Документ z0572-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.05.2012. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.03.2012  № 120


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України
17 квітня 2012 р.
за № 572/20885

Про внесення змін до Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України

Відповідно до статей 7 і 41 Закону України “Про Національний банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та з метою вдосконалення бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 № 549, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за № 1539/10138 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У розділі I:

у главі 1:

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

“1.2. Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів, затверджених Міжнародною торговельною палатою, інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України та основних вимог міжнародних стандартів фінансової звітності”;

пункт 1.11 викласти в такій редакції:

“1.11. Банк здійснює облік операцій з відкритими (наданими) резервними акредитивами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, що визначають порядок відображення в бухгалтерському обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України з використанням балансових і позабалансових рахунків, які використовуються для обліку гарантій”;

главу після пункту 1.11 доповнити пунктом такого змісту:

“1.12. Банк здійснює облік операцій з отримання резервних акредитивів з використанням позабалансового рахунку 9010 “Прості гарантії, що отримані від банків”.

У зв’язку з цим пункт 1.12 уважати пунктом 1.13;

у пункті 2.1 глави 2:

у підпункті “а” такі рахунки виключити:

1589 А “Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам”;

2099 А “Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб’єктам господарювання”;

2299 А “Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам”;

у підпункті “б”:

після рахунку 9001 А “Підтверджені акредитиви” доповнити рахунком 9010 П “Прості гарантії, що отримані від банків”;

такі рахунки виключити:

9090 А “Сумнівні гарантії, що надані банкам”;

9091 А “Сумнівні гарантії, що надані клієнтам”.

1.2. Розділ IV виключити.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та  банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника  Голови Національного банку України Ричаківську В. І.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови

І.В. Соркінвгору