Документ z0520-12, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2012 р.
за № 520/20833

{Порядок скасовано на підставі Розпорядження КМ № 166-р від 10.03.2017}

ПОРЯДОК
утворення Держтехногенбезпекою України підрозділу для організації та здійснення пожежно-технічного обслуговування підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 16 Закону України «Про пожежну безпеку», пункту 4 Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 392, пункту 27 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508, з метою визначення основних вимог щодо організації роботи з утворення, ліквідації або реорганізації Державною інспекцією техногенної безпеки України (далі - Держтехногенбезпеки України) підрозділу для здійснення пожежно-технічного обслуговування підприємств, установ, організацій (далі - суб’єкти господарювання) та інших об’єктів на підставі договорів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку:

договір про здійснення пожежно-технічного обслуговування - договір, який укладається згідно з вимогами чинного законодавства між суб’єктами господарювання та Держтехногенбезпекою України про вжиття організаційних і профілактичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів, що обслуговуються, в порядку та на умовах, визначених договором;

об’єкти, що обслуговуються, - об’єкти нерухомості, що належать згідно з чинним законодавством суб’єктам господарювання (на праві власності, повного господарського віддання, оперативного управління, на підставі договору оренди, лізингу тощо), з якими укладено договори про здійснення пожежно-технічного обслуговування;

пожежно-технічне обслуговування - вжиття суб’єктами господарювання на підставі договорів з підрозділом Держтехногенбезпеки України відповідних заходів забезпечення пожежної безпеки, спрямованих на запобігання та недопущення на об’єктах, що належать їм (на праві власності, повного господарського віддання, оперативного управління, на підставі договору оренди, лізингу тощо), виникнення пожеж, загибелі людей на них; завдання внаслідок їх збитків; підвищення рівня пожежної безпеки таких об’єктів шляхом вжиття комплексних організаційних і профілактичних заходів.

3. Підрозділ для здійснення пожежно-технічного обслуговування суб’єктів господарювання та інших об’єктів (далі - підрозділ з ПТО) утворюється Держтехногенбезпекою України як окремий структурний підрозділ.

4. Підрозділ з ПТО утворюється Держтехногенбезпекою України на підставі письмового звернення (пропозиції) суб’єкта господарювання, який здійснює свою діяльність на території України, щодо укладення договору про здійснення пожежно-технічного обслуговування об’єктів.

Відповідь на звернення (пропозицію) суб’єкту господарювання надається Держтехногенбезпекою України не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня його надходження.

5. Держтехногенбезпеки України визначає доцільність утворення підрозділу на підставі договору для здійснення пожежно-технічного обслуговування об’єктів суб’єктів господарювання на підставі таких відомостей про об’єкти, що підлягатимуть обслуговуванню:

наглядової справи на об’єкт, яка ведеться органом державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки;

площі об’єктів, що підлягають обслуговуванню;

належність до потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки;

категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будівлі, будинку, приміщення та зовнішніх установок;

кількість людей, що одночасно постійно та/або тимчасово можуть перебувати на об’єкті;

поверховість та/або висота будівель;

віддаленості від пожежно-рятувального підрозділу Оперативно-рятувальної служби Міністерства надзвичайних ситуацій України;

періоду, на який пропонується укласти договір.

6. Відповідно до аналізу зазначених вище матеріалів посадова особа Держтехногенбезпеки України, уповноважена розглядати звернення суб’єкта господарювання про укладення договору, складає звіт про доцільність/недоцільність укладення договору.

Висновок у звіті повинен бути чітким, конкретним та обґрунтованим, із зазначенням: основних характеристик пожежної небезпеки та стану пожежної безпеки об’єктів, що підлягатимуть пожежно-технічному обслуговуванню, кількості осіб, яка є необхідною для здійснення пожежно-технічного обслуговування на належному рівні, а також місцезнаходження підрозділу для здійснення обслуговування.

7. Згідно із звітом Держтехногенбезпеки України направляє суб’єкту господарювання відповідь на звернення (пропозицію) щодо укладення договору про здійснення пожежно-технічного обслуговування.

Разом із відповіддю про задоволення звернення (пропозиції) суб’єкта господарювання направляються: екземпляри договору; розрахунки ціни договору, з урахуванням витрат на утримання підрозділу (калькуляції вартості пожежно-технічного обслуговування); конкретна кількість осіб, які будуть здійснювати пожежно-технічне обслуговування; місцезнаходження підрозділу; роз’яснення порядку його ліквідації (реорганізації) з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

8. Керівник Держтехногенбезпеки України на підставі звіту дає доручення кадровій, юридичній та фінансовій службам Держтехногенбезпеки України вжити заходів щодо підготовки: проекту договору про здійснення пожежно-технічного обслуговування; проведення необхідних організаційно-штатних заходів; фінансово-економічного обґрунтування; відповіді суб’єкту господарювання.

9. Суб’єкт господарювання, який приймає умови договору, протягом 10 (десяти) днів з дня одержання договору та додатків до нього надає до Держтехногенбезпеки України підписані примірники договору та додатків до нього для утворення відповідного підрозділу.

10. Держтехногенбезпеки України з метою належної організації здійснення пожежно-технічного обслуговування:

визначає зразок договору про пожежно-технічне обслуговування;

здійснює методичне керівництво діяльністю договірних підрозділів;

визначає посадову особу Держтехногенбезпеки України, яка здійснює координацію роботи підрозділу з ПТО щодо виконання умов договору про пожежно-технічне обслуговування;

визначає порядок взаємодії підрозділу з пожежно-технічного обслуговування з органами державного пожежного нагляду;

встановлює терміни та форми звітності про службову діяльність підрозділу з ПТО;

організовує роботу з підбору, розстановки та підготовки кадрів для підрозділу з ПТО;

здійснює розроблення та реалізацію заходів, пов’язаних із соціальним та економічним захистом персоналу підрозділу з ПТО;

проводить внутрішній аудит діяльності підрозділу з ПТО;

розробляє заходи фінансово-господарського, правового, організаційного та науково-методичного характеру, спрямовані на вдосконалення та покращення пожежно-технічного обслуговування, підвищення ефективності діяльності підрозділу з ПТО;

організовує та проводить тематичні семінари, конференції тощо з питань поліпшення стану пожежної безпеки об’єктів, що обслуговуються;

виконує інші функції, у тому числі щодо досудового врегулювання спорів, які виникають під час виконання договорів про пожежно-технічне обслуговування.

11. Держтехногенбезпеки України здійснює укладення, розірвання та припинення дії договорів про пожежно-технічне обслуговування із підприємствами, установами, організаціями та іншими об’єктами відповідно до чинного законодавства України.

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України


Е. Улинецьвгору