Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у [...]
Наказ Міністерства юстиції України; Мінсоцполітики України, МОНмолодьспорт України, МОЗ України, МВС України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Запит, Довідка, Повідомлення, Інформація, Журнал, Лист від 28.03.2012478/5/180/375/212/258
Документ z0487-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.05.2018, підстава - z0408-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2012  № 478/5/180/375/212/258


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2012 р.
за № 487/20800

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 974/5/467/609/280 від 03.04.2018}

Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», Законів України «Про зайнятість населення», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання, сприяння у відновленні в соціальному статусі повноправного члена суспільства, поверненні їх до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства праці та соціальної політики України від 04.03.2009 № 38/86/89 «Про затвердження Порядку взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.04.2009 за № 303/16319;

наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28.09.2010 № 3368/359 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і установ виконання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.10.2010 за № 962/18257;

наказ Міністерства охорони здоров’я України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 04.10.2010 № 834/365/474/304/3466 «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо ведення випадку туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та продовження лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за № 1088/18383.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України в установлений строк подати цей наказ на державну реєстрацію.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу в межах компетенції покласти на заступників керівників відповідних центральних органів виконавчої влади згідно з розподілом обов’язків.

Міністр юстиції України

О.В. Лавринович

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної
політики УкраїниС.Л. Тігіпко

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України


Д.В. Табачник

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони
здоров'я УкраїниР.В. Богатирьова

Міністр
внутрішніх справ України


В.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Управління
з питань помилування
Адміністрації Президента України

І.М. Козлов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Міністерства соціальної
політики України,
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України,
Міністерства охорони
здоров’я України,
Міністерства внутрішніх
справ України
28.03.2012  № 478/5/180/375/212/258


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2012 р.
за № 487/20800

ПОРЯДОК
взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

І. Повноваження установи виконання покарань (слідчого ізолятора):

1.1. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення призначеного строку покарання або до розгляду на засіданні комісії установи виконання покарань питання про подання до суду матеріалів для застосування статей 81, 82 Кримінального кодексу України стосовно засудженого, який за період відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі довів своє виправлення або став на шлях виправлення, проводить бесіду із засудженим для визначення його намірів щодо місця проживання та працевлаштування після звільнення і надання необхідної допомоги у вирішенні цих питань.

За підсумками бесіди від засудженого приймається заява (додаток 1), яка після звільнення долучається до його особової справи.

1.2. У разі зазначення в заяві засудженим місця працевлаштування та надання документального підтвердження з підприємства, установи, організації про можливість працевлаштування після звільнення за три місяці до розгляду питання про подання до суду матеріалів для застосування статей 81, 82 Кримінального кодексу України направляє запит (додаток 2) до підрозділу

кримінально-виконавчої інспекції за місцем розташування адміністрації та бухгалтерії підприємства, установи, організації для перевірки можливості його працевлаштування. Разом із запитом направляє копію зазначеного документального підтвердження.

1.3. При погодженні зі спостережною комісією (службою у справах дітей) та при направленні до суду подання про застосування до засудженого статті 82 Кримінального кодексу України обов'язково додає довідку про стан здоров’я засудженого та довідку про результати попереднього вирішення питання місця проживання та роботи після звільнення засудженого(ї) (додаток 3).

1.4. За три місяці до закінчення строку покарання засудженого до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк надсилає повідомлення-запит (додаток 4) до відповідного територіального органу внутрішніх справ за обраним цим засудженим місцем проживання для перевірки можливості його проживання після звільнення за обраним місцем проживання.

На засуджених, які звернулись по допомогу у влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених осіб або інших закладів соціальної підтримки (догляду), надсилає повідомлення-запит (додаток 5) до відповідного органу праці та соціального захисту населення для підготовки та здійснення заходів соціального патронажу стосовно цих осіб після їх звільнення.

Вказані повідомлення-запити надсилаються також стосовно засуджених, яким до настання передбаченого законодавством терміну можливого застосування умовно-дострокового звільнення залишилося не більше трьох місяців та які характеризуються адміністрацією установи виконання покарань як такі, що довели своє виправлення.

Стосовно осіб, які звільняються з установ виконання покарань, з числа чоловіків віком 35-60 років і жінок віком 35-55 років, які для проживання обрали спеціалізовану установу для звільнених осіб або інший заклад соціальної підтримки (догляду), надсилає до цієї установи особисту заяву засудженого та довідку про стан його здоров’я.

Як виняток, за умови складних життєвих обставин за рішенням адміністрації центру соціальної адаптації звільнених осіб до нього можуть бути прийняті особи віком від 18 до 35 років.

Стосовно осіб, які звільняються з установ виконання покарань, віком до 35 років надсилає повідомлення про звільнення (додаток 6) до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - центр) відповідного району (міста, району у місті), у якому має намір проживати особа після звільнення. У разі звільнення такої особи достроково або на підставі акта про помилування повідомлення про звільнення надсилає до відповідного центру не пізніше ніж протягом трьох днів після звільнення.

До повідомлення про звільнення додається інформаційна карта (додаток 7), яка містить загальні відомості про засудженого, результати соціально-виховної та психологічної роботи, проведеної персоналом установи виконання покарань за місцем відбування покарання, коротку характеристику та рекомендації для подальшого соціального обслуговування спеціалістами центру району (міста, району у місті), у якому має намір проживати особа після звільнення.

1.5. Стосовно засуджених похилого віку, що досягли пенсійного віку, інвалідів I і II груп, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, що не мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов'язані їх утримувати, які обрали для проживання після звільнення спеціальні будинки-інтернати або інші заклади соціальної підтримки (догляду) для осіб похилого віку та інвалідів, разом з повідомленням-запитом до органу внутрішніх справ направляє до органу праці та соціального захисту населення за обраним засудженим місцем проживання його особисту заяву щодо влаштування до спеціального будинку-інтернату, довідку медичної частини установи про стан його здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду, довідку про розмір призначеної пенсії або інших соціальних виплат (за наявності), а також довідку медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності), індивідуальну програму реабілітації інваліда (за наявності).

1.6. Після отримання відповіді на повідомлення-запит про відсутність можливості проживання засудженого за обраним ним місцем повідомляє його про це та про заходи соціального патронажу, які здійснені, а також будуть здійснені відповідними органами стосовно нього після звільнення.

1.7. За 20 днів до звільнення засудженого надсилає повідомлення про звільнення (додаток 8) до відповідного територіального органу внутрішніх справ; до органу праці та соціального захисту населення стосовно засуджених, які звернулись по допомогу у влаштуванні до установ для звільнених осіб (додаток 9); у разі звільнення та направлення засудженого в інший регіон - до спостережної комісії для подальшого соціального патронажу (додаток 10); стосовно осіб, які звільняються від покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі у зв’язку із заміною невідбутої частини покарання більш м’яким, - до відповідного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції (додаток 11).

1.8. Стосовно засуджених, які на день звільнення не досягли вісімнадцятирічного віку, за 30 днів до звільнення додатково направляє повідомлення про звільнення (додаток 12) до підрозділу профілактичної роботи серед дітей відповідного територіального органу внутрішніх справ.

1.9. Стосовно працездатних засуджених працездатного віку за 20 днів до звільнення надсилає повідомлення про звільнення (додаток 13) до міського (районного) центру зайнятості державної служби зайнятості тієї місцевості, яку вони обрали для проживання, для надання допомоги в їх працевлаштуванні відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

1.10. У разі звільнення засуджених від покарання достроково повідомлення про звільнення, передбачені пунктами 1.6-1.8 цього розділу, надсилає до відповідних органів не пізніше трьох днів після звільнення. Стосовно осіб, звільнених від відбування покарання умовно-достроково, повідомлення про звільнення (додаток 14) надсилає також до відповідної спостережної комісії.

1.11. Стосовно осіб, звільнених від покарання на підставі акта про помилування, а також звільнених осіб, яким у період відбування покарання скорочено строк покарання на підставі акта про помилування, у повідомленнях про звільнення, передбачених пунктами 1.6-1.8 цього розділу, обов’язково вказується номер та дата Указу Президента України та який вид помилування здійснено.

1.12. При звільненні засудженого проводить з ним бесіду, під час якої додатково роз’яснює положення Законів України "Про зайнятість населення" та "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" щодо порядку отримання допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, а також порядку реєстрації за обраним ним місцем проживання, і вручає йому під підпис відповідну пам’ятку (додаток 15) (копія пам’ятки долучається до особової справи засудженого).

1.13. Для забезпечення виконання рішення суду стосовно осіб, яким покарання замінено більш м’яким, до відповідного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції направляє перелік документів: копію вироку (ухвали суду); копію постанови суду про заміну покарання більш м’яким, завірену печаткою; копію довідки про стан здоров’я, копії матеріалів листування з питань погодження місця проживання та роботи після звільнення засудженого; підписку про явку засудженого до підрозділу кримінально-виконавчої інспекції в триденний строк після звільнення та довідку про особу, в якій зазначає: анкетні дані засудженого, дату звільнення, прізвище, ім’я, по батькові родичів та їх місце проживання.

1.14. У добовий строк після звільнення засудженого з установи виконання покарань стосовно осіб, яким покарання замінено на громадські роботи, направляє матеріали, зазначені в пункті 1.4 цього розділу, до кримінально-виконавчої інспекції за обраним місцем проживання. Стосовно засуджених, яким покарання замінено на виправні роботи, матеріали направляє до кримінально-виконавчої інспекції за фактичним місцем роботи, яке зазначене у відповіді кримінально-виконавчої інспекції про результати перевірки (у тому числі щодо тих осіб, у яких місце проживання не збігається з адміністративно-територіальним розташуванням місця роботи).

1.15. У разі надходження з територіального органу внутрішніх справ повідомлення про неприбуття звільненого до обраного ним місця проживання додатково направляє інформаційне повідомлення (додаток 16) до територіального органу внутрішніх справ, де ймовірна його поява, виходячи з анкетних даних засудженого.

1.16. Після остаточного з'ясування місця проживання чи перебування, обраного засудженим, який звільняється і є хворим на заразну форму туберкульозу, не пізніше ніж за 25 днів до звільнення направляє до органів охорони здоров'я інформацію про засуджених осіб, які звільняються і є хворими на заразну форму туберкульозу (додаток 17) за обраним звільненою особою місцем проживання. Надсилає виписку із медичної картки стаціонарного хворого зазначеної особи та копію медичної карти лікування хворого на туберкульоз ТБ 01 за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 02.09.2009 № 657, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.11.2009 за №1069/17085, до територіального протитуберкульозного закладу за обраним звільненою особою місцем проживання та видає копію виписки із медичної картки стаціонарного хворого звільненій особі.

На засудженого, який звільняється за рішенням суду, інформацію подає протягом трьох робочих днів з моменту оголошення судом рішення про звільнення. На взятих під варту осіб, які звільняються зі слідчих ізоляторів, інформацію подає протягом трьох робочих днів після звільнення.

1.17. Перед звільненням засудженого, хворого на туберкульоз, медичний працівник проводить з ним бесіду, під час якої додатково роз'яснює положення Законів України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо необхідності медичного (диспансерного) нагляду та лікування за обраним особою, яка звільняється, місцем проживання і надає для засвідчення відповідну пам'ятку (додаток 18). Копія пам'ятки долучається до історії хвороби засудженого.

1.18. При звільненні засудженого, хворого на заразну форму туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптованого, направляє його до протитуберкульозного закладу санітарним транспортом дезінфекційної станції за територіальним розташуванням.

1.19. При звільненні засудженого, хворого на заразну форму туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптованого, із числа осіб, які мають право на поселення до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних, направляє його до найближчого протитуберкульозного закладу санітарним транспортом дезінфекційної станції за територіальним розташуванням та інформує про це протягом трьох днів органи праці та соціального захисту населення за територіальним розташуванням будинку-інтернату, куди буде направлено звільнену особу, з наданням відповідного медичного висновку.

1.20. При звільненні засудженого робить відповідний запис у довідці про відбуття покарання про проведення профілактичного медичного огляду на туберкульоз.

1.21. Копії усіх запитів та відповідей на них, а також інші матеріали, що стосуються підготовки засудженого до звільнення, долучаються до його особової справи.

1.22. Здійснює моніторинг проблем засуджених, які готуються до звільнення, та звертається до органів праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням установи виконання покарань з приводу надання інформаційних послуг засудженим з питань, що стосуються компетенції органів праці та соціального захисту населення.

1.23. Сприяє залученню до надання послуг засудженим, які готуються до звільнення, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян.

ІІ. Повноваження кримінально-виконавчої інспекції:

2.1. Звертається до підприємства з письмовим запитом (додаток 19) про перевірку можливого місця роботи та надсилає повідомлення (додаток 20) з копією повідомлення з підприємства (додаток 21) до установи виконання покарань про результати перевірки не пізніше 30 діб з дня отримання запиту.

2.2. Якщо під час перевірки стало відомо, що фактичне місце роботи не збігається з розташуванням адміністрації та бухгалтерії підприємства, до підрозділу кримінально-виконавчої інспекції за місцем дислокації фактичного місця роботи надсилає копію відповіді за результатами перевірки, яка надається установі виконання покарань. Зазначені матеріали направляються до підрозділу кримінально-виконавчої інспекції одночасно з відповіддю установі виконання покарань.

2.3. У 10-денний строк після надходження на виконання матеріалів стосовно особи, якій замінено покарання на більш м’яке, направляє до установи виконання покарання повідомлення (додаток 22) про отримання матеріалів.

2.4. У місячний строк після постановки на облік осіб, які на підставі акта про помилування були звільнені від подальшого відбування покарання з випробуванням, надсилає через відповідний територіальний орган Державної пенітенціарної служби України до Управління з питань помилування Адміністрації Президента України повідомлення (додаток 23) щодо кожного з них  (копію повідомлення надсилає до Департаменту кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи із засудженими Державної пенітенціарної служби України).

2.5. У разі вчинення злочину особою, яка на підставі акта про помилування була звільнена від подальшого відбування покарання з випробуванням та перебуває на обліку в кримінально-виконавчій інспекції, протягом 10 днів з моменту надходження до кримінально-виконавчої інспекції інформації про порушення кримінальної справи надсилає через відповідний територіальний орган Державної пенітенціарної служби України до Управління з питань помилування Адміністрації Президента України повідомлення (додаток 24), а після винесення вироку за фактом злочину - повідомлення (додаток 25) (копії цих повідомлень надсилає до Департаменту кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи з засудженими апарату Державної пенітенціарної служби України).

ІІІ. Повноваження органу внутрішніх справ:

3.1. У разі надходження з установи виконання покарань повідомлення-запиту проводить перевірку можливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання, про що робиться відмітка у журналі контролю за прибуттям та постановленням на облік раніше судимих осіб (додаток 26). У разі виявлення факту неможливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання надсилає повідомлення-запит (додаток 27) до органу праці та соціального захисту населення для підготовки до здійснення заходів соціального патронажу стосовно цієї особи після її звільнення. Про наслідки вирішення цього питання сповіщає установу виконання покарань не пізніше ніж протягом 20 днів з дня надходження повідомлення-запиту.

3.2. При надходженні з установи виконання покарань повідомлення про звільнення засудженого проводить перевірку прибуття звільненого до обраного ним місця проживання.

3.3. Протягом місяця після звільнення засудженого інформує установу виконання покарань про його прибуття та реєстрацію (направляється відривний талон повідомлення про прибуття звільненого.

Стосовно осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, у журналі контролю за прибуттям та постановленням на облік раніше судимих осіб заповнюються відповідні графи 7-13. Дільничний інспектор міліції вживає заходів щодо роз’яснення таким особам вимог законодавства з питань постановки на облік, реєстрації за обраним місцем проживання, працевлаштування та дотримання загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві.

3.4. У місячний строк після постановлення на облік осіб, які на підставі акта про помилування були звільнені від подальшого відбування покарання, направляє до Управління з питань помилування Адміністрації Президента України повідомлення (додаток 28) стосовно кожної з них.

3.5. У разі неприбуття звільненого до обраного ним місця проживання протягом 10 днів після звільнення інформує про це установу виконання покарань.

3.6. У разі вчинення злочину особою, яка була звільнена від подальшого відбування покарання на підставі акта про помилування та перебуває на обліку в органі внутрішніх справ, до Управління з питань помилування Адміністрації Президента України направляються повідомлення (додаток 29) протягом 10 днів з моменту надходження повідомлення (додаток 30) органу внутрішніх справ про засудження особи.

3.7. За зверненням протитуберкульозного закладу надає інформацію про прибуття за обраним місцем проживання осіб, які мають хворобу за кодами А15 - А19 за Міжнародною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям і які звільнені з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів (додаток 31).

3.8. Упродовж місяця після прибуття осіб, хворих на туберкульоз, які звільнені з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, вимагає від них довідку про взяття на облік у територіальному протитуберкульозному закладі.

3.9. У разі ухилення від обов'язкової госпіталізації до протитуберкульозного закладу або від продовження лікування особи, хворої на заразну форму туберкульозу, щодо якої судом ухвалено рішення про обов'язкову госпіталізацію або про продовження лікування, за зверненням керівника протитуберкульозного закладу надає у межах своїх повноважень медичним працівникам допомогу у забезпеченні виконання рішення суду.

ІV. Повноваження органу праці та соціального захисту населення:

4.1. У разі надходження з установи виконання покарань повідомлення-запиту не пізніше ніж через 20 днів з дня його надходження повідомляє установу виконання покарань про кількість центрів соціальної адаптації звільнених осіб у регіоні та види соціальних послуг, що надаються ними, і надсилає відповідне повідомлення.

4.2. При надходженні повідомлення від територіального органу внутрішніх справ з’ясовує можливість надання послуги тимчасового притулку особі, яка звільняється з установи виконання покарань, у спеціалізованій установі для звільнених осіб. У разі відсутності в регіоні такої установи - у закладі для бездомних осіб. Про наслідки вирішення цього питання повідомляє територіальний орган внутрішніх справ не пізніше як через 14 днів з дня надходження повідомлення-запиту.

4.3. У разі самостійного звернення звільненої особи до органу праці та соціального захисту населення (спеціалізованої установи для звільнених осіб або закладу для бездомних осіб) у триденний строк сповіщає про це територіальний орган внутрішніх справ та установу виконання покарань (за наявності довідки про звільнення).

4.4. У разі надходження з установи виконання покарань повідомлення про звільнення особи, яка направляється для влаштування до спеціалізованої установи для звільнених осіб, сповіщає установу виконання покарань про прибуття або неприбуття цієї особи до такої установи у місячний термін після звільнення.

4.5. Направляє до установи виконання покарань спеціалістів з метою надання інформаційних послуг засудженим у процесі підготовки їх до звільнення за умови звернення керівництва цієї установи до органів праці та соціального захисту населення та надання попереднього переліку питань, що потребують роз'яснень.

4.6. Сприяє залученню до надання послуг звільненим особам об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян.

4.7. При надходженні інформації від органів охорони здоров’я про засуджених (узятих під варту) осіб, які звільняються і мають хворобу за кодами А15-А19 за Міжнародною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям, повідомляють про них заклади для бездомних громадян та спеціалізовані установи для звільнених осіб.

4.8. При зверненні до органів праці та соціального захисту населення звільненої особи, яка має право на поселення до будинку-інтернату, у тому числі спеціального, вимагає від неї результати профілактичного медичного огляду на туберкульоз або довідку протитуберкульозного закладу про стан здоров'я та можливість перебування у колективі. У разі відсутності зазначених документів направляє таких осіб до протитуберкульозних закладів.

4.9. При зверненні звільненої особи до органу праці та соціального захисту населення, центру соціальної адаптації звільнених осіб або закладу для бездомних осіб вимагає від неї результати профілактичного медичного огляду на туберкульоз або довідку протитуберкульозного закладу про стан здоров'я. У разі відсутності зазначених документів направляє таких осіб до протитуберкульозних закладів.

4.10. При зверненні звільненої особи, хворої на заразну форму туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптованої, до органу праці та соціального захисту населення, спеціалізованої установи для звільнених осіб або закладу для бездомних осіб направляє її до протитуберкульозного закладу для взяття на облік та інформує про це органи охорони здоров'я та органи внутрішніх справ.

4.11. При зверненні звільненої особи до центру зайнятості з метою працевлаштування зобов’язує її надавати довідку протитуберкульозного

закладу про стан здоров'я та рекомендації щодо працевлаштування.

V. Повноваження центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

5.1. При зверненні звільненої особи, щодо якої від органів охорони здоров’я надійшла інформація про засуджених (узятих під варту) осіб, які звільняються і які мають хворобу за кодами А15-А19 за Міжнародною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям (додаток 32), вимагає від неї результати профілактичного медичного огляду на туберкульоз або довідку протитуберкульозного закладу про стан здоров'я та у разі відсутності зазначених документів направляє таких осіб до протитуберкульозних закладів.

5.2. Надсилає до установи виконання покарань інформаційний лист (додаток 33) протягом 20 робочих днів з дати отримання повідомлення про звільнення особи, але не пізніше ніж за 1 місяць до звільнення зазначеної особи. У разі якщо неповнолітня дитина чи молода особа звільнена з установи виконання покарань достроково або на підставі акта про помилування, інформаційний лист надсилається центром до установи виконання покарань протягом 20 робочих днів з дати отримання повідомлення про звільнення неповнолітньої дитини чи молодої особи з установи виконання покарань.

5.3. При зверненні звільненої особи до центру соціально-психологічної допомоги, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального центру матері та дитини, центру ресоціалізації наркозалежної молоді зазначені заклади вимагають від неї результати профілактичного медичного огляду на туберкульоз або довідку протитуберкульозного закладу про стан здоров'я.

5.4. Визначає потреби та надає соціально-педагогічні, соціально-медичні, психологічні, юридичні, інформаційні послуги неповнолітнім дітям та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, за умови їх звернення або звернення батьків/осіб, що їх замінюють.

5.5. Здійснює заходи з підготовки до звільнення неповнолітніх дітей та молоді через відновлення та зміцнення їх суспільно корисних зв'язків, сприяння у попередньому вирішенні питань, пов'язаних з реєстрацією та проживанням в обраному місці проживання, працевлаштуванням або навчанням після звільнення.

5.6. Сприяє залученню до здійснення соціального обслуговування неповнолітніх дітей та молоді об'єднання громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також волонтерів та окремих громадян.

5.7. Бере участь в організації та проведенні спільно з установами виконання покарань просвітницьких заходів з питань соціальної адаптації неповнолітніх дітей та молоді.

VI. Повноваження органів та закладів охорони здоров'я:

6.1. Орган охорони здоров'я:

6.1.1. Після отримання інформації від установи виконання покарань чи слідчого ізолятора про засуджену або узяту під варту особу, яка звільняється і є хворою на заразну форму туберкульозу, протягом трьох днів повідомляє про це територіальний підрозділ органів внутрішніх справ, праці та соціального захисту населення, центр зайнятості та, у разі якщо звільняється особа віком до 35 років включно, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

6.1.2. Щоквартально надає Міністерству охорони здоров'я України інформацію про осіб, хворих на туберкульоз, які звільнені з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і які не стали на диспансерний облік у протитуберкульозному закладі, за формою, наведеною у додатку 34.

6.1.3. Направляє до територіального органу внутрішніх справ запит про прибуття за обраним місцем проживання осіб, які мають хворобу за кодами А15 - А19 за Міжнародною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям і які звільнені з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів (додаток 35).

6.2. Заклад охорони здоров'я:

6.2.1. Веде письмовий облік повідомлень, наданих з установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, про звільнених осіб, хворих на туберкульоз.

6.2.2. У разі якщо особа, звільнена з установи виконання покарань, слідчого ізолятора, хвора на заразну форму туберкульозу, протягом 10 днів не стала на диспансерний облік у протитуберкульозному закладі, здійснює активний патронаж останньої за ймовірним місцем проживання чи перебування, вказаним у повідомленні установи виконання покарань, слідчого ізолятора, у разі відсутності хворого - повідомляє про це органи внутрішніх справ.

6.2.3. Забезпечує надання необхідної лікувально-профілактичної допомоги особам, звільненим з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, хворим на туберкульоз, які стали на диспансерний облік у протитуберкульозному закладі.

6.2.4. Госпіталізує санітарним транспортом дезінфекційної станції до найближчого протитуберкульозного закладу осіб, звільнених з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, хворих на заразні форми туберкульозу,  в тому числі соціально дезадаптованих.

6.2.5. При зверненні осіб, направлених органами праці та соціального захисту населення (пункти 4.2-4.5 розділу IV цього Порядку), забезпечує на належному рівні профілактичні медичні огляди на туберкульоз таких осіб та надає відповідні висновки, рекомендації, довідки щодо стану їх здоров'я та можливості перебування в колективі.

6.2.6. Направляє до територіальних органів праці та соціального захисту населення вилікуваних від туберкульозу осіб, звільнених з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, які мають право на поселення до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних, надає відповідні висновки з метою подальшого прийняття рішення щодо поселення таких осіб до зазначених установ.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції УкраїниО.В. Зеркаль

Директор Департаменту
соціальних послуг
Міністерства соціальної
політики України
І.І. Тарабукіна

Директор Департаменту
сімейної Політики
Міністерства соціальної
політики України
Г.Г. Жуковська

Голова Державної служби
молоді та Спорту України
Міністерства освіти та науки,
молоді та спорту України
Р.С. Сафіуллін

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги Міністерства
охорони здоров’я України
М.К. Хобзей

Начальник Департаменту
профілактики правопорушень
Міністерства внутрішніх
справ України
В.В. Петровський

ДОДАТКИ 1-35вгору