Документ z0519-12, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012  № 621


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2012 р.
за № 519/20832

{Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ № 166-р від 10.03.2017}

Про затвердження порядків утворення підрозділів для організації та здійснення охорони від пожеж або пожежно-технічного обслуговування підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів

Відповідно до пункту 27 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508, з метою здійснення охорони від пожеж, пожежно-технічного обслуговування на підставі договорів, забезпечення належного рівня пожежної безпеки підприємств, установ, організацій та інших об’єктів, які містять підвищений рівень пожежної небезпеки, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок утворення територіальними органами МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підрозділів для охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів;

Порядок утворення Держтехногенбезпекою України підрозділу для організації та здійснення пожежно-технічного обслуговування підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів.

2. Державній інспекції техногенної безпеки України (Улинець Е.М.), Департаменту управління рятувальними силами (Марченко Г.Б.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти в межах повноважень на заступника Міністра надзвичайних ситуацій України Бута В.П. та Голову Державної інспекції техногенної безпеки Улинця Е.М.

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату

О. Мірошниченко


В.П. Павленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
21.03.2012  № 621


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2012 р.
за № 519/20832

ПОРЯДОК
утворення територіальними органами МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підрозділів для охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 16 Закону України «Про пожежну безпеку», пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, пункту 27 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508, з метою визначення основних вимог щодо організації роботи з утворення, ліквідації або реорганізації підрозділів Головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи МНС України) з охорони від пожеж підприємств, установ, організацій (далі - суб’єкти господарювання) та інших об’єктів, на підставі договорів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку:

підрозділ з охорони від пожеж - підпорядковані територіальним органам МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підрозділи МНС України, які здійснюють охорону від пожеж, та утворені відповідно до цього Порядку на підставі договорів;

охорона від пожеж - вид діяльності, що полягає у проведенні комплексу організаційних і технічних заходів, спрямованих на убезпечення людей, запобігання пожежі, обмеження її розвитку, а також створенні умов для організації гасіння пожеж та загорянь, рятування людей на них, підтримання протипожежної техніки у стані постійної готовності;

договір про закупівлю робіт з охорони від пожеж - договір, що укладається згідно з вимогами чинного законодавства між суб’єктами господарювання та територіальними органами МНС України про охорону від пожеж об’єктів у порядку та на умовах, визначених договором.

3. Розгляд питання про утворення підрозділу з охорони від пожеж проводиться на підставі письмового звернення (пропозиції) суб’єкта господарювання, яким здійснюється діяльність на території України, до територіального органу МНС України щодо укладання договору про охорону від пожеж.

4. Територіальний орган МНС України визначає доцільність утворення підрозділу з охорони від пожеж суб’єкта господарювання з урахуванням віддаленості об’єкта від інших пожежно-рятувальних підрозділів МНС України та ступеня ризику господарської діяльності відповідно до Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 року № 1324.

5. Після проведення аналізу необхідності утворення підрозділу з охорони від пожеж територіальний орган МНС України готує інформацію суб’єкту господарювання про доцільність/недоцільність укладення договору.

Інформація повинна бути чіткою, конкретною та обґрунтованою із зазначенням основних характеристик небезпеки об’єктів, що охоронятимуться від пожеж, кількості особового складу, техніки, майна, будівель пожежних депо, приміщень тощо, необхідних для виконання покладених на підрозділ з охорони від пожеж завдань.

6. Територіальний орган МНС України на підставі аналізу інформації про необхідність утворення підрозділу з охорони від пожеж разом з суб’єктом господарювання складають і погоджують:

договір про закупівлю робіт з охорони від пожеж;

штатний розклад підрозділу з охорони від пожеж;

перелік об'єктів суб’єкта господарювання, що охоронятимуться від пожеж підрозділом з охорони від пожеж;

кошторис видатків на утримання особового складу та працівників підрозділу з охорони від пожеж .

7. Після узгодження з суб’єктом господарювання усіх питань стосовно створення та організації діяльності підрозділу з охорони від пожеж територіальний орган МНС України надсилає відповідні документи до Міністерства надзвичайних ситуацій України для проведення відповідних організаційно-штатних заходів.

8. Після проведення організаційно-штатних заходів територіальний орган МНС України повідомляє суб’єкт господарювання про задоволення його звернення (пропозиції) та погоджує з ним дату початку роботи підрозділу з охорони від пожеж.

9. У випадку, коли підрозділ з охорони від пожеж вже утворено, і необхідно здійснити заходи щодо продовження дії договору, територіальний орган МНС України і суб’єкт господарювання діють у відповідності з чинним законодавством України, в тому числі цим Порядком.

10. Територіальний орган МНС України з метою належної охорони від пожеж суб’єктів господарювання:

здійснює методичне керівництво діяльністю підрозділу з охорони від пожеж;

встановлює терміни та форми звітності про діяльність підрозділу з охорони від пожеж;

організовує роботу з підбору, розстановки та підготовки кадрів для підрозділу з охорони від пожеж;

здійснює розроблення та реалізацію заходів соціального захисту особового складу (працівників) підрозділу з охорони від пожеж;

здійснює облік та проводить аналіз службової діяльності підрозділу з охорони від пожеж, розробляє заходи щодо її вдосконалення;

вирішує питання фінансово-господарського, правового, організаційного та науково-методичного характеру, що виникають у діяльності підрозділу з охорони від пожеж, розробляє заходи з підвищення ефективності його діяльності;

організовує роботу в напрямку запобігання виникненню пожеж і захисту людей, матеріальних цінностей, довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі;

ініціює та проводить тематичні семінари, конференції тощо з питань підвищення рівня реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та запобігання їх виникненню на об’єктах, що охороняються на підставі договорів.

Директор
Департаменту управління
рятувальними силамиГ.Б.Марченковгору