Документ z0522-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.01.2016, підстава - z0009-16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2008  № 479


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2008 р.
за № 522/15213

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1277 від 11.12.2015}

Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 946 від 20.10.2008}

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
№ 2а-987/09/2670 від 23.09.2009
Постанову Київського апеляційного адміністративного суду
№ 2а-987/09/2670 від 07.10.2010}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 1572 від 08.11.2013}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (зі змінами) та наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2008 № 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за № 73/14764, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти (додається).

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.) подати цей наказ та Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене ним, на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр

І.О. Вакарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
29.05.2008 № 479


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2008 р.
за № 522/15213

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні засади проведення пробного тестування навчальних досягнень осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

1.2. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень (далі - пробне тестування) - це добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до вищих навчальних закладів, яке дає можливість їм ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Учасники пробного тестування

2.1. Учасниками пробного тестування є особи, які виявили бажання взяти в ньому участь і зареєструвались у визначені Українським центром оцінювання якості освіти терміни.

2.2. Учасники пробного тестування мають право на:

- отримання повної інформації про місце та час проведення пробного тестування;

- виконання пробних тестів, які відповідають вимогам чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів;

- ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення пробного тестування;

- ознайомлення з правильними відповідями на тестові завдання, наданими організаторами;

- отримання консультацій щодо процедури зовнішнього незалежного оцінювання.

2.3. Учасники пробного тестування повинні:

- прибути до пункту пробного тестування за 30 хвилин до його початку, маючи з собою квитанцію про сплату вартості послуг з проведення пробного тестування, реєстраційну картку та паспорт або свідоцтво про народження (для осіб, яким не виповнилося 16 років);

- виконувати всі вимоги фахівців, які організовують проведення пробного тестування у межах конкретного пункту пробного тестування, що стосуються процедури тестування;

- під час пробного тестування не заважати іншим учасникам.

{Глава 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 946 від 20.10.2008}

3. Суб'єкти адміністрування пробного тестування

3.1. Суб'єктами адміністрування пробного тестування є:

- Український центр оцінювання якості освіти;

- Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Сімферопольський, Харківський регіональні центри оцінювання якості освіти.

3.2. Повноваження суб’єктів адміністрування пробного тестування:

3.2.1. Український центр оцінювання якості освіти:

розробляє документи, що регламентують проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування;

установлює терміни проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання та реєстрації осіб для участі в ньому;

укладає тести пробного зовнішнього незалежного оцінювання, здійснює їх переклад мовами національних меншин;

розробляє форми бланків відповідей, підготовку інформаційних бюлетенів із відповідями на тестові завдання та схемами нарахування тестових балів;

інформує громадськість з питань організації та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

визначає вимоги до облаштування пунктів тестування;

розподіляє учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання за робочими місцями в пунктах тестування;

створює в електронному вигляді комплект документів, необхідних для організації проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в пункті тестування;

створює умови для визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів.

3.2.2. Регіональні центри оцінювання якості освіти:

здійснюють інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

проводять реєстрацію осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні;

формують мережу пунктів тестування для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

здійснюють добір та навчання персоналу для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування;

організовують тиражування та комплектацію матеріалів, необхідних для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, доставку їх до пунктів тестування.

3.2.3. Для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання Український та регіональні центри оцінювання якості освіти в межах компетенції та відповідно до чинного законодавства можуть залучати на договірних засадах інших фізичних та юридичних осіб.

{Пункт 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1572 від 08.11.2013}

4. Реєстрація учасників пробного тестування

4.1. Реєстрація учасників пробного тестування здійснюється регіональними центрами оцінювання якості освіти на підставі заяв, отриманих від осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному тестуванні. У заяві має бути вказана така інформація про особу: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані (за наявності), перелік навчальних предметів із зазначенням мови, якою особа бажає виконувати тест.

4.2. Особи, які виявили бажання взяти участь у пробному тестуванні, разом із заявою мають подати копію квитанції про сплату вартості послуги з його проведення, що встановлюється згідно з чинним законодавством України.

5. Кадрове забезпечення пробного тестування

5.1. До проведення пробного тестування залучаються фахівці з числа педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів для виконання обов'язків:

- відповідального за пункт пробного тестування;

- помічника відповідального за пункт пробного тестування;

- старшого інструктора, інструктора;

- чергового пункту пробного тестування.

5.2. Оплата праці осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.3. Проведення навчання осіб, залучених до проведення пробного тестування, здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти.

6. Проведення пробного тестування

6.1. Проведення пробного тестування здійснюється за технологією та процедурами, що розробляються Українським центром оцінювання якості освіти.

6.2. Пробне тестування проводиться в пунктах пробного тестування, які добираються з числа загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

6.3. Вимоги до облаштування пунктів пробного тестування визначаються Українським центром оцінювання якості освіти.

6.4. Пункти пробного тестування створюються в районних (обласних) центрах та містах обласного підпорядкування.

6.5. Під час проходження пробного тестування з використанням паперових носіїв учасники заповнюють бланк відповідей типу А (завдання з вибором правильної відповіді) та бланк відповідей типу Б (у разі проведення тестування з предмета, де передбачені завдання з розгорнутою відповіддю).

7. Результати пробного тестування

7.1. Результат учасника пробного тестування визначається ним самостійно після виконання всіх завдань. Для цього в пункті пробного тестування після завершення тестування розміщується інформація з правильними відповідями до бланків типу А та зразком виконання завдань із розгорнутою відповіддю, що передбачають надання відповіді в довільній розгорнутій формі (бланків типу Б).

7.2. Результат учасника за виконання тестових завдань із вибором правильної відповіді (бланк типу А) визначається за сумою балів, отриманих за кожне правильно виконане тестове завдання.

7.3. Результати пробного тестування не використовуються для оцінювання навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

8. Фінансування

Фінансування витрат на проведення пробного тестування здійснюють фізичні та юридичні особи в порядку, що встановлений чинним законодавством України.

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти


І.Л. Лікарчуквгору