Про нагородну діяльність Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 25.04.20071304
Документ z0526-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.10.2013, підстава - z1670-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
25.04.2007 N 1304
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2007 р.
за N 526/13793
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
молоді та спорту
N 180 ( z1670-13 ) від 09.09.2013 }
Про нагородну діяльність Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики
N 71 ( z0339-12 ) від 10.02.2012 }

Відповідно до Указу Президента України від 13 лютого 1997
року N 134 ( 134/97 ) "Про Примірне положення про відомчі
заохочувальні відзнаки" (із змінами) та з метою удосконалення
системи нагородної діяльності Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "За активну
громадську діяльність", що додається.
{ Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики N 71 ( z0339-12 ) від
10.02.2012 }
1.3. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Почесна
грамота Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту"
( z0528-07 ), що додається.
2. Управлінню кадрової роботи (Коворотна О.М.) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.П.Корж

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
25.04.2007 N 1304
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2007 р.
за N 526/13793

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку
Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту "За активну громадську діяльність"

1. Відомча заохочувальна відзнака Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту "За активну громадську
діяльність", вручається у вигляді нагрудного знака (далі -
Нагрудний знак) за роботу, спрямовану на розв'язання проблем
сім'ї, жінок, дітей та молоді, пропаганду здорового способу життя,
на організацію змістовного дозвілля та формування гуманістичних
цінностей різних груп населення, створення умов для всебічного
гармонійного розвитку людини; сприяння у досягненні фізичної та
духовної досконалості людини; профілактику шкідливих звичок,
насамперед серед молоді; виховання патріотичних почуттів і
формування міжнародного іміджу країни.
2. Нагрудним знаком нагороджуються працівники Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство),
представники громадських організацій та інші особи, які займаються
громадською діяльністю. Як виняток, Нагрудним знаком можуть нагороджуватися громадяни
іноземних держав та особи без громадянства України.
3. Подання про нагородження Нагрудним знаком уносяться до
Міністерства керівниками: органів державної влади, структурних
підрозділів Міністерства, Міністерства у справах молоді, сім'ї та
ґендерної політики Автономної Республіки Крим, Комітету по
фізичній культурі та спорту Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, структурних підрозділів з питань сім'ї, молоді та спорту,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, керівниками підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності та підпорядкування, громадських
організацій не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати
вшанування або визначеної дати.
4. Подання про нагородження іноземців та осіб без
громадянства України погоджується з Міністерством закордонних
справ України.
5. Одночасно з поданням про нагородження Нагрудним знаком до
Міністерства подаються такі документи: - лист-подання про нагородження відомчою заохочувальною
відзнакою Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
"За активну громадську діяльність" (додаток); - витяг з рішення колегії відповідного органу; - ксерокопія 1-ї сторінки паспорта кандидата для
нагородження.
6. Кандидати, представлені до нагородження Нагрудним знаком,
повинні мати загальний стаж роботи в галузі або брати активну
участь у її розбудові не менше ніж 5 років.
7. Нагородження Нагрудним знаком здійснюється наказом
Міністерства до загальнодержавних, галузевих свят, пам'ятних та
ювілейних дат.
8. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій
обстановці Міністром, а в разі його відсутності - одним із
заступників Міністра або за його дорученням членом колегії
Міністерства.
9. Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається
посвідчення, підписане Міністром.
10. Облік і реєстрацію нагороджених Нагрудним знаком осіб
веде сектор нагородної діяльності Управління кадрової роботи
Міністерства.
11. У трудовій книжці за місцем роботи нагородженого робиться
запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження
Нагрудним знаком. Для військовослужбовців робиться відповідний
запис в облікових документах.
12. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і
розміщується нижче знаків державних нагород України.
13. Нагородження Нагрудним знаком повторно не проводиться.
14. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення
дублікати не видаються.
15. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі
наказу Міністерства за вчинки, не сумісні з принципами моралі, або
в разі вчинення особою умисного злочину.
16. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі,
позбавленій нагороди підлягають поверненню до Міністерства.
Начальник Управління
кадрової роботи О.М.Коворотна

Додаток
до пункту 5 Положення
про відомчу заохочувальну
відзнаку Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
"За активну громадську
діяльність"

ЛИСТ-ПОДАННЯ
до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою
Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту "За активну громадську діяльність"

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________
2. Число, місяць, рік і місце народження _________________________
3. Посада і місце роботи, служби _________________________________
4. Громадська організація, яку представляє особа _________________
5. Місце проживання особи ________________________________________
6. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг _____
__________________________________________________________________
7. Кандидатура ___________________________________________________
рекомендована рішенням ___________________________________________
(найменування керівного органу організації)
Протокол ____________ від ______________
Представляється до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "За активну
громадську діяльність".
____________________ м.п. ___________________
(прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові керівника)
Начальник Управління
кадрової роботи О.М.Коворотнавгору