Документ z0575-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.06.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22.05.2007 N 7355
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 червня 2007 р.
за N 575/13842

Про затвердження Змін до Правил формування, обліку
та розміщення страхових резервів за видами
страхування, іншими, ніж страхування життя

Відповідно до пункту 11 статті 36 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ) та з метою приведення
нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до Правил формування, обліку та
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 N 3104
( z0019-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
10.01.2005 за N 19/10299 (додаються).
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Русинський М.П.) разом з Юридичним
департаментом (Ткаченко Г.П.) забезпечити подання цього
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах
масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол N 326 засідання
Комісії від 22.05.2007
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку А.І.Балюк
Голова Антимонопольного
комітету України О.О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових послуг
України
22.05.2007 N 7355
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 червня 2007 р.
за N 575/13842

ЗМІНИ
до Правил формування, обліку та розміщення
страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя
( z0019-05 )

Розділ 8 доповнити новим пунктом 8.3 такого змісту: "8.3. Кредитний рейтинг банківської установи, в якій
розміщені кошти страхових резервів, повинен відповідати
інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною
законодавством України. Кредитний рейтинг цінних паперів, емітованих в Україні, у які
розміщені кошти страхових резервів, повинен відповідати
інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною
законодавством України. Вимоги до кредитного рейтингу цінних паперів застосовуються з
урахуванням норм частини тринадцятої статті 4-1 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР )". У зв'язку з цим пункти 8.3-8.6 уважати відповідно пунктами
8.4-8.7.
Член Комісії - директор
Департаменту державного
регулювання та розвитку
ринків фінансових послуг М.Русинськийвгору