Документ z0539-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.04.2018, підстава - z0330-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
25.04.2005 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2005 р.
за N 539/10819

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 293 ( z0330-18 ) від 26.02.2018 }

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам лісового господарства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам лісового господарства (далі - Норми), що додаються.
1.1. Вважати такими, що не застосовуються на території
України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работающим и служащим лесозаготовительных, лесосплавных,
лесоперевалочных, лесохозяйственных предприятий и химлесхозов",
затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від
23.09.80 N 296/П-10, зі змінами (ДНАОП 3.0.00-3.01-80).
2. Управлінню організації державного нагляду в АПК,
машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці
України (Маціяшко В.А.) подати на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України Норми.
3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці
України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення вимог Норм
державними інспекторами, іншими посадовими особами
Держнаглядохоронпраці України, забезпечити систематичний контроль
за дотриманням вимог Норм.
4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Калиновській І.Г.) включити Норми до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на
веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.
5. Державному підприємству "Головний навчально-методичний
центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити: видання і розповсюдження Норм; вивчення Норм посадовими особами Держнаглядохоронпраці
України, центральних і місцевих органів виконавчої влади,
організацій та лісових господарств під час їх чергового навчання
та перевірки знань з питань охорони праці.
6. Відділу документального забезпечення та контролю
(Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у
Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома
центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних
управлінь, експертно-технічних центрів та Національного
науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці
України.
7. Головному редактору журналу "Технополіс" (Спірін В.Ф.)
опублікувати наказ в черговому номері журналу.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Семка О.П.
Голова Комітету С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державного
комітету лісового комітету України М.М.Ведмідь
Голова Центрального комітету
профспілки працівників лісового
господарства України С.Й.Кривов'язий
Директор Національного
науково-дослідного інституту
охорони праці (ННДІОП) М.О.Лисюк
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.І.Тьоткін
Головний державний санітарний
лікар України,
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України О.В.Лапушенко
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій В.А.Муха
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України В.І.Крот

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держнаглядохоронпраці
України
25.04.2005 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2005 р.
за N 539/10819

НОРМИ
БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ,
СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Загальні положення
1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
лісового господарства (далі - Норми) розроблені відповідно до
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), а також до
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ) і зареєстрованого
Міністерством юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.
1.2. Ці Норми поширюються на суб'єктів господарювання, що
здійснюють вирощування, охорону лісу, лісозаготівлі, на
працівників, для яких є обов'язковим застосування під час
виробничого процесу спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
лісовому господарстві, згідно з Національним класифікатором
України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" ( vb375609-05,
vc375609-05 ), затвердженим наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005
N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами та доповненнями). Класифікація
та позначення захисних властивостей засобів індивідуального
захисту в залежності від небезпечних та шкідливих виробничих
факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ
12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация". { Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду N 258 ( z1277-07 ) від
07.11.2007 }
1.4. Працівникам, що працюють за сумісництвом та зайняті
допоміжними видами діяльності, потреба в засобах індивідуального
захисту визначається нормами безплатної видачі, встановленими для
відповідних видів діяльності.
1.5. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників
засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам
нормативних актів з охорони праці.
1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах
здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, служби
охорони праці підприємств.
1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові
колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в
особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності
професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими
працівниками особа.
2. Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на лісовпорядних роботах
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна | Найменування | Позначення | Строк | |з/п |Класифікатором | назва | спецодягу, | захисних |носіння, | | | професій | роботи | спецвзуття та |властивостей | місяців | | | (ДК 003:2005) | | інших ЗІЗ | ЗІЗ | | | |( vb375609-05, | | | | | | | vc375609-05 )| | | | | |----+---------------+--------------+------------------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+--------------+------------------+-------------+---------| | 1 | 1229.7 |Начальник |При виконанні | | | | | |експедиції |польових робіт: | | | | | 1229.7 |Начальник |Костюм бавовняний | Ми З | 12 | | | |партії |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | 1229.7 |Головний |Плащ | | | | | |інженер |непромокальний | Вн | 24 | | | |експедиції |Взимку додатково: | | | | | 2213.2 |Інженер- |Куртка бавовняна | | | | | |таксатор |на утеплювальній | | | | | 3212 |Технік- |прокладці | Тн | 36 | | | |таксатор |Штани бавовняні | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |При виконанні | | | | | | |робіт на | | | | | | |територіях | | | | | | |природних | | | | | | |осередків | | | | | | |енцефаліту | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм | | | | | | |протиенцефалітний | Бн | 36 | | | | |При роботах в | | | | | | |районах масового | | | | | | |льоту гнусу і | | | | | | |комарів додатково:| | | | | | |Накомарник | Бн |До зносу | --------------------------------------------------------------------------------
Примітка. При виконанні польових робіт в лісах з щільністю
забруднення ґрунту 5 Кі/км.кв і більше працівники додатково
забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше
2-х комплектів на рік.
{ Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }
3. Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на лісогосподарських роботах
-------------------------------------------------------------------------------- |N | Код згідно з | Професійна | Найменування | Позначення | Строк | |з/п |Класифікатором |назва роботи | спецодягу, | захисних | носіння, | | | професій | | спецвзуття та |властивостей | місяців | | | (ДК 003:2005) | | інших ЗІЗ | ЗІЗ | | | |( vb375609-05,| | | | | | | vc375609-05 )| | | | | |----+---------------+---------------+----------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+---------------+----------------+-------------+----------| | 1 | 6141 |Робітник на |При | | | | | |лісо- |лісопатологічних| | | | | |господарських |обстеженнях, | | | | | |роботах |відводах | | | | | | |лісосік, | | | | | | |лісовпорядних, | | | | | | |ґрунтово- | | | | | | |лісотипологічних| | | | | | |та інших | | | | | | |польових | | | | | | |роботах, | | | | | | |виготовленні та | | | | | | |розвішуванні | | | | | | |шпаківень, | | | | | | |дуплянок, | | | | | | |обгороджуванні | | | | | | |мурашників, | | | | | | |розколюванні | | | | | | |дров, | | | | | | |улаштуванні | | | | | | |протипожежних | | | | | | |мінералізованих | | | | | | |смуг ручним | | | | | | |способом: | | | | | | |Костюм | Ми 3 | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |При гасінні | | | | | | |лісових пожеж: | | | | | | |Взуття на | | | | | | |термостійкій | | | | | | |підошві | То |До зносу | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу | | | | |Респіратор |Газозахисний |До зносу | | | | |Протигаз | |Черговий | | | | |При | | | | | | |механізованих | | | | | | |роботах з | | | | | | |садіння лісових | | | | | | |культур і | | | | | | |захисних | | | | | | |насаджень: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву |Черговий | | | | |Нарукавники | | | | | | |прогумовані | Ву |Чергові | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |При роботах з | | | | | | |догляду за | | | | | | |лісовими | | | | | | |культурами | | | | | | |вручну та | | | | | | |гідролісомеліо- | | | | | | |ративних | | | | | | |роботах: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водовідштовхува-| | | | | | |льним | | | | | | |просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |При укладанні | | | | | | |дерну: | | | | | | |Наколінники | Мп Ми | 6 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |При роботах у | | | | | | |теплиці: | | | | | | |Халат | | | | | | |бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |бавовняний | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Шолом бавовняний| З | 24 | | | | |При роботах, | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | |навантаженням, | | | | | | |перевезенням, | | | | | | |розвантаженням, | | | | | | |підготовкою | | | | | | |робочих розчинів| | | | | | |пестицидів і | | | | | | |агрохімікатів, | | | | | | |на протруюванні | | | | | | |насіння, ручних | | | | | | |роботах з | | | | | | |хімічної обробки| | | | | | |посівів, культур| | | | | | |пестицидами і | | | | | | |агрохімікатами | | | | | | |та сигналізації | | | | | | |під час | | | | | | |авіаційної | | | | | | |обробки лісових | | | | | | |насаджень: | | | | | | |Комбінезон | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням | Яж | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Яж Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові | Яж В | 12 | | | | |Рукавички гумові| Яж Ву | 4 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 4 | | | | |Шолом бавовняний| Яж | 12 | | | | |Респіратор | Газопило- |Черговий | | | | | | захисний | | | | | |Окуляри захисні | Герметичні |Чергові | | | | |При роботах на | | | | | | |заготівлі | | | | | | |лісового | | | | | | |насіння, плодів,| | | | | | |ягід, шишок, | | | | | | |горіхів: | | | | | | |Фартух | | | | | | |бавовняний | З | 12 | | | | |Нарукавники | | | | | | |бавовняні | Ми З | 6 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 4 | | | | |При роботах в | | | | | | |шишкосушарці | | | | | | |додатково: | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті | Чергові | | | | |При роботах з | | | | | | |переробки | | | | | | |плодів, ягід: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву | 12 | | | | |Рукавички гумові| Вн | 2 | | | | |При заготівлі | | | | | | |кори, кілків, | | | | | | |лози, гілкового | | | | | | |корму, деревної | | | | | | |зелені та | | | | | | |в'язанні мітел: | | | | | | |Фартух | | | | | | |бавовняний | Ми 3 | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При заготівлі | | | | | | |березового соку:| | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву | 12 | | | | |Нарукавники | | | | | | |бавовняні | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При виконанні | | | | | | |робіт на | | | | | | |територіях | | | | | | |природних | | | | | | |осередків | | | | | | |енцефаліту | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм проти- | | | | | | |енцефалітний | Бн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При роботах в | | | | | | |районах масового| | | | | | |льоту гнусу і | | | | | | |комарів | | | | | | |додатково: | | | | | | |Накомарник | Бн | До зносу | --------------------------------------------------------------------------------
Примітка: 1. При виконанні робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту
5 Кі/км.кв і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом
та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік. 2. Сезонним працівникам видаються рукавиці комбіновані
строком носіння 3 місяці.
{ Розділ 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }

4. Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на лісозаготівельних роботах

Примітки: 1. Працівникам, які зайняті на роботах, де є небезпека
травмування голови, видається каска - до зносу, підшоломник
бавовняний - 12 місяців. 2. При розкряжуванні хлистів електропилами додатково
видаються діелектричні рукавиці. 3. До введення спеціальної захисної лісогосподарської каски
допускається використовувати окремо каску захисну, окуляри або
щиток захисний, протишумові навушники та підшоломник (літній чи
зимовий). 4. В гірських умовах працівників необхідно забезпечувати
взуттям з підковками чи іншими засобами проти сковзання. 5. При виконанні робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту
5 Кі/км.кв і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом
та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік.
{ Розділ 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }
5. Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на підсочці лісу і в малій лісохімії
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна | Найменування | Позначення | Строк | |з/п |Класифікатором | назва | спецодягу, | захисних | носіння,| | | професій | роботи |спецвзуття та інших|властивостей| місяців | | | (ДК 003:2005) | | ЗІЗ | ЗІЗ | | | |( vb375609-05,| | | | | | |vc375609-05 ) | | | | | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| |1 |8159.2 |Апаратник |При виконанні робіт| | | | | |лісохімічного |з завантаження і | | | | | |устаткування |розвантаження | | | | | | |продукції, | | | | | | |подрібненні хвойної| | | | | | |зелені та ін. | | | | | | |робіт: | | | | | | |Костюм бавовняний | Ми | 12 | | | | |Чоботи кирзові | Мп | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |При виконанні робіт| | | | | | |з розмелювання і | | | | | | |сушіння вапна: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | Пн | 12 | | | | |Чоботи кирзові | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 2 | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | Пм |До зносу | | | | |Респіратор |Пилозахисний|Черговий | | | | |Окуляри захисні | Закриті | Чергові | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах взимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Мп Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн 30 | 36 | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| |2 |7112.2 |Вибуховик на |Комбінезон | З | 12 | | | |лісових |бавовняний | | | | | |роботах |Чоботи кирзові | Мун50 | 12 | | | | | | Мул2 | | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | З | 2 | | | | |Протишумові | | | | | | |вкладиші | - |До зносу | | | | |Каска захисна | - |До зносу | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах взимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 36 | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| |3 |9212 |Випалювач |При виконанні | | | | | |деревного |робіт, пов'язаних з| | | | | |вугілля |випалюванням | | | | | | |деревного вугілля: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | То | 12 | | | | |Черевики шкіряні | З | 12 | | | | |Рукавиці брезентові| То З | 2 | | | | |При виконанні робіт| | | | | | |з сортування і | | | | | | |пакування деревного| | | | | | |вугілля: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | Пн | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Респіратор |Пилозахисний|Черговий | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах взимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 36 | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| |4 |6142 |Здіймальник |Костюм бавовняний з| | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові* | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |З хімічним | | | | | | |задіянням: | | | | | | |Костюм бавовняний з| | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням | К20 | 12 | | | | |Чоботи кирзові | К20 | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | | | | |Рукавички гумові | К20 В |До зносу | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |----+---------------+--------------+-------------------+------------+---------| |5 |9212 |Збирач живиці |Костюм бавовняний з| | | | | | |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | З | 12 | | | | |Чоботи кирзові | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 1 | --------------------------------------------------------------------------------
Примітка. При роботі в заболочених місцях замість чобіт
кирзових можуть видаватися чоботи гумові із терміном носіння 12
місяців.
{ Розділ 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }
6. Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
для загальних професій працівників лісового господарства
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна | Найменування |Позначення | Строк | |з/п |Класифікатором | назва | спецодягу, | захисних |носіння, | | | професій | роботи |спецвзуття та інших|властивос- | місяців | | | (ДК 003:2005) | | ЗІЗ | тей ЗІЗ | | | |( vb375609-05,| | | | | | | vc375609-05 )| | | | | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 1 |9333 |Вантажник |Комбінезон | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |капюшоном із | | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | Пн | 12 | | | | |Чоботи кирзові | Пн | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |брезентові | Пм | 1 | | | | |Плащ | | | | | | |непромокальний з | | | | | | |капюшоном | Вн |Черговий | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 2 |8334.2 |Водій |Костюм бавовняний з| | | | | |навантажувача |водовідштовхуваль- | | | | | | |ним просоченням | Вн | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Каска захисна | - |До зносу | | | | |Підшоломник літній | - | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |Підшоломник зимовий| Тн | 12 | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 3 |9311 |Завантажувач |Костюм бавовняний з| | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини | Пн | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Чоботи кирзові | Пн | 12 | | | | |Каска захисна | - | До зносу| | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах взимку: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 24 | | | | |Штани бавовняні на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 24 | | | | |Чоботи утеплені із | Тн30 | | | | | |захисним підноском | Мун100 | 36 | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 4 |9322 |Здавач |Халат бавовняний | Ми | 12 | | | |готової |Рукавиці | | | | | |продукції |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | |----+---------------+---------------+-------------------+-----------+---------| | 5 |8139.3 |Машиніст |Комбінезон | | | | | |тельфера |бавовняний | 3 | 12 | | | | |Калоші діелектричні| Эп | Чергові | | | | |Рукавички | | | | | | |діелектричні | Эп | Чергові | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Чоботи кирзові | См | 12 | | | | |Підшоломник | | | | | | |бавовняний | - | 12 | | | | |Каска захисна | - |До зносу | --------------------------------------------------------------------------------
{ Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }

7. Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на заготівлі та переробленні очерету
------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна | Найменування | Позначення | Строк | |з/п |Класифікатором | назва |спецодягу, спец - | захисних |носіння, | | | професій | роботи | взуття та інших |властивостей| місяців | | |(ДК 003:2005) | | ЗІЗ | ЗІЗ | | | |( vb375609-05,| | | | | | | vc375609-05 )| | | | | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |1 |8331.2 |Водій |Костюм бавовняний | | | | | |всюдихода |з водовідштовху- | | | | | | |вальним | | | | | | |просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи кирзові | 3 | 18 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |2 |8331.2 |Машиніст машин|Куртка брезентова | Ми 3 | 12 | | | |для заготівлі |Штани брезентові | Ми 3 | 12 | | | |очерету |Чоботи кирзові | Ми 3 | 18 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |3 |9212 |Заготівник |При косінні | | | | | |очерету |очерету та рогози | | | | | | |в перезволожених | | | | | | |місцях: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При збиранні | | | | | | |очерету та рогози,| | | | | | |виготовленні | | | | | | |джгутів для | | | | | | |в'язання снопів, | | | | | | |в'язанні снопів: | | | | | | |Фартух брезентовий| Ми | 9 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |При укладанні | | | | | | |снопів та | | | | | | |незв'язаного | | | | | | |очерету у копи, | | | | | | |штабелі, скирти: | | | | | | |Фартух брезентовий| Ми 3 | 9 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |4 |7424.2 |Пресувальник |Фартух брезентовий| Ми 3 | 9 | | | |плит з очерету|Нарукавники | 3 | 3 | | | | |бавовняні | | | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |5 |9212 |Об'їжджувач |Плащ бавовняний з | Ву |Черговий | | | | |водовідштовхуваль-| | | | | | |ним просоченням | | | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |6 |6141 |Робітник на |При завантаженні і| | | | | |лісогосподар- |вивантаженні | | | | | |ських роботах |очерету: | | | | | | |Куртка брезентова | Ми 3 | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Плащ брезентовий | Ми 3 | Черговий| | | | |Взимку, додатково:| | | | | | |Куртка бавовняна | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Штани бавовняні на| | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | |----+---------------+--------------+------------------+------------+---------| |7 |8333.3 |Транспорту- |Фартух брезентовий| Ми | 9 | | | |вальник |Рукавиці | | | | | |(обслуговуван-|комбіновані | Ми | 2 | | | |ня механізмів)|Окуляри захисні | Закриті | Чергові | ------------------------------------------------------------------------------- { Розділ 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }вгору