Документ z0509-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.07.2012, підстава - z1135-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2010 N 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2010 р.
за N 509/17804

Про затвердження Правил технічної експлуатації
тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних
і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики
та продовольства
N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

Відповідно до пункту 4 Положення про порядок видачі
посвідчень тракториста-машиніста, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.04.94 N 217 ( 217-94-п ) (із
змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила технічної експлуатації тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів, що додаються.
2. Департаменту інженерно-технічного забезпечення
(Даценко М.С.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Якубовича І.В.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр
внутрішніх справ України А.В.Могильов
В.о. Міністра промислової
політики України С.В.Сиротюк
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
06.04.2010 N 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2010 р.
за N 509/17804

ПРАВИЛА
технічної експлуатації тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають порядок технічної експлуатації,
обслуговування та ремонту тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини).
1.2. Ці Правила поширюються на юридичних та фізичних осіб,
які мають у власності чи користуванні машини та експлуатують їх за
видами, умовами і режимами робіт, визначеними настановами щодо
експлуатування.
1.3. Експлуатація машин здійснюється відповідно до настанов
щодо експлуатування за умови збереження навколишнього природного
середовища, дотримання правил дорожнього руху та забезпечення
справного технічного стану машин.
1.4. До керування машинами допускаються особи, які мають
посвідчення тракториста-машиніста на право керування машинами
відповідних категорій. { Пункт 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
II. Порядок допуску машин до експлуатації
2.1. До експлуатації допускаються технічно справні машини,
які відповідають Вимогам до технічного стану тракторів, самохідних
шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів, затвердженим наказом Мінагрополітики від 06.05.2009
N 316 ( z0462-09 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
26.05.2009 за N 462/16478 (далі - Вимоги), та мають свідоцтво про
реєстрацію машини (талон тимчасового обліку), номерний знак
(номерні знаки). { Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
2.2. Нові машини та ті, що надходять з капітального ремонту,
повинні бути обкатані згідно з настановою щодо експлуатування
машин підприємства-виробника або інструкції ремонтного
підприємства.
2.3. Машини мають бути повністю укомплектовані приладами,
запасними частинами та інструментами відповідно до настанови щодо
експлуатування.
2.4. На кожній машині має бути не менше двох противідкатних
упорів для підкладання під колеса.
2.5. Машини повинні бути відрегульовані та підготовлені до
роботи відповідно до настанов щодо експлуатування.
2.6. Перевірка машин, що допускаються до експлуатації,
здійснюється відповідно до настанов щодо експлуатування. Для тракторів та інших самохідних машин перевіряється
працездатність двигуна, рульового управління, гальмівної системи,
пристроїв світлової та звукової сигналізації, склоочисників,
рівень масла в картері двигуна, рівень охолоджувальної рідини в
радіаторі тощо.
2.7. Перевірка машин, що допускаються до експлуатації на
підприємстві (в організації), проводиться на контрольно-технічному
пункті з оглядовою канавою (естакадою, напівестакадою) і
комплектом необхідних інструментів, пристроїв та обладнання.
2.8. Перевірка машини для допуску до експлуатації
здійснюється механізатором або відповідальною особою
інженерно-технічної служби підприємства (організації).
III. Технічна експлуатація машин
3.1. Машини повинні експлуатуватись із забезпеченням при
цьому необхідних заходів для збереження їх належного технічного
стану протягом терміну експлуатації згідно з настановами щодо
експлуатування.
3.2. З метою забезпечення надійної роботи машин у зимовий
період підприємства, організації (власники) повинні своєчасно
готувати їх до експлуатації в умовах мінусових температур повітря
навколишнього середовища.
3.3. Підготовка машин до експлуатації в зимовий період
повинна проводитися відповідно до цих Правил, а також настанов
щодо експлуатування машин з урахуванням дорожніх і кліматичних
умов їх роботи.
3.4. Якщо внаслідок несправності (пошкодження робочого
гальма, рульового управління, переднього моста, підвіски, коліс
тощо), яка виникла під час експлуатації, рух машини може створити
безпосередню загрозу безпеці руху, машина повинна бути доставлена
до місця ремонту засобами технічної допомоги.
3.5. Технічна експлуатація машин не допускається за наявності
хоча б однієї з таких умов: у разі встановлення на машині обладнання, що не передбачене
настановою щодо експлуатування підприємств-виробників для цієї
машини; якщо машини підлягають обов'язковому технічному контролю, але
не пройшли його; { Абзац третій пункту 3.5 розділу III в редакції
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

{ Абзац четвертий пункту 3.5 розділу III виключено на
підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

{ Абзац п'ятий пункту 3.5 розділу III виключено на
підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

без номерного знака (номерних знаків) або з номерним знаком
(номерними знаками), що не належить цій машині; { Абзац четвертий
пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 } без ідентифікаційних номерів машини або з ідентифікаційними
номерами, які не відповідають записам у реєстраційних документах; без свідоцтва про реєстрацію машини (талона тимчасового
обліку); у разі несправності гальмівної системи, рульового керування,
пристроїв світлової та звукової сигналізації, тягово-зчіпного
пристрою, елементів коліс, системи випуску відпрацьованих газів; за відсутності у тракториста-машиніста (механізатора)
посвідчення тракториста-машиніста. { Абзац восьмий пункту 3.5
розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }
IV. Технічне обслуговування та ремонт машин
4.1. Збереження та відновлення належного технічного стану
машин забезпечуються шляхом їх технічного обслуговування та
ремонту.
4.2. Технічне обслуговування машин здійснюється з метою
підтримання справності і готовності до роботи машин, зменшення
інтенсивності зношування їх деталей, попередження несправностей і
продовження терміну їх експлуатації, виявлення несправностей, що
виникли, з метою своєчасного їх усунення.
4.3. Технічне обслуговування та поточний ремонт машин
виконуються підприємствами (організаціями), або центрами
(пунктами) технічного обслуговування, або механізатором.
4.4. На підприємстві (в організації) здійснення технічного
обслуговування і ремонту машин покладається на інженерно-технічну
службу підприємства (організації).
4.5. Для проведення робіт з технічного обслуговування та
ремонту використовують контрольно-технічний пункт з оглядовою
канавою (естакадою, напівестакадою) і комплектом необхідних
інструментів, пристроїв та обладнання.
4.6. Технічне обслуговування проводять відповідно до настанов
щодо експлуатування. При виконанні робіт в обов'язковому порядку проводять усі
передбачені настановою види технічного обслуговування: технічне обслуговування під час підготовки машини до
експлуатації; щозмінне технічне обслуговування; планові періодичні обслуговування; сезонне технічне обслуговування; технічне обслуговування при зберіганні.
4.7. Періодичність проведення та перелік робіт для кожного
виду технічного обслуговування визначають для конкретної машини
відповідно до настанов щодо експлуатування.
4.8. Роботи виконують із застосуванням необхідних
інструментів та технологій проведення операцій технічного
обслуговування.
4.9. Поточний ремонт здійснюється для усунення окремих
несправностей і виконується шляхом проведення
розбирально-складальних, слюсарних та інших необхідних робіт із
заміною або відновленням деталей та вузлів.
4.10. Потреба в поточному ремонті може бути виявлена під час
експлуатації машин і при проведенні чергового планового технічного
обслуговування.
4.11. Для машин повинні застосовуватися шини, акумулятори,
паливо, масла, консистентні мастила, гальмівна та інші спеціальні
рідини, зазначені в настанові щодо експлуатування.
4.12. Належний технічний стан машин, своєчасне і якісне
проведення їх обслуговування та ремонту забезпечують начальник
інженерно-технічної служби, відповідальна за
ремонтно-обслуговувальні роботи особа або механізатори (власники).
V. Зберігання машин
5.1. Машини в неробочий час повинні зберігатися в закритих
приміщеннях, під навісом або на відкритих майданчиках.
5.2. У зону стоянки встановлюються справні машини, готові до
експлуатації. Для машин, що вимагають обслуговування або ремонту,
а також перебувають у консервації, повинні бути відведені окремі
приміщення або відкриті майданчики.
5.3. У зоні стоянки не рекомендується проводити будь-які
роботи з обслуговування та ремонту машин, а також забороняється
зберігати паливо, мастильні, обтиральні та інші матеріали.
5.4. У разі тимчасового припинення експлуатації справної
машини на тривалий термін вона має бути піддана консервації
відповідно до настанови щодо експлуатування, щоб забезпечити
належне збереження машини.
5.5. При постановленні на зберігання необхідно дотримуватись
правил, визначених настановами щодо експлуатування.
Директор Департаменту
інженерно-технічного
забезпечення М.С.Даценковгору