Документ z0578-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.08.2013, підстава - z1209-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.05.2007 N 311
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 червня 2007 р.
за N 578/13845

Про затвердження Порядку забезпечення бланками
довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин
і номерними знаками "Транзит" суб'єктів господарювання,
діяльність яких пов'язана з реалізацією машин,
що підлягають реєстрації та обліку в державних
інспекціях сільського господарства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики
N 494 ( z1015-08 ) від 13.08.2008
N 770 ( z1051-09 ) від 28.10.2009
Наказами Міністерства аграрної політики
та продовольства
N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012
N 396 ( z1209-13 ) від 27.06.2013 }

Відповідно до Закону України "Про захист прав покупців
сільськогосподарських машин" ( 900-15 ), Типового положення про
інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.96 N 59
( 59-96-п ) (із змінами), і Правил державної реєстрації та обліку
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів, затверджених наказом Міністерства
аграрної політики України від 11.06.2004 N 221 ( z0772-04 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.06.2004 за
N 772/9371, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок забезпечення бланками довідок-рахунків,
актів приймання-передавання машин і номерними знаками "Транзит"
суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією
машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях
сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - Порядок), що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }
2. Начальникам державних інспекцій сільського господарства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:
2.1. У місячний строк утворити комісії з розгляду справ щодо
забезпечення суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з
реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних
інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі; { Підпункт 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
2.2. Установити контроль за додержанням суб'єктами
господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що
підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського
господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, вимог Порядку затвердженого цим наказом. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }
3. Організацію забезпечення довідками-рахунками та актами
приймання-передавання машин суб'єктів господарювання, діяльність
яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та
обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
покласти на Державну інспекцію сільського господарства України
(Вашешніков М.О.). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }
4. Начальнику Державної інспекції по нагляду за технічним
станом машин та обладнання Кіму В.В. забезпечити подання цього
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Моцного В.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Міністра внутрішніх
справ України М.В.Корнієнко
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.М.Іголкін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
08.05.2007 N 311
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 червня 2007 р.
за N 578/13845

ПОРЯДОК
забезпечення бланками довідок-рахунків, актів
приймання-передавання машин і номерними знаками
"Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність
яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають
реєстрації та обліку в державних інспекціях
сільського господарства в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
{ У тексті Порядку слова "начальник Державної інспекції
по нагляду за технічним станом машин та обладнання
Міністерства аграрної політики України" в усіх
відмінках замінено словами "Голова Державної інспекції
сільського господарства України або його заступники"
у відповідних відмінках; слова "Державна інспекція по
нагляду за технічним станом машин та обладнання
Міністерства аграрної політики України" в усіх
відмінках замінено словами "Державна інспекція
сільського господарства України" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України
"Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" ( 900-15 ),
абзацу третього підпункту 5 пункту 8 Порядку відомчої реєстрації
та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 року N 694
( 694-2009-п ) (зі змінами). { Пункт 1.1 глави 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
1.2. Цей Порядок визначає. 1.2.1. Забезпечення суб'єктів господарювання, діяльність яких
пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку
в державних інспекціях сільського господарства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -
суб'єкти господарювання) бланками довідок-рахунків. { Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
1.2.2. Забезпечення суб'єктів господарювання, діяльність яких
пов'язана з виробництвом (виготовленням) та реалізацією машин, що
підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського
господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі бланками актів приймання-передавання машин. { Підпункт 1.2.2 пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
1.2.3. Забезпечення суб'єктів господарювання номерними
знаками "Транзит". 1.2.4. Оформлення суб'єктами господарювання довідок-рахунків
та актів приймання-передавання машин, які видаються покупцям
машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях
сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - покупці машин), а також
документів, необхідних для реєстрації цих машин в інспекціях
державного технічного нагляду обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій (далі -
інспекції). { Підпункт 1.2.4 пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
1.2.5. Здійснення контролю за використанням бланків
довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин та номерних
знаків "Транзит" суб'єктами господарювання. 1.2.6. Контроль інспекціями за дотриманням суб'єктами
господарювання вимог, викладених у даному Порядку.
1.3. Розгляд заяв щодо забезпечення суб'єктів господарювання
бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин та
номерними знаками "Транзит" здійснюють комісії, створені при
інспекціях. { Пункт 1.3 глави 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
1.4. Рішення про забезпечення суб'єктів господарювання
довідками-рахунками, актами приймання-передавання машин та
номерними знаками "Транзит" приймає Голова Державної інспекції
сільського господарства України або його заступники на підставі
матеріалів, наданих комісіями. { Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
2. Порядок забезпечення суб'єктів господарювання бланками
довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин та номерними
знаками "Транзит"
2.1. Бланками довідок-рахунків та номерними знаками "Транзит"
забезпечуються суб'єкти господарювання, які за видами своєї
діяльності здійснюють реалізацію машин і щодо яких Головою
Державної інспекції сільського господарства України або його
заступниками прийнято позитивне рішення.
2.2. Бланками актів приймання-передавання машин
забезпечуються суб'єкти господарювання, які за видами своєї
діяльності займаються виробництвом (виготовленням) машин та
здійснюють їх реалізацію і щодо яких Головою Державної інспекції
сільського господарства України або його заступниками прийнято
позитивне рішення.
2.3. Організацію забезпечення суб'єктів господарювання
бланками довідок-рахунків та актів приймання-передавання машин
здійснює Державна інспекція сільського господарства України. Форми бланків наведено в додатках 1, 2 і 3 до Порядку
відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2009 року N 694 ( 694-2009-п ). { Абзац другий
пункту 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
{ Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 396 ( z1209-13 ) від
27.06.2013 }
2.4. Виготовлення і видачу суб'єктам господарювання бланків
довідок-рахунків та актів приймання-передавання машин на підставі
прийнятого Головою Державної інспекції сільського господарства
України або його заступниками рішення здійснює спеціалізоване
поліграфічне підприємство або спеціалізована дільниця на
поліграфічному підприємстві, визначене Міністерством аграрної
політики України.

{ Пункт 2.6 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }

2.5. Для отримання бланків довідок-рахунків, актів
приймання-передавання машин чи номерних знаків "Транзит" суб'єкт
господарювання подає Державній інспекції сільського господарства
України заяву про видачу бланків довідок-рахунків, актів
приймання-передавання машин чи номерних знаків "Транзит" із
зазначенням свого найменування, реєстраційного номера в реєстрі та
необхідної кількості бланків. { Пункт глави 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
2.6. На підставі наданих документів Державна інспекція
сільського господарства України визначає потребу суб'єкта
господарювання: у бланках довідок-рахунків та актах приймання-передавання
машин і надає повідомлення на отримання їх від виготовлювача; у номерних знаках "Транзит" і надає повідомлення на отримання
їх від інспекції.
2.7. Повідомлення на отримання суб'єктом господарювання
бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин та
номерних знаків "Транзит" видається на бланку Державної інспекції
сільського господарства України. { Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
2.8. Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передавання
машин та номерні знаки "Транзит" видаються в кількості, що
задовольнить потребу в них на найближчий рік діяльності суб'єкта
господарювання.
2.9. Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передавання та
номерні знаки "Транзит" повинні зберігатися в металевих
вогнетривких сейфах, які унеможливлюють несанкціонований доступ до
них сторонніх осіб.

{ Пункт 2.11 глави 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }

2.10. У разі втрати суб'єктом господарювання бланків
довідок-рахунків, актів приймання-передавання та номерних знаків
"Транзит" він у десятиденний термін повідомляє про це Державну
інспекцію сільського господарства України.
2.11. Облік отриманих бланків та виданих суб'єктом
господарювання довідок-рахунків, актів приймання-передавання і
номерних знаків "Транзит" ведеться в журналі обліку надходження і
реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні
номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передавання,
біржових угод і номерних знаків "Транзит", форма якого наведена в
додатку 4 до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі
транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають
ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200
( 1200-2009-п ). { Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }

{ Пункт 2.13 глави 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }

{ Пункт 2.14 глави 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }

3. Порядок оформлення та видачі суб'єктами господарювання
покупцям машин довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин
та інших документів, необхідних для реєстрації машин в інспекціях
3.1. Порядок заповнення довідок-рахунків і актів
приймання-передавання машини. 3.1.1. Довідка-рахунок та акт приймання-передавання машини
заповнюються друкарським способом. У відповідні графи
проставляється назва суб'єкта господарювання, кому продана машина,
її марка тощо, підписується керівником (заступником керівника),
головним бухгалтером, касиром і завіряється печаткою суб'єкта
господарювання. Усі реквізити машин і номерних агрегатів друкуються повністю
і без помилок. Якщо при заповненні реквізитів була допущена
помилка, то над невірно записаним терміном записується виправлений
та робиться запис "Виправленому вірити", який завіряється
печаткою. { Абзац другий підпункту 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
N 494 ( z1015-08 ) від 13.08.2008 } У разі, якщо номери агрегатів мають більше семи знаків, то у
відповідній графі проставляються останні сім знаків номера, а
повні дані дублюються на зворотному боці довідки-рахунку або акта
приймання-передавання машини, підписуються керівником і
завіряються печаткою. 3.1.2. На одну машину видається лише одна довідка-рахунок або
акт приймання-передавання машини. 3.1.3. Якщо машина реалізується за дорученням, то
довідка-рахунок видається на ім'я юридичної або фізичної особи,
від імені якої діє представник. 3.1.4. Печатка суб'єкта господарювання на незаповнені бланки
довідок-рахунків або актів приймання-передавання машин не
проставляється. 3.1.5. У разі реалізації машин філією суб'єкта
господарювання, яка має статус юридичної особи, забезпечення її
бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин та
номерними знаками "Транзит" здійснюється на загальних підставах. 3.1.6. У разі втрати покупцем машини довідки-рахунку або акта
приймання-передавання суб'єкт господарювання на підставі заяви
видає нову довідку-рахунок або акт приймання-передавання, на якій
робить запис "Дублікат", указує серію, номер і дату втраченого
документа. Дублікат підписується відповідальною особою суб'єкта
господарювання і завіряється печаткою. { Підпункт 3.1.6 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
3.1.7. Про видачу дубліката довідки-рахунку або акта
приймання-передавання суб'єкт господарювання у триденний строк
після надходження заяви покупця машини інформує Державну інспекцію
сільського господарства України. { Підпункт 3.1.7 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
3.2. На кожну реалізовану машину суб'єкт господарювання видає
покупцеві документи, які необхідні для її реєстрації в інспекції,
а саме: для машин вітчизняного виробництва довідку-рахунок або акт
приймання-передавання машини, виданий суб'єктом господарювання -
виробником таких машин; { Абзац другий пункту 3.2 глави 3 в
редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 494 ( z1015-08 )
від 13.08.2008 } для машин, увезених з-за кордону, довідку-рахунок та завірену
в установленому законодавством порядку копію вантажної митної
декларації; { Абзац третій пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказів
Міністерства аграрної політики N 494 ( z1015-08 ) від 13.08.2008,
N 770 ( z1051-09 ) від 28.10.2009 } технічний паспорт заводу-виготовлювача або інший документ, у
якому зазначені ідентифікаційні дані машини (тип, модель, марка,
заводський номер, номери вузлів і агрегатів тощо); { Абзац
четвертий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 494 ( z1015-08 ) від
13.08.2008 } сертифікат відповідності для машин, що підлягають
сертифікації; { Абзац п'ятий пункту 3.2 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 494
( z1015-08 ) від 13.08.2008 } номерний знак "Транзит", який зазначається у виданій покупцю
машини довідці-рахунку або в акті приймання-передавання. { Абзац
шостий пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

{ Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }

{ Главу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

4. Контроль інспекціями за дотриманням суб'єктами
господарювання вимог, викладених у даному Порядку під час
реалізації машин
4.1. Державна інспекція сільського господарства України та
інспекції здійснюють контроль за дотриманням вимог даного Порядку
суб'єктами господарювання під час реалізації ними машин.
4.2. Графік перевірок складається таким чином, щоб кожний
суб'єкт господарювання був перевірений один раз на рік.
4.3. Перевірка дотримання цього Порядку під час реалізації
машин проводиться службовою особою Державної інспекції сільського
господарства України або інспекції з пред'явленням службового
посвідчення і в присутності особи, що здійснює реалізацію машин,
та представника суб'єкта господарювання, що перевіряється.
4.4. Суб'єкт господарювання створює умови для виконання
робіт, пов'язаних з перевіркою, та забезпечує здійснення заходів
щодо усунення виявлених недоліків і порушень.
4.5. Результати перевірки оформляються актом, один примірник
якого залишається у суб'єкта господарювання.
4.6. Особи, що допустили порушення, дають письмове пояснення,
яке додається до акта.
4.7. У разі відмови підписати акт чи дати пояснення в акті
робиться запис про те, що зазначені особи ознайомлені із змістом
акта і від його підписання та надання пояснення відмовилися.
4.8. Результати перевірки розглядаються начальником
інспекції, який у разі виявлення порушень законодавства та вимог
цього Порядку приймає рішення про направлення матеріалів до
відповідних органів, а також Державної інспекції сільського
господарства України щодо припинення видачі суб'єкту
господарювання довідок-рахунків, актів приймання-передавання та
номерних знаків "Транзит". { Пункт 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
Начальник Державної інспекції
по нагляду за технічним станом
машин та обладнання В.В.Кім

{ Додаток до Порядку виключено на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }вгору