Про затвердження Порядку доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Форма типового документа, Акт від 13.05.2015674/5
Документ z0529-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.06.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2015  № 674/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2015 р.
за № 529/26974

Про затвердження Порядку доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання

Відповідно до статті 88 Закону України «Про вибори Президента України», статті 115 Закону України «Про вибори народних депутатів України», статті 92 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», статті 108 Закону України «Про всеукраїнський референдум» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної архівної служби України
Т.І. БарановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.05.2015  № 674/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2015 р.
за № 529/26974

ПОРЯДОК
доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання

1. Цей Порядок встановлює організацію доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання з виборів Президента України, виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, документації всеукраїнського референдуму тимчасового строку зберігання, переданої на архівне зберігання (далі - виборча документація).

2. Дія цього Порядку поширюється на державні архівні установи, архівні відділи міських рад, архівні установи сільських, селищних, міських рад для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду (далі - архів).

3. Доступ до виборчої документації надається на підставі заяви, що подається до архіву особисто або поштою, зокрема електронною.

4. Опрацювання виборчої документації здійснюється в присутності працівника архіву.

5. Якщо запитувана виборча документація містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

6. Доступ народних депутатів України до виборчої документації здійснюється відповідно до положень Закону України «Про статус народного депутата України».

7. Доступ до виборчої документації під час кримінального провадження здійснюється відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України.

8. Пакети, коробки, архівні бокси, мішки тощо, в яких зберігається виборча документація, що надходить від виборчих комісій (комісій з всеукраїнського референдуму) в опломбованому або опечатаному вигляді (виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, попередні та уточнені списки виборців, списки учасників референдуму), розпечатуються спеціально створеною комісією у складі не менше трьох осіб, про що складається акт (додаток).

У разі необхідності до складу комісії можуть залучатися представники місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

9. Після завершення опрацювання виборча документація запаковується в ті самі пакети, коробки, архівні бокси, мішки тощо, які заклеюються, засвідчуються підписами членів комісії із зазначенням дати і часу та опечатуються печаткою архіву, про що також зазначається в акті.

10. Відомості про розпечатування та подальше опечатування пакетів, коробок, архівних боксів, мішків тощо, в яких зберігається виборча документація, фіксуються у журналі реєстрації актів розпечатування-опечатування пакетів, коробок, архівних боксів, мішків тощо з виборчою документацією тимчасового строку зберігання.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
та інформаційно-аналітичної
роботи
Н.А. КозловськаДодаток
до Порядку доступу
до виборчої документації
тимчасового строку зберігання
(пункт 8)

АКТвгору