контурів обсягом до 5 % їх кількості; 0,20 -
при 10 %; 0,40 - при 20 %; 0,60 - при 30 %; 0,80 - при 40 %; 1,0 -
при 50 % і більше (коефіцієнт у конкретних умовах визначається
інтерполяцією вищевказаних величин). 7. При обчисленні площ на синтетичних плівках, невідбілених
фотопланах і відкоригованих планшетах до показника "в"
застосовується коефіцієнт 1,20. 8. При обчисленні площ грунтових (геоботанічних) контурів зі
складанням відповідної кальки контурів і експлікації за видами
угідь у розрізі грунтових (геоботанічних) контурів до показника
"в" застосовується коефіцієнт 0,70. 9. Вартість складання поконтурної відомості з розмноженням і
формуванням у справу (2 примірники) визначається додатково за
наведеною табл. і примітками 1, 2, 3, 4, 5. При цьому в показники
"а" і "в" уводиться коефіцієнт 0,20. 10. Вартість проведення підготовчих робіт (з виїздом на
об'єкт), виготовлення планової основи, що використовується для
кальки контурів, уточнення або нанесення на планову основу меж
землекористування визначається додатково. 11. При впорядкуванні окремих експлікацій населених пунктів,
зрошуваних або осушених земель вартість визначається на кожний вид
експлікації додатково і розраховується за даною таблицею із
застосуванням до показників "а" і "в" коефіцієнта 0,10.
2.2.3. Визначення контурності сільськогосподарських угідь
Комплекс робіт включає: вибірку сільськогосподарських угідь з
готової відомості вирахування площ, групування однойменних
контурів, визначення середнього розміру, вирахування відсотків,
складання зведеної відомості характеристики контурності
сільськогосподарських угідь, написання пояснювальної записки,
формування справи, свідчення, унесення виправлень, розмноження
зведеної відомості і пояснювальної записки. Кінцевою продукцією є матеріали визначення контурності
(архівний примірник) і зведена відомість з пояснювальної запискою,
сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт з визначення контурності сільськогосподарських
угідь установлюється згідно з табл. 2.8. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 кв. дм плану.
Таблиця 2.8
------------------------------ Одиниця виміру | а | в ----------------+------+------ Вартість, грн. | 135 | 16 ----------------+------+------ Людино-дні | 2,5 | 0,3 ------------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована для умов, за яких на 1 кв. дм плану
припадає 100 контурів. При іншій їх кількості в показник "в"
уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,01(n-100), де n - кількість
контурів на 1 кв. дм плану. 2. Вартість розрахована на визначення контурності обсягом
більше 10,0 кв. дм плану. При меншому обсязі в показник "а"
вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,09(10-n), де n -
об'єм робіт, кв. дм плану. 3. Розцінками передбачається визначення контурності за умов,
коли сільськогосподарські угіддя становлять 100 % від обчисленої
площі. За інших умов у показник "в" уводиться понижувальний
коефіцієнт K = 1,0-0,01(100-n), де n - частка (у відсотках)
сільськогосподарських угідь від обчисленої площі. 4. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт вирахування
розміщений на 1 планшеті (листі). В інших умовах у показники "а" і
"в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,05(n-1), де n - кількість
планшетів на об'єкті. 5. Вартість розрахована для умов, за яких на об'єкті
вирахування розташоване одне землекористування. При іншій їх
кількості в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,10(n-1), де n - кількість на об'єкті землекористувань,
за якими контурність визначається окремо. 6. Вартість розрахована для умов, за яких землекористування
розташоване в одному масиві. В інших умовах у показники "а" і "в"
уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-1), де n - кількість
відособлених масивів, за якими контурність визначається окремо.
2.2.4. Вирахування площ земельних угідь за ухилами
Комплекс робіт включає: добір планово-картографічних
матеріалів; перенесення з карти крутості схилів меж контурів за
ухилами; фарбування контурів, виписування ухилу в градусах;
вирахування площ; оформлення кальки, складання поконтурної
відомості і зведеної відомості характеристики земельних угідь за
ухилами, написання пояснювальної записки, формування матеріалів,
свідчення, унесення виправлень, розмноження зведеної відомості і
пояснювальної записки. Кінцевою продукцією є матеріали вирахування площ за ухилами
(архівний примірник) і зведена відомість з пояснювальною запискою,
сформовані в справу (2 примірники, з яких 1 - архівний). Вартість робіт з обчислення площ земельних угідь за ухилами
встановлюється згідно з табл.2.9. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 кв. дм плану.
Таблиця 2.9
--------------------------- Одиниця виміру | а | в ---------------+-----+----- Вартість, грн. | 135 | 92 ---------------+-----+----- Людино-дні | 2,5 | 1,7 ---------------------------
Примітки: 1. У показник "в" уводиться коефіцієнт K = 1,25+0,01(n-100),
де n - кількість об'єктів, що обчислюються на 1 кв. дм плану. 2. Вартість розрахована для вирахування площ обсягом понад
10,0 кв. дм. При меншому обсягу в показник "а" вводиться
понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,09(10-n), де n - об'єм
обчислень, кв. дм плану. 3. Вартість розрахована для умов, за яких площі за ухилами
визначаються на основі матеріалів вирахування площ контурів
земельних угідь, виконаних як самостійний вид робіт. При
одночасному виконанні робіт з вирахування площ контурів земельних
угідь і ухилів у показник "в" уводиться коефіцієнт 1,80. 4. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт вирахування
розташований на 1 планшеті (листі). В інших умовах у показники "а"
і "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,02(n-1), де n - кількість
планшетів на об'єкті. 5. Вартість розрахована на умови, за яких об'єкт вирахування
є єдиним масивом. В інших умовах у показники "а" і "в" уводиться
коефіцієнт K = 1,0+0,05(n-1), де n - кількість відособлених
масивів, за якими зведена відомість характеристики угідь за
ухилами складається окремо. 6. Вартість розрахована за умови, якщо об'єкт складається з
однієї земельної ділянки. При іншій кількості земельних ділянок у
показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,05(n - 1), де n
- кількість земельних ділянок. 7. Вартість робіт із складання карти крутості схилів і
планової основи, необхідної для оформлення кальки контурів,
визначається додатково.
2.2.5. Складання картограми крутості схилів
Комплекс робіт включає: добір планово-картографічної основи;
визначення і креслення меж контурів з однаковим ухилом відповідно
до прийнятої градації, виписування розміру ухилу в градусах,
позарамкове оформлення. Кінцевою продукцією є карта крутості схилів (2 примірники, з
них 1 - архівний). Вартість робіт із складання картограми крутості схилів
установлюється згідно з табл. 2.10. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 кв. дм плану.
Таблиця 2.10
---------------------------- Одиниця виміру | а | в ---------------+------+----- Вартість, грн. | 86 | 27 ---------------+------+----- Людино-дні | 1,6 | 0,5 ----------------------------
Примітки: 1. Розцінками передбачене складання картограми крутості
схилів в умовах, за яких на 1 см плану припадає 10 горизонталей. В
інших умовах у показник "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,10(n-10), де n - кількість горизонталей на 1 см плану.
При цьому кількість горизонталей на 1 см плану визначається за
кількістю перетинів горизонталями діагоналей квадратів розміром
10 x 10 см, що вибираються в найбільш характерних місцях плану. 2. Вартість розрахована на складання карти крутості схилів на
територію понад 10 кв. дм плану. При меншій площі в показник "а"
вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,08(10-n), де n -
об'єм робіт, кв. дм плану. 3. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт є єдиним
масивом. В інших умовах в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,02(n-1), де n - кількість відособлених (черезсмужних)
масивів.
2.2.6. Оформлення плану для ведення державного
земельного кадастру
При оформленні плану для ведення державного земельного
кадастру виконуються такі роботи: збір матеріалів, нанесення на
планову основу меж секцій і їх номерів; виписування номерів і площ
контурів; виписування назв землекористування і фарбування їх меж;
зчитування; оформлення штампа, позарамкових написів, свідчення,
виправлення зауважень. Кінцевою продукцією є план для ведення державного земельного
кадастру (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість витрат на оформлення кадастрових планів для ведення
державного земельного кадастру встановлюється згідно з табл. 2.11. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 кв. дм плану.
Таблиця 2.11
-------------------------- Одиниця виміру | а | в ---------------+-----+---- Вартість, грн. | 113 | 54 ---------------+-----+---- Людино-дні | 2,1 | 1,0 --------------------------
Примітки: 1. До показника "в" застосовується коефіцієнт
K = 1,0+0,01(n-100), де n - кількість контурів на 1 кв. дм плану,
площі яких виписуються на план. 2. Вартість розрахована для оформлення плану обсягом більше
10 кв. дм. При меншому обсягу в показник "а" вводиться
понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,08(10-n), де n - об'єм робіт,
кв. дм плану. 3. Розцінками передбачене виписування площ з кальки контурів
угідь. При виписуванні площ з відомості до показника "в"
застосовується коефіцієнт 1,20. 4. Розцінками не передбачене виготовлення
планово-картографічної основи. За необхідності виконання такої
роботи витрати визначаються додатково. 5. Вартість розрахована на оформлення планів, виготовлених на
непрозорій основі. При копіюванні меж секцій, номерів і площ
контурів на кальку до показників "а" і "в" застосовується
коефіцієнт 0,65, а при копіюванні на синтетичну плівку - 0,81. 6. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт розміщений
на 1 планшеті (листі). При іншій кількості в показники "а" і "в"
уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,02(n-1), де n - кількість планшетів
(листів). 7. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт оформлення
розташований в одному масиві. При іншій їх кількості в показники
"а" і "в" вводиться коефіцієнт K = 1,0+0,02(n-1), де n - кількість
відособлених черезсмужних масивів. 8. Вартість розрахована для умов, за яких на об'єкті
оформлення розташоване одне землекористування. При іншій їх
кількості в показники "а" і "в" вводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,01(n-1), де n - кількість землекористувань, за якими
здійснюється фарбування їх меж і оформляється список на плані.
2.2.7. Складання зведеної експлікації земель у межах району
Комплекс робіт включає: збір матеріалів вирахування площ і
експлікацій земель; їх систематизацію, складання списку
експлікацій за категоріями земель відповідно до цільового
призначення; складання зведеної експлікації в межах району;
написання короткої пояснювальної записки, розмноження матеріалів
та їх формування у справу. Кінцевою продукцією є експлікації і списки за категоріями
земель, зведена експлікація в межах району, сформовані в справу (2
примірники, з них 1 - архівний). Вартість витрат на складання зведеної експлікації земель у
межах району встановлюється згідно з табл. 2.12. Одиниця виміру: "а" - район; "в" - 1 землекористування.
Таблиця 2.12
--------------------------- Одиниця виміру | а | в ---------------+-----+----- Вартість, грн. | 173 | 38 ---------------+-----+----- Людино-дні | 3,2 |0,7 ---------------------------
Примітки: 1. У показнику "в" одиницею виміру вважаються
землекористування, за якими зведені експлікації складені окремо
(асоціації, селянські, фермерські господарства, населені пункти
тощо). 2. Розцінками передбачене складання зведеної експлікації за
матеріалами вирахування площ контурів земельних угідь. При
уточненні (з виїздом до району) назв землекористування і цільового
призначення їх земель за категоріями в показники "а" і "в"
уводиться коефіцієнт 1,10 (витрати на переїзди визначаються
додатково).
2.2.8. Нанесення на планову основу меж земельних ділянок
Комплекс робіт включає: добір планово-картографічних
матеріалів; каталогів координат; нанесення меж на план і креслення
їх тушшю. Кінцевою продукцією є план з нанесеними межами
землекористування (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість витрат на нанесення на планову основу меж
землекористування установлюється згідно з табл. 2.13. Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 км межі.
Таблиця 2.13
-------------------------- Одиниця виміру | а | в ---------------+-----+---- Вартість, грн. | 135 | 49 ---------------+-----+---- Людино-дні | 2,5 | 0,9 --------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована для умов, за яких на 1 км межі
припадає 5 точок. В інших умовах у показник "в" уводиться
коефіцієнт K = 1,0+0,07(n-5), де n - кількість на 1 км межі точок,
нанесених за координатами. 2. Вартість розрахована для умов, за яких на планову основу
наноситься більше 20 км межі. При меншому обсязі в показник "а"
вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,04(20-n), де n -
протяжність меж, км. 3. При нанесенні меж за ситуацією (річки, канали, дороги та
ін.) у показник "в" уводиться коефіцієнт 0,20. При цьому примітка
1 не застосовується. 4. Розцінками передбачене нанесення меж на план, на якому
розташоване одне землекористування. В інших умовах у показник "а"
вводиться коефіцієнт K = 1,0+0,01(n-1), де n - кількість на
об'єкті землекористувань, межа яких наноситься на план з
виписуванням їх назв. 5. При зборі інформації про зміни, що відбулися в межах
землекористування (з виїздом до району), у показники "а" і "в"
уводиться коефіцієнт 1,20 (витрати на переїзди визначаються
додатково). 6. Розцінками не передбачено написання мір ліній і румбів. В
інших умовах у показник "в" уводиться коефіцієнт 1,25 - з написом
мір ліній; 1,60 - з написом мір ліній і румбів.
3. РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ, ГРУНТОВИХ,
ГЕОБОТАНІЧНИХ, РАДІОЛОГІЧНИХ, ЛІСОТИПОЛОГІЧНИХ, МІСТОБУДІВНИХ ТА ІНШИХ ОБСТЕЖЕНЬ І РОЗВІДУВАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. СТВОРЕННЯ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
Комплекс проектних робіт включає: вивчення місцевих умов
об'єкта проектування (господарства); установлення в натурі меж
проектованих агролісомеліоративних виділів і нанесення їх на схему
з детальним описом у польовому журналі; вивчення лісорослинних
умов і еродованості території; уточнення заходів, передбачених
проектом внутрішньогосподарського землевпорядкування; розробку
схем змішування деревно-чагарникових порід за групами насаджень і
агротехніки їх створення; визначення обсягів лісосадильних робіт і
робіт з догляду за лісокультурами; складання пояснювальної
записки; розробку кошторисної документації; виготовлення креслень;
оформлення проектної документації. Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна
записка та кошторисна документація (2 примірники, з них 1 -
архівний). Вартість витрат на створення захисних лісових насаджень
установлюється згідно з табл. 3.1. Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - 1 га території.
Таблиця 3.1
------------------------------------------------------------------ N | Групи лісових насаджень |Одиниця| а | в з/п | |виміру | | -----+-------------------------------+-------+-------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------ Полезахисні, садо- і виноградозахисні лісосмуги, лісосмуги навколо
госпдворів, уздовж доріг і скотопрогонів сумарною довжиною
(кожного виду насаджень) за проектом, км: ------------------------------------------------------------------ 1 | Від 2 до 5 |Вартість, |км | 159 | 91 | |грн. | | | | |людино-дні| | 2,7 | 1,5 -----+--------------------+----------+-------+-------+------------ 2 | Понад 5 до 10 |Вартість, |км | 314 | 60 | |грн. | | | | |людино-дні| | 5,2 | 1,0 -----+--------------------+----------+-------+-------+------------ 3 | Понад 10 до 20 |Вартість, |км | 494 | 46 | |грн. | | | | |людино-дні| | 7,7 | 0,8 -----+--------------------+----------+-------+-------+------------ 4 | Понад 20 |Вартість, |км | 1294 | 4 | |грн. | | | | |людино-дні| | 21,6 | 0,1 ------------------------------------------------------------------ Водорегулювальні, прируслові і прияружно-прибалкові лісосмуги,
лісосмуги навколо ставків сумарною довжиною (кожного виду
насаджень) за проектом (км): ------------------------------------------------------------------ 5 | Від 1 до 5 |Вартість, |км | 192 | 100 | |грн. | | | | |людино-дні| | 3,2 | 1,8 -----+--------------------+----------+-------+-------+------------ 6 | Понад 5 до 10 |Вартість, |км | 432 | 60 | |грн. | | | | |людино-дні| | 7,2 | 1,0 -----+--------------------+----------+-------+-------+------------ 7 | Понад 10 |Вартість, |км | 732 | 30 | |грн. | | | | |людино-дні| | 12,2 | 0,5 ------------------------------------------------------------------ Залісення ярів і балок, непридатних, деградованих і
малопродуктивних земель, створення мулофільтрів при сумарній площі
ділянок (кожного виду насаджень) за проектом, га: ------------------------------------------------------------------ 8 | Від 1 до 10 га |Вартість, |га | 156 | 24 | |грн. | | | | |людино-дні| | 2,6 | 0,4 -----+--------------------+----------+-------+-------+------------ 9 | Понад 10 до 20 га |Вартість, |га | 216 | 18 | |грн. | | | | |людино-дні| | 3,6 | 0,3 -----+--------------------+----------+-------+-------+------------ 10 | Понад 20 до 50 га |Вартість, |га | 276 | 15 | |грн. | | | | |людино-дні| | 4,6 | 0,2 -----+--------------------+----------+-------+-------+------------ 11 | Понад 50 до 100 га |Вартість, |га | 526 | 10 | |грн. | | | | |людино-дні| | 8,8 | 0,2 -----+--------------------+----------+-------+-------+------------ 12 | Понад 100 |Вартість, |га | 926 | 6 | |грн. | | | | |людино-дні| | 15,4 | 0,1 ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість складання робочих проектів створення лісових
насаджень на пісках визначається за розцінками для залісення ярів
і балок з коефіцієнтом 0,8. 2. Вартість розрахована за умов розробки проекту створення
захисних лісових насаджень за однією схемою змішування
деревинно-чагарникових порід на кожний вид насаджень. При розробці
проекту з використанням за кожним видом насаджень декількох схем
змішування вартість збільшується на 8 % за кожним додаткову схему
змішування. 3. Вартість робіт визначається окремо на кожний вид
лісонасаджень за його протяжністю або площею, після чого в сумарну
вартість уводяться знижувальні коефіцієнти: при двох видах
насаджень - 0,95; при трьох - 0,9; при чотирьох - 0,85; при
п'ятьох і більше - 0,8. 4. При розробці робочих проектів залісення пісків, ярів,
балок та інших малопродуктивних угідь на 2-3 окремих ділянках до
розцінок табл. 3.1 застосовується коефіцієнт 1,1; на 4-6 ділянках
- 1,2; на 7-10 ділянках - 1,35; на 11 і більше ділянках - 1,45. 5. Вартість розробки робочих проектів реконструкції захисних
лісових насаджень визначається за розцінками на проектні роботи із
створення насаджень, виходячи з протяжності або площі
реконструйованої частини.
3.2. ВИПОЛОЖУВАННЯ І ЗАСИПАННЯ ЯРІВ
Комплекс робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта
проектування; розрахунок розмічальних параметрів і об'ємів
земляних робіт; розробку методів будівництва; розробку генплану і
профілів розрахункових перетинів ярів і території, що прилягає до
кар'єру; складання пояснювальної записки; розробку кошторисної
документації; оформлення проектної документації. Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна
записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них
1 - архівний). Вартість витрат на виположування і засипання ярів
установлюється згідно з табл. 3.2. Одиниця виміру - один яр.
Таблиця 3.2
---------------------------------------------------- Одиниця виміру | Кількість розрахункових перетинів |----------------------------------- |до 3 | понад 3 до 5| понад 5 до 7 ----------------+-----+-------------+--------------- Вартість, грн. |420 | 558 | 696 ----------------+-----+-------------+--------------- Людино-дні |7,0 | 9,3 | 11,6 ----------------------------------------------------
Примітки: 1. При кількості розрахункових перетинів на яр понад 7
вартість на кожний додатковий перетин установлюється з розрахунку
50 гривень. 2. Вартість проектування захисних споруд (водозатримувальні,
водовідвідні вали-канави, загати та ін.) визначається окремо. 3. Якщо в один робочий проект включаються роботи із
засипанням або виположуванням декількох розташованих поруч ярів,
що підлягають суцільному плануванню, то вартість робіт
визначається на кожний яр окремо. При визначенні їх сумарної
вартості вводяться коефіцієнти: при двох ярах - 0,9; при трьох -
0,8; при чотирьох - 0,75; при п'ятьох і більше - 0,7. 4. При використанні для засипання або виположування яру
привізних земляних мас (зрізання пагорбів) вартість вертикального
планування визначається за розцінкою на виположування одного яру
(з розрахунковою кількістю перетинів до 3) з коефіцієнтом 0,8.
3.3. РОЗЧИЩЕННЯ ЛІСОВИХ СМУГ ВІД НАНОСІВ ПИЛОВИХ БУР
Комплекс робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта
проектування з нанесенням на креслення шляхом спрощених вимірів
контурів і розрізів земляних наносів; визначення висоти заметів
(насипів); визначення обсягів земляних робіт з розчищення наносів
пилових бур із складанням відомості обсягів робіт; розробку
технології виробництва робіт з розчищення лісових насаджень;
виготовлення креслень; складання пояснювальної записки; розробка
кошторисної документації; формування матеріалів. Кінцевою продукцією є: матеріали обстеження, пояснювальна
записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них
1 - архівний). Вартість витрат на розчищення лісових смуг від наносів
пилових бур установлюється згідно з табл. 3.3. Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - га
Таблиця 3.3
---------------------------------------------------- Площа лісових насаджень, що підлягає| а | в розчищенню і на яку складається | | робочий проект, га | | ------------------------------------+-------+------- Від 1 до 10 |Вартість, грн. | 120 | 78 |людино-дні | 2,0 | 1,3 -------------+----------------------+-------+------- Від 10 до 20 |Вартість, грн. | 600 | 30 |людино-дні | 10,0 | 0,5 -------------+----------------------+-------+------- Від 20 до 50 |Вартість, грн. | 960 | 12 |людино-дні | 16,0 | 0,2 ----------------------------------------------------
Примітка. Вартість розробки проектів викорчування лісових
насаджень визначається окремо.
3.4. КУЛЬТУРТЕХНІЧНІ РОБОТИ
При розробці проектів культуртехнічних робіт ураховуються
такі категорії складності місцевості:
I категорія Луки, перелоги, рілля з наявністю окремих рідких чагарників,
поодиноких дерев з незначною кам'янистістю (до 20 куб. м на 1 га в
орному шарі).
II категорія а) окремі ділянки густих і середньої густоти чагарників; б) території з середньою кам'янистістю (21-50 куб. м на 1 га
в орному шарі).
III категорія а) суцільна деревинно-чагарникова рослинність і дрібнолісся: б) території зі значною кількістю староріч, ям, канав, валів
колишнього корчування; в) території з високою і дуже високою кам'янистістю (понад 50
куб. м на 1 га в орному шарі); г) території, розташовані на схилах крутістю понад 8 град. Комплекс робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта
проектування; установлення культуртехнічного стану поверхні
(зачагарненість, залісненість, кам'янистість, наявність купин) та
інших даних, необхідних для складання проекту, із закладанням
облікових майданчиків і веденням польових журналів; проведення, за
потреби, шурфування для визначення об'єму кам'яної маси в орному
шарі грунту; розробку проекту, включаючи технологію проведення
культуртехнічних робіт; визначення будівельних обсягів і методів
проведення робіт; розробку рекомендацій щодо залуження ділянок,
унесення добрив і хімічної меліорації з визначенням орієнтовної
вартості за укрупненими нормативами; складання пояснювальної
записки; розробка кошторисної документації; виготовлення креслень;
оформлення проектної документації. Кінцевою продукцією є: матеріали обстеження, пояснювальна
записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них
1 - архівний). Вартість витрат на культуртехнічні роботи встановлюється
згідно з табл. 3.4. Одиниця виміру: 10 га; "а" - проект; "в" - га.
Таблиця 3.4
---------------------------------------------- Сумарна площа земельних ділянок,| а | в на які розробляється проект (га)| | --------------------------------+------+------ Від 10 до 50 | Вартість, грн. | 336 | 120 | людино-дні | 5,6 | 2,0 --------------+-----------------+------+------ Від 50 до 100 | Вартість, грн. | 636 | 60 | людино-дні | 10,6 | 1,0 --------------+-----------------+------+------ Від 100 до 200| Вартість, грн. | 816 | 42 | людино-дні | 13,6 | 0,7 --------------+-----------------+------+------ Від 200 до 300| Вартість, грн. | 936 | 36 | людино-дні | 15,6 | 0,6 --------------+-----------------+------+------ Від 300 | Вартість, грн. | 1116 | 30 | людино-дні | 18,6 | 0,5 ----------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість установляється, виходячи з розробки проекту на
одну ділянку. При більшій кількості ділянок вартість збільшується
на 35 гривень за кожну наступну ділянку. 2. Якщо площа об'єкта менше 10 га вдвічі і більше, то до
розцінок застосовується коефіцієнт 0,7. 3. Вартість розрахована для I категорії складності. При іншій
категорії вводяться коефіцієнти 1,1 - для II категорії; 1,25 - для
III категорії.
3.5. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ І ПОЛІПШЕННЯ
МАЛОПРОДУКТИВНИХ УГІДЬ ЗНЯТИМ РОДЮЧИМ ШАРОМ ГРУНТУ
3.5.1. Рекультивація земель, порушених у результаті видобутку
корисних копалин і торфу, які зайняті шламовідстійниками,
хвостосховищами, золовідвалами й ін.
Ураховуються такі категорії складності території:
I категорія Території із землями, порушеними неглибокими (до 5 м)
кар'єрами нерудної сировини. Токсичні грунти відсутні.
II категорія Території з порушеними землями, представлені кар'єрами
нерудної сировини глибиною від 5 до 20 м, і торфокар'єрні площі
незалежно від глибини. Токсичних грунтів немає.
III категорія Території з порушеними землями, представлені кар'єрами
нерудної сировини глибиною понад 20 м. Території II категорії за
наявності токсичних грунтів.
IV категорія Території, порушені землі яких представлені кар'єрами з
видобутку відкритим способом рудної сировини (буре вугілля,
залізна руда, марганець, вогнетривка глина та ін.). Території III
категорії за наявності токсичних грунтів.
V категорія Території з порушеними землями, представлені відвалами
шахтних порід, різного роду деформаціями земної поверхні у зв'язку
з підземними гірничими роботами, хвостосховищами і
шламовідстійниками, кар'єрами з видобутку сировини для хімічної
промисловості. Території IV категорії за наявності токсичних
грунтів. Комплекс робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта
проектування; уточнення проектних рішень, прийнятих у схемі в
техніко-економічних обгрунтуваннях заходів щодо охорони
навколишнього середовища і черговості рекультивації; розробку
проектних рішень щодо технічного етапу рекультивації (або
влаштування водойми); визначення складу, обсягів і методів робіт
із зняття, транспортування і складування (за потреби) родючого
шару грунту, селективного (роздільна виїмка й відвалоутворення
родючих розкривних порід на кар'єрах) планування поверхні,
виположування і терасування укосів, відвалів (териконів) і бортів
кар'єрів, засипання і планування шахтних провалів; улаштування
в'їздів і доріг на рекультивованих земельних ділянках; меліорацію
порід; підготування дна, улаштування бортів кар'єрів при створенні
водойм; розробку питань організації будівельних робіт з
рекультивації земель і здійснення її в нормативні терміни;
визначення складу, обсягів і методів робіт з біологічного етапу
рекультивації з метою відновлення родючості порушених земель,
включаючи внесення добрив, вапнування і гіпсування; розробку
креслень (генеральний план, картограма земляних мас, поперечні
перетини виположування бортів кар'єрів та ін.); складання
пояснювальної записки; розробку кошторисної документації;
оформлення проектної документації. Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна
записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них
1 - архівний). Вартість проектних робіт з рекультивації встановлюється
згідно з табл. 3.5. Одиниця виміру: 1 га; "а" - проект; "в" - га.
Таблиця 3.5
------------------------------------------------------- N | Площа, га | | а | в з/п| | | | ---+------------------+----------------+-------+------- 1 | Від 1 до 5 | Вартість, грн. | 1308 | 450 | | людино-дні | 21,7 | 7,5 ---+------------------+----------------+-------+------- 2 | Від 5 до 10 | Вартість, грн. | 1512 | 408 | | людино-дні | 25,2 | 6,8 ---+------------------+----------------+-------+------- 3 | Від 10 до 15 | Вартість, грн. | 1992 | 360 | | людино-дні | 33,2 | 6,0 ---+------------------+----------------+-------+------- 4 | Від 15 до 20 | Вартість, грн. | 3612 | 252 | | людино-дні | 60,2 | 4,2 ---+------------------+----------------+-------+------- 5 | Від 20 до 30 | Вартість, грн. | 3852 | 240 | | людино-дні | 64,2 | 4,0 ---+------------------+----------------+-------+------- 6 | Від 30 до 50 | Вартість, грн. | 5832 | 174 | | людино-дні | 97,2 | 2,9 ---+------------------+----------------+-------+------- 7 | Від 50 до 100 | Вартість, грн. | 12132 | 48 | | людино-дні | 202,2 | 0,8 ---+------------------+----------------+-------+------- 8 | Від 100 до 200 | Вартість, грн. | 13932 | 30 | | людино-дні | 232,2 | 0,5 ---+------------------+----------------+-------+------- 9 | Від 200 до 500 | Вартість, грн. | 15132 | 24 | | людино-дні | 252,2 | 0,4 ---+------------------+----------------+-------+------- 10| Від 500 до 1000 | Вартість, грн. | 21132 | 18 | | людино-дні | 352,2 | 0,2 ---+------------------+----------------+-------+------- 11| Від 1000 до 1500 | Вартість, грн. | 23132 | 10 | | людино-дні | 385,5 | 0,2 ---+------------------+----------------+-------+------- 12| Від 1500 до 2000 | Вартість, грн. | 26138 | 8 | | людино-дні | 435,5 | 0,2 ---+------------------+----------------+-------+------- 13| Від 2000 до 5000 | Вартість, грн. | 30132 | 6 | | людино-дні | 502,2 | 0,1 ---+------------------+----------------+-------+------- 14| Понад 5000 | Вартість, грн. | 35132 | 5 | | людино-дні | 585,5 | 0,1 -------------------------------------------------------
Примітки: 1. Розцінки таблиці 3.5 визначаються тільки за площею власне
порушених земель. 2. Розцінки табл. 3.5 наведені для територій порушених земель
III категорії складності. Вартість робіт для територій інших
категорій складності визначається з застосуванням коефіцієнтів: I категорії складності 0,8 II категорії складності 0,9; IV категорії складності 1,1; V категорії складності 1,2. 3. Розцінки табл. 3.5 установлені на розробку проектів
рекультивації на одній ділянці. При розробці проекту, що охоплює
декілька ділянок в одному господарстві (сільській раді), до
розцінок застосовуються коефіцієнти: при двох ділянках - 1,2; при
трьох-чотирьох - 1,4; при п'ятьох і більше - 1,7. 4. Розцінки табл. 3.5 не враховують вартість проектування: а) дренажних систем для осушення земель; б) зрошення рекультивованих земель; в) промивання засолених земель; г) водовідвідних, водопонижувальних, протиерозійних і
протиселевих споруд, включаючи проведення гідрологічних і
гідрогеологічних розрахунків; ґ) протизсувних заходів і споруд; д) під'їзних шляхів і доріг; е) перенесення або переоблаштування інженерних комунікацій у
зв'язку з умовами виконання будівельних робіт або наступного
використання рекультивованих земель. Розцінками також не врахована вартість вишукувальних робіт,
включаючи грунтово-агрохімічне обстеження земельних ділянок. 5. Розцінки табл. 3.5 використовуються для розробки проектів
рекультивації земельних ділянок для подальшого використання із
сільськогосподарською метою. При визначенні вартості розробки проектів рекультивації
земель для інших видів подальшого використання до цін
застосовуються коефіцієнти: для використання в лісовому
господарстві і з рекреаційною метою - 0,9, під житлово-цивільне і
промислове будівництво - 0,8. Якщо проектом передбачається на одній ділянці декілька видів
наступного використання рекультивованих земель, вартість робіт
визначається за загальною площею ділянки із застосуванням
коефіцієнтів: при двох видах наступного використання - 1,2; при трьох і більше видах наступного використання - 1,3. 6. За потреби нанесення на сплановані поверхні кар'єрів,
золовідвалів, шламовідстійників, хвостосховищ і інших порушених
земель привізних родючих грунтів вартість проектних робіт з
їхнього зняття і транспортування визначається додатково за
розцінками табл. 3.7 цього збірника. 7. Вартість розробки робочих проектів рекультивації виселених
хуторів визначається за розцінками таблиці 3.5 за площею, що
підлягає рекультивації (площа під фундаментами будівництв,
криницями, насадженнями, парканами, канавами й ін.), із
застосуванням коефіцієнта 0,7. 8. При невиконанні проектних робіт з меліорації підстилкових
порід до цін табл. 3.5 застосовується коефіцієнт 0,9.
3.5.2. Рекультивація земель, наданих у тимчасове користування
для будівництва лінійних споруд (трубопроводів, водопроводів,
каналізаційних колекторів, автомобільних доріг і залізниць,
кабельних ліній зв'язку, ліній електропередачі й ін.)
Комплекс проектних робіт включає: вивчення місцевих умов
об'єкта проектування; розробку заходів щодо раціонального
використання земельних ділянок з порушеним грунтовим покривом;
визначення складу, обсягів і методів робіт з технічного і
біологічного етапів рекультивації ділянок лінійних споруд і
позаплощадкових комунікацій; організацію робіт з рекультивації і
здійснення її в нормативні терміни; розробку креслень (плани,
розрізи, профілі трас, схеми); складання пояснювальної записки;
розробка кошторисної документації; оформлення проектної
документації. Кінцевою продукцією є: матеріали обстеження, пояснювальна
записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них
1 - архівний). Вартість проектних робіт із рекультивації встановлюється
згідно з табл. 3.6. Одиниця виміру: 1 км; "а" - проект; "в" - га.
Таблиця 3.6
-------------------------------------------------------------- N | Сумарна протяжність смуг рекультивованих | а | в з/п| земель, км | | ---+------------------------------------------+-------+------- 1 | Від 1 до 5 | Вартість, грн. | 696 | 228 | |--------------------+-------+------- | | людино-дні | 11,6 | 3,8 ---+---------------------+--------------------+-------+------- 2 | Від 5 до 10 | Вартість, грн. | 936 | 180 | |--------------------+-------+------- | | людино-дні | 15,6 | 3,0 ---+---------------------+--------------------+-------+------- 3 | Від 10 до 50 | Вартість, грн. | 1056 | 168 | |--------------------+-------+------- | | людино-дні | 17,6 | 2,8 ---+---------------------+--------------------+-------+------- 4 | Від 50 до 100 | Вартість, грн. | 1956 | 150 | |--------------------+-------+------- | | людино-дні | 32,6 | 2,5 ---+---------------------+--------------------+-------+------- 5 | Від 100 до 200 | Вартість, грн. | 8556 | 84 | |--------------------+-------+------- | | людино-дні | 142,6 | 1,4 ---+---------------------+--------------------+-------+------- 6 | Від 200 до 300 | Вартість, грн. | 10956 | 72 | |--------------------+-------+------- | | людино-дні | 182,6 | 1,2 ---+---------------------+--------------------+-------+------- 7 | Від 300 до 500 | Вартість, грн. | 12756 | 66 | |--------------------+-------+------- | | людино-дні | 212,6 | 1,1 ---+---------------------+--------------------+-------+------- 8 | Від 500 | Вартість, грн. | 21756 | 48 | |--------------------+-------+------- | | людино-дні | 362,6 | 0,8 --------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Розцінками табл. 3.6 не враховані проектні роботи з
використання знятого родючого шару грунту з територій, що
забудовуються, а також надлишків грунту, що утворилися при
будівництві лінійної споруди, для поліпшення малопродуктивних
земель. Вартість цих робіт визначається додатково. 2. При рівнобічному проходженні двох і більше лінійних споруд
вартість проектування визначається за протяжністю однієї зі споруд
з застосуванням коефіцієнтів: при двох спорудах - 1,2; при трьох і більше - 1,8. 3. При визначенні вартості проектних робіт з наведених
лінійних споруд до даних таблиці застосовуються коефіцієнти:
автомобільні дороги II категорії - 1,1; автомобільні дороги I
категорії, магістральні зрошувальні канали і залізниці - 1,2;
кабельні лінії зв'язку і лінії електропередачі - 0,5.
3.5.3. Поліпшення малопродуктивних земель
родючості шаром грунту (землювання)
Комплекс проектних робіт включає: вивчення місцевих умов
об'єкта проектування; розробку проектних пропозицій щодо
поліпшення малопродуктивних земель знятим родючим шаром грунту;
визначення обсягів і методів робіт зі зняття родючого шару грунту
з ділянок будівництва або видобутку корисних копалин; вибір (за
потреби) місць для тимчасового складування знятого родючого шару
грунту; розробку технології виконання робіт щодо перевезення
родючого шару грунту, нанесення його на відібрані земельні
ділянки, планування і розрівнювання; розробку креслень (плани,
профілі трас, схеми); складання пояснювальної записки; розробку
кошторисної документації; оформлення проектної документації. Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна
записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них
1 - архівний). Вартість проектних робіт із землювання встановлюється згідно
з табл. 3.7. Одиниця виміру: 1 км; "а" - проект; "в" - га.
Таблиця 3.7
----------------------------------------------------- N | Площа, га | а | в з/п| | | ---+--------------------------------+--------+------- 1 |Від 1 до 5 |Вартість, грн. | 564 | 294 | |------------------+--------+------- | |людино-дні | 9,4 | 4,9 ---+-------------+------------------+--------+------- 2 |Від 5 до 10 |Вартість, грн. | 894 | 228 | |------------------+--------+------- | |людино-дні | 14,9 | 3,8 ---+-------------+------------------+--------+------- 3 |Від 10 до 20 |Вартість, грн. | 1254 | 192 | |------------------+--------+------- | |людино-дні | 20,9 | 3,2 ---+-------------+------------------+--------+------- 4 |Від 20 до 50 |Вартість, грн. | 1854 | 162 | |------------------+--------+------- | |людино-дні | 30,9 | 2,7 ---+-------------+------------------+--------+------- 5 |Від 50 до 100|Вартість, грн. | 8754 | 24 | |------------------+--------+------- | |людино-дні | 145,9 | 0,4 ---+-------------+------------------+--------+------- 6 |Понад 1000 |Вартість, грн. | 9954 | 12 | |------------------+--------+------- | |людино-дні | 165,9 | 0,2 -----------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість розробки проектів поліпшення малопродуктивних
земель визначається за сумарною площею ділянок, з яких знімається
родючий шар грунту, і ділянок, на які він наноситься. У тих випадках, коли проектні роботи із зняття і тимчасового
складування родючого шару грунту виконані в складі проекту
будівництва підприємств, будинків, споруд, вартість розробки
робочого проекту поліпшення малопродуктивних земель визначається
тільки за площею земельної ділянки, що підлягає поліпшенню. 2. Розцінки не враховують роботи з грунтово-агрохімічного
обстеження земельних ділянок, а також проектування трас
перевезення, вартість яких визначається додатково.
3.6. ТЕРАСУВАННЯ СХИЛІВ
Комплекс проектних робіт включає: вивчення місцевих умов
об'єкта проектування; проектування дорожньої мережі; розрахунок
розмічальних параметрів терас; розробку креслень; розробку
кошторисної документації; складання пояснювальної записки;
оформлення проектної документації. Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна
записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них
1 - архівний). Вартість проектних робіт з терасування схилів установлюється
згідно з табл.3.8. Одиниця виміру: 1 км; "а" - проект; "в" - га.
Таблиця 3.8
-------------------------------------------------------- N | Площа ділянок за проектом, км | а | в з/п| | | ---+--------------------------------+---------+--------- 1 |Від 1 до 20 |людино-дні | 3,9 | 6,8 | |------------------+---------+--------- | |Вартість, грн. | 53,8 | 102,5 ---+-------------+------------------+---------+--------- 2 |Від 20 до 30 |людино-дні | 6,6 | 5,5 | |------------------+---------+--------- | |Вартість, грн. | 98,7 | 82,5 ---+-------------+------------------+---------+--------- 3 |Від 30 до 40 |людино-дні | 8,6 | 4,8 | |------------------+---------+--------- | |Вартість, грн. | 128,8 | 72,5 ---+-------------+------------------+---------+--------- 4 |Від 40 до 50 |людино-дні | 9,6 | 4,6 | |------------------+---------+--------- | |Вартість, грн. | 143,7 | 68,8 ---+-------------+------------------+---------+--------- 5 |Понад 50 |людино-дні | 10,0 | 4,5 | |------------------+---------+--------- | |Вартість, грн. | 150,0 | 67,5 -------------------------------------------------------- ( Таблиця 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 )
Примітки: 1. Розцінками табл. 3.8 передбачена розробка робочих проектів
терасування схилів з перепадами крутістю до 3 град. При
проектуванні терас на ділянках з суцільним рельєфом, з перепадами
крутості схилів понад 3 град., де ускладнюються розрахунки з
визначення параметрів терас, до розцінок застосовується коефіцієнт
1,8. 2. У площу, за якою визначається вартість робіт з розробки
робочих проектів терасування схилів, включаються площі під
терасами, дорогами, ділянками контурної посадки насаджень,
польовими станами. 3. Вартість розробки робочих проектів будівництва
протиерозійних гідротехнічних споруд і пов'язаних з цим
топогеодезичних і інженерно-геологічних робіт, а також вартість
грунтових обстежень і розробки культуртехнічних заходів щодо
підготування ділянок під терасування визначається окремо.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 ) 4. При проектуванні терас у господарстві на двох ділянках
вартість збільшується на 70 гривень, на трьох - на 130 гривень, на
чотирьох і більше - на 190 гривень.
3.7. РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА
Комплекс проектних робіт включає: добір та ознайомлення з
існуючою документацією, вивчення та аналіз матеріалів землеустрою,
рішень сільських, районних рад тощо; установлення меж ділянки,
горизонтальна зйомка території, складання графічного плану,
вирахування площ, оформлення державного акта про право власності
на землю, складання пояснювальної записки, юридично-правове
оформлення документації. Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих робіт і польових
вишукувань, проектна документація, пояснювальна записка, матеріали
юридично-правового оформлення, зібрані в справу (3 примірники, з
них 1 - архівний). Вартість на розробку проектної документації встановлюється
згідно з табл.3.9. Одиниця виміру: господарство; "а" - господарство; "в" - га.
Таблиця 3.9
--------------------------------------------------------- N | Загальна площа землекористування, га | а | в з/п | (М 1:5000) | | ----+--------------------------------------+------+------ 1 |Від 1 до 10 | Вартість, грн. | 1206 |12 | | людино-дні | 20,1 |0,2 2 |Від 10 до 25 | Вартість, грн. | 1216 |11 | | людино-дні | 20,3 |0,2 3 |Від 25 до 50 | Вартість, грн. | 1366 |5 | | людино-дні | 22,9 |0,1 4 |Від 50 до 100 | Вартість, грн. | 1416 |4 | | людино-дні | 23,6 |0,1 5 |Більше 100 | Вартість, грн. | 1516 |3 | | людино-дні | 25,3 |0,1 ---------------------------------------------------------
Примітка. Вартість робіт визначається за сумарною площею
господарства. Якщо в межах одного землекористування є декілька
окремих ділянок, то вводяться коефіцієнти при двох окремих
ділянках - 1,10; при трьох - 1,20; при чотирьох і більше - 1,30.
3.8. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СЕЛЯНСЬКОГО
(ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА
Комплекс проектних робіт включає: добір та аналіз даних щодо
характеристики стану території господарства, грунтово-кліматичних
умов, вивчення матеріалів грунтового обстеження, оцінки земель;
вирішення питань організації і впорядкування орних земель,
природних кормових угідь, розташування шляхової мережі, водних
об'єктів; розробку системи природоохоронних заходів; подання
практичних рекомендацій з проблем оптимізації використання
земельних ресурсів; еколого-економічну оцінку; виготовлення
пояснювальної записки та планово-картографічних матеріалів. Кінцевою продукцією є пояснювальна записка,
планово-картографічні матеріали з організації території угідь та
сівозмін, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість розробки проекту встановлюється згідно з табл. 3.10. Одиниця виміру: господарство; "а" - господарство; "в" - га.
Таблиця 3.10 -------------------------------------------------------- N | Загальна площа господарства, га| а | в з/п| М 1:5000 | | ---+----------------------------------+--------+-------- 1 |Від 1 до 20 |Вартість, грн. | 606 | 12,0 | |людино-дні | 10,1 | 0,2 ---+--------------+-------------------+--------+-------- 2 |Від 20 до 50 |Вартість, грн. | 686 | 8,0 | |людино-дні | 11,4 | 0,1 ---+--------------+-------------------+--------+-------- 3 |Від 50 до 100 |Вартість, грн. | 786 | 6,0 | |людино-дні | 13,1 | 0,1 -------------------------------------------------------- ( Таблиця 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 )
4. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТА ЗЕМЛЕОЦІННИХ РОБІТ, У ТОМУ ЧИСЛІ ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ТА ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА
ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
4.1. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
4.1.1. Грошова оцінка земель населених пунктів
Комплекс проектних робіт включає: збір вихідних даних,
розрахунок базової вартості квадратного метра землі в населеному
пункті; виділення оцінних одиниць; пофакторну оцінку їх споживчих
якостей та економіко-планувальне зонування території; виявлення
локальних факторів; обгрунтування їх значень; картографування зон
впливу локальних факторів; грошову оцінку земель
сільськогосподарського використання в межах населеного пункту;
картографування основних агровиробничих груп грунтів; розрахунок
грошової оцінки окремих категорій земель; підготовку
картографічного матеріалу та пояснювальної записки. Результатом робіт з грошової оцінки земель населених пунктів
є: пояснювальна записка у двох примірниках (з них один архівний);
графічний матеріал у вигляді карт або схем (паперові носії) - у
двох примірниках: економіко-планувальне зонування території,
розповсюдження локальних факторів, основні агровиробничі групи
грунтів. Для визначення вартості робіт з грошової оцінки земель
населених пунктів за основу приймається масштаб карт (схем) згідно
з табл. 4.1.
Таблиця 4.1
---------------------------------------------------------------------- Групи населених пунктів | Масштаб карт (схем) за чисельністю |-------------------------------------------- населення, тис.чол. |Економіко- |Розповсюдження | Основні |планувальне |локальних | агрогрупи |зонування |факторів | грунтів |території | | -------------------------+---------------+---------------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 -------------------------+---------------+---------------+------------ До 1,0 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 1,0-1,9 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 2,0-4,9 | 1:2000 | 1:2000 | 1:5000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 5,0-9,9 | 1:2000 | 1:2000 | 1:5000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 10,0-19,9 |1:2000/1:5000 |1:2000/1:5000 | 1:10000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 20,0-49,9 |1:5000/1:10000 |1:2000/1:5000 | 1:10000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 50,0-74,9 |1:5000/1:10000 | 1:5000 | 1:10000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 -------------------------+---------------+---------------+------------ 75,0-99,9 |1:5000/1:10000 | 1:5000 | 1:10000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 100,0-249,9 | 1:10000 | 1:5000 | 1:10000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 250,0-499,9 | 1:25000 | 1:5000 | 1:25000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 500,0-699,9 | 1:25000 | 1:10000 | 1:25000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 700,0-999,9 | 1:25000 | 1:10000 | 1:25000 -------------------------+---------------+---------------+------------ 1000,0-1999,9 | 1:25000 | 1:10000 | 1:25000 -------------------------+---------------+---------------+------------ Від 2000 і вище | 1:25000 | 1:10000 | 1:25000 ----------------------------------------------------------------------
При виконанні робіт з грошової оцінки земель населених
пунктів за основу беруться нормативи часу згідно з табл. 4.2.
Таблиця 4.2
------------------------------------------------------ Групи населених пунктів за |Час виконання роботи чисельністю населення, тис.чол.| (місяці) --------------------------------+--------------------- До 1,0 | 3 1,0-1,9 | 3 2,0-4,9 | 3 5,0-9,9 | 4 10,0-19,9 | 4 20,0-49,9 | 6 50,0-74,9 | 8 75,0-99,9 | 10 100,0-249,9 | 12 250,0-499,9 | 12 500,0-699,9 | 16 700,0-999,9 | 18 1000,0-1999,9 | 18 Від 2000 і вище | 24 ------------------------------------------------------
Вартість виконання грошової оцінки земель населених пунктів
при зазначеному вище нормативі часу при повному комплекті
документації визначається за формулою
Вартість (грн.) = Б * Н * K1 * K2 * K3 * K4 * K5, де Б - базовий показник вартості (тис. грн.); Н - чисельність населення населеного пункту (тис. чол.); K1, K2, K3, K4, K5 - підвищувальні коефіцієнти.
Базовий показник вартості та підвищувальні коефіцієнти
визначаються згідно з табл. 4.3 та 4.4.
Таблиця 4.3
---------------------------------------------------------------------------- Групи населених| Базовий |Додатковий підвищувальий коефіцієнт пунктів за | показник |------------------------------------------------- чисельністю | вартості,|На | На | На |На населення, тис.| Б |щільність | ускладнені | історико- |курортно- чол. | (тис.грн.|населення,| інженерно- | культурний|рекреаційний | на одну |K2 | геологічні | статус, |статус, K5 | тисячу | | умови, K3 | K4 | | жителів) | | | | ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- До 1,0 | 4,50 |1,05 | 1,05 | 1,05 |1,05 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 1,0-1,9 | 3,75 |1,05 | 1,05 | 1,05 |1,05 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 2,0-4,9 | 3,30 |1,1 | 1,1 | 1,1 |1,1 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 5,0-9,9 | 1,73 |1,1 | 1,1 | 1,1 |1,1 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 10,0-19,9 | 1,00 |1,1 | 1,1 | 1,1 |1,1 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 20,0-49,9 | 0,56 |1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 50,0-74,9 | 0,39 |1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 75,0-99,9 | 0,36 |1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 100,0-249,9 | 0,25 |1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 250,0-499,9 | 0,15 |1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 500,0-699,9 | 0,10 |1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 700,0-999,9 | 0,09 |1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- 1000,0-1999,9 | 0,05 |1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 ---------------+----------+----------+------------+-----------+------------- Від 2000 і вище| 0,04 |1,2 | 1,2 | 1,2 |1,2 ----------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Підвищувальний коефіцієнт K1 застосовується згідно з табл.
3.2 додатка N 3 Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів,
затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування
України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних
наук від 27 листопада 1995 року N 76/230/325/150 ( z0427-95 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 1995
року за N 427/963. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 ) 2. Підвищувальний коефіцієнт K2 застосовується у випадку,
коли щільність населення у населеному пункті менша 20 чол./га. 3. Під ускладненими інженерно-геологічними умовами
розуміється прояв не менше ніж двох несприятливих
інженерно-геологічних та геоморфологічних факторів на території
населеного пункту, кожний з факторів займає не менше ніж 30 % від
загальної площі населеного пункту: ухил рельєфу вищий за 15%,
наявність яружної ерозії, підтоплення грунтовими водами, паводкове
затоплення, наявність карсту та зсувів, наявність териконів та
породних відвалів, просадка і підробка території. 4. Історико-культурний та курортно-рекреаційний статус для
населеного пункту визначається згідно з відповідними законодавчими
і нормативними документами (постанова Кабінету Міністрів N 1391
( 1391-97-п ) від 15 грудня 1997 р. "Про внесення змін до переліку
населених пунктів, віднесених до курортних", список історичних
населених міст України, міст і селищ міського типу згідно з
додатком до Закону України "Про охорону культурної спадщини" від 8
червня 2000 р. ( 1805-14 ). 5. У разі виконання грошової оцінки для територій міських або
селищних рад вартість грошової оцінки здійснюється по кожному
населеному пункту міськради (сільради). 6. Вартість грошової оцінки земель населеного пункту може
бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30%, якщо
загальний термін виконання проекту скорочується не менже ніж на
30% у порівнянні з табл. 4.2. 7. Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та
графічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт
(ламінування, тиснення тощо), визначається додатково. 8. У разі виконання графічних карт (схем) у масштабі, який
крупніший за вказаний у табл. 4.1, вартість грошової оцінки може
бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %. 9. Вартість виконання додаткових робіт із створення
електронних цифрових карт грошової оцінки земель населених
пунктів, а також розробки програмного забезпечення для розрахунків
грошової оцінки встановлюється додатково.
4.1.2. Грошова оцінка земельних ділянок у населених пунктах
Комплекс робіт включає: підбір матеріалів з виконаної
грошової оцінки земель населеного пункту, індексацію базової
вартості, розрахунок грошової оцінки земельної ділянки, підбір
картографічного матеріалу, оформлення звіту. Кінцевою продукцією є пояснювальна записка у 2 примірниках (з
них один - архівний); графічний матеріал у вигляді карти або схеми
(на паперових носіях) місцеположення земельної ділянки в структурі
населеного пункту (масштаб довільний) та план ділянки (масштаб
1:500, 1:1000 або 1:2000). При виконанні робіт з грошової оцінки земельних ділянок у
населених пунктах за основу беруться нормативи часу згідно з
табл. 4.4.
Таблиця 4.4
-------------------------------------------------------- Площа земельної ділянки, га|Час виконання роботи (днів) ---------------------------+---------------------------- До 0,5 | 3 ---------------------------+---------------------------- 0,51-10,0 | 5 ---------------------------+---------------------------- Більша за 10,0 | 10 --------------------------------------------------------
Вартість виконання грошової оцінки земельних ділянок у
населених пунктах за умови наявності в даному населеному пункту
грошової оцінки його території при зазначеному вище стандарті часу
та при повному комплекті документації визначається за формулою
Вартість (грн.) = 50 * Т, де Т - час виконання роботи (дні).
Примітки: 1. Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та
графічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт
(ламінування, тиснення тощо) визначається додатково. 2. У разі скорочення терміну виконання оцінки в порівнянні з
табл. 1.5, але не менше ніж на 30%, вартість робіт може бути
збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %. 3. У разі виконання грошової оцінки земельної ділянки
змішаного функціонального використання (у тому числі з часткою
земель сільськогосподарського використання) до вартості
застосовується підвищувальний коефіцієнт K(підв.) згідно з табл.
4.5.
Таблиця 4.5
----------------------------------------------------------- Кількість фрагментів різного |Підвищувальний коефіцієнт функціонального використання на|K(підв.) земельній ділянці | -------------------------------+--------------------------- Два | 1,25 -------------------------------+--------------------------- Три | 1,30 -------------------------------+--------------------------- Чотири-п'ять | 1,35 -------------------------------+--------------------------- Більше п'яти | 1,40 -----------------------------------------------------------
4.2. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Комплекс робіт включає: підготовку планово-картографічної
основи з ув'язкою площ сільськогосподарських угідь з графічним
обліком; нанесення на планово-картографічну основу контурів
агровиробничих груп грунтів; збір і аналіз матеріалів економічної
оцінки земель і бонітування грунтів; уточнення розташування
об'єкта оцінки за схемою природно-сільськогосподарського
районування України; складання експлікації агровиробничих груп
грунтів за сільськогосподарськими угіддями; вирахування середніх
показників диференційного доходу природно-сільськогосподарських
(кадастровий) районів; бонітету грунтів (за сільгоспугіддями);
розробку поправних коефіцієнтів на місцеположення земельно-оцінних
ділянок, із складанням відповідних відомостей; складання оригіналу
поконтурної карти грошової оцінки земель; складання пояснювальної
записки; виготовлення проектної документації, освідчення її,
формування у справу. Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, поконтурна карта
грошової оцінки земель та поконтурна відомість грошової оцінки
земель, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 примірник -
архівний). Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га
сільськогосподарських угідь.
Таблиця 4.6
-------------------------- Одиниця виміру | а | в ---------------+----+----- Вартість, грн. |1917| 243 ---------------+----+----- Людино-дні |35,5| 4,5 --------------------------
Примітки: 1. Вартість установлена для умов, якщо на 1 тис. га припадає
50 елементарних ділянок. При іншій їхній кількості в показник "в"
уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,02(n-50), де n - кількість
елементарних ділянок на 1 тис. га сільськогосподарських угідь. 2. Вартість установлена для умов, якщо площа
сільськогосподарських угідь складає більше 1,5 тис. га. При меншій
площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт
K = 1,0 - 0,60(1,5-n), де n - площа сільськогосподарських угідь,
тис. га.
4.2.1. Оцінка земель області
Комплекс робіт включає: проведення підготовчих робіт,
уточнення і коригування шкали бонітетів грунтів попередньої оцінки
земель; оцінку агрокліматичних умов і місця розташування
сільгосппідприємств; формування автоматизованих баз даних оцінки
земель сільгосппідприємств, адміністративних районів області;
оформлення документації, свідчення, виправлення зауважень, участь
у розгляді і затвердженні матеріалів, розмноження матеріалів і
формування їх у справу. Кінцевою продукцією є матеріали оцінки земель, сформовані в
справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Одиниця виміру: "а" - область; "в" - 1 млн. га
сільськогосподарських угідь.
Таблиця 4.7
--------------------------------------------------------------------------------- Одиниця | Природні категорії складності виміру |--------------------------------------------------------------------- | I | II | III | IV | V |------------+------------+-------------+--------------+-------------- | а | в | а | в | а | в | а | в | а | в -----------+------+-----+-----+------+------+------+-------+------+------+------- Вартість, | 7020 | 3780|7560 |5832 | 8100 | 7560 | 9180 | 9504 | 9720 | 12312 грн. | | | | | | | | | | -----------+------+-----+-----+------+------+------+-------+------+------+------- Людино-дні | 130,0| 70,0|140,0|108,0 | 150,0| 140,0| 170,0 |176,0 | 180,0| 228,0 ---------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована для умов, за яких область нараховує
близько 10 адміністративних районів. При іншій їх кількості в
показник "а" вводиться коефіцієнт K = 1,0+0,05 (n-10), де n -
кількість адміністративних районів, за якими робиться розрахунок
оцінних показників. 2. Вартість розрахована для умов, за яких площа
сільськогосподарських угідь становить понад 1,5 млн. га. При
меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт
K = 1,0-0,50(1,5-n), де n - площа сільськогосподарських угідь,
млн. га. 3. У показник "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,03n, де n -
кількість господарств, за якими окремо робиться збір інформації і
розрахунок оцінних показників. 4. Вартість розрахована для умов, за яких рілля і багаторічні
плодово-ягідні насадження становлять 70 % від площі
сільськогосподарських угідь. В інших умовах у показники "а" і "в"
уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,01(n-70), де n - частка (у
відсотках) ріллі і багаторічних насаджень у площі
сільськогосподарських угідь. 5. Вартість встановлена для оцінки земель з одним видом
угідь. При іншій їх кількості в показник "а" вводиться коефіцієнт
K = 1,0 + 0,10(n-1), де n - кількість видів сільськогосподарських
угідь (рілля богарна, зрошувана, сади, виноградники, кормові
угіддя), за якими окремо визначаються показники оцінки земель. 6. Вартість розрахована для умов, коли є автоматизована
програма введення бази даних оцінки землі від контуру до області.
За відсутності такої програми вартість її розробки визначається
додатково.
4.2.2. Внутрішньогосподарська оцінка земель
Комплекс робіт включає: вивчення матеріалів грунтових
вишукувань; добір і розмноження планово-картографічної основи;
визначення меж елементарних ділянок, обчислення їхніх площ,
ув'язування площ грунтів і угідь із графічним обліком земель;
рекогносцирувальне свідчення ділянок, що вимагають особливого
підходу при визначенні продуктивності угідь; збір інформації про
перевезення вантажів - стан доріг, місце розташування виробничих
центрів, пунктів переробки і збереження продукції; заповнення
бланків вихідної інформації з елементарних ділянок
сільськогосподарських угідь; використання програмного
забезпечення; роздрукування вихідних таблиць; аналіз отриманих
показників, проведення необхідного коригування; складання
пояснювальної записки, оцінної карти земель, свідчення,
виправлення зауважень, розмноження матеріалів, формування їх у
справу. Кінцевою продукцією є матеріали внутрішньогосподарської
оцінки земель, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 в
архів). Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га
сільськогосподарських угідь.
Таблиця 4.8
------------------------------------------------------------------- Одиниця | Природні категорії складності виміру |-------------------------------------------------------- | I | II | III | IV | V |----------+---------+-----------+----------+------------ | а | в | а | в | а | в | а | в | а | в ----------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+------ Вартість, | 918 |238 |1058|243 |1210 | 248 |1355 |254 |1512 |259 грн. | | | | | | | | | | ----------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+------ Людино-дні| 17,0|4,4 |19,6|4,5 |22,4 | 4,6 |25,1 |4,7 |28,0 |4,8 -------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість розрахована за умови, коли на 1 тис. га с.-г.
угідь припадає 50 елементарних ділянок. При іншій їх кількості в
показник "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,02(n-50), де n -
кількість елементарних ділянок на 1 тис. га сільськогосподарських
угідь. 2. Вартість розрахована для умов, за яких площа с.-г. угідь
складає більше 1.5 тис. га. При меншій площі в показник "а"
вводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,60(1,5-n), де n -
площа сільськогосподарських угідь, тис. га.

( Підрозділ 4.2.3. виключено на підставі Наказу Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 )

4.3. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ (КРІМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ)
Склад робіт з грошової оцінки земельних ділянок
несільськогосподарського призначення (крім земель населених
пунктів) установлюється згідно з Методикою грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення (крім земель населених
пунктів), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
30 травня 1997 р. N 525 ( 525-97-п ), та Порядком грошової оцінки
земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених
пунктів), затвердженим наказом Держкомзему, Мінагропрому,
Держкомархітектури, Держкомлісгоспу, Держводгоспу, Української
академії аграрних наук від 29 серпня 1997 р. N 86/19/148/86/76/88
( z0477-97 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14
квітня 1997 року за N 477/2281. Кінцевою продукцією є пояснювальна записка в 2 примірниках (з
них 1 - архівний); графічний матеріал у вигляді карт або схем
(паперовий носій) - 2 примірники, з них один архівний: схема
місцеположення земельної ділянки в межах адміністративного району
(міськради) та план ділянки з координатами зовнішніх кутів
(масштаб 1:500, 1:1000 або 1:2000). Вартість виконання грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення при розробці повного
комплекту документації визначається за формулою
Вартість (грн.) = Б * П * K1 * K2, де Б - базовий показник Вартість в розрахунку 10 грн. за га; П - площа земельної ділянки (га); K1 - коефіцієнт, який враховує категорію земель; K2 - коефіцієнт, який враховує складність робіт.
Коефіцієнти K1 та K2 визначаються згідно з табл. 4.10 та
4.11.
Таблиця 4.10
Коефіцієнти, які враховують категорію земель (K1)
------------------------------------------------------------ Категорії земель |Значення |коефіцієнта K1 ------------------------------------------+----------------- Землі промисловості, транспорту, зв'язку,|20,0 оборони та іншого призначення | ------------------------------------------+----------------- Землі лісового фонду |0,25 ------------------------------------------+----------------- Землі водного фонду |0,20 ------------------------------------------+----------------- Землі природоохоронного, рекреаційного, |0,50 оздоровчого та історико-культурного | призначення | ------------------------------------------+----------------- Землі запасу |0,25 ------------------------------------------------------------
Таблиця 4.11
Коефіцієнти, які враховують складність
земельно-оцінних робіт (K2)
------------------------------------------------------------ Умови |Значення |коефіцієнта K2 -------------------------------------------+---------------- Щільно забудована територія (під забудовою|1,10 понад 40% території) | Відсутність проектної документації |1,10 Складність конфігурації ділянки |1,05 ------------------------------------------------------------
Примітка. Вартість на виконання грошової оцінки земельної
ділянки земель запасу, що зайнята сільськогосподарськими угіддями,
або частини земельної ділянки земель запасу, що зайнята
сільськогосподарськими угіддями, установлюється у відповідності до
вказівок, викладених у розділі 4.2.
4.4. ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Склад робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок
несільськогосподарського призначення встановлюється Методикою
експертної грошової оцінки земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 16 червня 1999 р. N 1050
( 1050-99-п ), та Порядком проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок несільськогосподарського призначення,
затвердженого наказом Держкомзему України N 72 ( z0651-99 ) від 8
липня 1999 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27
вересня 1999 року за N 651/3944. Кінцевою продукцією є звіт про оцінку земельної ділянки в 2
примірниках (з них один - архівний). Вартість виконання експертної грошової оцінки земельної
ділянки несільськогосподарського призначення встановлюється за
договірними цінами з урахуванням витрат праці на збір вихідних
даних, виконання робіт, оформлення та тиражування звіту. Вартість
повинна враховувати мету оцінки, місцерозташування об'єкта оцінки,
особливості та характер забудови ділянки, розміри земельної
ділянки, навколишнє середовище та правовий режим ділянки.
5. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПАСПОРТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНИХ
УГІДЬ НОВОСТВОРЕНИХ ГОСПОДАРСТВ. СКЛАДАННЯ СХЕМ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ, РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ
ОБГРУНТУВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, А
ТАКОЖ ВИКОНАННЯ ІНШИХ РОБІТ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ
5.1. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ З ВИДАЧІ ГРОМАДЯНАМ
ДЕРЖАВНИХ АКТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ
При виконанні підготовчих робіт з видачі громадянам державних
актів на право власності на землю враховуються такі категорії
природної складності території:
I категорія - рівнинна територія, земельні ділянки, що
перебувають в особистому користуванні, прямокутної форми з чітко
виявленими в натурі межами;
II категорія - слабохвилястий рельєф, ділянки неправильної
форми (форма трапеції), межі прямолінійні, чітко визначені в
натурі, передгірська місцевість з ділянками правильної форми і
чіткими межами;
III категорія - рівнинна та пересічена місцевість з ділянками
неправильної форми, з криволінійними, чітко виявленими в натурі
межами, а також передгірська місцевість з ділянками неправильної
форми з прямолінійними та чітко виявленими межами;
IV категорія - пересічена місцевість з ділянками неправильної
форми, криволінійними і неясно виявленими в натурі межами;
V категорія - гірська місцевість з ділянками неправильної
форми, з криволінійними і нечітко вираженими в натурі межами.
Комплекс робіт включає: підбір планово-картографічного
матеріалу, вибірку відомостей з облікових документів; обмір
земельних ділянок у натурі, вимірювання кутів нахилу, визначення
горизонтального прокладення, ведення польового журналу,
вирахування площі земельної ділянки, порівняння з обліковими
даними; запис у відповідному журналі; складення акта обміру з
відображенням меж ділянки і погодження меж із суміжними
землекористувачами; написання короткої пояснювальної записки;
складання порівняльної відомості площ за обліком (з
інвентаризації) з фактичним користуванням, перевірка, виправлення
зауважень; формування матеріалів.
Кінцева продукція: матеріали обмірів, сформовані в окрему
справу (1 прим.). Вартість підготовчих робіт установлюється згідно з табл. 5.1. Одиниця виміру: "а" - квартал, "в" - окреме
землекористування.
Таблиця 5.1
------------------------------------------------------------------------------- Одиниця | Природні категорії складності виміру |------------------------------------------------------------------ | I | II | III | IV | V ------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------- Вартість, | а | в | а | в | а | в | а | в | а | в грн. |------+------+------+------+-----+------+-----+-----+-----+------- | 489,0| 14,65|510,4 |17,57 |545,2|24,45 |580,3|28,80|622,3|35,68 ------------+------+------+------+------+-----+------+-----+-----+-----+------- Норма | 7,0 | 0,21 |7,3 |0,25 |7,8 |0,35 |8,3 |0,41 |8,9 |0,51 необхідних | | | | | | | | | | витрат | | | | | | | | | | часу, | | | | | | | | | | люд.-дн. | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 44%,
камеральних - 56%. 2. Вартість розрахована на проведення підготовчих робіт у
сільських населених пунктах. За інших умов у показники "а" і "в"
уводяться підвищувальні коефіцієнти: 1,20 - у сільських населених пунктах, селищах, що є центрами
адміністративних районів, містах районного підпорядкування; 1,40 - у містах - центрах адміністративних районів, містах
обласного підпорядкування, містах - курортах місцевого значення; 1,60 - у містах - обласних центрах та у містах-курортах
загальнодержавного значення; 1,70 - у місті Києві. 3. Вартість розрахована з умовою, що у кварталі розміщено
більше 30 земельних ділянок. Коли їх кількість менша, то в
показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт
K = 1,0-0,03(30-n), де n - кількість землекористування у кварталі. 4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт (квартал)
розміщений на відстані більше 30 км від організації-виконавця. При
меншій відстані в показники "а" і "в" уводиться понижувальний
коефіцієнт K = 1,0-0,01(30-n), де n - відстань від
організації-виконавця до об'єкта, км. 5. Вартість розрахована для умов, якщо розмір
землекористування становить 0,10 га. При інших розмірах
землекористування в показник "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+1,1(n-0,1), якщо площа ділянки менша 2,0 га; K = 3,1+0,1(n-2), якщо площа ділянки більша 2,0 га, де n -
площа ділянки, га. 6. Вартість розрахована для умов, за яких обмір
землекористування виконується мірною стрічкою, рулеткою чи
аналогічними інструментами. При виконанні геодезичних робіт з
інструментальної зйомки меж, визначення координат та інших
геоданих поворотних точок меж у показник "в" уводиться коефіцієнт
2,50. При цьому вартість прокладання теодолітних
(полігонометричних) ходів по межах (вулицях) кварталів
визначаються додатково згідно з розділом 1.1. 7. У вартість не включені витрати на роботи з обміру будівель
і споруд, зйомки ситуації на ділянці, зі складання збірного плану
меж землекористування і виготовлення державних актів на право
власності на землю, на участь в юридичному оформленні матеріалів
на право користування землею та вирішення спірних питань. 8. Вартість розрахована для умов, за яких підготовчі роботи
виконуються на основі матеріалів інвентаризації земель населених
пунктів. За їх відсутності вартість проведення робіт з
інвентаризації земель населеного пункту визначають додатково. 9. Вартість розрахована для проведення робіт з обміру
земельних ділянок у населених пунктах. При виконанні робіт за
інших умов у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт 0,80 - при
обмірі земельних ділянок, наданих для садівництва, дачного,
гаражного будівництва, 0,50 - для городництва. 10. Окремим категоріям громадян, яким надаються пільги згідно
чинного законодавства, при визначенні вартості робіт з підготовки
державних актів на право власності на землю до табл. 5.1
застосовується коефіцієнт 0,5.
5.2. ОПИС І ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Комплекс робіт включає: відбір і вивчення документації,
планово-картографічних матеріалів; уточнення в натурі фактичного
стану меж; виявлення спорів за межі і пропозицій щодо уточнення
меж, визначення потреби у відновленні окремих ділянок меж з
установленням межових знаків; погодження меж між окремими
земельними ділянками; нанесення на фотоплани чи топографічні карти
меж за твердими орієнтирами; детальний опис меж з використанням
крупномасштабних картографічних матеріалів; виготовлення
викопіювань (креслень) меж окремих земельних ділянок; підготовку
матеріалів опису меж для погодження і затвердження в установленому
порядку; складання пояснювальної записки, розмноження матеріалів,
формування їх в окрему справу, перевірку; виправлення зауважень. Кінцевою продукцією є матеріали опису меж, сформовані у
справу (3 примірники). Вартість робіт з опису і погодження меж землекористування
установлюється згідно з табл. 5.2. Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в" - 1 км меж.
Таблиця 5.2
------------------------------------------ Одиниця виміру | а | в -----------------------------+------+----- Вартість, грн. |570,3 |9,1 -----------------------------+------+----- Норма необхідних витрат часу,| 8,3 |0,1 люд.-дн. | | ------------------------------------------
Примітки: 1. У показнику "а" в загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 53%,
камеральних - 47%. У показнику "в" у загальній вартості
виконуваних робіт питома вага вартості польових робіт становить
40%, камеральних - 60%. 2. У показнику "а" об'єктом визначене окреме господарство.
При виконанні робіт з опису меж адміністративних районів одиницею
виміру є район, при цьому показник "а" застосовується з
коефіцієнтом 2,50. Для опису меж області одиницею виміру показника
"а" є область. При цьому показник "а" застосовується з
коефіцієнтом 4,00. 3. Вартість розрахована для умов, за яких довжина меж
становить більше 40 км. Якщо довжина меж менша 40 км, то в
показник "а" уводиться понижувальний коефіцієнт
K = 1,0-0,02(40-n), де n - довжина межі, км. 4. Вартість розрахована для умов, коли об'єкт розташований на
відстані понад 30 км від організації - виконавця робіт. Якщо
відстань менша, то в показники "а" і "в" уводиться понижувальний
коефіцієнт K = 1,0-0,01(30-n), де n - відстань
організації-виконавця робіт до об'єкта, км. 5. Вартість розрахована для умов, якщо на 1 км межі припадає
одна поворотна точка. Якщо поворотних точок більше за одну, то в
показник "в" уводиться підвищувальний коефіцієнт
K = 1,0+0,05(n-1), де "n" - кількість поворотних точок у
розрахунку на 1 км межі. 6. Вартість розрахована для погодження меж з одним суміжним
землекористувачем (господарством або суміжним районом, областю).
Якщо їх кількість більша, то в показник "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,10(n-1), де n-кількість суміжних земельних ділянок, з
якими здійснюється погодження меж. 7. Вартість не передбачає витрати на вирішення спірних питань
щодо меж земельної ділянки, на встановлення і відновлення меж у
натурі, на виконання робіт з нанесення на планову основу меж за
координатами, на вирахування (уточнення) загальних площ
землекористування, на виписування і перерахування координат
межових знаків. 8. При виконанні робіт з виписування координат суміжних
земельних ділянок, звірення їх значень і складання
систематизованого каталогу в показник "в" уводиться коефіцієнт
1.50.
5.3. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ПРАВО ВЛАСНОСТІ
НА ЗЕМЛЮ АБО ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ
5.3.1. Підготовчі роботи
Комплекс робіт включає: відбір проектної документації
стосовно меж і розмірів землекористування; уточнення переліку і
розмірів інших земельних ділянок, розташованих у межах території
господарства, що не мають правовстановлювальних документів на
землю, або таких, що їх розміри відмінні від наданих у
встановленому порядку; звіряння меж землекористування,
відображених на матеріалах графічного обліку земель; визначення
причин розходжень; нанесення на графічний матеріал і вирахування
площ змін меж господарства та інших земельних ділянок,
розташованих у межах плану господарства; унесення поправок у
загальні площі, перевірка, виправлення зауважень, погодження
результатів, розмноження і формування матеріалів. Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих робіт, сформовані
в окрему справу (1 примірник). Вартість складання документів здійснюються згідно з табл.
5.3. Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в" - 1 тис.га території
Таблиця 5.3
----------------------------------------- Одиниця виміру | а | в ----------------------------+------+----- Вартість, грн. |367,2 |27,0 ----------------------------+------+----- Необхідна норма витрат часу,| 6,8 |0,5 люд.-дн. | | -----------------------------------------
Примітки: 1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості камеральних робіт становить 100
%. 2. У показнику "а" об'єктом є територія, представлена одним
масивом, який перебуває у власності (користуванні) одного
користувача. За інших умов у показник "а" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,10(n-1), де n - кількість черезсмужних уособлених
масивів. 3. Вартість розрахована для умов, якщо площа території
становить понад 2.0 тис.га. Якщо площа менша за 2,0 тис.га, то в
показник "а" уводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,40(2-n),
де n - площа території, тис. га. 4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт розташований на
відстані більше 30 км від організації-виконавця. Якщо відстань до
об'єкта менша від 30 км, то в показники "а" і "в" уводиться
понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,01(30-n), де n - відстань від
організації-виконавця до об'єкта, км. 5. Якщо на території господарства є сторонні
землекористувачі, то в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,10n, де n - кількість сторонніх землекористувачів. 6. У ціну не закладено виконання робіт з обстеження в натурі
і погодження меж землекористування, з обміру площ
землекористування, з коригування планово-картографічного
матеріалу, з виконання обстежень і вишукувань. 7. Вартість розрахована для умов, якщо підготовчі роботи
проводяться з метою переоформлення державних актів. При виконанні
робіт для новостворених господарств, що мають правовстановлювальні
документи на землю, оформлені в установленому порядку, в показники
"а" і "в" уводиться коефіцієнт 0,40. 8. При погодженні матеріалів підготовчих робіт у кількох
організаціях в показник "а" вводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,20(n-1), де n - кількість організацій, які погоджують
матеріали підготовчих робіт.
5.3.2. Складання, викреслювання кадастрових
планів меж земельних ділянок
Комплекс робіт включає: відбір та вивчення вихідних
матеріалів; нанесення та викреслювання зовнішніх меж (границь)
господарства, написання геоданих; складання списку співвласників;
оформлення аркуша, штампа; опис суміжних земельних ділянок;
позарамочне оформлення; викреслювання тушшю, перевірка;
виправлення зауважень. Кінцевою продукцією є відповідно оформлений план земельної
ділянки (1 примірник). Вартість складання і викреслювання кадастрових планів
установлюється згідно з табл. 5.4. Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в" - 1 тис.га території.
Таблиця 5.4
------------------------------------------ Одиниця виміру | а | в ----------------------------+------+------ Вартість, грн. |356,4 |21,6 ----------------------------+------+------ Необхідна норма витрат часу,|6,6 |0,4 люд.-дн. | | ------------------------------------------
Примітки: 1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості камеральних робіт становить 100
%. 2. У показнику "а" об'єктом є територія, що перебуває у
користуванні одного землекористувача і розміщена єдиним масивом.
За інших умов у показник "а" вводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,15(n-1), де n - кількість відокремлених масивів. 3. Вартість розрахована для умов, за яких площа території
становить понад 2,0 тис.га. Якщо площа території менша, ніж 2,0
тис.га, то в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт
K = 1,0-0,45 (2-n), де n - площа території, тис.га. 4. Вартість розрахована для умов, за яких на 1 км межі
припадає до 5 точок, що мають геодані. При більшій їх кількості в
показник "в" уводиться підвищувальний коефіцієнт
K = 1,0+0,10(n-5), де n - кількість точок з геоданими у розрахунку
на 1 км межі. 5. За наявності на території господарства сторонніх
землекористувачів або при складанні єдиного плану на групу
господарств (селянських (фермерських) та інших
сільськогосподарських підприємств тощо) у показник "а" вводиться
коефіцієнт K = 1,0+0,05n, де n - кількість сторонніх
землекористувачів або кількість господарств, що входять у групу,
для якої складається єдиний план. 6. При нанесенні меж територій земель у показники "а" і "в"
уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10n, де n - кількість видів
територій (зон), що відрізняються умовами використання. 7. Вартість розрахована на складання плану в масштабі
1:10000. У разі застосування інших масштабів в показник "в"
уводиться коефіцієнт 1,60 (М 1:500); 1,50 (М 1:1000); 1,40 (М
1:2000); 1,20 (М 1:5000); 0,90 (М 1:25000); 0,80 (М 1:50000). 8. Розцінками не передбачені витрати на виписування координат
меж, вирахування площ, розробку проектних матеріалів щодо
встановлення меж територій, уточнення списків співвласників. 9. За участю проектної організації у погодженні і
затвердженні плану меж у показник "а" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,10 (n-1), де n - кількість організацій та установ, які
погоджують проектний план.
5.3.3 Складання державного акта на право
власності на землю
Комплекс робіт включає: відбір матеріалів, заповнення бланка
державного акта; складання креслення; написання геоданих; опис
суміжних земельних ділянок; заповнення списку співвласників;
перевірка; виправлення зауважень. Результатом роботи є оформлений державний акт (по одному
примірнику кожному співвласнику). Вартість на складання державного акта здійснюються згідно з
табл. 5.5. Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в" - 1 тис.га території.
Таблиця 5.5
----------------------------------------- Одиниця виміру | а | в ----------------------------+-----+------ Вартість, грн. |226,8| 32,4 ----------------------------+-----+------ Необхідна норма витрат часу,| 4,2 | 0,6 люд.-дн. | | -----------------------------------------
Примітки: 1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості камеральних робіт становить 100
%. 2. У показнику "а" об'єктом є територія, що перебуває у
користуванні одного землекористувача і представлена єдиним
масивом. За інших умов у показник "а" вводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,05(n-1), де "n" - кількість відокремлених масивів. 3. Вартість розрахована для умов, якщо площа території
становить понад 2,0 тис.га. Якщо площа території менша, ніж 2,0
тис.га, то в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт
K = 1,0-0,45 (2-n), де n - площа території, тис.га. 4. Вартість розрахована для умов, якщо на 1 км межі припадає
до 5 точок, що мають геодані. При їх більшій кількості в показник
"в" уводиться підвищувальний коефіцієнт K = 1,0+0,20(n-5), де n -
кількість точок з геоданими в розрахунку на 1 км межі. 5. Якщо на території господарства є сторонні
землекористування, в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,03n , де n - кількість сторонніх землекористувань. 6. При зображенні на кресленні і внесенні у бланки державних
актів характеристик обмежень на землях з особливим режимом
користування у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,10n, де n - кількість видів територій (зон), що
відрізняються за умовами використання. 7. Вартість розрахована на виготовлення графічної частини
державного акта в М 1:10000. У разі застосування інших масштабів у
показник "в" уводиться коефіцієнт 1,40 (М 1:500); 1,30 (М 1:1000);
1,20 (М 1:2000); 1,10 (М 1:5000); 0,95 (М 1:25000); 0,90 (М
1:50000); 0,80 (М 1:100000). 8. Вартість розрахована для умов, за яких креслення у
державному акті складається за матеріалами плану меж
землекористування. У разі відсутності таких матеріалів у показник
"в" уводиться коефіцієнт 1,50. 9. Вартість підготовки (уточнення) списків співвласників
визначається додатково.
5.4. ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ РОБОТИ З ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
НА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ
Комплекс робіт включає: відбір і ознайомлення з
документацією, що обгрунтовує необхідну площу відведення земель;
вивчення матеріалів, що характеризують якість земель, проектів
організації території, проектів перерозподілу земель; погодження
меж, оформлення відповідного акта та графічних матеріалів;
визначення особливостей використання земель; написання
пояснювальної записки, складання робочого креслення перенесення
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість); перевірку,
виправлення зауважень, участь у погодженні і затвердженні
матеріалів, розмноження матеріалів, формування їх в окрему справу. Кінцевою продукцією є матеріали відведення земель, сформовані
у вигляді проекту (1 примірник). Вартість на виконання землевпорядних робіт установлюється
згідно з табл. 5.6. Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в" - 1 тис.га території, що
підлягає відведенню.
Таблиця 5.6
--------------------------------------------- Одиниця виміру | а | в -----------------------------+------+-------- Вартість, грн. |853,5 |2149,0 -----------------------------+------+-------- Необхідна норма витрат часу, |13,9 | 35,0 люд.-дн. | | ---------------------------------------------
Примітки: 1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 30%,
камеральних - 70%. 2. У показнику "а" об'єктом є підприємство, організація,
установа, для якої здійснюється відведення земель. При підготовці єдиної землевпорядної справи з відведення
земель групі селянських (фермерських) та інших
сільськогосподарських підприємств у показник "а" вводиться
коефіцієнт K = 1,0+0,20(n-1), де n - кількість об'єктів
(господарств), для яких складається єдина землевпорядна справа. 3. Вартість розрахована для умов, якщо площа території
(довжина траси), що підлягає відведенню, становить понад 1,0 тис.
га (більше 100 км лінійних споруд). Якщо площа території (довжина
траси), що підлягає відведенню становить менш як 1,0 тис.га (менше
100 км лінійних споруд), то вводиться коефіцієнт К=1,0-0,2(1-n),
де n - площа території (довжина лінійних споруд), тис.га (км).
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 ) 4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт розташований на
відстані більше 30 км від організації-виконавця. Якщо відстань
менша за 30 км, то в показники "а" і "в" вводиться понижувальний
коефіцієнт К=1,0-0,01(30-n), де n - відстань від
організації-виконавця до об'єкта, км. ( Пункт 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 )
від 24.12.2001 ) 5. Вартість розрахована для умов, якщо на 1 км межі
території, що підлягає відведенню, припадає до 5 точок, які
підлягають відведенню в натуру (на місцевість). Якщо кількість їх
більша, то в показник "в" уводиться підвищувальний коефіцієнт
K = 1,0+0,01(n-5), де n - кількість точок, що переносяться в
натуру, у розрахунку на 1 км межі. 6. Вартість розрахована для умов, якщо відведення проводиться
із земель одного господарства. Якщо їхня кількість інша, то в
показник "а" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,60(n-1), де n -
кількість господарств, із земель яких проводиться відведення. 7. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт розміщений на
одній ділянці. Якщо їх кількість інша, то в показник "а" вводиться
коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-1), де n - кількість відособлених
ділянок, запроектованих до відведення. 8. Розцінками передбачається відведення ділянок з польових
земель. Якщо в проект відведення земель уходять присадибні ділянки
громадян, то на участь у роботі оцінювальної комісії з визначення
обсягів невикористаних витрат (вартість будівель, багаторічних
насаджень і посівів, що належать громадянам на правах приватної
власності) вартість визначають додатково за показником "в" табл.
5.6 із застосуванням коефіцієнта 0,03, при цьому одиницею виміру
показника "в" є одна садиба. 9. Вартість розрахована на погодження матеріалів
землевпорядної справи з однією установою. Якщо їх кількість інша,
то в показник "а" вводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-1), де n -
кількість установ, з якими здійснюється погодження відведення
земель. 10. Вартість розрахована на підготовку землевпорядної справи
за умов, коли виконані проектні розробки погодження попереднього
місця розташування об'єкта (техніко-економічні обгрунтування,
проект міжгосподарського землеустрою тощо). За відсутності таких
матеріалів витрати на їх складання (за необхідності) визначаються
додатково. 11. Вартість розрахована на відведення земельних ділянок, що
розташовані компактною групою. При відведенні земель під
будівництво лінійних споруд (газо- та нафтопроводів, залізниць
тощо) показник "в" застосовується з коефіцієнтом 3,50, при цьому
одиницею виміру показника "в" є 100 км траси. 12. Вартість виготовлення планово-картографічної основи,
виконання проектних розробок щодо знімання родючого шару грунту та
його складування, на визначення збитків і витрат
сільськогосподарського виробництва, коригування
планово-картографічного матеріалу, проведення спеціальних
обстежень і проектних розробок визначається додатково.
5.5. ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В НАТУРУ
5.5.1. Установлення (відновлення) меж землекористування
Комплекс робіт включає: вибірку планово-картографічних
матеріалів і документів, які визначають право користування землею;
виписування координат, необхідних для установлення (відновлення)
меж (границь); вивчення та аналіз креслення перенесення в натуру
(складання креслення і проведення вирахувань, необхідних для
відновлення меж; організацію польових робіт; рекогносцировку
місцевості за трасою установлення (відновлення) меж, вибір місця
постановки межових знаків; розчистку траси (без вирубки просік);
провішування ліній, вимірювання горизонтальних кутів, ліній та
кутів нахилу; ведення польового журналу, контрольні підрахунки;
складання схеми теодолітних ходів, камеральну обробку польових
матеріалів, визначення координат; здачу межових знаків та
установлених (відновлених) меж представнику господарства,
оформлення акта; написання пояснювальної записки, перевірку
проектної документації, виправлення зауважень, формування
матеріалів. Кінцевою продукцією є установлена в натурі межа, яка здається
за актом землекористувачам, матеріали установлення меж, сформовані
у справу (2 примірника, 1 - архівний). Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.7. Одиниця виміру: "а" - землекористування, "в" - 1 км межі, що
встановлюється.
Таблиця 5.7
--------------------------------------------------------------------------- Одиниця | Природні категорії складності виміру |--------------------------------------------------------------- | I | II | III | IV | V |-----------+-------------+-----------+-----------+------------- | а | в | а | в | а | в | а | в | а | в -----------+------+----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- Вартість, | 632,4|86,0| 650,8 |104,4|657,0|128,9|669,3|147,4|681,5|178,1 грн. | | | | | | | | | | -----------+------+----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- Необхідна | 10,3 |1,4 | 10,6 |1,7 |10,7 |2,1 |10,9 |2,4 |11,1 |2,9 норма | | | | | | | | | | витрат | | | | | | | | | | часу, | | | | | | | | | | люд.-дні | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 30%,
камеральних - 70%. 2. Вартість розрахована на установлення (відновлення) меж з
трьома межовими знаками на 1 км. За інших умов у показник "в"
уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,08(n-3), де n - кількість межових
знаків на 1 км межі. 3. Вартість розрахована для умов, якщо довжина меж, що
установлюються, становить понад 15 км. Якщо їх довжина менша, то в
показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт
K = 1,0-0,06(15-n), де n - довжина межі, що встановлюється, км. 4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт роботи
розташований на відстані більше 30 км від організації-виконавця.
Якщо відстань до об'єкта роботи менша, то в показники "а" і "в"
уводиться понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,01(30-n), де n -
відстань від організації-виконавця до об'єкта, км. 5. Вартість розрахована на встановлення (відновлення) межі на
одній ділянці (ланці). За інших умов у показник "а" вводиться
коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-1), де n - кількість відокремлених
ділянок (ланок) межі, що переноситься в натуру. 6. Вартість розрахована на погодження межі, що
встановлюється, з одним землекористувачем. За інших умов у
показник "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-1), де n -
кількість землекористувачів, з якими проводиться погодження межі,
що встановлюється (відновлюється). 7. При відновленні втрачених меж у показник "в" уводиться
коефіцієнт 1,60. 8. Вартість встановлення межових знаків, прокладання
теодолітних ходів, необхідних для прив'язки до пунктів геодезичної
мережі, на прорубування просік та візирок, участі в роботі з
вирішення спірних межових питань визначається згідно з розділом
1.1 даного збірника. 9. Вартість розрахована на встановлення (відновлення) меж із
застосуванням геодезичних інструментів і вимірюваннями на
місцевості. При перенесенні (відновленні) меж у натуру методом
розпізнавання місцевих предметів (без виконання вимірювань) у
показник "в" уводиться коефіцієнт 0,30.
5.5.2. Перенесення у натуру (на місцевість)
проектів організації території господарств
Комплекс робіт включає: вибірку та вивчення матеріалів щодо
перенесення проекту в натуру (на місцевість); організацію польових
робіт; визначення на місцевості (розпізнаванням, інструментально
або іншим способом) місцерозташування меж запроектованих елементів
організації території: полів сівозмін, робочих ділянок, кварталів
садів (кліток), полів пасовищ-сіножатезмін; позначення на
місцевості меж (оранкою, установленням їх або іншими доступними
способами); доставку, установлення, обкопування та маркування
вказаних знаків; об'їзд установлених меж з представником
землекористування і оформлення акта; перевірку проектних
матеріалів, виправлення зауважень, формування матеріалів. Кінцевою продукцією є установлені в натурі (на місцевості)
межі проектних ділянок, зданих за актом, матеріали польових
вимірювань сформовані у справу (2 примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.8. Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - 1 тис. га
сільськогосподарських угідь.
Таблиця 5.8
--------------------------------------------------------------------------------- Одиниця | Природні категорії складності виміру |--------------------------------------------------------------------- | I | II | III | IV | V |-------------+---------------+------------+------------+------------- | а | в | а | в | а | в | а | в | а | в -----------+------+------+-------+-------+-----+------+-----+------+-----+------- Вартість, | 632,4|951,7 | 650,8 |1056,1 |657,0|1166,6|669,3|1381,5|681,5|1455,2 грн. | | | | | | | | | | -----------+------+------+-------+-------+-----+------+-----+------+-----+------- Необхідна | 10,3 |15,5 | 10,6 |17,2 |10,7 |19,0 |10,9 |22,5 |11,1 |23,7 норма | | | | | | | | | | витрат | | | | | | | | | | часу, | | | | | | | | | | люд.-дні | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 30%,
камеральних - 70%. 2. Розцінками передбачено виконання робіт для умов, якщо на 1
тис.га сільськогосподарських угідь припадає 10 ділянок, що
переносяться (поле, робоча ділянка, квартал). За інших умов у
показник "в" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-10), де n -
кількість ділянок, що переносяться у розрахунку на 1 тис.га
сільськогосподарських угідь. 3. Вартість розрахована для умов, якщо площа
сільськогосподарських угідь становить понад 1,5 тис.га. Якщо площа
сільськогосподарських угідь менша, то в показник "а" уводиться
понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,60(1,5-n), де n - площа
сільськогосподарських угідь, тис.га. 4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт роботи
розташований на відстані понад 30 км від організації-виконавця.
Якщо відстань менша, то в показники "а" і "в" уводиться
понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,01(30-n), де n - відстань від
організації-виконавця до об'єкта, км. 5. Розцінками передбачено встановлення межових знаків на
м'яких грунтах (супіщані грунти, леси, легкі супіщані). При
виконанні робіт за інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт: 1,10 - для грунтів середньої твердості (щільні суглинки,
глини, дрібний гравій, м'які мергелі, мерзлі м'які грунти); 1,20 - для грунтів вище середньої твердості (суглинок важкий
з домішкою щебеню, велика галька, мерзлі грунти середньої
твердості); 1,30 - для твердих грунтів (глина з валунами, сланці, мерзлі
грунти середньої твердості). 6. Вартість прийнята з урахуванням перенесення у натуру
проектних ділянок з прямолінійними межами. При перенесенні в
натуру (на місцевість) ділянок, межі яких не прямолінійні
(наприклад, запроектовані по горизонталях), до показника "в"
застосовується коефіцієнт 1,50. 7. При перенесенні в натуру (на місцевість) елементів проекту
без установлення довгострокових межових знаків (закріплення меж
тимчасовими знаками, кілками і таке інше) до показника "в"
застосовується коефіцієнт 0,60. 8. При зазначенні (без установлення межових знаків) меж
ділянок, які проходять уздовж існуючої ситуації, до показника "в"
застосовується коефіцієнт 0,20, при цьому примітки 4, 5, 6 не
застосовуються. 9. При перенесенні в натуру (на місцевість) елементів
проекту, що розроблений на групу господарств (селянських,
фермерських), у показник "а" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,20(n-1), де n - кількість господарств, на територію яких
розроблено єдиний проект організації території. 10. Вартість розрахована на умови, за яких землі розташовані
єдиним компактним масивом. За інших умов у показник "а" уводиться
коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-1), де n - кількість відокремлених
(черезсмужних) масивів, на землях яких проводиться перенесення
елементів проекту. 11. Вартість згущення геодезичної мережі, необхідної для
перенесення проекту в натуру (на місцевість), прорубування просік
і візирок визначається згідно з розділом 1.1 даного збірника.
5.5.3. Перенесення в натуру проектів організації території
колективних садів
Комплекс робіт включає: вибірку та вивчення матеріалів
проекту; організацію польових робіт; визначення на місцевості
місцеположення меж садових ділянок, вулиць, проїздів, майданчиків
для стоянки автомашин, інших господарських об'єктів; установлення
межових знаків, їх маркування і обкопування, ведення абрису, здача
встановлених меж представнику садівничого товариства і оформлення
акта, перевірку, виправлення зауважень, формування матеріалів. Кінцевою продукцією є межі садових ділянок, які встановлені в
натурі (на місцевості) та здані за актом, матеріали перенесення,
які сформовані у справу (2 примірники, 1 - архівний). Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.9. Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - 1 га території.
Таблиця 5.9
---------------------------------------------------- Одиниця виміру | а | в -------------------------------------+------+------- Вартість, грн. |877,8 |192,3 -------------------------------------+------+------- Необхідна норма витрат часу, люд.-дн.| 10,5 | 2,3 ----------------------------------------------------
Примітки: 1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 87%,
камеральних - 13%. 2. Вартість розрахована для умов, якщо у розрахунку на 1 га
переноситься 10 ділянок. Якщо їх кількість інша, то в показник "в"
уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-10), де n - кількість ділянок,
що переносяться у розрахунку на 1 га. 3. Вартість розрахована для умов, якщо площа території більше
10 га. Коли площа менша, то в показник "а" вводиться понижувальний
коефіцієнт K = 1,0-0,09(10-n), де n - площа території, га. 4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт роботи
розташований на відстані понад 30 км від організації-виконавця.
При меншій відстані в показники "а" та "в" уводиться понижувальний
коефіцієнт K = 1,0-0,01(30-n), де n - відстань від
організації-виконавця до об'єкта, км. 5. Вартість розрахована з урахуванням перенесення в натуру
садових ділянок правильної конфігурації з прямолінійними межами. В
інших умовах до показника "в" застосовується коефіцієнт 1,20 -
ділянки неправильної форми (у вигляді трапеції), межі
прямолінійні; 1,60 - ділянки неправильної форми і межі
криволінійні (ламані). 6. Вартість розрахована на перенесення проекту на землях, які
розташовані у єдиному масиві. За інших умов у показник "а"
вводиться коефіцієнт K = 1,0+0,10(n-1), де n - кількість
черезсмужних (відокремлених) масивів. 7. При перенесенні проектів, що розроблені як єдиний
проектний документ, на групу суміжних садівничих товариств у
показник "а" уводиться коефіцієнт K = 1,0+0,20(n-1), де n -
кількість садівничих товариств, на територію яких розроблено
єдиний проект, що підлягає одночасному перенесенню у натуру (на
місцевість). 8. Вартість перенесення у натуру зовнішніх меж садівничих
товариств, встановлення межових знаків, перенесення у натуру
елементів вертикального планування, прорубування просік і візирок,
прокладання теодолітних ходів, які необхідні для прив'язки до
геодезичної мережі, на прокладання теодолітних ходів по осях
вулиць і проїздів визначається додатково. 9. Вартість розрахована для рівнинної території з
прямолінійними вулицями і проїздами. За інших умов до показника
"в" застосовується коефіцієнт 1,10 - пересічена місцевість з
прямолінійними вулицями і проїздами; 1,30 - пересічена місцевість
з криволінійними (ламаними) вулицями. 10. При перенесенні в натуру ділянок земель, що надані під
городи, до показників "а" і "в" застосовується коефіцієнт 0,60.
5.5.4. Перенесення в натуру місцеположення
захисних лісових смуг
Комплекс робіт включає: вибірку та вивчення проектних
матеріалів; підготовку даних для перенесення проекту в натуру;
організацію польових робіт; виконання лінійних промірів від
ближніх орієнтирів; установлення вказівних стовпів по межах,
оранку смуги в одну борозну; здачу роботи представнику
землекористувача та оформлення акта, перевірку, виправлення
зауважень, оформлення матеріалів. Кінцевою продукцією є встановлена в натурі межа, яка здана за
актом; матеріали перенесення, які сформовані у справу (2
примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.10. Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - 1 км лісової смуги, яка
перенесена в натуру.
Таблиця 5.10
--------------------------------------------- Одиниця виміру | а | в ----------------------------+------+--------- Вартість, грн. |877,8 | 150,5 ----------------------------+------+--------- Необхідна норма витрат часу,| 10,5 | 1,8 люд.-дні | | ---------------------------------------------
Примітки: 1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 87%,
камеральних - 13%. 2. При визначенні (без установлення межових знаків) трас
лісових смуг, що проходять уздовж закріплених у натурі елементів
проекту, до показника "в" застосовується коефіцієнт 0,30. 3. Вартість розрахована для умов, якщо загальна довжина
лісових смуг, що переносяться в натуру, становить понад 15 км.
Якщо її довжина менша, то в показник "а" уводиться понижувальний
коефіцієнт K = 1,0-0,06(15-n), де n - загальна довжина лісових
смуг, які переносяться в натуру, км. 4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт роботи
розташований на відстані більше 30 км від організації-виконавця.
Якщо відстань менша, то у показники "а" і "в" уводиться
понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,01(30-n), де n - відстань від
організації-виконавця до об'єкта, км. 5. Вартість розрахована з урахуванням перенесення в натуру
прямолінійних лісових смуг. При перенесенні в натуру лісових смуг,
траси яких криволінійні (прияружні, прибалкові, прируслові тощо),
до показника "в" застосовується коефіцієнт 1,60. 6. Вартість виконання геодезичних вимірювань (прокладання
теодолітних та нівелірних ходів, розвиток геодезичних мереж тощо),
які необхідні для перенесення в натуру (на місцевість) трас
лісових смуг, визначається додатково. 7. Вартість розрахована на перенесення в натуру (на
місцевість) лісових смуг, які розташовані на землях одного
господарства. За інших умов у показник "а" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,20(n-1), де n - кількість господарств, на територію яких
розроблено єдиний проект створення лісових смуг. 8. Вартість розрахована для умов, якщо землі розташовані в
єдиному масиві. За інших умов у показник "а" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,10(n-1), де n - кількість відокремлених (черезсмужних)
масивів, на землях яких провадиться перенесення в натуру (на
місцевість) лісових смуг.
5.5.5. Перенесення в натуру терас
Комплекс робіт включає: вибірку й ознайомлення з матеріалами
проекту; організацію польових робіт; розбивання базису, визначення
на місцевості елементів, що переносяться, закріплення кілками,
проорювання меж, смуг терас, кварталів, шляхів; здачу роботи
представнику землекористувача; перевірку; виправлення зауважень;
формування матеріалів. Кінцевою продукцією є встановлене в натурі (на місцевості)
місцеположення елементів терасування, яке здане за актом;
матеріали перенесення, які сформовані у справу (2 примірники, 1 -
архівний). Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.11. Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - 1 га території з
терасами, що переносяться в натуру.
Таблиця 5.11
--------------------------------------------------- Одиниця виміру | а | в -------------------------------------+------+------ Вартість, грн. |877,8 |225,7 -------------------------------------+------+------ Необхідна норма витрат часу, люд.-дн.|10,5 | 2,7 ---------------------------------------------------
Примітки: 1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що
виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 87%,
камеральних - 13%. 2. При перенесенні в натуру широкосмугових терас до показника
"в" застосовується коефіцієнт 0,90, виїмковонасипних - 1,20. 3. Вартість розрахована для умов, якщо площа території з
терасами, що переносяться в натуру, становить понад 10 га. За
меншої площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт
K = 1,0-0,09(10-n), де n - площа території з терасами, які
переносяться в натуру, га. 4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт роботи
розташований на відстані більше 30 км від організації-виконавця.
Якщо відстань менша, то в показники "а" і "в" уводиться
понижувальний коефіцієнт K = 1,0-0,01(30-n), де n - відстань від
організації-виконавця до об'єкта, км. 5. Вартість розрахована для умов, якщо землі розташовані
єдиною ділянкою. За інших умов у показник "а" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,10(n-1), де n - кількість відокремлених ділянок, на яких
провадиться перенесення проекту в натуру (на місцевість). 6. Вартість розрахована для ділянок земель з крутизною схилу
3 градуси. За інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт
K = 1,0+0,30(n-3), де n - крутизна схилів у градусах. 7. При перенесенні в натуру (на місцевість) проекту, що
складений на групу господарств, у показник "а" уводиться
коефіцієнт K = 1,0+0,20(n-1), де n - кількість господарств, на
землях яких провадиться перенесення проекту в натуру. 8. Вартість виконання геодезичних робіт з прив'язки до
пунктів тріангуляції та розвитку геодезичної мережі, необхідної
безпосередньо на ділянці робіт для перенесення терас в натуру,
визначається згідно з розділом 1.1 даного збірника.
5.6. ГЕНЕРАЛЬНА СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Комплекс робіт включає: а) підготовчі роботи; розробку концепції, розробку завдання,
проектування, збір, систематизацію, аналіз та вивчення матеріалів; б) розробку генеральної схеми; аналіз та оцінку сучасного
використання земель, організацію земельних ресурсів за галузями,
перерозподіл між категоріями земель, оптимізацію структури угідь,
охорону та поліпшення земель, захист грунтів від ерозії, розробку
заходів щодо відновлення та підвищення родючості грунтів,
розрахунок ефективності заходів та реалізацію схеми. Кінцевою продукцією є пояснювальна записка,
планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2
примірники, з них 1 - архівний) Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.12. Одиниця виміру: Генеральна схема використання земельних
ресурсів України.
Таблиця 5.12
------------------------------------------------- Елементи робіт |Вартість, |Людино-дні | грн. | -------------------------+----------+------------ Підготовчі роботи | 7560 | 140 -------------------------+----------+------------ Складання генсхеми | 52380 | 970 -------------------------+----------+------------ Виготовлення документації| 4860 | 90 -------------------------+----------+------------ Усього | 64800 | 1200 ------------------------------------------------- ( Розділ 5.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001

5.7. ГЕНЕРАЛЬНА СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Комплекс робіт включає: а) підготовчі роботи; розробку концепції, розробку завдання,
проектування, збір, систематизацію, аналіз та вивчення матеріалів; б) розробку генеральної схеми; аналіз та оцінку сучасного
використання земель, організацію земельних ресурсів за галузями,
перерозподіл між категоріями земель, оптимізацію структури угідь,
охорону та поліпшення земель, захист грунтів від ерозії, розробку
заходів щодо відновлення та підвищення родючості грунтів,
розрахунок ефективності заходів та реалізацію схеми. Кінцевою продукцією є пояснювальна записка,
планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2
примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.13. Одиниця виміру: Генеральна схема використання земельних
ресурсів Автономної Республіки Крим.
Таблиця 5.13
-------------------------------------------------- Елементи робіт | Вартість,| Людино-дні | грн. | --------------------------+----------+------------ Підготовчі роботи | 6480 | 120 --------------------------+----------+------------ Складання генсхеми | 42660 | 790 --------------------------+----------+------------ Виготовлення документації | 4320 | 80 --------------------------+----------+------------ Разом | 53460 | 990 -------------------------------------------------- ( Розділ 5.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
5.8. СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОБЛАСТІ
Комплекс робіт включає: а) підготовчі роботи; розробку концепції, розробку завдання,
проектування, збір, систематизацію, аналіз та вивчення матеріалів; б) розробку схеми; аналіз та оцінку сучасного використання
земель, організацію земельних ресурсів за галузями, перерозподіл
між категоріями земель, оптимізацію структури угідь, охорону та
поліпшення земель, захист грунтів від ерозії, розробку заходів
щодо відновлення та підвищення родючості грунтів, розрахунок
ефективності заходів та реалізацію схеми. Кінцевою продукцією є пояснювальна записка,
планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2
примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт встановлюється згідно з табл. 5.14. Одиниця виміру: Схема використання земельних ресурсів
області.
Таблиця 5.14
---------------------------------------------------------------------- N | |Кількість адміністративно- з/п| Елементи робіт |територіальних утворень, у | |розрізі яких розробляється схема | |---------------------------------- | | 10 | 15 | 20 | 25 ---+-------------------------------+-------+-------+--------+--------- 1 | Підготовчі |Вартість, |4320 | 4860 | 5670 | 6210 | роботи |грн. | | | | | |-------------+-------+-------+--------+--------- | |людино-дні | 80 | 90 | 105 | 115 ---+-----------------+-------------+-------+-------+--------+--------- 2 | Складання схеми |Вартість, |30780 | 34560 | 38880 | 42120 | |грн. | | | | | |-------------+-------+-------+--------+--------- | |людино-дні | 570 | 640 | 720 | 780 ---+-----------------+-------------+-------+-------+--------+--------- 3 | Виготовлення |Вартість, |3240 | 3510 | 3780 | 4050 | документації |грн. | | | | | |-------------+-------+-------+--------+--------- | |людино-дні | 60 | 65 | 70 | 75 ---+-----------------+-------------+-------+-------+--------+--------- | Разом |Вартість, |38340 | 42930 | 48330 | 52380 | |грн. | | | | | |-------------+-------+-------+--------+--------- | |людино-дні | 710 | 795 | 895 | 970 ---------------------------------------------------------------------- ( Розділ 5.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
5.9. СХЕМА ЗЕМЛЕУСТРОЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ
Ураховуються такі категорії складності території: I категорія. Сільськогосподарські райони. II категорія. Приміські райони. Райони з розвинутим
садівництвом, виноградарством, овочівництвом. III категорія. Райони зі значною кількістю крупних державних
промислових і гірничодобувних підприємств, з густою мережею доріг
та інших комунікацій. Санаторно-курортні зони. Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз
матеріалів, що характеризують природні умови, земельні ресурси, їх
стан, особливості та рівень економічного розвитку; розробку
проектних рішень щодо поліпшення земель, перерозподілу земельного
фонду, формування землекористувань, оптимізацію структури угідь,
здійснення заходів щодо підвищення родючості грунтів, охорони
навколишнього середовища, формування стійких агроландшафтів;
розробку положень щодо забезпечення реалізації схеми. Кінцевою продукцією є пояснювальна записка,
планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіт (2
примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.15. Одиниця виміру: Схема землеустрою адміністративного району.

Таблиця 5.15
--------------------------------------------------------------------------------------- | |Кількість | Категорії складності N |Елементи |с.-г. |------------------------------------------------------- з/п|робіт |підприємств| I | II | III | |у районі |-----------------+-----------------+------------------- | | |Вартість,|людино-|Вартість,|людино-| Вартість,|людино- | | |грн. |дні |грн. |дні | грн. |дні ---+---------------+-----------+---------+-------+---------+-------+----------+-------- 1 |Підготовчі |до 10 |2268 |42 |2754 | 51 | 3348 |62 |роботи |11-25 |2592 |48 |3078 | 57 | 3726 |69 | |16-20 |2808 |52 |3348 | 62 | 3996 |74 | |21-30 |3078 |57 |3672 | 68 | 4482 |83 | |більше 30 |3564 |66 |4212 | 78 | 5076 |94 ---+---------------+-----------+---------+-------+---------+-------+----------+-------- 2 |Розробка |до 10 |24624 |456 |27324 | 506 | 30186 |559 |схеми |11-25 |27054 |501 |30078 | 557 | 33210 |615 |землеустрою |16-20 |29160 |540 |32238 | 597 | 35640 |660 | |21-30 |32022 |593 |35100 | 650 | 39150 |725 | |більше 30 |33210 |615 |36612 | 678 | 41040 |760 ---+---------------+-----------+---------+-------+---------+-------+----------+-------- 3 |Виготовлення |до 10 |2160 |40 |2538 | 47 | 3024 |56 |документації |11-25 |2484 |46 |2754 | 51 | 3240 |60 | |16-20 |2700 |50 |3024 | 56 | 3510 |65 | |21-30 |2970 |55 |3348 | 62 | 3780 |70 | |більше 30 |3240 |60 |3672 | 68 | 3996 |74 -------------------+-----------+---------+-------+---------+-------+----------+-------- Всього за схемою |до 10 |29052 |538 |32161 | 604 | 36558 |677 |11-25 |32130 |595 |35910 | 665 | 40176 |744 |16-20 |34668 |642 |38610 | 715 | 43146 |799 |21-30 |38070 |705 |42120 | 780 | 47412 |878 |більше 30 |40014 |741 |44496 | 824 | 50112 |928 --------------------------------------------------------------------------------------- ( Розділ 5.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
5.10. СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ
ЗЕМЕЛЬ ОБЛАСТІ
Комплекс робіт включає: збір та аналіз необхідних матеріалів
про земельний фонд області; розробку критеріїв оптимізації
використання та охорони земель; класифікацію грунтів області щодо
придатності їх для вирощування сільськогосподарських культур;
розробку оптимальної структури угідь та заходів з охорони земель у
розрізі адмінрайонів; складання наукового звіту. Кінцевою продукцією є пояснювальна записка,
планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2
примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.16. Одиниця виміру: Схема оптимізації використання та охорони
земель області.
Таблиця 5.16
--------------------------------------------------------------- N | |Кількість адміністративно- з/п| Елементи робіт |територіальних утворень, у | |розрізі яких розробляється схема | |--------------------------------- | | 10 | 15 | 20 | 25 ---+-------------------------+-------+-------+--------+-------- 1 |Підготовчі | Вартість, |2520 | 3000 | 3280 | 3600 |роботи | грн. | | | | | | людино-дні | 63 | 75 | 82 | 90 ---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- 2 |Розробка | Вартість, |18800 |20060 | 21440 | 22600 |схеми | грн. | | | | | | людино-дні | 470 | 501 | 536 | 565 ---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- 3 |Виготовлення| Вартість, |2120 | 2360 | 2480 | 2720 |документації| грн. | | | | | | людино-дні | 53 | 59 | 62 | 68 ---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- |Усього | Вартість, |23440 |25400 | 27200 | 28920 | | грн. | | | | | | людино-дні | 586 | 635 | 680 | 723 ---------------------------------------------------------------
Примітка. Якщо схема розробляється після розробки схеми
консервації, то в п.2 вводиться коефіцієнт 0,7. ( Розділ 5.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
5.11. СХЕМА КОНСЕРВАЦІЇ МАЛОПРОДУКТИВНИХ, ДЕГРАДОВАНИХ І НЕ
ПРИДАТНИХ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬ ОБЛАСТІ (РАЙОНУ)
Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз
вихідних даних щодо кількісної та якісної характеристики земельних
угідь області; розробку критеріїв консервації малопродуктивних
земель та деградованих угідь; визначення обсягів консервації
малопродуктивних та не придатних для сільськогосподарського
використання земель у розрізі адмінрайонів, виходячи з вимог
оптимізації агроландшафтів; складання наукового звіту. Кінцевою продукцією є: пояснювальна записка,
планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2
примірники, з них 1 - архівний) Вартість робіт встановлюється згідно з табл. 5.17. Одиниця виміру: Схема консервації малопродуктивних,
деградованих і не придатних для сільськогосподарського
використання земель області (району).

Таблиця 5.17
--------------------------------------------------------------- N | |Кількість адміністративно- з/п| Елементи робіт |територіальних утворень, у | |розрізі яких розробляється схема | |--------------------------------- | | 10 | 15 | 20 | 25 ---+-------------------------+-------+-------+--------+-------- 1 |Підготовчі | Вартість, |1680 | 2160 | 2360 | 2600 |роботи | грн. | | | | | | людино-дні | 42 | 54 | 59 | 65 ---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- 2 |Розробка | Вартість, |13440 |15360 |16480 |18080 |схеми | грн. | | | | | | людино-дні | 336 | 384 | 412 | 452 ---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- 3 |Виготовлення| Вартість, |1760 | 1960 | 2030 | 2280 |документації| грн. | | | | | | людино-дні | 44 | 49 | 52 | 57 ---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- |Усього | Вартість, |16880 |19480 |20920 |22960 | | грн. | | | | | | людино-дні | 422 | 487 | 523 | 574 --------------------------------------------------------------- ( Розділ 5.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
5.12. СХЕМА ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЯРУЖНИХ І
БАЛКОВИХ СИСТЕМ (АДМІНРАЙОНІВ)
Ураховуються такі категорії складності: I категорія. Еродованість до 20 %. II категорія. Еродованість 20-35 %. III категорія. Еродованість понад 35 %.
Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз
планово-картографічних, пошукових та інших матеріалів; польове
обстеження території господарств, що перебувають у межах системи,
регіону; обстеження стану лісомеліоративних насаджень та
гідротехнічних споруд, вибір ділянок для проектування нових
систем; аналіз ефективності агро-, лісо-, фіто- та
гідромеліоративних заходів з боротьби з ерозією грунтів; розробку
проектних пропозицій щодо впорядкування меж землекористувань,
визначення видів та обсягів будівництва протиерозійних
гідротехнічних споруд та лісомеліоративних насаджень, установлення
площ консервації малопродуктивних, деградованих і непридатних
земель, визначення обсягів терасування схилів, виположування та
засипання ярів, розробку комплексу водоохоронних заходів, обсягів
та вартості запроектованих заходів, визначення черговості
проведення робіт та їх економічної ефективності. Кінцевою продукцією є пояснювальна записка,
планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіт (2
примірники, з них 1 - архівний). Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.18. Одиниця виміру: Схема протиерозійних заходів для яружних і
балкових систем (адмінрайонів).
Таблиця 5.18
-------------------------------------------------------------------------------------- N |Елементи |Площа | Категорії складності з/п|робіт |земель с.-г.|-------------------------------------------------------- | |підприємств | I | II | III | |у регіоні |------------------+------------------+------------------ | |(районі), |Вартість,|людино- |Вартість,| людино-|Вартість,|людино- | |тис. га |грн. |днів |грн. | днів |грн. |днів ---+------------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+-------- 1 |Підготовчі |до 60 |11556 |214 |13986 | 259 |16578 |307 |роботи, |61-80 |13284 |246 |15984 | 296 |19008 |352 |вишукування |81-100 |15984 |296 |19386 | 359 |21870 |405 | |більше 100 |17010 |315 |20466 | 379 |23652 |438 ---+------------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+-------- 2 |Розробка |до 60 |23058 |427 |28350 | 525 |33102 |613 |схеми |61-80 |25758 |477 |31752 | 588 |37152 |688 | |81-100 |30942 |573 |38178 | 707 |43578 |807 | |більше 100 |33318 |617 |41310 | 765 |48708 |902 ----------------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+-------- Усього за |до 60 |34614 |641 |42336 | 784 |49680 |920 схемою |61-80 |39042 |723 |47736 | 884 |56160 |1040 |81-100 |46926 |869 |57564 |1066 |65448 |1212 |більше 100 |50328 |932 |61776 |1144 |72360 |1340 -------------------------------------------------------------------------------------- ( Розділ 5.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
5.13. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО КОРИГУВАННЯ
МАТЕРІАЛІВ ЗЙОМОК МИНУЛИХ РОКІВ
Враховуються такі категорії складності: I категорія. Відкритий степ, рівнина, кількість контурів до 5
на 100 га. II категорія. Степ. Лісостеп, незначно пересічений балками та
ярами. Контурність - 6-10 контурів на 100 га. Степова рівнина з
досить значною кількістю солонців та солончаків. III категорія. Степ. Лісостеп з хвилястим рельєфом,
розчленований ярами та балками. Контурність - 11-15 контурів на
100 га. Масиви зрошення 20-35 % площі сільськогосподарських угідь. IV категорія. Степ з масивами зрошення 35-50 % площі, масиви
багаторічних насаджень та виноградників. Лісостеп та Полісся з
контурністю 16-25 контурів на 100 га. Осушені землі 20-35 %. V категорія. Сильнорозчленована місцевість у передгірських
районах, гірські райони Криму та Карпат. Полісся з контурністю
більше 25 контурів на 100 га. Масиви зрошених більше 50 %,
осушених - більше 35 % площ. При коректуванні планових матеріалів (фотопланів, планів
наземної зйомки) або використанні матеріалів нової аерофотозйомки
виконуються польові та камеральні роботи. Польові роботи включають: рекогносцировку території з метою
встановлення змін у межах контурів та класифікації угідь з
нанесенням на планову основу (літовідбиток) ділянок, на яких
необхідно провести зйомку; зйомку змін у межах контурів угідь
промірами або насічкою стрічкою, включаючи ділянки загального
користування в населених пунктах; складання схеми розшифровки сіл
та відомості сторонніх землекористувачів; ведення журналу і
абрису. Камеральні роботи включають: складання плану; виготовлення
копії плану на кальці; складання та оформлення технічного звіту.
5.13.1. Коригування планових матеріалів методом
напівінструментальної зйомки
Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.19. Одиниця виміру: 1 кв. км.
Таблиця 5.19
----------------------------------------------------------------- N | Етапи робіт | Категорії складності з/п| |------------------------------------- | | I | II | III | IV | V ---+-----------------------+------+-------+-------+------+------- 1 |Польові |Вартість, | 150 | 210 | 270 | 360 | 480 |роботи |грн. | | | | | | |людино-дні | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 8,0 ---+-----------+-----------+------+-------+-------+------+------- 2 |Камераль |Вартість, | 351 | 486 | 648 | 864 | 1188 |ні |грн. | | | | | |роботи |людино-дні | 6,5 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 22,0 ---------------+-----------+------+-------+-------+------+------- Разом |Вартість, | 501 | 696 | 918 | 1224 | 1668 |грн. | | | | | |людино-дні | 9,0 | 12,5 | 16,5 | 22,0 | 30,0 -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість прокладання теодолітних ходів при відмежуванні
присадибних земель від земель загального користування розцінками
табл. 5.19 не передбачена і визначається окремо. 2. Якщо зміни при коригуванні планових матеріалів не
перевищують 25 % від загальної кількості контурів, то до вартості
робіт застосовується коефіцієнт 0,6. 3. Якщо план не складається, а всі зміни наносяться на
наявний план, то до вартості робіт застосовується коефіцієнт 0,6.
При корегуванні планових матеріалів зйомок минулих років
методами інструментальної зйомки виконуються польові та камеральні
роботи. Польові роботи включають: при проведенні інструментальної
зйомки, крім робіт, указаних при здійсненні напівінструментальної
зйомки, додатково проводяться роботи з обстеження окружної межі з
метою встановлення наявності межових знаків, необхідних для
прив'язки теодолітних ходів; утворення планового обгрунтування
шляхом прокладання теодолітних ходів (геометричної сітки -
мензулою) або рішенням прямих та обернених засічок; урівноваження
знімального обгрунтування; прокладання теодолітних ходів; зйомку
контурів полярним способом, промірами стрічкою, складання схеми
розшифровки земель у населених пунктах та відомості сторонніх
землекористувачів; ведення журналу та абрису. Камеральні роботи включають: складання та викреслювання плану
олівцем; виготовлення копій плану на кальці; складання технічного
звіту. ( Підрозділ 5.13.1 розділу 5.13 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
5.13.2. Коригування планових матеріалів методом
інструментальної зйомки
Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.20. Одиниця виміру: 1 кв. км.
Таблиця 5.20
----------------------------------------------------------------- N | Етапи робіт | Категорії складності з/п| |------------------------------------- | | I | II | III | IV | V ---+-----------------------+------+-------+-------+------+------- 1 |Польові |Вартість, | 180 | 240 | 300 | 390 | 540 |роботи |грн. | | | | | | |людино-дні | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 9,0 ---+-----------+-----------+------+-------+-------+------+------- 2 |Камеральні |Вартість, | 486 | 702 | 972 | 1296 | 1620 |роботи |грн. | | | | | | |людино-дні | 9,0 | 13,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 ---------------+-----------+------+-------+-------+------+------- Разом |Вартість, | 666 | 942 | 1272 | 1686 | 2160 |грн. | | | | | |людино-дні | 12,0 | 17,0 | 23,0 | 30,5 | 39,5 -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Вартість прокладання теодолітних ходів та встановлення
окружної межі визначаються за табл. 1.2. 2. Якщо план не складається, а всі зміни наносяться на
наявний план, то до вартості камеральних робіт застосовується
коефіцієнт 0,6. ( Підрозділ 5.13.2 розділу 5.13 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
5.14. ПРОЕКТИ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
При розробці проектів внутрігосподарського землевпорядкування
враховуються такі категорії складності місцевості:
I категорія. Рівнинна місцевість.
II категорія. Слабопересічена місцевість ярами та балками з
проявами водної ерозії. Площа еродованих земель до 10%
сільгоспугідь. Контурність - до 10 контурів на 100 га. Зрошувані
чи осушені землі становлять до 10% площі сільгоспугідь.
III категорія. Місцевість з хвилястим рельєфом, пересіченим
ярами та балками. Площа еродованих, осушених чи зрошуваних земель
становить 10-20% від площі сільгоспугідь. Контурність 10-20
контурів на 100 га.
IV категорія. Місцевість з виразним рельєфом, розчленованим
ярами, площа еродованих, осушених чи зрошуваних земель 20-35% від
площі сільгоспугідь. Контурність 20-35 контурів на 100 га.
V категорія. Гірська, сильнорозчленована, важкопрохідна
місцевість (передгірські та гірські райони Криму і Карпат), площа
еродованих, осушених чи зрошуваних земель більше 35 %. Контурність
вище 30 контурів на 100 га.
5.14.1. Землевпорядні вишукування для розробки проектів
внутрішньогосподарського землеустрою
Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз
планово-картографічних та земельно-облікових матеріалів,
матеріалів землеустрою, матеріалів із зрошення та осушення,
районного планування, матеріалів грунтових обстежень; вивчення
грунтового покриву території господарства, застосовуваних
протиерозійних заходів; проведення польового обстеження з метою
уточнення складу земельних угідь, земель, придатних для садіння
лісосмуг, визначення меж водозборів, вибір місця для побудови
гідроспоруд; збір даних про попередників сільськогосподарських
культур; складання креслень польового обстеження земель, крутизни
схилу, агровиробничих груп грунтів та інших; складання технічного
звіту.
5.14.2. Розробка проектів внутрішньогосподарського
землеустрою
Комплекс робіт включає: розробку пропозицій щодо використання
земельного фонду; розміщення виробничих підрозділів, населених
пунктів та виробничих центрів; розміщення дорожньої мережі та
елементів дорожньої інфраструктури; організацію сівозмін;
упорядкування території ріллі, багаторічних насаджень, кормових
угідь; розробку природоохоронних заходів та соціально-економічних
питань організації території; проведення кошторисно-фінансових
розрахунків з визначенням затрат; визначення економічної
ефективності проекту; креслярські роботи. Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.21. Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в"- 1 тис. га території.
Таблиця 5.21
----------------------------------------------------------------- N |Площа | а | в з/п|землекористування, |--------------------+-------------------- |тис. га |Вартість,|людино-дні|Вартість,|людино-дні | |грн. | |грн. | ---+-------------------+---------+----------+---------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ----------------------------------------------------------------- а) Землевпорядні вишукування ----------------------------------------------------------------- 1 |Від 1 до 2 | 1170 | 19,5 | 762 | 12,7 2 |Від 2 до 3 | 1260 | 21,0 | 720 | 12,0 3 |Від 3 до 4 | 1530 | 25,5 | 630 | 10,5 4 |Від 4 до 5 | 1890 | 31,5 | 540 | 9,0 5 |Від 5 до 10 | 2568 | 42,8 | 408 | 6,8 6 |Понад 10 | 4452 | 74,2 | 216 | 3,6 ----------------------------------------------------------------- б) Розробка проектів ----------------------------------------------------------------- 1 |Від 1 до 2 | 7004 | 129,7 | 1906 | 35,3 2 |Від 2 до 3 | 7409 | 137,2 | 1701 | 31,5 3 |Від 3 до 4 | 7776 | 144,0 | 1577 | 29,2 4 |Від 4 до 5 | 9072 | 168,0 | 1253 | 23,2 5 |Від 5 до 10 | 10406 | 192,7 | 988 | 18,3 6 |Понад 10 | 14866 | 275,3 | 540 | 10,0 ----------------------------------------------------------------- в) Разом ----------------------------------------------------------------- 1 |Від 1 до 2 | 8174 | 149,2 | 2668 | 48,0 2 |Від 2 до 3 | 8669 | 158,2 | 2421 | 43,5 3 |Від 3 до 4 | 9306 | 169,5 | 2207 | 39,7 4 |Від 4 до 5 | 10962 | 199,5 | 1793 | 32,2 5 |Від 5 до 10 | 12974 | 233,5 | 1396 | 25,1 6 |Понад 10 | 19318 | 349,5 | 756 | 13,6 -----------------------------------------------------------------
Примітка. Наведені в таблиці розцінки відповідають III
категорії складності об'єкта проектування. Для визначення вартості
робіт за іншими категоріями вводяться коефіцієнти: I-II категорії
- 0,95; IV категорія - 1,1; V категорія - 1,2. ( Підрозділ 5.14.2 розділу 5.14 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001
5.15. СХЕМИ ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Ураховуються два види схем земельно-господарського устрою
населених пунктів: схема існуючого земельно-господарського устрою; схема проектного земельно-господарського устрою з
переведенням існуючих категорій земель у категорії з відповідними
функціями, які визначені в проекті планування та забудови
населеного пункту (генеральний план). Комплекс робіт включає: підготовку завдання на розробку схем
земельно-господарського устрою; збір у місцевих органах земельних
ресурсів та в органах місцевого самоврядування вихідних даних
державного кадастру та інших даних (адміністративні межі, загальна
площа, склад земельних угідь, якісна характеристика земель
сільськогосподарського призначення, функціональне використання
земель); отримання картографічної основи (у паперовому або
електронному вигляді); аналіз вихідних даних та картографічної
основи, матеріалів генерального плану, проекту планування та
забудови населеного пункту, матеріалів кадастрового землеустрою;
додаткові натурні обстеження території з метою визначення та
диференціації функціонального використання окремих частин
населеного пункту; оформлення пояснювальної записки та графічних
матеріалів; погодження планів із зацікавленими органами місцевого
самоврядування. Розрахунок вартості проекту здійснюється за формулою
Ц = ( a + (в x H) ) x K1, де: Ц - загальна вартість проекту, грн. а, в - постійні величини (табл. 5.22); H - чисельність населення населеного пункту, тис. чол.; K1 - підвищувальний коефіцієнт (табл. 5.23).
Таблиця 5.22
---------------------------------------------------------------- Схеми земельно-господарського | Основний | Постійні величини устрою населеного пункту з | показник | вартості розробки, чисельністю населення | об'єкта | грн. | |--------------------- | | а | в ------------------------------+-----------+---------+----------- 1. Від 0,2 до 0,5 тис. чол. | 1 | 720 | 2350 | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 2. Від 0,5 до 1,0 тис. чол. | 1 | 930 | 1950 | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 3. Від 1,0 до 2,0 тис. чол. | 1 | 1620 | 1250 | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 4. Від 2,0 до 5,0 тис. чол. | 1 | 3560 | 290 | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 5. Від 5,0 до 10,0 тис. чол. | 1 | 3600 | 280 | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 6. Від 10,0 до 25,0 тис. чол. | 1 | 3770 | 270 | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 7. Від 25,0 до 50,0 тис. чол. | 1 | 7440 | 135 | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 8. Від 50,0 до 100,0 тис. чол.| 1 | 11860 | 118,7 | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 9. Від 100,0 до 250,0 тис. | 1 | 13640 | 100,9 чол. | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 10. Від 250,0 до 500,0 тис. | 1 | 22920 | 64,6 чол. | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 11. Від 500,0 до 750,0 тис. | 1 | 23930 | 47,5 чол. | тис.чол. | | ------------------------------+-----------+---------+----------- 12. Від 750,0 до 1000,0 тис. | 1 | 24400 | 46,9 чол. | тис.чол. | | ----------------------------------------------------------------
Примітка. Схеми земельно-господарського устрою населених
пунктів з населенням до 10 тисяч чоловік виконуються у масштабі
1:2000, від 10 тисяч до 250 тисяч чоловік у масштабі 1:5000, інші
населені пункти в масштабі 1:10000. Загальна вартість виконання схеми земельно-господарського
устрою населеного пункту в залежності від кількості
землекористувачів може бути збільшена у відповідності до табл.
5.23.
Таблиця 5.23
----------------------------------------- Кількість землекористувачів| Значення K1 ---------------------------+------------- До 5 000 | 1,00 Від 5 000 до 20 000 | 1,10 Від 20 000 до 50 000 | 1,15 Від 50 000 до 100 000 | 1,20 Від 100 000 і більше | 1,25 Для Києва і Севастополя | 1,50 -----------------------------------------
Примітка. За наявності в населеному пункті більше 4 категорій
цільового призначення земель до розцінок застосовується коефіцієнт
K = 1,10.
6. УНЕСЕННЯ ЗАПИСІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЗЕМЕЛЬ ТА
НАДАННЯ ВИТЯГІВ З НЬОГО. НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З
ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ,
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, КІЛЬКІСНОЇ ТА
ЯКІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ, ЕКОНОМІЧНОЇ
ТА ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ, ІНШИХ ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ
ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ. ПІДГОТОВКА ДУБЛІКАТІВ ДЕРЖАВНИХ
АКТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА НА ПРАВО
ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ, СЕРТИФІКАТІВ НА
ПРАВО НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ). ПУБЛІКАЦІЯ
МАТЕРІАЛІВ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПРО СТАН ТА СКЛАД
ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ТА
ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПАПЕРОВИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ.
ПІДГОТОВКА ТА ВИДАННЯ ДОВІДНИКІВ, ЗБІРНИКІВ,
БЮЛЕТЕНІВ, БРОШУР, БУКЛЕТІВ, ТОЩО. ПІДГОТОВКА ТА
НАДАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАПИСОК ЩОДО СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ, ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА
ЗАМОВЛЕННЯ, ВІДОМОСТЕЙ З БАЗИ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
6.1. НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ І ДОВІДОК
Вартість послуги включає вартість приймання та реєстрації
заявки, вартість визначення обсягу роботи, підбір
планово-картографічного матеріалу, складання довідки та її
друкування (комп'ютерний або машинописний набір).
Таблиця 6.1
------------------------------------------------------------------ | |Вартість за консультацію N | Послуги |до 1 год. або за один з/п| |примірник документа, грн. | |--------------------------- | |для | для юридичних | |фізичних | осіб | |осіб | ---+----------------------------------+----------+---------------- 1 | 2 | 3 | 4 ---+----------------------------------+----------+---------------- 1 |Реєстрація державних актів на | 5 | 25 |право власності на землю, на | | |право постійного користування | | |землею та договорів оренди в | | |державному реєстрі земель і | | |надання витягів з нього | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 2 |Надання консультацій з питань | 5 | 25 |оформлення прав на земельні | | |ділянки, суміжного | | |землекористування, державного | | |земельного кадастру, кількісної | | |та якісної характеристики | | |земельних угідь, економічної та | | |грошової оцінки земель, | | |приватизації земельних ділянок | | |шляхом викупу, порядку | | |приватизації та оренди земельних | | |ділянок, вилучення і надання | | |земельних ділянок для | | |несільськогосподарських потреб та| | |попереднього погодження місця | | |розташування об'єктів, інших | | |питань використання та охорони | | |земель тощо | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 3 |Підготовка та видача довідок про | 5 | 15 |правовий статус, кількісні і | | |якісні характеристики земельної | | |ділянки, розподілення земель серед| | |власників і користувачів | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 4 |Визначення втрат | 30 | 80 |сільськогосподарського і | | |лісогосподарського виробництва, | | |спричинені вилученням | | |сільськогосподарських і лісових | | |угідь, які підлягають | | |відшкодуванню | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 5 |Оформлення сертифікатів на право | 5 | - |на земельну частку (пай) | | ---+----------------------------------+----------+---------------- ( Пункт 6 таблиці 6.1 вилучено на підставі Наказу Держкомзему
N 66/438/1777 ( z0574-02 ) від 18.06.2002 )
---+----------------------------------+----------+---------------- 7 |Оформлення проектів договорів | 15 | 40 |оренди землі | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 8 |Надання інформації про грошову | 5 | 25 |оцінку земельної ділянки: | | | | | | 8.1. Перша категорія | 5 | 25 | (1 функціональне призначення, | | | 1 локальний коефіцієнт) | | | | | | 8.2. Друга категорія | 7 | 36 | (до трьох різних значень | | | факторів) | | | | | | 8.3. Третя категорія | 10 | 47 | (до 5 різних значень факторів) | | | | | | 8.4. Поза категорією | договір | договір | (понад 5 різних значень факторів)| | ---+----------------------------------+----------+---------------- 9 |Підготовка висновків з надання | 30 | 80 |земельних ділянок у користування | | |на замовлення юридичних та | | |фізичних осіб | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 10 |Видача висновків щодо умов | - | 70 |надання земельної ділянки, | | |технічних умов на рекультивацію | | |земель | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 11 |Виписка геодезичних даних на | 5 | 10 |межові знаки | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 12 |Підготовка експертного висновку | 30 | 100 |в галузі регулювання земельних | | |відносин за ухвалою суду | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 13 |Оформлення державного акта на | 30 | 50 |право власності на землю на | | |підставі нотаріально посвідчених| | |договорів купівлі-продажу | | |земельної ділянки і документа про | | |оплату, дарування, успадкування | | |тощо | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 14 |Переоформлення сертифікатів на | 17 | - |право на земельну частку (пай) | | |при відчуженні | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 15 |Проведення контрольного обміру | 10 | згідно з |земельної ділянки при вирішенні | | договором |межових спорів | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 16 |Розроблення технічного паспорта | 300 | 300 |земельної ділянки | | |несільськогосподарського | | |призначення, яка підлягає продажу| | ---+----------------------------------+----------+---------------- 17 |Узяття участі в розгляді земельних| 15 | 30 |спорів | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 18 |Складання технічного завдання на | - | 35 |виконання землевпорядних робіт | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 19 |Розрахунок початкової вартості | 3 | 25 |земельної ділянки, наміченої для | | |здійснення підприємницької | | |діяльності | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 20 |Унесення (надання) відомостей до | 5-25 | 60-80 |(з) бази даних Автоматизованої | | |системи ведення державного | | | земельного кадастру | | | | | |20.1. Перша категорія | 5 | 60 | (1 власник або користувач; | | | не більше 5 координат точок) | | | | | |20.2. Друга категорія | 15 | 70 | (не більше 10 координат точок) | | | | | |20.3. Третя категорія | 25 | 80 | (не більше 20 координат точок) | | | | | |20.4. Поза категорією |договірні | договірні | (понад 20 координат точок) |розцінки | розцінки ---+----------------------------------+----------+---------------- 21 |Уведення земельно-кадастрової | 17 | 34 |інформації на магнітні носії | | ---+----------------------------------+----------+---------------- 22 |Перевірка та обробка інформації на| 10-20 | 25-45 |магнітних носіях | | | | | |22.1. Перша категорія | 10 | 25 | (1 власник або користувач; | | | не більше 5 координат точок) | | | | | |22.2. Друга категорія | 15 | 35 | (не більше 10 координат точок)| | | | | |22.3. Третя категорія | 20 | 45 | (не більше 20 координат точок)| | | | | |22.4. Поза категорією | договірні| договірні | (понад 20 координат точок) | розцінки | розцінки ---+----------------------------------+----------+---------------- 23 |Унесення записів до Поземельної | 10 | 30 | книги | | ------------------------------------------------------------------ ( Таблиця 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 )
Примітка. Вартість обстеження земельної ділянки з видачею
висновку про попереднє погодження місцерозташування об'єкта,
оформлення державних актів на право власності та користування
землею, обстеження в натурі та встановлення меж земельної ділянки
розраховуються згідно з указівками, викладеними у розділі 5.
6.2. ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ТА ДУБЛІКАТІВ ДОКУМЕНТІВ
Вартість послуги включає вартість приймання та реєстрації
заявки, вартість визначення обсягу роботи, підбір матеріалу,
виготовлення копії (дубліката). Вартість робіт установлюється згідно з табл. 6.2.
Таблиця 6.2
----------------------------------------------------------- N | Вид документа | Вартість за 1 прим., грн. з/п | |----------------------------- | |для фізичних | для юридичних | | осіб | осіб ----+------------------------+--------------+-------------- 1 | Виготовлення копій | 3 | 30 | (фрагментів) з планів | | | землекористувань | | | сільськогосподарських | | | підприємств, | | |кадастрових планів | | ----+------------------------+--------------+-------------- 2 | Виготовлення дублікатів| 17 | 17 | державних актів на | | | право власності на | | | землю, інших документів| | | замість втрачених | | ----+------------------------+--------------+-------------- 3. |Виготовлення копій: | | | | | | а) технічних звітів з | 17 | 25 |матеріалів надання | | |земельних ділянок | | | | | | б) планів меж | 17 | 25 | землекористувань, | | | рішень про надання | | | (передачу у власність,| | | оренду) земельних | | | ділянок | | | | | 4 | Виготовлення додаткових| | | викопіювань: | | | | | | а) формат А-4 | 2 | 2 | | | | б) формат А-3 | 3,5 | 3,5 ----------------------------------------------------------- ( Таблиця 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 )
Примітка. Вартість виготовлення дублікатів документів
ураховує вартість бланка Державного акта.
7. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ЗБИРАННЯ,
ОБРОБКИ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ ТА АНАЛІЗУ
ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Комплекс робіт включає: розробку програмного забезпечення,
експлуатацію програмно-технічного забезпечення. Кінцевою продукцією є програмний продукт, розроблений і
прийнятий в експлуатацію у відповідності до технічного завдання,
послуги щодо експлуатації програмно-технічного забезпечення. До програмно-технічного забезпечення, яке застосовується в
земельно-кадастрових та земельно-оцінних роботах, належать
автоматизовані системи розрахунку грошової та експертної оцінки
земель, автоматизовані системи державного земельного кадастру,
бази даних та знань, системи управління базами даних (СУБД),
геоінформаційні системи і технології (ГІС), WEB-сайти, експертні
системи, інші види програмно-технічного забезпечення, а також
роботи, пов'язані з експлуатацією програмно-технічного
забезпечення. Вартість розробки та експлуатації програмно-технічного
забезпечення при повному комплекті документації встановлюється на
договірних засадах з урахуванням витрат праці на створення
(експлуатацію) програмно-технічного забезпечення, закупівлі (в
разі потреби) програмно-технологічних та програмно-технічних
засобів. При розрахунку вартості пропонується виходити з
кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показників
вартості 1 людино-дня (ДБН Д.1.1-7-2000 "Правила визначення
вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, яке
здійснюється на території України"), а також інших галузевих
нормативних документів. Комплектність документації на розробку (експлуатацію)
програмно-технічного забезпечення встановлюється технічним
завданням. Орієнтовний розподіл вартості окремих етапів роботи при
розробці програмно-технічного забезпечення наводиться в табл. 7.1.
Таблиця 7.1
------------------------------------------------ N | Назва етапу |Вартість, % з/п | | ----+------------------------------+------------ 1 | Складання технічного завдання| 15,0 2 | Складання технічного проекту | 25,0 3 | Виконання робочого проекту | 40,0 4 | Уведення комплексу в | 20,0 | експлуатацію | | Загалом | 100,0 ------------------------------------------------
8. ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Комплекс робіт включає: ознайомлення з документацією;
визначення відповідності документації нормативно-правовій базі
виконання даного виду робіт; підготовку та оформлення висновку. Вартість виконання експертизи всіх видів земельно-кадастрових
та земельно-оцінних робіт установлюється в розмірі 3% від
загальної вартості даного виду робіт, але не менше 20 грн.
Начальник Управління державного
земельного кадастру Держкомзему України М.Лихогруд
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 31, 2001 р. )вгору