Про затвердження змін і доповнень до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Мінпраці України, Мінекономіки, Мінфін України [...]; Наказ від 03.04.200074/36/72/102
Документ z0526-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2002, підстава - z0112-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 74/36/72/102 від 03.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 серпня 2000 р.
vd20000403 vn74/36/72/102 за N 526/4747
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
та соцполітики
N 486/202/524/455/3370 ( z0112-02 ) від 15.11.2001 )

Про затвердження змін і доповнень до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги

У відповідності до п. 7 постанови Кабінету Міністрів України
від 02.02.2000 N 211 ( 211-2000-п ) "Про внесення змін і доповнень
до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання населенню
житлових субсидій та адресної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям", доручення Кабінету Міністрів України від 21.05.2000 до
N 4223/5 Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити зміни і доповнення до Методики обчислення
сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги,
затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки,
Держкомсім'їмолоді, Держкомстату від 18.06.99 N 102/154/64/61/204
( z0470-99 ) і зареєстрованої в Мін'юсті 16.07.99 за N 470/3763
(додаються). 2. Управлінню житлових субсидій Міністерства праці та
соціальної політики зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції
України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністрів і голови Комітету відповідно до розподілу
обов'язків.
Перший заступник Міністра праці та
соціальної політики України П.П.Овчаренко
Міністр економіки України С.Л.Тігіпко
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Затверджено
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
Міністерства економіки України
Міністерства фінансів України
Державного комітету статистики
України
03.04.2000 N 74/36/72/102
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2000 р.
за N 526/4747
Зміни і доповнення
до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги
1. У пункті 5: 1.1. Додати підпункт 5.16 такого змісту: "5.16) доходи від особистого підсобного господарства,
земельних ділянок, наданих для ведення городництва, сінокосіння,
випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок
розпаювання землі". 1.2. Підпункт 5.16 вважати підпунктом 5.17.
2. У пункті 7: 2.1. Підпункт 7.2 доповнити словами "у разі затримки у
виплаті доходу - на дату звернення за призначенням соціальної
допомоги". 2.2. Підпункт 7.5 викласти в такій редакції: "7.5) доходи від особистого підсобного господарства,
земельних ділянок, наданих для ведення городництва, сінокосіння,
випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок
розпаювання землі, ураховуються за нормативами, які затверджуються
місцевими органами виконавчої влади на календарний рік. При цьому
доходи від особистого підсобного господарства враховуються як
доходи, отримані від земельної ділянки особистого підсобного
господарства площею понад 0,06 гектара. Доходи громадян від земельної частки (паю), виділеної
внаслідок розпаювання землі, яка перебуває в користуванні
сільськогосподарських підприємств без оформлення договору оренди,
ураховуються за вищезазначеними нормативами. При здачі земельної частки (паю) в оренду враховується
фактично отримана за попередній період сума орендної плати, яка не
може бути меншою, ніж визначена договором оренди. При приєднанні земельних часток (паїв) до земель особистого
підсобного господарства з метою одержання сільськогосподарської
продукції застосовуються нормативи доходів громадян від особистого
підсобного господарства". 2.3. Підпункт 7.6 після слів "від особистого підсобного
господарства, земельних ділянок, наданих для потреб городництва,
сінокосіння і випасання худоби" доповнити словами "та земельної
частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі". 2.4. Підпункт 7.7 після слова "організації" доповнити словами
"суми індексацій грошових доходів населення". 2.5. Підпункт 7.9 викласти в такій редакції: "7.9) суми індексацій грошових доходів населення та
компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку
з порушенням термінів їх виплати враховуються у тому місяці, у
якому вони нараховані". 2.6. Додати підпункт 7.10 такого змісту: "7.10) доходи осіб, які працюють за трудовою угодою у
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності враховуються
за даними фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
які виплачують доходи, але в розмірі не менше ніж зазначено в
трудовій угоді". 2.7. Додати підпункт 7.11 такого змісту: "7.11) за умови призначення аліментів їх розмір визначається
на підставі відомостей підприємств, установ та організацій, які
проводять їх нарахування або виплату".
3. У пункті 9: підпункт 9.4 викласти в такій редакції: "9.4) доходи, крім премій, щорічних винагород, допомоги на
навчання, яка безпосередньо отримана особою від підприємства,
установи чи організації, сум індексацій грошових доходів населення
та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у
зв'язку з порушенням термінів їх виплати, нараховані з
періодичністю за квартал, півріччя, рік, ураховуються у сукупному
доході як середньомісячна величина за відповідний попередній
період, визначена шляхом ділення загальної суми доходу на
кількість місяців, за які вона нарахована".
Начальник управління політики
адресної допомоги Т.А.Міщенковгору