Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України
Постанова Національного банку України; Інструкція, Форма типового документа, Дозвіл, Заява від 27.05.2008148
Документ z0520-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.05.2008 N 148
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2008 р.
за N 520/15211

Про переміщення готівки і банківських металів
через митний кордон України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010
N 312 ( z1366-12 ) від 25.07.2012
N 109 ( z0638-13 ) від 27.03.2013
N 146 ( z0769-13 ) від 24.04.2013
N 478 ( v0478500-15 ) від 24.07.2015
N 24 ( v0024500-17 ) від 21.03.2017
N 127 ( v0127500-17 ) від 12.12.2017
N 142 ( v0142500-17 ) від 26.12.2017
N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) , статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }
3. Унести до Положення про порядок здійснення операцій з
чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000
N 520 ( z0152-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.02.2001 за N 152/5343 (зі змінами), такі зміни: пункт 1.6 глави 1 виключити. У зв'язку з цим пункт 1.7 уважати пунктом 1.6; у пункті 7.5 глави 7: в абзаці другому підпунктів "а" та "б" слова "валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток" замінити словом
"готівки"; четверте та п'яте речення абзацу третього підпункту "б"
виключити; абзац другий підпункту "в" виключити.
4. Визнати такими, що втратили чинність: Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України,
затверджену постановою Правління Національного банку України від
12.07.2000 N 283 ( z0452-00 ), зареєстровану в Міністерстві
юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 (зі змінами); Правила надання фізичним і юридичним особам-резидентам (крім
уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних
ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України,
іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків),
банківських металів через митний кордон України, затверджені
постановою Правління Національного банку України від 31.07.2001
N 305 ( z0735-01 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
22.08.2001 за N 735/5926 (зі змінами); постанову Правління Національного банку України від
11.03.2002 N 92 ( z0310-02 ) "Про затвердження Змін до Інструкції
про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських
металів, платіжних документів, інших банківських документів і
платіжних карток через митний кордон України", зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за N 310/6598.
5. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь
Національного банку України для використання в роботі.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
7. Постанова набирає чинності через 45 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
ПОГОДЖЕНО:
Міністр транспорту та зв'язку
України Й.В.Вінський
Голова Державної митної
служби України В.І.Хорошковський
{ Інструкція про переміщення готівки і банківських металів
через митний кордон України втратила чинність на підставі
Постанови Національного банку N 31 ( v0031500-19 ) від
05.02.2019 }
{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 142 ( v0142500-17 ) від 26.12.2017 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 142 ( v0142500-17 ) від 26.12.2017 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 142 ( v0142500-17 ) від 26.12.2017 }
вгору