Документ z0462-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.07.2012, підстава - z1135-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2009 N 316
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2009 р.
за N 462/16478

Про затвердження Вимог до технічного
стану тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних
машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 800 ( z1419-10 ) від 06.12.2010
Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства
N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 )
та пункту 7 Порядку проведення державного технічного огляду
тракторів самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.04.2009 N 403 ( 403-2009-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги до технічного стану тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів, що додаються.
2. Директору Департаменту інженерно-технічного забезпечення
Даценку М.С. забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка О.О.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного
комітету України з питань
технічного регулювання
та споживчої політики С.Т.Черепков
В.о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва А.Гота

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
06.05.2009 N 316
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2009 р.
за N 462/16478

ВИМОГИ
до технічного стану тракторів, самохідних
шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних
машин, сільськогосподарської техніки,
інших механізмів

1. Загальні положення
1.1. Ці Вимоги поширюються на трактори, самохідні шасі,
самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні
машини, сільськогосподарську техніку та інші механізми (далі -
машини), що перебувають в експлуатації на території України та
зареєстровані у встановленому порядку державними інспекціями
сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі. { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
1.2. Ці Вимоги застосовуються при перевірці технічного стану
під час здійснення обов'язкового технічного контролю. { Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
1.3. Технічний стан машини повинен відповідати вимогам діючих
нормативних документів з безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього середовища.
1.4. Внесення до конструкції машин змін, внаслідок яких вони
не відповідають даним облікової документації, заборонено.
1.5. Перед проведенням перевірки технічного стану повинні
перевірятися тип, марка (модель), заводський номер і номер двигуна
державний номерний знак машини. Ці дані, а також результати
перевірок та вимірювань повинні бути занесені до протоколу, що
додається.
1.6. Машина повинна бути комплектною, мати належний зовнішній
вигляд, ознаками якого є відсутність корозії та механічних
пошкоджень елементів, що впливають на безпеку дорожнього руху.
1.7. Для дотримання безпеки праці машина повинна бути
обладнана передбаченими конструкцією відповідними елементами.
1.8. Якщо у цьому документі не зазначено інше, під час
проведення контролю слід керуватися діючими нормативними
документами.
2. Двигун та його системи
2.1. Система випуску відпрацьованих газів повинна бути
цілісною та комплектною. Не допускається наявність прогарів,
механічних пробоїн та нещільностей між її елементами.
2.2. Дизелі машин повинні мати електростартерну систему пуску
або пусковий двигун, керування якими має здійснюватися з кабіни
машини. Пристрій, який виключає можливість запуску двигуна при
ввімкненій передачі, повинен бути справним. Перевірка його
справності здійснюється шляхом випробування.
2.3. Витік палива, оливи та охолоджувальної рідини не
допускається. Допускається наявність слідів цих рідин без
утворення крапель.
2.4. Система аварійної зупинки двигуна повинна бути справною.
2.5. Димність відпрацьованих газів у режимі вільного
прискорення дизеля не повинна перевищувати нормативних значень,
які встановлені ГОСТ 17.2.2.02-98 (табл. 1 додатка).
3. Гальмівна система
3.1. Робоча гальмівна система повинна забезпечувати таку
ефективність гальмування, за якої при початковій швидкості
гальмування 25 км/год гальмівний шлях повинен становити: для
тракторів та тракторних поїздів не більше ніж 9,4 м; для
самохідних сільськогосподарських машин - не більше ніж 11,4 м. Для
контролю робочої гальмівної системи виконують контрольні
гальмування типу "0" (методика випробувань згідно з
ДСТУ ISO 5697:2005). Як альтернативний показник ефективності гальмування
допускається застосування величини усталеного сповільнення. Для
тракторів та тракторних поїздів, усі колеса яких обладнано
гальмами, величина сповільнення повинна становити не менше ніж
5,0 м/кв.с, а для тракторних поїздів, у яких гальмами обладнано
тільки одну вісь причепа (напівпричепа), - не менше ніж 4,5 м/кв.с
(табл. 2 додатка). { Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 800 ( z1419-10 ) від 06.12.2010 }
3.2. Стоянкова гальмівна система повинна забезпечувати
утримання машини протягом 5 хвилин у різних напрямках на ухилі не
менше, ніж 16%, а тракторного поїзда - на ухилі не менше, ніж 12%
(табл. 3 додатка). При відсутності поверхні з необхідним ухилом
дозволяється проведення перевірки справності стоянкової гальмівної
системи прикладенням еквівалентного поздовжнього зусилля до машини
на рівній поверхні згідно з ГОСТ 12.2.002.3-91. { Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 800 ( z1419-10 ) від 06.12.2010 }
3.3. Гальмівна система причепа повинна забезпечити його
аварійне гальмування у разі його відриву від тягача.
3.4. Не дозволяється підтікання робочої рідини в гідросистемі
гідравлічного або пневмогідравлічного гальмівного привода, а також
порушення герметичності пневматичного або пневмогідравлічного
гальмівного привода.
3.5. Манометр пневматичного або пневмогідравлічного
гальмівного привода повинен бути в робочому стані.
4. Рульове керування
4.1. Не допускаються: 4.1.1. Незатягнуті та незастопорені нарізні з'єднання деталей
та вузлів рульового керування; 4.1.2. Наявність у рульовому керуванні і його приводі деталей
та вузлів із залишковою деформацією, тріщинами, пошкодженнями та
залишками ремонту методами паяння чи зварювання; 4.1.3. Підтікання робочої рідини в гідросистемі підсилювача; 4.1.4. Надмірні зазори в з'єднаннях важелів поворотних цапф
та шарнірах рульових тяг.
4.2. Максимальні кути повороту рульового колеса та керованих
коліс мають обмежувати тільки пристрої, передбачені конструкцією.
Рульове колесо повинно обертатися без ривків і заїдань в усьому
діапазоні кута його повороту.
4.3. Пристрій фіксації рульової колонки з регульованим
положенням рульового колеса повинен фіксувати і утримувати колонку
в усіх положеннях, зазначених в експлуатаційній документації.
4.4. Сумарний кутовий зазор рульового керування не повинен
перевищувати 25 град. (табл. 4 додатка).
4.5. Підсилювач рульового керування повинен бути в робочому
стані.
4.6. Для машин на гусеничному ходу не дозволяється: 4.6.1. Перевищення величини вільного ходу рукояток важелів
управління муфтами повороту, яка зазначена заводом-виробником; 4.6.2. Неповне гальмування барабана муфт повороту при повному
переміщенні важелів управління на себе; 4.6.3. Перевищення величини вільного ходу гальмівних педалей,
яка зазначена заводом-виробником.
5. Зовнішні світлові прилади
5.1. Фари ближнього та дальнього світла повинні бути
укомплектовані лампами та відрегульовані відповідно до вимог
експлуатаційної документації. Тип світлорозподілу фар повинен
відповідати ГОСТ 3544-75.
5.2. Кількість, колір та функціональна електрична схема
зовнішніх світлових приладів повинні відповідати ГОСТ 8769-75.
5.3. Не допускається застосування зруйнованих та з тріщинами
на світловідбивальних поверхнях або розсіювачах світлових
зовнішніх приладів, встановлення будь-яких пристроїв, що обмежують
їхню видимість, нанесення покриття на світлові зовнішні прилади
(тонування, фарбування тощо), що зменшує світлопропускання, змінює
силу їх світла, світлорозподіл або колір.
5.4. На знятих з виробництва машинах або на тих, світлові
зовнішні прилади яких змінено для приведення у відповідність до
вимог ГОСТ 8769-75, допускають встановлення інших світлових
зовнішніх приладів.
5.5. Машини, що мають габаритну ширину понад 2,5 м, повинні
бути обладнані сигнальними засобами відповідно до встановленого
порядку.
6. Гідравлічні та пневматичні системи
6.1. З'єднання трубопроводів та рукави повинні бути доступні
для зовнішнього огляду. Не повинно бути тертя, скручування,
перегинів та напруги рукавів при переміщенні частин системи та
машин. Рукави повинні бути встановлені з урахуванням природного
прогину.
6.2. Не дозволяється кріплення гідравлічних та пневматичних
проводів за допомогою зварювання.
6.3. Не дозволяється підтікання експлуатаційної рідини в
гідросистемах машин та їх робочих органів.
7. Шини, колеса та гусениці
7.1. Остаточна висота рисунку протектора (ґрунтозачепів) шин
повинна бути не менше ніж: 7.1.1. Ведучих коліс - 5 мм; 7.1.2. Керованих коліс - 2 мм; 7.1.3. Коліс причепів - 1 мм.
7.2. Не дозволяється наявність пошкоджень шин (пробоїн,
порізів, розривів), які оголюють корд, а також розшарування
протектора та боковини.
7.3. Розмір та дозволене навантаження шин повинні відповідати
моделі машини. Не дозволяється встановлення на одну вісь шин
різного розміру та рисунку.
7.4. Елементи кріплення коліс повинні бути надійно
затягнутими. Наявність тріщин дисків або ободів коліс не
допускається.
7.5. Для машин на гусеничному ходу: 7.5.1. Не допускається провисання гусеничних ланцюгів більше
ніж на 65 мм, а також різниця провисань лівого та правого
гусеничних ланцюгів більше ніж на 5 мм; 7.5.2. Остаточна висота ґрунтозачепів гусеничних ланцюгів
повинна бути не менше ніж 7 мм; 7.5.3. Наявність тріщин або зламів ланок гусеничного ланцюга
не допускається. 7.5.4. Не допускається різна кількість ланок лівого та
правого гусеничних ланцюгів.
8. Електропроводка та електрообладнання
8.1. Відкриті клеми електрообладнання, крім тих, що
підключені до маси, повинні мати захисні засоби або спеціальні
ковпачки згідно з нормативними документами. У місцях переходу
через гострі кути та кромки деталей електропроводка повинна мати
додатковий захист ізоляції від механічних пошкоджень. Монтаж та кріплення електропроводки повинні запобігати її
пошкодженню.
8.2. Акумуляторні батареї повинні бути розміщені поза межами
кабіни у місцях, які виключають потрапляння на них струмопровідних
матеріалів, горючих матеріалів та скупчення газів.
8.3. Зернозбиральні комбайни та шасі з навісними молотарками
з колісним рушієм повинні мати заземлення.
8.4. Машини повинні бути обладнані звуковим сигналом з
включенням із кабіни та через штепсельний роз'єм для під'єднання
проводки системи сигналізації машини або знаряддя, що
агрегатується.
9. Робоче місце та засоби евакуації
9.1. Пристрої нормалізації мікроклімату (якщо вони
встановлені) в кабінах машин повинні бути в робочому стані.
9.2. Кабіни самохідних сільськогосподарських машин повинні
бути оснащені справними склоочисниками передніх, а інших машин -
передніх та задніх стекол.
9.3. Кабіни колісних тракторів повинні бути оснащені
омивачами передніх стекол, якщо вони передбачені конструкцією.
9.4. Вікна кабін лісопромислових тракторів зі сторони робочих
механізмів повинні бути засклені стеклами підвищеної міцності або
мати з зовнішньої сторони загороджувальні пристрої.
9.5. Машини повинні мати справний пристрій, який запобігає
запотіванню та обмерзанню передніх стекол у зонах, які очищають
склоочисники.
9.6. Двері кабіни машини повинні мати справні замки, які
закриваються на ключ, та фіксатор для утримування їх у крайньому
відкритому положенні. Допускається наявність одного замка на одних
дверях за наявності на других внутрішнього замка.
9.7. Вітрове скло не повинно мати тріщин та інших пошкоджень.
Не допускається наявність на вітровому склі предметів, що
погіршують оглядовість з місця машиніста.
9.8. Дзеркала заднього виду (якщо передбачені конструкцією)
не повинні мати механічних пошкоджень. Їх кріплення повинно
забезпечувати можливість фіксації в потрібному положенні. Перевірка відповідності виконується методом візуального
огляду та випробування пристроїв.
9.9. Не допускається блокування аварійних виходів, а пристрої
для приведення їх у дію повинні бути справні. Перевірка робочого
стану здійснюється шляхом випробування.
9.10. Підніжки та поручні (або елементи конструкції, які
використовуються з цією метою) повинні бути в робочому стані.
10. Застережні написи та знаки
10.1. Машини повинні мати місця для встановлення домкратів.
Ці місця маркують на машині умовними позначеннями або символами.
10.2. Машини, які призначені для хімічного захисту рослин,
повинні мати попереджувальні написи про заборону роботи
обслуговувального персоналу без засобів індивідуального захисту.
Напис повинен бути чітким та таким, що не змивається.
10.3. Підіймальні машини повинні мати чіткі та такі, що не
змиваються, написи стосовно їх вантажопідйомності, які повинні
бути нанесені на стрілі підіймальних механізмів.
11. Інші елементи конструкції та комплектації
11.1. Рухомі частини машин, які є ймовірним джерелом
травмування, повинні бути огороджені або розташовані так, щоб
виключити можливість дотику до них працівника. Якщо функціональне призначення рухомих частин або інших
засобів, які становлять небезпеку, не дозволяє використання
огорож, то конструкція повинна бути обладнана сигналізацією про
пуск обладнання, а також мати сигнальні кольори та знаки безпеки.
11.2. Тягово-зчіпні пристрої або швидкозмінні навісні засоби
повинні бути в належному стані. Замкові пристрої (за наявності)
повинні працювати без заїдань та бути в належному стані. Пристрої для фіксації робочих органів у піднятому положенні
повинні знаходитись у належному стані. Не допускається наявність
корозії, деформації, механічних пошкоджень цих пристроїв. Пристрої для фіксації кузова в піднятому положенні машин з
перекидними кузовами повинні бути в робочому стані.
11.3. Спрацювання сполучених робочих поверхонь тягового гака,
зчіпної петлі, зчіпного шворня не повинно перевищувати значення,
встановленого експлуатаційною документацією.
11.4. Замки (засуви) бортів вантажної платформи, засуви
горловин цистерн повинні бути в робочому стані. Відповідність
встановлюється шляхом вибіркового випробування однотипних
пристроїв.
11.5. Тракторні причепи та напівпричепи повинні бути
обладнані страховими ланцюгами (тросами). Їх стан та кріплення
повинні відповідати їхньому призначенню.
11.6. Причепи, ширина яких перевищує габарити тягача, повинні
бути обладнані світлоповертачами. Задні світлоповертачі повинні
бути червоного, передні - білого кольорів. Розташування їх на
причепі - згідно з ГОСТ 8769. Допускається замість світлоповертачів нанесення на елементи
конструкції машини червоних та білих або жовтих та червоних смуг
під кутом 45 град. до вертикалі, які чергуються з відстанню між
ними 50 мм. Вони можуть бути нанесені також на сигнальні щитки
розміром не менше 250 х 250 мм. Смуги повинні бути виконані із світловідбивальних матеріалів.
11.7. На причепах та напівпричепах повинен бути знак
обмеження максимальної швидкості. На цих машинах має бути
зазначена максимальна вантажопідйомність. Таблички та написи щодо безпеки повинні бути розбірливими та
видимими.
11.8. Робочі органи, призначені для різання та подрібнення з
великим моментом інерції, повинні бути обладнані сигналізацією,
яка попереджає про небезпеку і діє до повного зупинення робочих
органів; їх захисні огорожі повинні мати попереджувальний напис:
"Увага, небезпечно!"
11.9. На бортах кузовів (ємностей) повинен бути
попереджувальний напис: "Перевезення людей заборонено!"
12. Оформлення результатів
контролю технічного стану
12.1. Протоколами забезпечуються суб'єкти господарювання, які
внесені до реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених
здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів під час здійснення обов'язкового технічного контролю.
{ Абзац перший пункту 12.1 глави 12 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 } Забезпечення протоколами здійснює підприємство, визначене
Мінагрополітики на конкурсних засадах. Інформація щодо поставлених протоколів заноситься до
уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи із
обов'язковим зазначенням серій, номерів протоколів та найменування
суб'єкта господарювання, уповноваженого здійснювати перевірку
технічного стану машин. { Главу 12 доповнено новим пунктом 12.1 згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 800 ( z1419-10 ) від 06.12.2010 }
12.2. Заповнення граф протоколу перевірки є обов'язковим.
12.3. У протоколі випробувань необхідно зазначати лише
відомості, які стосуються конкретної машини, яка випробовувалася.
12.4. Якщо протокол перевірки технічного стану складається
під час повторної перевірки після усунення несправностей, у ньому
можуть бути зазначені лише показники, за якими були виявлені
невідповідності при первинній або попередній перевірці.
12.5. З метою фіксації результатів перевірки технічного стану
складається фототаблиця, яка повинна містити фотографії
зовнішнього вигляду, заводського номера і номера двигуна,
державного номерного знака машини. Фотографії повинні бути
зроблені у місці та під час проведення випробувань. За
необхідності у фототаблицю включають фотографії, що ілюструють
наявність несправностей.
12.6. Копія протоколу перевірки технічного стану повинна
зберігатися суб'єктом господарювання, який проводив перевірку, до
наступного здійснення обов'язкового технічного контролю машини. { Пункт 12.6 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
Директор Департаменту
інженерно-технічного
забезпечення М.С.Даценко

Додаток
до Вимог до технічного стану
тракторів, самохідних шасі,
самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану
( za135-12 )
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
вгору