Документ z0456-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2010 N 84
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2010 р.
за N 456/17751

Про затвердження Методики
нормування витрат матеріалів і запасних частин
на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту (трамвай, тролейбус)

Відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення про
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007
N 717 ( 717-2007-п ), та з метою нормативно-методичного
забезпечення підприємств міського електро-транспорту в частині
нормування витрат запасних частин і матеріалів, що
використовуються під час проведення технічного обслуговування і
ремонту трамвайних вагонів і тролейбусів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику нормування витрат матеріалів і
запасних частин на технічне обслуговування і ремонт рухомого
складу міського електротранспорту (трамвай, тролейбус), що
додається.
2. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування
(Ігнатенко О.П.) та Юридичному управлінню (Крилова І.І.) подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Вважати такими, що не застосовуються на території України,
"Методические указания и нормативные документы по расчету
индивидуальных и групповых норм расхода материалов на ремонт и
эксплуатацию подвижного состава городского электротранспорта"
(РДМУ 204 УССР 063-88).
4. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування
(Ігнатенко О.П.) довести цей наказ до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій для використання в роботі та подальшого
доведення до відома органів місцевого самоврядування.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.Б.Лотоцького.
Міністр О.П.Попов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центрального комітету
профспілки житлово-комунального
господарства, місцевої промисловості,
побутового обслуговування населення
України О.І.Романюк
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Віце-президент
Асоціації міст України
з виконавчої роботи М.В.Пітцик
Голова Антимонопольного
комітету України О.О.Костусєв
Голова
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики О.В.Поволоцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
06.04.2010 N 84
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2010 р.
за N 456/17751

МЕТОДИКА
нормування витрат матеріалів і запасних частин
на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту (трамвай, тролейбус)

1. Сфера застосування
1.1. Методика нормування витрат матеріалів і запасних частин
на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу міського
електротранспорту (трамвай, тролейбус) (далі - Методика)
призначена для розроблення підприємствами міського електричного
транспорту норм витрат запасних частин і матеріалів на проведення
робіт з технічного обслуговування і ремонту, на виготовлення
запасних частин для пасажирських трамваїв і тролейбусів усіх
типів, а також для спеціального рухомого складу трамваїв і
тролейбусів різного призначення (далі - рухомий склад міського
електротранспорту).
1.2. Цю Методику використовують для визначення потреби у
запасних частинах і матеріалах при плануванні вартості технічного
обслуговування і ремонту в умовах трамвайного та (або)
тролейбусного депо (далі - структурний підрозділ), при плануванні
вартості технічного обслуговування і ремонту по підприємству
міського електротранспорту в цілому, при розрахунку собівартості
пасажироперевезень трамваями та/або тролейбусами, а також при
розрахунках тарифів на проїзд у міському електричному транспорті.
1.3. Ця Методика не застосовується для розроблення норм
витрат дорогоцінних металів.
2. Нормативні посилання Цю Методику розроблено відповідно до таких
нормативно-правових актів та державних стандартів з урахуванням
прийнятих у встановленому порядку змін і доповнень: Закон України "Про міський електричний транспорт"
( 1914-15 ); Порядок формування тарифів на послуги міського електричного
транспорту (трамвай, тролейбус), затверджений наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства України від 25.07.2007
N 96 ( z0906-07 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України
07.08.2007 за N 906/14173; Правила експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджені
наказом Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству від 10.12.96 N 103 ( z0066-97 ), зареєстровані у
Міністерстві юстиції України 06.03.97 за N 66/1870; ДСТУ 2391-94 "Система технологічної документації. Терміни та
визначення"; ДСТУ 2860-94 "Надійність техніки. Терміни та визначення"; ДСТУ 2960-94 "Організація промислового виробництва. Основні
поняття. Терміни та визначення"; ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення"; ДСТУ 3321:2003 "Система конструкторської документації.
Терміни та визначення основних понять".
3. Терміни та визначення понять У цій Методиці використано такі терміни та визначення: виріб - одиниця промислової продукції, кількість якої
обчислюють в штуках (примірниках) (ДСТУ 2391); виробнича норма витрат запасної частини - норма, що
встановлює граничну витрату цієї запасної частини на технічне
обслуговування чи ремонт рухомого складу певного виду та типу в
умовах конкретного підприємства міського електротранспорту або
його підрозділу; виробнича норма витрат матеріалу - норма, що встановлює
граничну витрату матеріалу на виконання роботи з технічного
обслуговування чи ремонту або виготовлення чи реставрації однієї
запасної частини та враховує індивідуальні особливості (умови)
проведення технічного обслуговування і ремонту (далі - ТОР) або
виготовлення чи реставрації на підприємстві міського
електротранспорту або в його підрозділі; відходи - залишки матеріалів, які не можуть бути використані
під час виготовлення чи реставрації запасних частин або виконання
робіт з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу
міського електротранспорту, але які можуть бути використані для
виробництва іншої продукції або реалізовані іншим підприємствам чи
населенню (обрізки, металевий брухт, стружка тощо); втрати - частина матеріалу, яка не може бути використана в
процесі виготовлення чи реставрації запасних частин або проведення
робіт з ТОР рухомого складу міського електротранспорту
(вивітрювання, розпилення, випаровування і усихання матеріалів,
вигоряння металів під час їх загартування і плавлення, недогарки
електродів тощо); вузол - складальна одиниця, яка може збиратися окремо від
інших складових частин виробу чи виробу в цілому та виконувати
певну функцію у виробах одного призначення лише разом з іншими
складовими частинами (ДСТУ 2390); деталь - виріб, що його виготовляють із матеріалу одної
марки, не виконуючи складальних операцій (ДСТУ 3321); експлуатаційний (конструкторський) документ - робочий
конструкторський документ, призначений, щоб його використовувати,
експлуатуючи, обслуговуючи і ремонтуючи виріб у процесі
експлуатування (ДСТУ 3321); запасна частина (виробу) - складова частина виробу,
призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в
експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи
роботоздатності виробу (ДСТУ 3278); зведена норма витрат запасних частин - норма, що визначає
потребу в запасних частинах для виконання технічного
обслуговування чи ремонту певного виду або всіх видів технічного
обслуговування і ремонтів одиниці рухомого складу за рік
експлуатації; зведена норма витрат матеріалів - норма, що визначає потребу
в матеріалах для виконання технічного обслуговування чи ремонту
певного виду або всіх видів технічного обслуговування і ремонтів
одиниці рухомого складу за рік експлуатації; капітальний ремонт - ремонт, що виконується для відновлення
справності та повного чи близького до повного відновлення ресурсу
виробу із заміною або відновленням будь-яких його частин,
включаючи базові (ДСТУ 2960); матеріальні ресурси - матеріали, вироби, конструкції, запасні
частини (у тому числі швидкозношувані) і комплектувальні вироби,
необхідні для виконання робіт з технічного обслуговування і
ремонту виробу; міжремонтний період - пробіг між двома плановими ремонтами
виробу, а для виробу, який вводять в експлуатацію вперше, - пробіг
від часу введення в експлуатацію до першого планового ремонту; неплановий ремонт - ремонт, який виконують після виявлення
несправності для повернення виробу в стан, у якому він здатний
виконувати потрібну функцію; норма витрат запасних частин - граничнодопустима кількість
запасних частин, яку витрачають для одного технічного
обслуговування або ремонту; норма витрат матеріалів - граничнодопустима кількість
матеріалів на одиницю продукції або роботи в планованих умовах
виробничо-експлуатаційної діяльності підприємства; норми витрат запасних частин на технічне обслуговування і
ремонт - ремонтний документ (збірник норм), що містить
номенклатуру запасних частин виробу та їх кількість, потрібну, щоб
підготувати ремонтне виробництво унормованої кількості виробів,
здійснити технічне обслуговування, відремонтувати виріб та
проконтролювати його під час технічного обслуговування чи
ремонтування і після них; норми витрат матеріалів на технічне обслуговування і
ремонт - ремонтний документ (збірник норм), що містить
номенклатуру матеріалів і їх кількість, потрібну, щоб підготувати
ремонтне виробництво унормованої кількості виробів, здійснити
технічне обслуговування, відремонтувати виріб та проконтролювати
його під час технічного обслуговування чи ремонтування і після
них; періодичне технічне обслуговування - технічне обслуговування,
яке виконують через установлені в експлуатаційній документації
інтервали значення пробігу або часу; періодичність технічного обслуговування (ремонту) - пробіг
від даного виду технічного обслуговування (ремонту) до наступного
такого самого виду технічного обслуговування (ремонту) або
технічного обслуговування (ремонту) більшої складності; ремонт - комплекс операцій для відновлення справного стану
або працездатності виробу та відновлення ресурсів виробу чи його
складових частин; ремонтна (конструкторська) документація - робоча
конструкторська документація, згідно з якою готують ремонтне
виробництво, ремонтують та контролюють виріб, відремонтувавши його
(ДСТУ 3321); ремонтний цикл - найменші повторювані інтервали часу або
пробігу, протягом яких виконують усі встановлені види ремонту в
певній послідовності та відповідно до вимог нормативних і
технічних документів; сезонне технічне обслуговування - технічне обслуговування,
яке виконують для підготовки виробу до використання в
осінньо-зимових чи весняно-літніх умовах; середній ремонт - ремонт, який виконують для відновлення
справності та часткового відновлення ресурсу виробів із заміною
або відновленням складових частин обмеженої номенклатури і
контролем технічного стану складових частин, що виконують в
обсязі, встановленому в ремонтній (конструкторській) документації.
Значення частково відновлюваного ресурсу встановлюють у ремонтній
(конструкторській) документації; складальна одиниця - виріб, складові частини якого підлягають
з'єднанню між собою за допомогою складальних операцій; ступінь агрегації зведених норм - характеристика, що
відображає рівень різноманітності об'єктів, за якими проводиться
підсумовування під час розроблення зведених норм. Ступінь
агрегації тим більший, чим більше різноманітних об'єктів охоплено
агрегованою нормою; ступінь узагальнення усереднених норм - характеристика, що
відображає ступінь усереднення норм для подібних об'єктів. Ступінь
узагальнення тим більший, чим більша кількість сукупності
об'єктів, за якими усереднюються норми; технічне обслуговування - комплекс операцій або операція для
підтримання справного стану чи працездатності виробу під час
використання його за призначенням, під час простою, зберігання та
транспортування; технічне обслуговування і ремонт - сукупність усіх технічних
та організаційних дій, в тому числі й технічного нагляду,
спрямованих на підтримку чи повернення об'єкта в стан, у якому він
здатний виконувати потрібну функцію (ДСТУ 2860); цикл технічного обслуговування і ремонту - найменші
повторювані пробіги трамвая або тролейбуса, протягом яких
виконують всі встановлені види технічного обслуговування і ремонту
в певній послідовності та відповідно до вимог нормативних і
технічних документів.
4. Позначення У цій Методиці застосовано такі позначення та скорочення: ЗЧ - запасна частина; КР - капітальний ремонт; НР - неплановий ремонт; СО - сезонне технічне обслуговування; СР - середній ремонт; ТОР - технічне обслуговування і ремонт; ТО-1 - перше технічне обслуговування; ТО-2 - друге технічне обслуговування; ЩО - щоденне технічне обслуговування.
5. Загальні положення
5.1. Ця Методика встановлює єдині вимоги до розроблення,
використання, затвердження та перегляду норм витрат запасних
частин і матеріалів на ТОР рухомого складу підприємств міського
електротранспорту (трамвай, тролейбус) та їх підрозділів з метою
економного і ефективного використання матеріальних ресурсів під
час виконання робіт з ТОР.
5.2. Основне завдання нормування матеріальних ресурсів на ТОР
рухомого складу міського електротранспорту полягає в тому, щоб
забезпечити у виробничій діяльності, плануванні і при розрахунку
тарифів на проїзд у міському електротранспорті можливість
використання технічно і економічно обґрунтованих норм витрат
матеріальних ресурсів.
5.3. Виробничі і зведені норми витрат матеріальних ресурсів є
основою для визначення нормативної потреби у запасних частинах і
матеріалах для проведення робіт з ТОР рухомого складу міського
електротранспорту, які забезпечують підтримання його в нормальному
робочому стані і безпечне та ефективне функціонування протягом
встановленого періоду часу.
5.4. Норми витрат матеріальних ресурсів призначені для: визначення потреби у запасних частинах, деталях і матеріалах
для їх виготовлення та проведення робіт з ТОР; планування матеріально-технічного постачання і
комплектування; складання заявок на придбання покупних виробів та матеріалів; планування вартості проведення ТОР; контролю витрачання запасних частин та матеріалів; аналізу собівартості проведення ТОР; розрахунку тарифів на проїзд у міському електротранспорті; створення умов для ефективного використання та економії
матеріальних ресурсів.
5.5. Система ТОР рухомого складу включає КР, СР, СО, ТО-1,
ТО-2, ЩО.
5.6. Нормативна база планування матеріальних ресурсів на ТОР
рухомого складу міського електротранспорту - це комплекс
обґрунтованих норм витрат покупних запасних частин і матеріалів,
який забезпечує умови для контролю витрат, а також розроблення
річних і перспективних планів потреби в покупних запасних частинах
і матеріалах на всіх рівнях організаційної структури міського
електротранспорту. Нормативну базу планування матеріальних
ресурсів на ТОР становлять виробничі і зведені норми витрат
матеріалів, на основі яких мають бути організовані планування і
виробнича діяльність підрозділів міського електротранспорту.
5.7. Нормування витрат матеріальних ресурсів на ТОР рухомого
складу міського електротранспорту включає розроблення за
встановленою номенклатурою виробничих норм на ТОР, розрахунок на
їх основі зведених норм витрат матеріальних ресурсів на одиницю
рухомого складу по підприємству міського електротранспорту та його
підрозділах, формування і затвердження відповідного збірника норм.
5.8. Збірники зведених норм формують окремо для трамваїв і
тролейбусів. У цих збірниках зведені норми розташовують послідовно
для кожного типу трамваїв (тролейбусів), які експлуатуються
підприємством міського електротранспорту або його підрозділами. Зведені норми витрат запасних частин для проведення ТОР
одиниці рухомого складу певного типу оформлюють згідно з
додатком 1. За формою, наведеною в цьому додатку, складають
збірник норм витрат запасних частин як по підприємству міського
електротранспорту, так і по його підрозділах. До збірника норм
витрат запасних частин включають тільки запасні частини, які
закуповуються. Для розрахунку даних графи 5 по підрозділу
підприємства міського електротранспорту використовують формулу 11.
Для розрахунку даних графи 6 по підрозділу підприємства міського
електротранспорту використовують формулу 11 без першого доданка.
Дані граф 5-8 по підприємству міського електротранспорту
розраховують як середньозважені величини по всіх підрозділах
підприємства міського електротранспорту, які враховують питому
вагу певного типу трамваїв (тролейбусів) по кожному підрозділу. Зведені норми витрат матеріалів для виготовлення
(реставрації) запасних частин та проведення робіт з ТОР одиниці
рухомого складу певного типу оформлюють згідно з додатком 2. За
формою, наведеною в цьому додатку, складають збірник норм витрат
матеріалів як по підприємству міського електротранспорту, так і по
його підрозділах. До збірника норм витрат матеріалів включають
матеріали, які використовуються для виготовлення (реставрації)
запасних частин господарським способом та проведення робіт з ТОР.
Для розрахунку даних графи 5 по підрозділу підприємства міського
електротранспорту використовують формулу 12. Для розрахунку даних
графи 6 по підрозділу підприємства міського електротранспорту
сумують дані, які було розраховано за допомогою формули 6 для ЩО,
ТО-1, ТО-2, СО. Для розрахунку даних граф 7 і 8 по підрозділу
підприємства міського електротранспорту використовують формулу 6
для КР і відповідно СР. Дані граф 5 - 8 по підприємству міського
електротранспорту розраховують як середньозважені величини по всіх
підрозділах підприємства міського електротранспорту, які
враховують питому вагу певного типу трамваїв (тролейбусів) по
кожному підрозділу.
5.9. Норми витрат матеріальних ресурсів на ТОР складаються з: норм витрат запасних частин на ТОР трамваїв і тролейбусів як
власного виробництва, так і покупних; норм витрат матеріалів на виготовлення і реставрацію запасних
частин; норм витрат матеріалів на проведення ТОР трамваїв і
тролейбусів.
5.10. Під час розроблення норм витрат матеріальних ресурсів
на ТОР необхідно використовувати: цю Методику; експлуатаційні та ремонтні (конструкторські) документи
виробників трамваїв і тролейбусів; Правила експлуатації трамвая та тролейбуса ( z0066-97 ); діючу систему ТОР рухомого складу міського електротранспорту; передовий досвід організації робіт з ТОР.
5.11. Норми витрат матеріалів і запасних частин на ТОР
класифікують за такими основними ознаками: ступінь агрегації,
ступінь узагальнення номенклатури запасних частин і матеріалів.
5.12. Норми витрат матеріалів і запасних частин на ТОР
поділяють за ступенем агрегації на виробничі і зведені.
5.13. Зведені норми витрат матеріалів і запасних частин
на ТОР розробляють з використанням виробничих норм.
5.14. Зведені норми необхідно агрегувати таким чином: за
видом матеріалу, видом і/або типом рухомого складу, за підрозділом
підприємства міського електротранспорту, підприємством міського
електротранспорту в цілому.
5.15. Зведена норма витрат матеріалу нижчого рівня - це
норма, що визначає витрати матеріалу на виготовлення і реставрацію
запасних частин одиниці рухомого складу певного типу або виконання
певного виду технічного обслуговування чи ремонту одиниці рухомого
складу певного типу.
5.16. Зведена норма витрат запасних частин нижчого рівня - це
норма, що визначає потребу в запасних частинах для виконання всіх
видів ТОР одиниці рухомого складу певного типу за рік
експлуатації.
5.17. Зведені норми вищих рівнів відповідають вищим ступеням
агрегації по підрозділу підприємства міського електротранспорту,
по підприємству міського електротранспорту тощо.
5.18. У зведених нормах витрат матеріалів враховують
матеріали, необхідні для виготовлення і реставрації запасних
частин у відповідному підрозділі підприємства (господарський
спосіб). Зведені норми витрат запасних частин по підприємству міського
електротранспорту (або його підрозділу) включають номенклатуру
запасних частин, закупівля яких здійснюється централізовано.
5.19. При розрахунках потреби у запасних частинах і
матеріалах на проведення робіт з ТОР, на виготовлення запасних
частин для рухомого складу міського електротранспорту користуються
виробничими нормами, які розробляють у підрозділах підприємств
міського електротранспорту. На етапі освоєння нових типів рухомого
складу при розрахунках потреби у запасних частинах і матеріалах на
проведення робіт з ТОР, на виготовлення запасних частин
користуються даними підприємства-виробника або виробничими нормами
для аналогічних типів електротранспорту, а також досвідом інших
підприємств міського електротранспорту.
5.20. Послідовність розроблення норм витрат запасних частин і
матеріалів на проведення робіт з ТОР і виготовлення запасних
частин, які використовують при розрахунках потреби у запасних
частинах та матеріалах для рухомого складу міського
електротранспорту, зображена на схемі ( za456-10 ).
5.21. Затверджені в установленому порядку норми витрат
запасних частин і матеріалів на ТОР рухомого складу міського
електротранспорту є обов'язковими для застосування в розрахунках
планових показників собівартості та тарифів на проїзд у міському
електротранспорті.
6. Нормування витрат запасних частин і матеріалів для
проведення технічного обслуговування і ремонту міського
електротранспорту
6.1. Виробничі норми витрат запасних частин і матеріалів
повинні бути прогресивними, тобто враховувати передову технологію
і організацію проведення робіт, передовий досвід економної витрати
матеріалів, і орієнтованими на впровадження науково-технічного
прогресу.
6.2. Структура виробничих і зведених норм, назви матеріалів і
запасних частин, одиниць виміру кількості матеріалів повинні бути
єдиними, що дає можливість ефективно використовувати засоби
сучасної обчислювальної техніки.
6.3. При розробленні виробничих норм витрат запасних частин
для проведення ТОР рухомого складу міського електротранспорту
необхідно дотримуватися вимог експлуатаційної і ремонтної
(конструкторської) документації, Правил експлуатації трамвая та
тролейбуса ( z0066-97 ), діючої системи ТОР для рухомого складу
міського електротранспорту та фактичних даних експлуатаційної
документації підприємств міського електротранспорту та їх
підрозділів.
6.4. Виробничі норми витрат запасних частин для проведення
ТОР одиниці рухомого складу певного типу повинні розроблятись
підприємствами міського електротранспорту та їх підрозділами і
оформлятися згідно з додатком 3.
6.5. Виробничі норми витрат матеріалів для виготовлення і
реставрації запасних частин одиниці рухомого складу певного типу
розробляють у підрозділах підприємства міського електротранспорту
і оформляють згідно з додатком 4, а норми витрат матеріалів на
виконання робіт з ТОР одиниці рухомого складу певного
типу - згідно з додатком 5.
6.6. Основною при встановленні норм витрат матеріалів є
робоча операція, яку виконують під час проведення ТОР,
виготовлення чи реставрації запасних частин з дотриманням
встановленої технології робіт.
6.7. Під час нормування витрат запасних частин повинен
застосовуватися вибірковий метод досліджень. Обсяг вибірок
визначають з урахуванням методу та тривалості спостережень.
6.8. Для розроблення виробничих норм витрат матеріалів
використовуються виробничий, розрахунково-аналітичний і
дослідно-статистичний методи.
6.9. Виробничий метод нормування витрат матеріалів полягає у
визначенні виробничих норм на підставі спостережень, які проводять
безпосередньо під час проведення робіт з ТОР, шляхом вимірювань
обсягу виконаної продукції робочої операції і кількості
використаних матеріалів із застосуванням встановленої технології
робіт відповідно до вимог експлуатаційної документації та за умов
раціонального використання матеріалів. Застосування виробничого методу обов'язкове під час
нормування витрат матеріалів, які мають усувні втрати та відходи.
6.10. Розрахунково-аналітичний метод розроблення виробничих
норм полягає у теоретичних розрахунках, які базуються на
технологічній документації з виготовлення чи реставрації запасних
частин або технологічній документації на процес проведення робіт
з ТОР. Цей метод застосовують під час нормування витрат матеріалів,
які не мають важкоусувних втрат і відходів, а також у тих
випадках, коли величина втрат і відходів може бути визначена
теоретичним розрахунком. При розрахунково-аналітичному методі кількість необхідних
матеріалів визначають за робочими креслениками з використанням
довідкових даних (маси матеріалів, їх геометричних розмірів, вимог
ремонтної документації до якості робіт, рецептурних складів тощо).
Особливого значення в такому випадку набуває вивчення робочих
креслеників, технології виробництва робіт, сортаменту і
особливостей нормованих матеріалів. Приклади розрахунків виробничих норм витрат матеріалів за
розрахунково-аналітичним методом наведено у додатку 6. Норми витрат матеріалів, які отримані
розрахунково-аналітичним методом, повинні бути перевірені у
виробничих умовах.
6.11. Дослідно-статистичний метод нормування передбачає
використання звітних та облікових даних про фактичні витрати. Цей
метод застосовують у разі неможливості використання виробничого чи
розрахунково-аналітичного методів.
6.12. Залежно від властивостей матеріалів і особливостей
виконуваних робіт з ТОР виробничі норми витрат матеріалів можуть
встановлюватися за результатами застосування одного з вказаних
методів або за результатами комбінації двох, а в деяких випадках і
всіх трьох методів.
6.13. Основу виробничої норми витрат матеріалів становить
чистова витрата матеріалу. Під час виготовлення деталі вона
дорівнює масі готової деталі за креслеником і залежить від її
конструкції та використаного матеріалу. Під час реставрації деталі
чистова витрата матеріалу залежить від способу відновлення.
6.14. У виробничі норми витрат матеріалів включають
важкоусувні втрати та відходи, які утворюються в місцях проведення
робіт з ТОР, під час транспортування матеріалів від складу до
робочого місця, під час виготовлення запасних частин, а також у
процесі їх реставрації.
6.15. До важкоусувних втрат і відходів матеріалів належать
втрати та відходи, виникнення яких важко уникнути при дотриманні
правил виготовлення чи реставрації запасних частин або проведення
робіт з ТОР і раціональному використанні матеріалів.
6.16. Втрати та відходи матеріалів, які не повинні мати місця
під час виготовлення чи реставрації запасних частин або проведення
робіт з ТОР рухомого складу міського електротранспорту з
дотриманням вимог виконання робіт, технічних умов тощо, що
виникають під час транспортування, в результаті браку, вимушеної
заміни сортів і розмірів використаних матеріалів, під час
налагоджування устатковання для виготовлення чи реставрації
запасних частин та їх випробування, у виробничу норму не
включають.
6.17. До норм витрат матеріалів на виготовлення чи
реставрацію запасних частин не включають, а враховують окремо: матеріали, необхідні відповідно до технічних умов для
випробування готових запасних частин; матеріали, необхідні для налагоджування технології
виробничого процесу виготовлення чи реставрації запасних частин
тощо; матеріали для устаткування стендів, для технологічного
оснащення і ТОР устатковання, яке використовують для виготовлення
чи реставрації запасних частин і проведення робіт з ТОР рухомого
складу; комплектуючі (покупні) вироби: електромотори, вальниці тощо.
6.18. Норми витрат матеріальних ресурсів на ТОР повинні
встановлюватися на такі одиниці виміру кількості ремонтів і ТО: одиниця - для КР і СР; десять - для СО і ТО-2; сто - для ТО-1.
6.19. Виробничі норми витрат матеріальних ресурсів для ЩО
окремо не виділяються, а враховуються у виробничих нормах на ТО-1
виходячи із періодичності ТО-1.
6.20. Виробничі норми витрат матеріальних ресурсів для НР не
розробляють. Витрати матеріальних ресурсів для НР встановлюються
за дефектними актами і відповідними калькуляціями та враховуються
при визначенні потреби в матеріальних ресурсах на рік. Ці витрати
встановлюються шляхом усереднення даних документів бухгалтерського
обліку (за фактом за окремим шифром витрат) матеріальних цінностей
за попередній період експлуатації рухомого складу (не менше ніж за
три роки).
7. Вимірювання
7.1. Вимірюванню підлягає кількість матеріалів, які
витрачають для проведення робіт з ТОР, виготовлення та реставрації
запасних частин.
7.2. Точність вимірювань, виконуваних під час технічного
нормування витрат матеріалів, повинна відповідати точності, яка
встановлена вимогами технічних умов на виготовлення та реставрацію
запасних частин.
7.3. Під час зважування матеріалів точність різних
настільних, платформних, пересувних гирьових ваг загального
призначення, які застосовують під час нормування витрат
матеріалів, повинна бути не нижче 0,1% від номінальних значень.
Похибка маси гир, що використовують для зважування, не повинна
перевищувати 0,1%.
7.4. Під час використання металевих вимірювальних лінійок
відхилення загальної довжини або відстань від будь-якого штриха до
початку або кінця шкали не повинні перевищувати 0,02% їх
номінальних значень.
7.5. Допустима похибка відхилення довжини розкладного метра
від його номінального значення не повинна перевищувати 0,1%, а
металевої рулетки - 0,05%.
7.6. Вимірювання кожного з матеріалів, які використовуються
для виготовлення та реставрації запасних частин і проведення робіт
з ТОР, повинні виконуватися з однаковою одиницею вимірювання.
8. Розрахунок норм витрат і потреби матеріалів і запасних
частин для проведення технічного обслуговування і ремонту рухомого
складу міського електротранспорту
8.1. Виробничу норму витрат матеріалу на виготовлення деталі
визначають за формулою
виг виг вж, виг
Н = q + SR , (1)
ld ld ld
де: l - номер матеріалу; d - номер деталі; S - знак суми;
виг Н - норма витрат l-го матеріалу на виготовлення d-ї ld деталі;
виг
q - чистова витрата l-го матеріалу на виготовлення d-ї ld деталі;
вж, виг SR - важкоусувні втрати і відходи l-го матеріалу на
ld виготовлення d-ї деталі.
8.2. Виробничу норму витрат матеріалу на реставрацію деталі
визначають за формулою
рест рест вж, рест
Н = q + SR , (2)
ld ld ld
де: l - номер матеріалу; d - номер деталі; S - знак суми;
рест Н - норма витрат l-го матеріалу на реставрацію d-ї ld деталі;
рест
q - чистова витрата l-го матеріалу на реставрацію d-ї ld деталі;
вж, рест SR - важкоусувні втрати і відходи l-го матеріалу на
ld реставрацію d-ї деталі.
Для матеріалів, які не є складовими деталей, доданок
вж, рест SR відсутній. За необхідності позначити, що деталь з
ld номером d входить до складу певного виробу (вузла, складальної
одиниці рухомого складу міського електротранспорту в цілому),
величини Н, q, R можуть мати додаткові індекси, які відповідають
виробу, до якого входить ця деталь.
8.3. Виробничу норму витрат матеріалів на виготовлення
складальної одиниці рухомого складу певного типу міського
електротранспорту визначають за формулою
виг, N виг, N N пв, виг, N
Н = S Н х m + Н , (3)
l d ld d l
де: N - номер складальної одиниці; d - номер деталі; l - номер матеріалу; S - знак суми;
N m - кількість d-х деталей в N-й складальній одиниці; d
виг, N Н - виробнича норма витрат l-го матеріалу на ld виготовлення d-ї деталі в N-й складальній одиниці;
пв, виг, N
Н - виробнича норма витрат l-го матеріалу, який l використовують в процесі складання під час виготовлення N-ї
складальної одиниці. Під час виготовлення складальних одиниць, при складанні яких
не застосовують матеріали і відсутні нероз'ємні з'єднання, у
формулі 3 залишається лише перший доданок.
8.4. Виробничу норму витрат матеріалу на реставрацію
складальної одиниці визначають за формулою
рест, N рест, N N пв, рест, N
Н = SН х m + Н , (4)
l ld d l
де: N - номер складальної одиниці; d - номер деталі; l - номер матеріалу; S - знак суми;
N m - кількість d-х деталей в N-й складальній одиниці; d
рест, N Н - виробнича норма витрати l-го матеріалу на ld реставрацію d-ї деталі в N-й складальній одиниці;
пв, рест, N
Н - виробнича норма витрати l-го матеріалу, який l використовують у процесі складання під час реставрації N-ї
складальної одиниці.
8.5. Виробничу норму витрат матеріалу на проведення робіт
з i-го виду ТОР одиниці певного типу рухомого складу міського
електротранспорту визначають за формулою
ТОР, i ТОР, i ТОР, i i, j i
Н = S (q + R ) m х V , (5)
l j l, j l, j
де: l - номер матеріалу; S - знак суми; ТОР, i Н - виробнича норма витрат l-го матеріалу на i-й вид l ТОР;
ТОР, i
q - чистова витрата матеріалу на j-ту операцію при i-му l, j виді ТОР;
ТОР, i R - важкоусувні втрати і відходи l-го матеріалу на j-й l, j операції при i-му виді ТОР;
i, j
m - кількість j-х операцій при i-му виді ТОР;
i V - вимірник норми i-го виду ТОР згідно з пунктами 6.18
i і 6.19 цієї Методики (для КР і СР V дорівнює 1, для ТО-2 та
СО-10, для ТО-1 - 100).
8.6. Виробничу норму всіх витрат l-го матеріалу на
виконання i-го виду ТОР на одиницю рухомого складу певного типу
міського електротранспорту визначають за формулою
в, ТОР, i ТОР, i виг рест
Н = Н + S Н х m + S Н х mr +
l l d ld d d ld d
виг, со g рест, со g
+ S Н х m + S Н х mr , (6)
d ld d d ld d
в, ТОР, i
де: Н - виробнича норма всіх витрат l-го матеріалу
l на виконання i-го виду ТОР;
ТОР, i
Н - виробнича норма витрат матеріалу на проведення l робіт з i-го виду ТОР (формула 5);
m - кількість d-х деталей, потрібних для проведення d i-го виду ТОР;
виг
Н - виробнича норма витрат l-го матеріалу на виготовлення ld d-ї деталі;
mr - кількість d-х деталей, що підлягають реставрації;
d рест Н - виробнича норма витрати l-го матеріалу на реставрацію ld d-ї деталі;
g
m - кількість складальних одиниць, що підлягають d виготовленню;
виг, со
Н - виробнича норма витрат l-го матеріалу на ld виготовлення d-ї складальної одиниці;
g mr - кількість складальних одиниць, що підлягають
d реставрації;
рест, со
Н - виробнича норма витрат l-го матеріалу на ld реставрацію d-ї складальної одиниці.
8.7. Для визначення зведених норм витрат матеріалів на ТОР
одиниці рухомого складу міського електротранспорту застосовують
формули 1-6. Для розроблення зведених норм витрат матеріалів на ТОР
протягом року треба визначити такі величини: а) тривалість ремонтного циклу одиниці рухомого складу
певного типу міського електротранспорту визначають за формулою
Т = L /L , (7)
р н (дельта)
де: Т - тривалість ремонтного циклу, років;
р L - нормативний пробіг одиниці рухомого складу певного типу н міського електротранспорту між КР, км;
L - середньорічний пробіг одиниці рухомого складу (дельта) певного типу міського електротранспорту (запланований або
фактичний), км. Значення Т округлюють до одного знака після коми
р (до десятих).
Значення нормативного міжремонтного пробігу трамвайних
вагонів і тролейбусних машин наведені у додатку 7, а фактичного і
планового середньорічного пробігу одиниці рухомого складу певного
типу міського електротранспорту - на основі звітних даних, які
заносять у форму, що наведена у додатку 8;
б) кількість середніх ремонтів протягом року визначають за
формулою
г
n = n /Т , (8)
сер с р
де: Т - тривалість ремонтного циклу (формула 7);
р n - кількість СР у ремонтному циклі. с
г Значення n округлюють до двох знаків після коми
сер (до сотих).
У додатку 9 наведено кількість технічних обслуговувань і
ремонтів за ремонтний цикл згідно з діючою системою ТОР рухомого
складу міського електротранспорту для трамваїв і тролейбусів;
в) кількість ТО-2 протягом року визначають за формулою
г
n = n /Т , (9)
ТО-2 ТО-2 р
де: Т - тривалість ремонтного циклу (формула 7);
р
n - кількість ТО-2 в ремонтному циклі. ТО-2
г Значення n округлюють до двох знаків після коми
ТО-2 (до сотих).
У додатку 9 наведено кількість ТО-2 у ремонтному циклі згідно
з діючою системою ТОР рухомого складу міського електротранспорту
для трамваїв і тролейбусів;
г) кількість ТО-1 протягом року визначають за формулою
г г г
n = (N /7 - n - n ) х К , (10)
ТО-1 0 сер ТО-2 В
де: N - кількість календарних днів у році;
0 г n - кількість середніх ремонтів протягом року; сер
г n - кількість ТО-2 протягом року; ТО-2
К - коефіцієнт використання парку з випуску рухомого складу В певного типу міського електротранспорту на лінію.
г Значення n при проведенні розрахунків на одну одиницю
ТО-1 рухомого складу міського електротранспорту округлюють до цілих,
при розрахунках на підрозділ підприємства міського
електротранспорту - до трьох знаків після коми (до тисячних).
8.8. Зведені норми витрат запасних частин для проведення ТОР
на одиницю рухомого складу певного типу підрозділу підприємства
міського електротранспорту на рік визначають за формулою
СО ТО-2 р ТО-1 р
Н Н х n Н х n
р сер р d, i d, i ТО-2 d, i ТО-1
Q = Н х n + ----- + ------------- + -------------, (11) d, i d, i сер 10 10 100
р
де: n - кількість СР протягом року (формула 8);
сер
р
n - кількість ТО-2 протягом року (формула 9);
ТО-2
р n - кількість ТО-1 протягом року (формула 10); ТО-1
СО Н d, i ----- - виробнича норма витрати d-х запасних частин на 10 СО 10 літо-зима та 10 СО зима - літо i-го типу рухомого
складу міського електротранспорту;
сер Н - виробнича норма витрати d-х запасних частин на СР d, i i-го типу рухомого складу міського електротранспорту;
ТО-2 Н - виробнича норма витрати d-х запасних частин на d, i 10 ТО-2 i-го типу рухомого складу міського
електротранспорту;
ТО-1 Н - виробнича норма витрати d-х запасних частин d, i на 100 ТО-1 i-го типу рухомого складу міського
електротранспорту.
Річну потребу в d-х запасних частинах на ТОР рухомого складу
певного типу підрозділу підприємства міського електротранспорту
p i-ї марки визначають шляхом множення Q на кількість одиниць
d, i рухомого складу певного типу міського електротранспорту в
підрозділі підприємства міського електротранспорту.
8.9. Зведену норму витрат l-го матеріалу на ТОР на одиницю
рухомого складу міського електротранспорту i-го типу на рік
визначають за формулою
зв, ТО-2, i
Н
p зв, СР, i р l р
Q = Н х n + ------------ х n + l, i l сер 10 ТО-2
зв, СОл, i зв, СОз, i зв, ТО-1, i
Н Н Н
l l l р
+ ----------- + ----------- + ------------ х n , (12) 10 10 100 ТО-1
р
де: n - кількість СР протягом року (формула 8);
сер
р
n - кількість ТО-2 протягом року (формула 9);
ТО-2
р n - кількість ТО-1 протягом року (формула 10); ТО-1
зв, СР, i Н - зведена норма витрат l-го матеріалу на СР l i-го типу рухомого складу міського
електротранспорту; зв, ТО-2, i Н - зведена норма витрати l-го матеріалу на l 10 ТО-2 i-го типу рухомого складу міського
електротранспорту; зв, ТО-1, i Н - зведена норма витрат l-го матеріалу на l 100 ТО-1 i-го типу рухомого складу міського
електротранспорту; зв, СОл, i Н - зведена норма витрати l-го матеріалу на 10 СО l літо-зима i-го типу рухомого складу міського
електротранспорту; зв, СОз, i Н - зведена норма витрати l-го матеріалу на 10 СО l зима-літо i-го типу рухомого складу міського
електротранспорту.
зв, СР, i зв, ТО-2, i зв, ТО-1, i Н , Н та Н визначають з l l l
використанням формул 3-6.
Річну потребу l-го матеріалу на ТОР рухомого складу
підрозділу підприємства міського електротранспортуi-ї марки
p визначають шляхом множення Q на кількість одиниць рухомого
l, i складу міського електротранспорту в підрозділі.
У формулах 11 та 12 відсутні доданки, що містять витрати
запасних частин та матеріалів на ЩО, оскільки у нормах витрат
запасних частин та матеріалів на ТО-1 враховані витрати на
проведення ЩО протягом періодичності ТО-1 (як правило, тижня). Формули 11 та 12 визначають потребу у запасних частинах та
матеріалах у рік, коли не проводиться КР. Щоб визначити потребу у
запасних частинах та матеріалах у рік, коли проводиться КР, треба
додати у цих формулах доданки, що дорівнюють відповідним зведеним
р нормам витрат на КР, а також зменшити n на одиницю.
сер
8.10. Річну потребу l-го матеріалу на ТОР одиниці i-го типу
рухомого складу міського електротранспорту визначають за формулою
звм, р p зв, виг, d р, нп
P = Q + S Н х n + P , (13)
l, i l, i d l d, i l, i
де:
S - знак суми;
p Q - зведена норма витрат l-го матеріалу на ТОР одиниці l, i рухомого складу міського електротранспорту i-го типу (формула 12);
зв, виг, d Н - зведена норма витрати l-го матеріалу на l виготовлення d-ї деталі (формула 1);
n - кількість d-х деталей в одиниці рухомого складу d, i i-го типу міського електротранспорту;
р, нп
P - річна потреба в l-му матеріалі на НР одиниці l, i рухомого складу i-го типу міського електротранспорту.
8.11. Річну потребу витрат запасних частин d-го типу на ТОР
одиниці певного типу рухомого складу підрозділу підприємства
міського електротранспорту на рік визначають за формулою
звзч, р p р, нп
P = Q + P , (14)
d, i d, i d, i
p
де: Q - зведена норма витрат запасних частин d-го типу
d, i на ТОР i-го типу одиниці рухомого складу підрозділу підприємства
міського електротранспорту на рік; р, нп P - річна потреба у запасних частинах d-го типу на НР d, i i-го типу одиниці рухомого складу підрозділу підприємства міського
електротранспорту на рік. Річну потребу l-го матеріалу на ТОР рухомого складу
підрозділу підприємства міського електротранспорту визначають за
формулою
звм, р звм, р
P = S P х n , (15)
l i l, i i
де: n - кількість одиниць i-го типу міського
i електротранспорту (трамваїв, тролейбусів) у підрозділі;
S - знак суми;
звм, р P - річна потреба витрат l-го матеріалу на ТОР одиниці l, i i-го типу рухомого складу міського електротранспорту у цьому
підрозділі (формула 13). Річну потребу витрат запасних частин d-го типу на ТОР
рухомого складу підрозділу підприємства міського електротранспорту
визначають за формулою
звзч звзч, р
P = S P х n , (16)
d i d, i i
де: n - кількість одиниць i-го типу міського
i електротранспорту (трамваїв, тролейбусів) у підрозділі;
S - знак суми;
звзч, р P - річна потреба у запасних частинах d-го типу на ТОР d, i одиниці i-го типу рухомого складу міського електротранспорту у
цьому підрозділі (формула 14). Приклад визначення річної потреби у запасних частинах для
проведення ТО і СР на рік, коли не проводиться КР, наведено у
додатку 10. Річну потребу l-го матеріалу на ТОР рухомого складу усього
підприємства визначають шляхом підсумовування потреб (визначених
за формулою 15) усіх підрозділів підприємства. Річну потребу витрат запасних частин d-го типу на ТОР
рухомого складу усього підприємства міського електротранспорту
визначають шляхом підсумовування потреб (визначених за
формулою 16) усіх підрозділів підприємства.
8.12. При розрахунках потреби у матеріалах за наведеними
формулами виникає необхідність узагальнення їх назв. У зв'язку з
цим у додатку 11 наведено класифікатор основних і допоміжних
матеріалів для ТОР рухомого складу міського електротранспорту.
8.13. За допомогою формул 1-16 також можна складати відомості
витрат матеріалів тощо.
9. Порядок затвердження норм витрат матеріальних ресурсів на
технічне обслуговування і ремонт
9.1. Виробничі та зведені норми витрат матеріальних ресурсів
на ТОР для підрозділу підприємства міського електротранспорту
затверджує керівник підприємства або посадова особа, на яку
покладено ці повноваження.
9.2. Виробничі та зведені норми витрат матеріальних ресурсів
на ТОР для підприємства міського електротранспорту затверджує
орган місцевого самоврядування, що здійснює управління таким
підприємством.
9.3. Перегляд норм здійснюють, якщо: відбулись якісні зміни в парку рухомого складу підприємства
міського електротранспорту, у тому числі проведено модернізацію
рухомого складу; сталася зміна матеріалів, які використовують для
виготовлення, реставрації чи проведення робіт з ТОР; змінилася технологія виготовлення чи реставрації запасних
частин, технологія і організація виконання робіт з ТОР; набули чинності нові нормативні документи, що регламентують
вимоги до ТОР.
9.4. У разі доповнення новими нормами або у разі вилучення їх
з тексту затвердженого збірника норм первинну нумерацію норм
змінювати не можна. Нові розділи подають після останнього розділу збірника норм,
а нові підрозділи, пункти, підпункти - у кінці відповідних
розділів, підрозділів, пунктів у порядку зростання їх номерів. Новим нормам можна надавати номери попередніх діючих норм,
додаючи після останньої цифри номера малу літеру української
абетки.
9.5. Затвердження змін до збірників норм провадиться у тому
самому порядку, що і затвердження норм.
9.6. Контроль за станом робіт з нормування здійснює керівник
підприємства міського електротранспорту або уповноважена ним
особа. Підрозділи підприємства міського електротранспорту щорічно
складають довідки про відповідність діючих норм витрат кількості
фактично витрачених запасних частин і матеріалів на виготовлення
та реставрацію запасних частин і проведення робіт з ТОР.
Директор Департаменту благоустрою
та комунального обслуговування О.П.Ігнатенко

Додаток 1
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

ЗВЕДЕНІ НОРМИ
витрат запасних частин для проведення
технічного обслуговування і ремонту
одиниці рухомого складу певного типу

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник органу
місцевого самоврядування
або уповноважена ним особа ____________________________
(посада, підпис (ім'я,
прізвище))
"___" ____________ 20__ року
Назва підприємства
міського електротранспорту ______________________________________ __________________________________ _____________________________
(вид рухомого складу) (тип рухомого складу)
---------------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Назва ЗЧ |Кількість| Норма витрат ЗЧ | |з/п|кресленика| | ЗЧ на |---------------------------------| | |та позиції| |одну | на рік | на один ремонт | | | за | |машину, |експлуатації| | | |конструк- | | шт. |------------+--------------------| | |торським | | |усього| на |капітальний|середній| | |документом| | | (без | ЩО, | | | | | | | | КР) |ТО-1,| | | | | | | | |ТО-2,| | | | | | | | | СО | | | |---+----------+---------------+---------+------+-----+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----------+---------------+---------+------+-----+-----------+--------| | | | | | | | | | |---+----------+---------------+---------+------+-----+-----------+--------| | | | | | | | | | |---+----------+---------------+---------+------+-----+-----------+--------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

ЗВЕДЕНІ НОРМИ
витрат матеріалів для виготовлення (реставрації)
запасних частин та проведення робіт
з технічного обслуговування і ремонту
одиниці рухомого складу певного типу

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник органу
місцевого самоврядування
або уповноважена ним особа ____________________________
(посада, підпис (ім'я,
прізвище))
"___" ____________ 20__ року
Назва підприємства
міського електротранспорту ______________________________________ ___________________________________ ____________________________
(вид рухомого складу) (тип рухомого складу)
---------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Код матеріалу | Одиниця | Норма витрат матеріалів | |з/п|матеріалу | | виміру |---------------------------------| | | | | | на рік | на один ремонт | | | | | |експлуатації| | | | | | |------------+--------------------| | | | | |усього| на |капітальний|середній| | | | | | (без | ЩО, | | | | | | | | КР) |ТО-1,| | | | | | | | |ТО-2,| | | | | | | | | СО | | | |---+----------+---------------+---------+------+-----+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----------+---------------+---------+------+-----+-----------+--------| | | | | | | | | | |---+----------+---------------+---------+------+-----+-----------+--------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

ВИРОБНИЧІ НОРМИ
витрат запасних частин для проведення
технічного обслуговування і ремонту одиниці
рухомого складу певного типу по підрозділу
підприємства міського електротранспорту

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник підприємства
міського електротранспорту
або уповноважена ним особа ____________________________
(посада, підпис (ім'я,
прізвище))
"___" ____________ 20__ року
Назва підприємства
міського електротранспорту ______________________________________
Підрозділ _______________________________________________________
(назва структурного підрозділу підприємства
міського електротранспорту)
___________________________________ ____________________________
(вид рухомого складу) (тип рухомого складу)
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер |Назва |Одини-|Назва| Номер | Маса |Кіль-|Закупівля,| Норма витрат ЗЧ | |з/п| роботи |роботи| ця | ЗЧ |кресленика|однієї|кість| виготов- |за видами ТОР, шт.| | |відповід-| |виміру| |та позиції|ЗЧ, кг|ЗЧ на| лення, |------------------| | | но до | |роботи| | за | |одну | рестав- |КР|СР|10|10 |100 | | |норм часу| | | |конструк- | |маши-|рація ЗЧ | | |СО|ТО-2|ТО-1| | |виконання| | | |торським | |ну, | | | | | |і ЩО| | |роботи | | | |документом| |шт. | | | | | | | |---+---------+------+------+-----+----------+------+-----+----------+--+--+--+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12| 13 | 14 | |---+---------+------+------+-----+----------+------+-----+----------+--+--+--+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+------+------+-----+----------+------+-----+----------+--+--+--+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

ВИРОБНИЧІ НОРМИ
витрат матеріалів для виготовлення (реставрації)
запасних частин одиниці рухомого складу певного типу
по підрозділу підприємства міського електротранспорту

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник підприємства
міського електротранспорту
або уповноважена ним особа ____________________________
(посада, підпис (ім'я,
прізвище))
"___" ____________ 20__ року
Назва підприємства
міського електротранспорту ______________________________________
Підрозділ _______________________________________________________
(назва структурного підрозділу
підприємства міського електротранспорту)
___________________________________ ____________________________
(вид рухомого складу) (тип рухомого складу)
------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва ЗЧ, | Номер | Виготов- | Код | Норма витрат матеріалу | |з/п| матеріалу |кресленика | лення/ |матеріалу|-------------------------------------| | | для її |та позиції |реставрація| |одиниця|чистова|важко- | % |всього| | |виготовлення | ЗЧ за | | |виміру |витрата|усувні |втрат*| | | |(реставрації)|конструк- | | | | |втрати | | | | | |торським | | | | | та | | | | | |документом,| | | | |відходи| | | | | | ДСТУ | | | | | | | | | | |(ГОСТ) для | | | | | | | | | | |матеріалу | | | | | | | | |---+-------------+-----------+-----------+---------+-------+-------+-------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------+-----------+-----------+---------+-------+-------+-------+------+------| | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----------+-----------+---------+-------+-------+-------+------+------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Відсоток втрат розраховують таким чином: графу 8 поділити
на графу 7 та помножити на 100.

Додаток 5
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

ВИРОБНИЧІ НОРМИ
витрат матеріалів на виконання робіт
з технічного обслуговування і ремонту одиниці
рухомого складу певного типу

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник підприємства
міського електротранспорту
або уповноважена ним особа ____________________________
(посада, підпис (ім'я,
прізвище))
"___" ____________ 20__ року
Назва підприємства
міського електротранспорту ______________________________________
Підрозділ _______________________________________________________ ___________________________________ ____________________________
(вид рухомого складу) (тип рухомого складу)
___________________________________
(назва виду ТОР)
---------------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Назва | Одиниця | Код | Норма витрат матеріалу | |з/п| роботи | роботи, | виміру |матеріалу|-----------------------------| | |відповідно|матеріалу| роботи, | |чистова|важко- | % |усього| | |до норм |для її |матеріалу| |витрата|усувні |втрат*| | | |часу |виконання|для її | | |втрати | | | | |виконання | |виконання| | | та | | | | |роботи | | | | |відходи| | | |---+----------+---------+---------+---------+-------+-------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------+---------+---------+---------+-------+-------+------+------| | | | | | | | | | | |---+----------+---------+---------+---------+-------+-------+------+------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
_______________
* Відсоток втрат розраховують таким чином: графу 7 поділити
на графу 6 та помножити на 100.

Додаток 6
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ
виробничих норм витрат матеріалів

1. Приклад розрахунку виробничих норм витрат довгомірних
матеріалів Для матеріалів, які надходять на виробництво в готовому
вигляді і при дбайливому ставленні не повинні давати втрат або
відходів, виробничі норми витрати слід приймати рівними чистим
нормам, що визначаються, як правило, розрахунково-аналітичним
методом. Під час розрахунку виробничих норм витрати матеріалів, з яких
виготовляють деталі, слід враховувати важкоусувні втрати та
відходи у вигляді обрізі, яка утворюється під час зачищення торців
внаслідок невідповідності довжини матеріалів, що є в наявності,
довжині деталей, що виготовляються з них, а також у вигляді
стружки, яка утворюється під час різання довгомірних матеріалів.
Величину важкоусувних втрат та відходів у цьому випадку визначають
розрахунком з подальшою перевіркою виробничим методом. Заготовки з довгомірних матеріалів повинні, як правило, мати
припуск по довжині. Під час оброблення довгомірних матеріалів можуть утворюватися
важкоусувні втрати та відходи, наведені на рис. 1 ( za456-10 ). Якщо число деталей, які виготовляються з однієї штуки
довгомірного матеріалу, дорівнює n, то виробнича норма витрати
довгомірного матеріалу на одну деталь N складатиме:
Д
k
1
N = v + P + k + -----. Д 1 n
Ширина розрізу P може прийматися відповідно до використаного
методу розрізування. Наприклад, при використанні ножівки для
металу ширина розрізу дорівнює 3 мм. Під час розробки виробничих норм витрат довгомірних
матеріалів за формулою слід брати середні значення довжини
деталей V, довжини матеріалів L, з яких виготовляють деталі, і
числа деталей, отриманих з однієї штуки довгомірного матеріалу, n. Обрізки k слід враховувати тільки у випадках, коли заготовка
1 для деталі повинна мати торець, розташований під прямим або іншим
кутом до вісі довгомірного матеріалу. У тих випадках, коли
обрізання торців не є обов'язковим, k з формули виключається.
1
2. Приклад розрахунку виробничих норм витрат електродів Під час застосування розрахунково-аналітичного методу витрати
електродів на зварювальний шов визначеної довжини розраховують за
формулою
N = Q + q + q ,
Н 1 2
де: Q - кількість наплавленого металу зварювального шва
H (в одиницях маси);
q - втрата електродів на угар і розбризкування;
1
q - втрата електродів на огарки. 2 Масу наплавленого металу визначають за формулою
Q = F х (фі) х L х (гама) ,
Н T ш ш
де: F - теоретична площа перерізу шва, яка визначається за
T робочими креслениками;
(фі) - коефіцієнт, який враховує збільшення дійсної площі
перерізу шва відносно теоретичної; L - довжина шва, яка підраховується за робочими ш креслениками;
(гама) - щільність металу, що наплавляється, дорівнює для
ш
голих і тонковкритих електродів 7,5, а для товстовкритих -
7,8 г/куб.см. Величина втрат електродів на угар і розбризкування
залежить від марки електрода (таблиця 1), режиму зварювання та
технології процесу зварювання.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Марка покриття |Тип електрода за ГОСТ|Втрати електродів на| | електродів | | угар і | | | | розбризкування, % | |---------------------+---------------------+--------------------| |ОММ-5 | Э-42 | 14-20 | |---------------------+---------------------+--------------------| |ЦМ-7 | Э-42 | 10-11 | |---------------------+---------------------+--------------------| |ЦМ-7С | - | 11-12 | |---------------------+---------------------+--------------------| |УОНИИ-13/45 | Э-42А | 14-16 | |---------------------+---------------------+--------------------| |УОНИИ-13/55 | Э-50А | 12-14 | ------------------------------------------------------------------
Втрати електродів на огарки q у % маси електрода визначають
2 за формулою
A
q = ----- 100, 2 Q
ЕЛ
де: A - маса огарків електродів, кг; Q - маса електродів, кг. ЕЛ
Довжина огарка залежить від конструкції електродотримачів.
Для електродів, які застосовуються під час ручного зварювання,
довжина їх коливається від 35 до 65 мм.
Втрати електродів на огарки залежно від перерізу, довжини і
матеріалу стрижня електрода наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | Діаметр | Стрижень з вуглецевої | Стрижень з | |стрижня, мм | середньолегованої сталі | високолегованої сталі | | |-------------------------+-------------------------| | | довжина | втрати | довжина | втрати | | |стрижня, мм | електродів |стрижня, мм | електродів | | | |на огарки, %| |на огарки, %| |------------+------------+------------+------------+------------| | До 2 | 300 | 16,6 | 250 | 20 | |------------+------------+------------+------------+------------| | Від 2 до 3 | 350 | 14,3 | 300 | 16,6 | |------------+------------+------------+------------+------------| | Понад 3 | 450 | 11,1 | 400 | 12,5 | ------------------------------------------------------------------
Під час нормування газів, які застосовуються для зварювальних
робіт, слід враховувати, що їх витрата залежить від виду газу,
типу пальника або різака, часу зварювання (різання), методу
зварювання (ручне, автоматичне), тиску газів тощо. Витрати кисню (для чистоти не нижче 99%) і ацетилену під час
зварювання сталі і чавуну визначаються за такими формулами:
для лівого зварювання
2
C = 8,33 (дельта) ;
a
2
C = 10 (дельта) ;
к
для правого зварювання
2
C = 8,66 (дельта) ;
a
2
C = 8 (дельта) ,
к
де: C - витрата ацетилену, л/м шва;
a C - витрата кисню, л/м шва; к (дельта) - товщина металу, що зварюється, мм.
Визначаючи витрати кисню, слід враховувати його чистоту за
таблицею 3.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ |Чистота кисню |99,5 | 99 | 98,5 | 98 | 97,5 | |--------------+-----+----------+----------+----------+----------| |Витрати кисню | 100 | 100-115 | 122-125 | 138-140 | 158-160 | ------------------------------------------------------------------
Кількість карбіду кальцію, необхідна для отримання ацетилену,
залежить від його сорту і грануляції, а також від системи
генератора, що застосовується. Вихід ацетилену з карбіду кальцію
слід визначати за таблицями 4 і 5.
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | Грануляція карбіду кальцію |Вихід ацетилену в л з 1 кг | | |карбіду кальцію залежно від| | | сорту карбіду кальцію | | |---------------------------| | | I | II | |------------------------------------+-------------+-------------| | 2-8 | 255 | 235 | |------------------------------------+-------------+-------------| | 8-15 | 265 | 245 | |------------------------------------+-------------+-------------| | 15-25 | 275 | 255 | |------------------------------------+-------------+-------------| | 25-30 | 285 | 265 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
------------------------------------------------------------------ | Система генератора | ККД ацетиленових генераторів | | |-------------------------------------| | | пересувних | стаціонарних | |--------------------------+-----------------+-------------------| | "Вода на карбід" | 83-85 | 85-95 | |--------------------------+-----------------+-------------------| | "Карбід на воду" | 90-95 | 95-98 | |--------------------------+-----------------+-------------------| | "Витиснення" | 85-90 | 90-95 | ------------------------------------------------------------------
При виробничому методі нормування витрати матеріалів для
газового зварювання (різання) слід: а) зважити карбід кальцію, який завантажують до генератора
(або виміряти обсяг гасо-бензинової суміші); б) відзначити час початку робіт з новим балоном кисню
генератором, який заново завантажений, або гасо-бензиновим баком,
який заново заповнюється, і визначити тиск за манометром; в) фіксувати всі усувні втрати газу і час, протягом якого ці
втрати спостерігалися; г) після того, як весь газ, який знаходиться в генераторі,
або вся рідина в бензиновому баку будуть витрачені, відмітити час
закінчення робіт і виміряти тиск за манометром в кисневому балоні; ґ) виміряти довжину зварних швів або різів. На основі отриманих даних визначають кількість фактично
витраченого карбіду кальцію з урахуванням його грануляції і сорту,
а також з урахуванням ККД генератора. Величину усувних втрат газу встановлюють у відсотках
загального часу зварювання. Наприклад, якщо зварювання (різання)
тривало дві години, а усувні втрати дорівнюють 0,25 години, то ці
усувні втрати складають 12,5% від загальної витрати газу. Кількість витраченого кисню QВ визначають за формулою
Q = V(P - P ),
В поч кін
де: V - водяний об'єм балона, л (за паспортом балона); P - початковий тиск у балоні, атм; поч
P - кінцевий тиск у балоні, атм. кін
Під час розробки виробничих норм витрат матеріалів для
зварювання і газового різання слід передбачати: впровадження прогресивної технології виконання робіт; заміну газового зварювання контактним електрозварюванням,
ручного електродугового - автоматичним або напівавтоматичним
зварюванням; використання електродів оптимальної довжини для певної
операції; застосування конструкції електродотримачів, яка дозволяє
зменшити довжину огарка, виконання електрозварювання спареними
електродами, застосування безогаркових електродотримачів; використання кисню з вмістом домішок не більше ніж 1%; застосування ацетиленових генераторів системи "карбід на
воду", які забезпечують найбільший вихід ацетилену з карбіду
кальцію; заміну дефіцитного ацетилену дешевшими горючими газами,
пропан-бутановими сумішами тощо.

Додаток 7
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

НОРМАТИВНИЙ МІЖРЕМОНТНИЙ ПРОБІГ
трамвайних вагонів і тролейбусних машин

------------------------------------------------------------------ | N | Тип рухомого складу | Пробіг між | |з/п| |ремонтами та| | | | ТО-2*, | | | | тис.км | | | |------------| | | |ТО-2|СР |КР | |---+-----------------------------------------------+----+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-----------------------------------------------+----+---+---| | 1 |Вагони трамвайні | | | | |---+-----------------------------------------------+----+---+---| |1.1|Вагони трамвайні пасажирські, що експлуатують | 20 |100|300| | |на звичайних лініях, за винятком трамвайних | | | | | |вагонів ТЗМ і прирівняних до них типів вагонів | | | | |---+-----------------------------------------------+----+---+---| |1.2|Вагони трамвайні ТЗМ і прирівняні до них типи | 25 |125|450| | |вагонів | | | | |---+-----------------------------------------------+----+---+---| |1.3|Вагони трамвайні пасажирські, що експлуатують | 25 |125|450| | |на швидкісних лініях і міжміських трасах | | | | |---+-----------------------------------------------+----+---+---| | 2 |Машини тролейбусні | | | | |---+-----------------------------------------------+----+---+---| |2.1|Машини тролейбусні, що експлуатують на | 16 |80 |240| | |звичайних лініях, за винятком тролейбусних | | | | | |машин 14 Тр, 15 Тр і прирівняних до них типів | | | | | |машин | | | | |---+-----------------------------------------------+----+---+---| |2.2|Машини тролейбусні 14 Тр, 15 Тр і прирівняні до| 20 |100|360| | |них типи машин | | | | |---+-----------------------------------------------+----+---+---| |2.3|Машини тролейбусні, що експлуатують на | 20 |100|360| | |швидкісних лініях і міжміських трасах | | | | |----------------------------------------------------------------| |_____________ | |* Розраховано на підставі положень діючої системи ТОР рухомого | |складу міського електротранспорту. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ПРОБІГ
одиниці рухомого складу по місту
____________________________________________
(назва міста)

------------------------------------------------------------------ |Назва машини | Показники | Одиниця | Значення показників | | | | виміру |---------------------| | | | |у ________|у ________| | | | | (номер | (номер | | | | |поточного |наступного| | | | | року) | року) | |-------------+-----------------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------+-----------------+----------+----------+----------| | Трамвай |Протяжність | км | | | | |одиночного | | | | | |експлуатаційного | | | | | |шляху | | | | |-------------+-----------------+----------+----------+----------| | - " - |Інвентарна | шт. | | | | |кількість | | | | | |пасажирських | | | | | |вагонів | | | | |-------------+-----------------+----------+----------+----------| | - " - |Натуральний | тис. | | | | |пробіг |вагоно-км | | | |-------------+-----------------+----------+----------+----------| | - " - |Натуральний | тис. | | | | |пробіг одного |вагоно-км | | | | |вагона | | | | |-------------+-----------------+----------+----------+----------| | Тролейбус |Протяжність | км | | | | |тролейбусної | | | | | |мережі | | | | |-------------+-----------------+----------+----------+----------| | - " - |Інвентарна | шт. | | | | |кількість | | | | | |пасажирських | | | | | |машин | | | | |-------------+-----------------+----------+----------+----------| | - " - |Натуральний | тис. | | | | |пробіг |машино-км | | | |-------------+-----------------+----------+----------+----------| | - " - |Натуральний | тис. | | | | |пробіг однієї |машино-км | | | | |машини | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

КІЛЬКІСТЬ
технічних обслуговувань і ремонтів за ремонтний цикл

------------------------------------------------------------------ | N | Тип рухомого складу |Кількість | |з/п| | ремонтів | | | |та ТО-2*, | | | | шт. | | | |----------| | | |ТО-2|СР|КР| |---+-------------------------------------------------+----+--+--| | 1 | 2 | 3 |4 |5 | |---+-------------------------------------------------+----+--+--| | 1 |Вагони трамвайні | | | | |---+-------------------------------------------------+----+--+--| |1.1|Вагони трамвайні пасажирські, що експлуатують на | 12 |2 |1 | | |звичайних лініях, за винятком трамвайних вагонів | | | | | |ТЗМ і прирівняних до них типів вагонів | | | | |---+-------------------------------------------------+----+--+--| |1.2|Вагони трамвайні ТЗМ і прирівняні до них типи | 14 |3 |1 | | |вагонів | | | | |---+-------------------------------------------------+----+--+--| |1.3|Вагони трамвайні пасажирські, що експлуатують на | 14 |3 |1 | | |швидкісних лініях і міжміських трасах | | | | |---+-------------------------------------------------+----+--+--| |1.4|Вагони трамвайні вантажні і спеціальні | 6 |2 |1 | |---+-------------------------------------------------+----+--+--| | 2 |Машини тролейбусні | | | | |---+-------------------------------------------------+----+--+--| |2.1|Машини тролейбусні, що експлуатують на звичайних | 12 |2 |1 | | |лініях, за винятком тролейбусних машин 14 Тр, | | | | | |15 Тр і прирівняних до них типів машин | | | | |---+-------------------------------------------------+----+--+--| |2.2|Машини тролейбусні 14 Тр, 15 Тр і прирівняні до | 14 |3 |1 | | |них типи машин | | | | |---+-------------------------------------------------+----+--+--| |2.3|Машини тролейбусні, що експлуатують на швидкісних| 14 |3 |1 | | |лініях і міжміських трасах | | | | |---+-------------------------------------------------+----+--+--| |2.4|Машини тролейбусні вантажні і спеціальні | 12 |3 |1 | |----------------------------------------------------------------| |_____________ | |* Розраховано на підставі положень діючої системи ТОР рухомого | |складу міського електротранспорту. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ
річної потреби у запасних частинах для проведення
технічного обслуговування і середніх ремонтів

1. Форма першої сторінки комплектувальної карти витрат
запасних частин для проведення технічного обслуговування і
середніх ремонтів трамвая (тролейбуса) певного типу
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник підприємства
міського електротранспорту
або уповноважена ним особа ____________________________
(посада, підпис (ім'я,
прізвище))
"___" ____________ 20__ року
Назва підприємства
міського електротранспорту ______________________________________
Підрозділ _______________________________________________________
(назва структурного підрозділу
підприємства міського електротранспорту)
__________________________________ _____________________________
(вид рухомого складу) (тип рухомого складу)

КОМПЛЕКТУВАЛЬНА КАРТА
витрат запасних частин для проведення
технічного обслуговування і середніх ремонтів
трамвая (тролейбуса) певного типу

Таблиця 1
------------------------------------------------------------------- | N | Назва показника |Одиниця виміру|Кількість| |з/п | | | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| | 1 |Кількість ТОР протягом ремонтного | | | | |циклу: | | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |1.1 |СР | шт. | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |1.2 |ТО-2 | шт. | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |1.3 |ТО-1 | шт. | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| | 2 |Нормативний пробіг за ремонтний | тис.км | | | |цикл | | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| | 3 |Розрахункова кількість ТОР протягом| | | | |року: | | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |3.1 |СР | шт. | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |3.2 |ТО-2 | шт. | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |3.3 |ТО-1 | шт. | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| | 4 |Коефіцієнт використання парку з | | | | |випуску вагонів (Кв) | | | -------------------------------------------------------------------
2. Форма другої та подальших сторінок комплектувальної карти
витрат запасних частин для проведення технічного обслуговування і
середніх ремонтів трамвая (тролейбуса) певного типу
Таблиця 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Номер| Номер |Назва ЗЧ | Норма |Фактич- |Трива-| Су- | Річна |Загальні|Залишок на| Вит- | Потреба | | ЗЧ | крес- | | витрат ЗЧ | ний |лість | марна | потреба ЗЧ |витрати |01.01.___ | рати | | | |леника | | за видами | сере- | ре- | кіль- | за видами | ЗЧ на | |в інші| | | | і | | ТОР, шт. | дньо- |монт- | кість | ТОР, шт. |всі види| | під- | | | |позиції| |-------------------| річний | ного | оди- |-------------| ТОР на | |приєм-|-----------| | |за | |на СР|на 10 |на 100| пробіг |циклу,|ниць |СР |ТО-2|ТО-1| рік | |ства | у | у | | |конст- | | ср |ТО-2 |ТО-1 |одиниці |років |рухо- | | |і ЩО| | | |виго-|заку-| | |руктор-| | Н | ТО-2 |і ЩО |рухомого| |мого | | | | | | |тов- |півлі| | |ським | | d |Н | ТО-1 | складу | |складу,| | | | | | |ленні| | | |доку- | | | d |Н | Lg, | |шт. | | | | | | | | | | |ментом | | | | d | тис.км | | | | | | | | | | | |-----+-------+----------+-----+------+------+--------+------+-------+---+----+----+--------+----------+------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |-----+-------+----------+-----+------+------+--------+------+-------+---+----+----+--------+----------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+----------+-----+------+------+--------+------+-------+---+----+----+--------+----------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Порядок заповнення комплектувальної карти витрат запасних
частин для проведення технічного обслуговування і середніх
ремонтів трамвая (тролейбуса) певного типу
3.1. Колонки 1-3 заповнюють відповідно до конструкторської
документації.
3.2. Колонки 4-6 заповнюють на підставі виробничих норм
витрат запасних частин.
3.3. Колонку 7 заповнюють згідно з даними підрозділу
підприємства міського електротранспорту стосовно фактичного
середньорічного пробігу одиниці рухомого складу.
3.4. Тривалість ремонтного циклу (колонка 8) розраховують за
формулою 7 Методики таким чином: рядок 2 колонки 4 табл. 1
поділити на відповідні рядки колонки 7 табл. 2.
3.5. Колонку 9 заповнюють згідно з даними підрозділу
підприємства міського електротранспорту.
3.6. Річну потребу ЗЧ для СР (колонка 10) розраховують таким
чином: колонку 4 табл. 2 помножити на рядок 3.1 табл. 1.
3.7. Річну потребу ЗЧ для ТО-2 (колонка 11) розраховують
таким чином: колонку 5 табл. 2 помножити на рядок 3.2 табл. 1 і
поділити на 10.
3.8. Річну потребу ЗЧ для ТО-1 (колонка 12) розраховують
таким чином: колонку 6 табл. 2 помножити на рядок 3.3 табл. 1 і
поділити на 100.
3.9. Загальні витрати ЗЧ на всі види ТОР на рік (колонка 13)
розраховують таким чином: сума колонок 10-12 табл. 2.
3.10. Колонки 14, 15 заповнюють згідно з фактичними даними
підрозділу підприємства міського електротранспорту.
3.11. Колонки 16, 17 заповнюють виходячи із закупівлі чи
виготовлення конкретних ЗЧ підрозділу підприємства міського
електротранспорту. Ці колонки заповнюють з урахуванням колонки 14. Сумарну
кількість за колонками 16 і 17 розраховують таким чином: від
колонки 13 відняти колонку 14 (за наявності), а залишок розділити
відповідно до виготовлення чи закупівлі між колонками 16 і 17.
4. Приклад заповнення комплектувальної карти витрат запасних
частин для проведення технічного обслуговування і середніх
ремонтів трамвая (тролейбуса) певного типу
------------------------------------------------------------------- | N | Назва показника |Одиниця виміру|Кількість| |з/п | | | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |1(1)|Кількість ТОР протягом ремонтного | | | | |циклу: | | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |1.1 |СР | шт. | 2 | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |1.2 |ТО-2 | шт. | 12 | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |1.3 |ТО-1 | шт. | 349 | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |2(2)|Нормативний пробіг за ремонтний | тис.км | 300 | | |цикл | | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |3(3)|Розрахункова кількість ТОР протягом| | | | |року: | | | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |3.1 |СР | шт. | 98 | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |3.2 |ТО-2 | шт. | 588 | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |3.3 |ТО-1 | шт. | 13354 | |----+-----------------------------------+--------------+---------| |4(4)|Коефіцієнт використання парку з | | 0,811 | | |випуску вагонів (Кв) | | | |-----------------------------------------------------------------| |_____________ | |(1) Заповнюють за даними додатка 9. | |(2) Заповнюють за даними додатка 7. | |(3) Заповнюють на підставі розрахунків за формулами 7, 8, 9 | |Методики з урахуванням сумарної кількості типів одиниць рухомого | |складу підрозділу підприємства міського електротранспорту. | |(4) Заповнюють за даними підрозділу підприємства міського | |електротранспорту. | -------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Номер| Номер |Назва ЗЧ | Норма |Фактич- |Трива-| Су- | Річна |Загальні|Залишок на| Вит- | Потреба | | ЗЧ | крес- | | витрат ЗЧ | ний |лість | марна | потреба ЗЧ |витрати |01.01.___ | рати | | | |леника | | за видами | сере- | ре- | кіль- | за видами | ЗЧ на | |в інші| | | | і | | ТОР, шт. | дньо- |монт- | кість | ТОР, шт. |всі види| | під- | | | |позиції| |-------------------| річний | ного | оди- |-------------| ТОР на | |приєм-|-----------| | |за | |на СР|на 10 |на 100| пробіг |циклу,|ниць |СР |ТО-2|ТО-1| рік | |ства | у | у | | |конст- | | ср |ТО-2 |ТО-1 |одиниці |років |рухо- | | |і ЩО| | | |виго-|заку-| | |руктор-| | Н | ТО-2 |і ЩО |рухомого| |мого | | | | | | |тов- |півлі| | |ським | | d |Н | ТО-1 | складу | |складу,| | | | | | |ленні| | | |доку- | | | d |Н | Lg, | |шт. | | | | | | | | | | |ментом | | | | d | тис.км | | | | | | | | | | | |-----+-------+----------+-----+------+------+--------+------+-------+---+----+----+--------+----------+------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |-----+-------+----------+-----+------+------+--------+------+-------+---+----+----+--------+----------+------+-----+-----| | 109 | 083 |Шпилька | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 44,7 | 6,7 | 329 |39 | 18 | 53 | 110 | - | - | 110 | | | | |редуктора | | | | | | | | | | | | | | | | | |перехідна | | | | | | | | | | | | | | | | | |М12 х 14 х| | | | | | | | | | | | | | | | | |60 | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+----------+-----+------+------+--------+------+-------+---+----+----+--------+----------+------+-----+-----| | 115 | 0161 |Шайба | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 44,7 | 6,7 | 329 |147| 118| 134| 399 | 25 | - | 374 | | | | |валика | | | | | | | | | | | | | | | | | |підвіски | | | | | | | | | | | | | | | | | |ТМ-2 | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+----------+-----+------+------+--------+------+-------+---+----+----+--------+----------+------+-----+-----| | 116 | 0162 |Шайба | - | 3,0 | 1,0 | 44,7 | 6,7 | 329 | - | 176| 134| 310 | 15 | - | 295 | | | | |фіксуюча | | | | | | | | | | | | | | | | | |валика | | | | | | | | | | | | | | | | | |тормозної | | | | | | | | | | | | | | | | | |колодки | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+----------+-----+------+------+--------+------+-------+---+----+----+--------+----------+------+-----+-----| | 140 | 0181 |Втулка | - | 0,1 | 0,7 | 44,7 | 6,7 | 329 | - | 6 | 93 | 99 | 12 | - | 87 | | | | |ходової | | | | | | | | | | | | | | | | | |педалі | | | | | | | | | | | | | | | | | |контролера| | | | | | | | | | | | | | | | | |10 х 20 х | | | | | | | | | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Методики нормування
витрат матеріалів
і запасних частин
на технічне обслуговування
і ремонт рухомого складу
міського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

КЛАСИФІКАТОР
основних і допоміжних матеріалів
для технічного обслуговування і ремонту
рухомого складу міського електротранспорту

------------------------------------------------------------------ | Код | Назва матеріалу |Одиниця виміру| |------+------------------------------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | |------+------------------------------------------+--------------| |010000|Прокат чорних металів | | |------+------------------------------------------+--------------| |010001|Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі | кг | | |звичайної якості | | |------+------------------------------------------+--------------| |010002|Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі | кг | | |якісної і звичайної якості | | |------+------------------------------------------+--------------| |010003|Сталь товстолистова оцинкована | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |010004|Сталевий гарячекатаний штаб | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |010005|Швелер сталевий гарячекатаний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |010006|Двотавр сталевий гарячекатаний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |010007|Куток гарячекатаний рівнополичний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |010008|Куток гарячекатаний нерівнополичний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |010009|Прокат сталевий гарячекатаний шестигранний| кг | |------+------------------------------------------+--------------| |010010|Прокат сталевий гарячекатаний круглий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |010011|Прокат сталевий гарячекатаний квадратний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |010012|Сталь калібрована кругла | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020000|Кольорові метали і сплави | | |------+------------------------------------------+--------------| |020001|Лист і штаба мідні | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020002|Пруток мідний круглий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020003|Алюміній вторинний та його сплави | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020004|Лист і штаба латунні | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020005|Пруток латунний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020006|Пруток бронзовий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020007|Пудра срібна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020008|Дріт оміднений | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020009|Трубки мідні | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020010|Труби зі сплаву алюмінію | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |020011|Профілі алюмінієві | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |030000|Труби сталеві | | |------+------------------------------------------+--------------| |030001|Труба сталева електрозварювальна | кг | | |прямошовна | | |------+------------------------------------------+--------------| |030002|Труба сталева водогазопровідна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |030003|Труба тонкостінна безшовна | кг | | |холоднодеформована | | |------+------------------------------------------+--------------| |030004|Труба сталева безшовна гарячедеформована | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |030005|Труба сталева прямокутна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040000|Металеві вироби | | |------+------------------------------------------+--------------| |040100|Дріт | | |------+------------------------------------------+--------------| |040101|Дріт низьковуглецевий якісний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040102|Дріт сталевий вуглецевий пружинний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040103|Дріт сталевий вуглецевий загального | кг | | |призначення | | |------+------------------------------------------+--------------| |040200|Кріпильні матеріали | | |------+------------------------------------------+--------------| |040201|Болт із шестигранною головкою | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040202|Болт з гайкою | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040203|Болт без гайки | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040204|Болт та гайка вільні | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040205|Шайба звичайна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040206|Шайба пружинна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040207|Шплінт | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040208|Гвинт з потайною головкою | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040209|Гвинт з напівкруглою головкою | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040210|Гвинт самонарізний з напівкруглою головкою| кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040211|Шуруп з потайною головкою | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040212|Шуруп з напівкруглою головкою | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040213|Заклепка алюмінієва | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040300|Цвяхи | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |040400|Металорукави | м | |------+------------------------------------------+--------------| |050000|Матеріали для зварювання | | |------+------------------------------------------+--------------| |050001|Електрод | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |050002|Дріт зварювальний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |050003|Флюс зварювальний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |060000|Матеріали для паяння | | |------+------------------------------------------+--------------| |060001|Припій | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |060002|Каніфоль | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |070000|Кабельні вироби | | |------+------------------------------------------+--------------| |070001|Кабель силовий гнучкий шланговий і | м | | |врубовий | | |------+------------------------------------------+--------------| |070002|Дріт і кабель з ізоляцією з | м | | |термоеластопласту для рухомого складу | | | |рейкового транспорту | | |------+------------------------------------------+--------------| |070003|Дріт установочний | м | |------+------------------------------------------+--------------| |070004|Дріт установочний з мідною жилою | м | |------+------------------------------------------+--------------| |070005|Дріт мідний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |070006|Дріт обмотувальний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |070007|Дріт емальований | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |070008|Дріт неізольований гнучкий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |070009|Дріт автомобільний | м | |------+------------------------------------------+--------------| |070010|Дріт автотракторний з ПВХ ізоляцією | м | |------+------------------------------------------+--------------| |070011|Дріт монтажний | м | |------+------------------------------------------+--------------| |070012|Стрічка фехралева | м | |------+------------------------------------------+--------------| |070013|Стяжки кабельні | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |080000|Пиломатеріали та вироби з деревини | | |------+------------------------------------------+--------------| |080100|Пиломатеріали | | |------+------------------------------------------+--------------| |080101|Пиломатеріал листяних порід | куб.м | |------+------------------------------------------+--------------| |080102|Пиломатеріал хвойних порід | куб.м | |------+------------------------------------------+--------------| |080200|Клеєна деревина | | |------+------------------------------------------+--------------| |080201|Фанера клеєна | куб.м | |------+------------------------------------------+--------------| |080203|Фанера бакелізована | куб.м | |------+------------------------------------------+--------------| |080204|Фанера декоративна | куб.м | |------+------------------------------------------+--------------| |080205|Плита фанерна | куб.м | |------+------------------------------------------+--------------| |080206|Плита столярна | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |080300|Деревопластики | | |------+------------------------------------------+--------------| |080301|Плита деревоволокниста | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |080302|Матеріал пресувальний ДСВ | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |090000|Паперова продукція | | |------+------------------------------------------+--------------| |090100|Картон | | |------+------------------------------------------+--------------| |090101|Картон прокладний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |090102|Картон електроізоляційний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |090103|Картон термоізоляційний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |090200|Папір | | |------+------------------------------------------+--------------| |090201|Папір електроізоляційний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |090202|Папір бакелізований | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |090300|Конструкційний папір і картон | | |------+------------------------------------------+--------------| |090301|Фібра листова | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100000|Матеріали хімічної промисловості | | |------+------------------------------------------+--------------| |100100|Гази | | |------+------------------------------------------+--------------| |100101|Кисень газоподібний | куб.м | |------+------------------------------------------+--------------| |100102|Вуглецевий газ | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100103|Вуглекислота | куб.м | |------+------------------------------------------+--------------| |100104|Аргон "А" | куб.м | |------+------------------------------------------+--------------| |100200|Кислоти | | |------+------------------------------------------+--------------| |100201|Кислота сірчана | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100202|Кислота соляна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100203|Кислота ортофосфорна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100204|Кислота азотна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100205|Кислота борна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100206|Кислота стеаринова технічна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100300|Скло | | |------+------------------------------------------+--------------| |100301|Скло органічне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100302|Скло калійне рідке | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100303|Скло натрієве рідке | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100304|Скло безпечне "сталініт" | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |100305|Скло "триплекс" | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |100400|Амоній | | |------+------------------------------------------+--------------| |100401|Амоній кремнефтористий технічний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100402|Амоній сірчанокислий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100403|Амоній хлористий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100500|Карбід | | |------+------------------------------------------+--------------| |100501|Карбід кальцію | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100600|Спирт | | |------+------------------------------------------+--------------| |100601|Спирт етиловий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100602|Спирт денатурований | л | |------+------------------------------------------+--------------| |100700|Сода | | |------+------------------------------------------+--------------| |100701|Сода кальцинована 100% | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100702|Сода каустична | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100800|Клеї | | |------+------------------------------------------+--------------| |100801|Клей епоксидний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100802|Клей 88Н | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100803|Клей казеїновий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100804|Клей столярний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100805|Клей СИКАФЛЕКС | л | |------+------------------------------------------+--------------| |100806|Клей ДИНИТРОЛ | л | |------+------------------------------------------+--------------| |100807|Клей "Уникум" | л | |------+------------------------------------------+--------------| |100808|Клей поліуретановий | л | |------+------------------------------------------+--------------| |100900|Інші матеріали хімічної промисловості | | |------+------------------------------------------+--------------| |100901|Бура технічна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100902|Речовина поверхнево-активна (ПАР) | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100903|Окис цинку | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100904|Електроліт лужний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100905|Тринатрійфосфат | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100906|Електроліт калієво-літієвий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100907|Ксилол кам'яновугільний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100908|Ацетилен розчинений технічний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100909|Ангідрид хромовий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100910|Натрій хлористий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100911|Стужувач | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100912|Калій вуглекислий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100913|Купорос мідний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100914|Сульфат натрію кристалевий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100915|Цинк сірчанокислий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100916|Уротропін | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100917|Нікель сірчанокислий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100918|Етилсилікат | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100919|Мідь сірчанокисла | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100920|Сіль кров'яна (калій залізосинеродистий) | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100921|Дибутилфталат | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100922|Смола епоксидна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100923|Лобомід 201 | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100924|Трубка ПВХ | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100925|Трубка з поліаміду | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100926|Засіб мийний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |100927|Мило | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |110000|Гума і гумотехнічні вироби | | |------+------------------------------------------+--------------| |110100|Гума | | |------+------------------------------------------+--------------| |110101|Гума сира | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |110102|Гума губчаста | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |110103|Гума килимова | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |110104|Гума мастилобензостійка | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |110105|Гума протекторна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |110106|Гума листова технічна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |110107|Гума неформова профільна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |110108|Пластина губчаста технічна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |110200|Герметики | | |------+------------------------------------------+--------------| |110300|Гумотехнічні вироби | | |------+------------------------------------------+--------------| |110301|Доріжка гумова рифлена | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |110400|Килими діелектричні | | |------+------------------------------------------+--------------| |110500|Рукава гумові | | |------+------------------------------------------+--------------| |110501|Рукав гумовий напірний з нитяним | м | | |підсилюванням | | |------+------------------------------------------+--------------| |110502|Рукав гумовий напірний з нитяним | м | | |підсилюванням неармований | | |------+------------------------------------------+--------------| |110503|Рукав гумовий високого тиску з металевим | м | | |обплетенням | | |------+------------------------------------------+--------------| |110504|Рукав гумотканинний напірний | м | |------+------------------------------------------+--------------| |110600|Паси | | |------+------------------------------------------+--------------| |110601|Пас клиноподібний | шт. | |------+------------------------------------------+--------------| |110602|Пас гумовий плоский | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |110603|Пас клиновий текстропний | шт. | |------+------------------------------------------+--------------| |110700|Стрічки різні | | |------+------------------------------------------+--------------| |110702|Стрічка тіоколева ущільнювальна | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |110703|Стрічка конвеєрна гумотканинна | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |110704|Стрічка транспортерна | м | |------+------------------------------------------+--------------| |110900|Трубки гумові | | |------+------------------------------------------+--------------| |111000|Інші вироби гумові | | |------+------------------------------------------+--------------| |111001|Виріб губчастий з латексу | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |111002|Виріб формовий гумотехнічний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |111003|Виріб неформовий гумотехнічний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |120000|Азбест та вироби з азбесту | | |------+------------------------------------------+--------------| |120001|Картон азбестовий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |120002|Тканина азбестова | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |120003|Стрічка азбестова | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |120004|Шнур азбестовий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |120005|Папір азбестовий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |120006|Азбест (волокно) | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |120007|Дошки азбоцементні електротехнічні | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |120008|Пароніт | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |120009|Азбоцементна плита електроізоляційна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130000|Електроізоляційні матеріали | | |------+------------------------------------------+--------------| |130100|Склотканина та склострічка | | |------+------------------------------------------+--------------| |130101|Склотканина | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130102|Склострічка | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130200|Міканіт і вироби з міканіту | | |------+------------------------------------------+--------------| |130201|Міканіт | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130202|Скломіканіт гнучкий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130203|Міканіт гнучкий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130204|Мікастрічка | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130205|Трубка міканітова | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130300|Стрічки різні | | |------+------------------------------------------+--------------| |130301|Стрічка ізоляційна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130302|Стрічка бандажна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130303|Стрічка склобандажна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130304|Стрічка полівінілхлоридна | кг | | |електроізоляційна | | |------+------------------------------------------+--------------| |130305|Стрічка смоляна | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130306|Стрічка слюдинітова | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130307|Стрічка кіперна | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130308|Стрічка ацетатна | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130309|Стрічка тафтяна | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130400|Продукція з ебоніту | | |------+------------------------------------------+--------------| |130500|Інші електроізоляційні матеріали і вироби | | |------+------------------------------------------+--------------| |130501|Шланг гофрований поліетиленовий | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130502|Гетинакс листовий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130503|Полістирол | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130504|Трубка бакелітова | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130505|Текстоліт електротехнічний листовий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130506|Склотекстоліт електротехнічний листовий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130507|Склотекстоліт фольгований | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130508|Електроніт листовий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130509|Прес-порошок | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130510|Поліамід вторинний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130511|Поролон | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130512|Пінопласт | кг/куб.м | |------+------------------------------------------+--------------| |130513|Фенопласт | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130514|Вініпласт | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130515|Мікофоліт | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130516|Маршаліт | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130517|Кант | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130518|Поліхлорвініловий кедер | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130519|Смола фенолформальдегідна тверда | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130520|Пінополіуретан | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130521|Чулка зі склонитки | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130522|Поліетиленполіамін | м | |------+------------------------------------------+--------------| |130523|Лакотканина | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |130524|Скло слюдопласт | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130525|Стрижень електротехнічний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130526|Ізофлекс | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |130527|Прес-матеріали | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |140000|Антикорозійні матеріали | | |------+------------------------------------------+--------------| |140100|Розчинники і розріджувачі | | |------+------------------------------------------+--------------| |140200|Ґрунтовки і шпатлівки | | |------+------------------------------------------+--------------| |140300|Оліфи | | |------+------------------------------------------+--------------| |140400|Фарби | | |------+------------------------------------------+--------------| |140500|Лаки | | |------+------------------------------------------+--------------| |140600|Захисні та антикорозійні покриття | | |------+------------------------------------------+--------------| |140601|Шелак | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |140602|Гравітекс | шт. | |------+------------------------------------------+--------------| |150000|Продукти нафтопереробної промисловості | | |------+------------------------------------------+--------------| |150100|Мастила | | |------+------------------------------------------+--------------| |150101|Мастило трансмісійне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150102|Мастило авіаційне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150103|Мастило гіпоїдне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150104|Мастило індустріальне загального | кг | | |призначення | | |------+------------------------------------------+--------------| |150105|Мастило компресорне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150106|Мастило приладне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150107|Мастило трансформаторне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150108|Мастило гідравлічне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150109|Мастило веретенне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150200|Антифрикційні змащувачі | | |------+------------------------------------------+--------------| |150300|Герметизуючі змащувачі | | |------+------------------------------------------+--------------| |150400|Захисні (консерваційні) змащувачі | | |------+------------------------------------------+--------------| |150500|Пальні рідини і гази | | |------+------------------------------------------+--------------| |150501|Бензин | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150502|Гас | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150503|Паливо дизельне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150504|Пропан-бутан | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150600|Мастики | | |------+------------------------------------------+--------------| |150601|Мастика протишумова | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150602|Мастика антикорозійна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |150700|Технічні рідини | | |------+------------------------------------------+--------------| |150701|Рідина амортизаційна | л | |------+------------------------------------------+--------------| |160000|Текстильні та шкіряні вироби | | |------+------------------------------------------+--------------| |160001|Тканина технічна | м | |------+------------------------------------------+--------------| |160002|Тканина сурова | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |160003|Брезент технічний | м | |------+------------------------------------------+--------------| |160004|Шматки тканини вагові | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |160005|Серветка технічна | м | |------+------------------------------------------+--------------| |160006|Дрантя обтиральне | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |160007|Нитки сурові лляні | котушка | |------+------------------------------------------+--------------| |160008|Канат капроновий | м | |------+------------------------------------------+--------------| |160009|Мотузка нейлонова | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |160010|Вата бавовняна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |160011|Повсть технічна | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |170000|Матеріали полірувальні та шліфувальні | | |------+------------------------------------------+--------------| |170001|Шкурка шліфувальна | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |170002|Круг шліфувальний | шт. | |------+------------------------------------------+--------------| |170003|Круг полірувальний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |180000|Інші матеріали | | |------+------------------------------------------+--------------| |180001|Лінолеум (релін) | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |180002|Вінілісшкіра для вагонів з м'якими меблями| кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |180003|Пластик декоративний паперовошаровий | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |180004|Слюда скубана | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |180005|Тальк молотий | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |180006|Дзеркало | кв.м | |------+------------------------------------------+--------------| |180007|Жир тваринний технічний | кг | |------+------------------------------------------+--------------| |180008|Стрічки малярні | м | ------------------------------------------------------------------вгору