Документ z0547-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.05.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2017  № 284


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2017 р.
за № 547/30415

Про затвердження Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній прикордонній службі України

Відповідно до статті 40 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» та з метою встановлення вимог щодо організації проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки в Державній прикордонній службі України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній прикордонній службі України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:


Міністр освіти і науки України

Л.М. Гриневич

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій


М. Чечоткін

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України


В. Серватюк

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок


Г.В. Осовий

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніР. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
03.04.2017  № 284


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2017 р.
за № 547/30415

ПОЛОЖЕННЯ
про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній прикордонній службі України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки з військовослужбовцями, державними службовцями та іншими працівниками (далі - особовий склад) Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів морської охорони, розвідувального органу, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підрозділів спеціального призначення та органів забезпечення Державної прикордонної служби України (далі - органи Держприкордонслужби).

2. Особовий склад Державної прикордонної служби України зобов’язаний:

під час прийняття на службу (роботу) та за місцем служби (роботи) проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі);

проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

3. Організація своєчасного та якісного проведення протипожежних інструктажів, навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки в органах Держприкордонслужби покладається на їх керівників.

4. Перелік посад, при призначенні на які особовий склад Державної прикордонної служби України зобов’язаний проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки (далі - Перелік посад), наведено в додатку 1 до цього Положення.

5. Допуск до виконання посадових (функціональних) обов’язків особового складу Державної прикордонної служби України, який не пройшов протипожежний інструктаж, навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

ІІ. Протипожежний інструктаж

1. Протипожежний інструктаж проводиться для:

усього особового складу, який приймається на службу (роботу);

осіб, які прибули до органу Держприкордонслужби у відрядження (на стажування, навчання) та мають брати участь у виконанні завдань, покладених на Державну прикордонну службу України;

курсантів, слухачів, аспірантів та докторантів навчальних закладів;

інших осіб, які виконують в органах Держприкордонслужби ремонтні або інші роботи.

2. Інструктаж проводиться як у спеціально обладнаному для цього приміщенні з використанням необхідних програмно-методичних і матеріальних засобів з урахуванням особливостей підрозділу, так і безпосередньо на робочому місці військовослужбовця, державного службовця (працівника) до початку виконання ним посадових інструкцій (функціональних обов’язків).

3. Плановий протипожежний інструктаж проводиться з усім особовим складом Державної прикордонної служби України не рідше ніж один раз на рік, а також під час прийняття на службу (роботу).

4. Плановий протипожежний інструктаж під час прийняття на службу (роботу) проводить посадова особа служби (групи) пожежної безпеки органу Держприкордонслужби.

Інші планові протипожежні інструктажі проводить безпосередньо посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті.

5. Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні в разі:

прийняття нових нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень) або внесення змін і доповнень до чинних;

зміни технологічного процесу, застосування нового або зміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

виявлення фактів порушень особовим складом вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, незадовільного знання ним правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння;

порушень вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, що призвели до пожежі, за рішенням керівництва органу Держприкордонслужби або комісії із розслідування факту пожежі;

перед виконанням разових (тимчасових) вогневих робіт (зварювальних, різальних, паяльних, розігрівальних тощо), при ліквідації аварій, наслідків стихійного лиха.

6. Позаплановий інструктаж проводиться безпосередньо керівником робіт (начальником структурного підрозділу; особою, відповідальною за пожежну безпеку на об’єкті) індивідуально або в групах. Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що обумовили необхідність його проведення.

7. Протипожежні інструктажі завершуються перевіркою знань, про що робиться запис у графі 9 журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, наведеному у додатку 2 до цього Положення.

8. Запис про проведення позапланового протипожежного інструктажу робиться у журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки або в документі, що дає дозвіл на виконання робіт, відповідно до нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері пожежної безпеки.

9. Орієнтовний перелік питань, з якими необхідно ознайомити особовий склад Державної прикордонної служби України під час проведення протипожежного інструктажу, наведено в додатку 3 до цього Положення.

10. Програми планових протипожежних інструктажів під час прийняття на службу (роботу) розробляють:

в Адміністрації Держприкордонслужби - сектор пожежної безпеки Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби (далі - СПБ ДПСУ);

в регіональних управліннях, інших органах Держприкордонслужби центрального підпорядкування - служби пожежної безпеки за погодженням із СПБ ДПСУ;

в органах охорони державного кордону та загонах морської охорони - групи пожежної безпеки за погодженням зі службами пожежної безпеки регіональних управлінь.

ІІІ. Навчання і перевірка знань з питань пожежної безпеки особового складу Державної прикордонної служби України

1. Особи, посади яких зазначені в пунктах 1-3 Переліку посад, проходять один раз на три роки навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки в установленому законодавством порядку.

2. Особи, посади яких зазначені в пунктах 4-7 Переліку посад, які вперше приймаються на службу (роботу), пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо проходять спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім (один раз на рік) - перевірку знань з питань пожежної безпеки у відповідних органах Держприкордонслужби.

3. Від проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) звільняються особи, які за попереднім місцем служби (роботи) вже проходили його (відповідно до посади або виду роботи, на яку їх приймають) і мають відповідне посвідчення встановленого зразка.

Строк останньої перевірки їх знань не повинен перевищувати один рік.

4. Особи, які пройшли спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), від планового інструктажу звільняються. Особи, які проходили спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) на інших підприємствах, в установах та організаціях, від зазначених інструктажів не звільняються.

5. Приймання заліків у осіб, які закінчили спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а також перевірку їх знань з питань пожежної безпеки проводять комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки, які утворюються в органах Держприкордонслужби (далі - комісія).

6. Склад комісії затверджується наказом органу Держприкордонслужби. До складу комісії входять фахівці, які в установленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

7. Комісію з перевірки знань з питань пожежної безпеки рішенням керівника органу Держприкордонслужби дозволяється об’єднувати з комісією з перевірки знань з питань охорони праці.

8. Перелік контрольних питань для перевірки знань з питань пожежної безпеки розробляється:

в Адміністрації Держприкордонслужби СПБ ДПСУ;

в інших органах Держприкордонслужби службами (групами) пожежної безпеки.

9. Комісія приймає заліки у осіб, які закінчили навчання, з урахуванням нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

10. Знання осіб оцінюються як «зараховано», «не зараховано», результати заліків оформлюються протоколом засідання комісії, який завіряється підписами голови і членів комісії.

11. На підставі протоколу засідання комісії особам, які успішно склали заліки, органом Держприкордонслужби видається посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, зразок якого наведено в додатку 4 до цього Положення (далі - посвідчення).

Особи, які мають незадовільні знання, протягом одного місяця проходять повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки.

12. Посвідчення заповнюється від руки або за допомогою комп’ютерної техніки і реєструється в журналі обліку видачі посвідчень про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки (додаток 5) із присвоєнням порядкового номера.

13. Особа під час перебування на службі (роботі) повинна мати при собі посвідчення, яке дійсне за наявності документа, що посвідчує особу.

14. У разі втрати або псування посвідчення його дублікат видається на підставі письмового звернення особи (з обов’язковим зазначенням обставин втрати посвідчення) до органу Держприкордонслужби, що видав посвідчення.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1
до Положення про інструктажі,
навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки в Державній
прикордонній службі України
(пункт 4 розділу І)

ПЕРЕЛІК
посад, при призначенні на які особовий склад Державної прикордонної служби України зобов’язаний проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки

1. Керівництво Державної прикордонної служби України:

перший заступник і заступник Голови Держприкордонслужби.

2. Адміністрація Держприкордонслужби:

керівники структурних підрозділів, на яких відповідно до функціональних обов’язків покладено організацію роботи щодо забезпечення пожежної безпеки органів Держприкордонслужби;

особи, відповідальні за пожежну безпеку, а також ті, на яких покладені обов’язки щодо проведення протипожежних інструктажів;

фахівці сектору пожежної безпеки.

3. Органи Держприкордонслужби:

керівники, заступники керівників органів Держприкордонслужби, обов’язки яких пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки;

особи, відповідальні за пожежну безпеку, а також ті, на яких покладені обов’язки щодо проведення протипожежних інструктажів, спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) і перевірки знань з питань пожежної безпеки;

фахівці служб (груп) пожежної безпеки.

4. Особи, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій А, Б, В за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також виконують роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, на яких використовуються легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти внаслідок взаємодії з водою, киснем повітря та один з одним.

5. Електрогазозварювальники.

6. Електрики, що працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах.

7. Військовослужбовці (працівники) складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні та (або) вибухопожежонебезпечні матеріали, речовини.Додаток 2
до Положення про інструктажі,
навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки в Державній
прикордонній службі України
(пункт 7 розділу ІI)

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
_________________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)

№ з/п

Дата

Назва інструктажу або номер інструкції, за якою він проведений

Прізвище, ім’я та по батькові особи, з якою проводиться інструктаж

Посада особи, з якою проводиться інструктаж (назва підрозділу, куди направляється особа)

Прізвище, ініціали, посада особи, яка проводить інструктаж

Підписи

Результати перевірки знань за інструктажем

особи, з якою проводився інструктаж

особи, яка проводила інструктаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Додаток 3
до Положення про інструктажі,
навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки в Державній
прикордонній службі України
(пункт 9 розділу ІI)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
з якими необхідно ознайомити особовий склад Державної прикордонної служби України під час проведення протипожежного інструктажу

1. Під час протипожежного інструктажу осіб, які прийняті на службу (роботу), необхідно ознайомити з таким:

вибухопожежонебезпечні виробництва (діяльність, роботи) за їх наявності;

чинні на об’єкті правила, інструкції та накази Адміністрації Держприкордонслужби з питань пожежної безпеки, загальні вимоги щодо дотримання протипожежного режиму;

порядок куріння, застосування відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

можливі причини виникнення пожеж і заходи щодо їх запобігання (у тому числі в процесі роботи та після її завершення);

відповідальність за порушення Правил пожежної безпеки;

наявний на об’єкті порядок (система) сповіщення людей про пожежу;

дії в разі виникнення пожежі (порядок виклику пожежно-рятувальних підрозділів, евакуації людей, матеріальних цінностей тощо);

стисла характеристика пожежної небезпеки агрегатів, устаткування, речовин і матеріалів, що використовуються в цьому приміщенні, на дільниці або на певній споруді;

дії в разі виникнення пожежі (порядок виклику пожежно-рятувальних підрозділів, евакуації людей, матеріальних цінностей тощо);

інструкції про заходи пожежної безпеки, розроблені для працівників цього приміщення, дільниці або споруди;

засоби зв’язку та місцезнаходження найближчого телефону для виклику пожежно-рятувальної служби;

правила утримання шляхів евакуації;

призначення існуючих автоматичних установок пожежної сигналізації та автоматичних установок пожежогасіння;

місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння та правила їх використання.

2. Проведення інструктажів супроводжується демонстрацією застосування засобів пожежогасіння, які використовуються на об’єкті.Додаток 4
до Положення про інструктажі,
навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки в Державній
прикордонній службі України
(пункт 11 розділу ІІІ)

ПОСВІДЧЕННЯ
про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпекиДодаток 5
до Положення про інструктажі,
навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки в Державній
прикордонній службі України
(пункт 12 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку видачі посвідчень про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Підрозділ, посада

Номер посвідчення та номер протоколу комісії

Дата видачі

Підпис про одержання

1

2

3

4

5

6


вгору