Документ z0570-01, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2001
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 09.07.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 439 від 07.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2001 р.
за N 570/5761

Про внесення змін до Положення про
психологічну службу системи освіти України

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) та з метою приведення Положення про психологічну службу
системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти
України від 03.05.99 N 127 ( z0922-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30.12.99 за N 922/4215, у
відповідність до зазначеного Закону України Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Положення про психологічну службу системи
освіти України ( z0922-99 ) (додаються). 2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій вжити організаційних заходів щодо
функціонування усіх ланок психологічної служби згідно з Положенням
про психологічну службу системи освіти України ( z0922-99 ), із
змінами. 3. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від
15.08.2000 N 386 "Про внесення змін до Положення про психологічну
службу системи освіти України". 4. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти (Романенко В.П.) спільно з Українським
науково-методичним центром практичної психології і соціальної
роботи (Цушко І.І.) розробити та подати на затвердження проекти
нормативно-правових актів щодо планування діяльності, ведення
документації та звітності всіх ланок психологічної служби (до
01.09.2001). 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г.Кремень
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-президент
Академії педагогічних наук України В.М.Мадзігон
Заступник міністра фінансів України С.М.Матвійчук
Заступник міністра праці та
соціальної політики України С.А.Вегера
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
07.06.2001 N 439
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2001 р.
за N 570/5761
Зміни до Положення про психологічну
службу системи освіти України
( z0922-99 )
1. У пункті 1.3 словосполучення "Законом України "Про освіту"
замінити на словосполучення "Законами України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )". 2. Пункт 1.7 Положення викласти в такій редакції: "Посади
практичних психологів (соціальних педагогів) уводяться в штати
дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи
загальної середньої освіти за умови наявності спеціалістів з
фаховою освітою в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом
витрат, згідно з Типовими штатними нормативами закладів та установ
освіти". 3. У третьому абзаці пункту 3.1 словосполучення "головних
психологів районних (міських) методичних кабінетів" замінити на
словосполучення "методистів методичних кабінетів районних
(міських) відділів освіти, які відповідають за психологічну
службу". 4. У другому абзаці пункту 3.3 словосполучення "інститутів
удосконалення вчителів" замінити на словосполучення "закладів
післядипломної освіти". 5. Другий абзац пункту 3.5 викласти в такій редакції: "Якщо
чисельність дітей, які відвідують дошкільні заклади або навчаються
в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної
середньої освіти району (міста), менша, то у відповідному
методичному кабінеті вводиться посада методиста, який відповідає
за психологічну службу". 6. У першому, другому та третьому абзацах пункту 4.2 слова
"головні психологи" замінити словом "методисти". 7. У пункті 4.4 словосполучення "загальноосвітніх школах та
школах-інтернатах усіх типів, професійно-технічних училищах"
замінити на словосполучення "усіх типах загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів". 8. У пункті 4.6 слова "професійно-технічні училища" замінити
на слова "професійно-технічні навчальні заклади". 9. У пунктах 5.3 та 5.4 слова "головних психологів" замінити
словом "методистів".
Директор Українського НМЦ практичної
психології і соціальної роботи В.Г.Паноквгору