Документ z0530-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.11.2015, підстава - z1219-15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2012 р.
за № 530/20843

{Стандарт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 958 від 23.09.2015}

СТАНДАРТ
надання послуги з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України "Про охорону дитинства", постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї".

1.2. Цей Стандарт визначає механізм видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї (далі - посвідчення).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - структурні підрозділи районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, що забезпечують реалізацію державної політики з питань сім'ї (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноважених органів.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Одержувачем послуги є батьки та діти з багатодітної сім'ї (далі - особи) відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства".

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги, та вимоги до заяви

3.1. Для отримання посвідчення особи подають:

заяву батька або матері про видачу посвідчень;

копії свідоцтв про народження дітей;

копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

довідку про склад сім’ї;

фотокартки (батьків та дітей по 1 шт.) розміром 30х40 мм;

довідку про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення уповноваженим органом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різними місцями проживання);

за необхідності документи, що свідчать про зміну даних членів сім’ї: прізвища, імені, по батькові тощо.

3.2. У разі втрати посвідчення видається його дублікат на підставі документів, зазначених у пункті 3.1 цього розділу.

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для надання послуги особи звертаються до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офісу”.

4.2. Час подання запиту на надання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або роботи „мобільного соціального офісу”.

4.3. Черговість подання запиту на надання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або роботи „мобільного соціального офісу”.

V. Склад і послідовність дій одержувача та уповноваженого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Особа, яка потребує послуги, подає заяву з необхідними документами, визначеними розділом III цього Стандарту, до уповноваженого органу за місцем реєстрації особи, якій надаються соціальні послуги, або до „мобільного соціального офісу”.

5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом „єдиного вікна” органу праці та соціального захисту населення або „мобільного соціального офісу”.

5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього заяву та документи до неї, яку реєструє у журналі реєстрації заяв.

5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для надання послуги;

видає заявникові повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.

5.5. У випадку коли до заяви надано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз’яснення, які документи повинні бути подані заявником.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Видача посвідчення здійснюється протягом одного місяця після подання заявником документів.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Подання документів до заяви не в повному обсязі.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Отримання посвідчення.

IХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо видачі посвідчень надається безоплатно.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщується перелік документів, необхідних для отримання посвідчення, та місцезнаходження уповноваженого органу та години прийому документів.

ХІ. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

Шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом ІV цього Стандарту.

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Закон України „Про охорону дитинства”.

13.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї".

13.3. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29 червня 2010 року № 1947 „Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 року за № 531/17826.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукінавгору