Документ z0452-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.09.2011, підстава - z1043-11


     4.17. Скорочений   періодичний   та   скорочений   виробничий 
контролі безпечності та якості питної води здійснюються відповідно
до вимог, наведених у додатку 10.
4.18. Після введення в експлуатацію підприємств з виробництва
питної води фасованої повний виробничий контроль безпечності та
якості питної води проводять один раз у сезон протягом 2-х років.
4.19. У разі використання вихідної води, безпечність та
якість якої за окремими показниками не відповідає вимогам
Санітарних норм для водопровідної води (за фтором >= 1,5
мг/куб.дм), виробничий контроль цих показників здійснюється один
раз на місяць. { Пункт 4.19 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }
4.20. У разі штучного збагачення питної води макро- чи
мікроелементами на підприємстві питного водопостачання їх вміст
визначають окремо у кожній партії питної води фасованої та один
раз на тиждень у питній воді з пунктів розливу. { Пункт 4.20 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }
4.21. У разі отримання негативних результатів лабораторних
досліджень у двох пробах питної води фасованої з однієї партії
хоча б за одним з показників безпечності та якості (крім
мікробіологічних) підприємство вилучає з обігу всю партію
продукції, встановлює причини забруднення води та вживає заходів
щодо їх усунення. { Абзац перший пункту 4.21 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 } У разі виявлення у пробі питної води фасованої коліформних
бактерій підприємство вилучає з обігу всю партію продукції,
проводить дослідження води з визначення лактозопозитивних (ЛКБ) і
термостабільних (ТКБ) кишкових бактерій, встановлює причини
забруднення води та вживає заходів щодо їх усунення. { Абзац
другий пункту 4.21 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від
15.08.2011 }
4.22. Лабораторні дослідження проб питної води, що
зберігається в резервуарах, які є самостійними об'єктами,
необхідно проводити не раніше ніж через 10 годин після їх
заповнення. Проби відбирають з крана відпуску питної води
споживачам відповідно до вимог, наведених у додатку 10.
V. Періодичний контроль безпечності та якості
питної води з бюветів, колодязів та каптажів джерел
(нецентралізоване питне водопостачання населення)
5.1. Періодичний контроль безпечності та якості питної води
здійснюється власниками бюветів, колодязів та каптажів джерел.
5.2. Повний контроль безпечності та якості питної води
здійснюється за показниками згідно з додатками 1, 2 один раз на
рік у найбільш несприятливий період року, а також за відповідними
показниками у разі погіршення епідемічної ситуації. У підземних артезіанських та міжшарових безнапірних водах
патогенні ентеробактерії (сальмонели, шигели), віруси та паразити
під час проведення повного контролю не визначаються.
5.3. Скорочений контроль безпечності та якості питної води
здійснюється протягом перших трьох місяців експлуатації бюветів,
колодязів та каптажів джерел за мікробіологічними (таблиця 1
додатка 1) та органолептичними (таблиця 1 додатка 2) показниками
один раз на місяць, а надалі - один раз на сезон.
5.4. Власники бюветів, колодязів чи каптажів джерел
зобов'язані щорічно проводити планове обстеження цих споруд, їх
поточний ремонт, чищення та дезінфекцію. Після кожного ремонту або
чищення слід проводити дезінфекцію споруд та знезараження питної
води, а також лабораторні дослідження (не менше двох з інтервалом
відбору - 24 години) її безпечності та якості, що проводяться
установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби за показниками, наведеними у додатках 1, 2, після чого
вноситься відмітка у Санітарний паспорт щодо продовження його дії. У разі проведення цих робіт необхідно вживати заходів щодо
уникнення додаткового забруднення питної води.
5.5. У тому разі, коли після чищення та дезінфекції бюветів,
колодязів чи каптажів джерел безпечність та якість питної води не
покращується, використовувати її для питних потреб забороняється.
На бюветі, колодязі чи каптажі джерела слід вивісити інформаційну
табличку "Вода для пиття не придатна" і провести повторні чищення
та дезінфекцію з подальшим лабораторним контролем їх ефективності.
5.6. У разі погіршення епідемічної ситуації в населеному
пункті та небезпечної якості питної води за показниками
епідемічної безпеки воду у бюветах, колодязях чи каптажах джерел
слід додатково знезаражувати.
5.7. Санацію шахтного колодязя слід проводити згідно з
вимогами, наведеними у додатку 11. Знезараження води в колодязі за допомогою дозуючих патронів
проводиться згідно з вимогами, наведеними у додатку 12. У випадках, коли санація шахтного колодязя та знезараження
води у ньому не призвели до покращення її якості або відсутні
дозуючі патрони для проведення знезараження води, використовувати
таку воду для питних потреб заборонено, на шахтному колодязі слід
вивісити інформаційну табличку "Вода для пиття не придатна".
5.8. У разі виходу з ладу обладнання, різкого зменшення
дебіту та небезпечності питної води власник бюветів, колодязів чи
каптажів джерел повинен вжити відповідних заходів щодо покращення
водопостачання.
5.9. Після демонтажу наземного устаткування шахтних колодязів
засипку (тампонаж) шахти слід здійснювати чистим ґрунтом, бажано
глиною, з щільною утрамбовкою. Над ліквідованою шахтою слід
зробити насип висотою 0,2 - 0,3 м з урахуванням усадки ґрунтів.
VI. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд
у сфері питного водопостачання населення
6.1. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд у сфері
питного водопостачання населення здійснює державна
санітарно-епідеміологічна служба згідно з санітарним
законодавством у порядку запобіжного та поточного нагляду.
6.2. Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд
здійснюється вибірковими перевірками дотримання санітарного
законодавства на об'єктах водопостачання населення за планами
органів, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби один раз на квартал, а також позапланово залежно від
санітарної, епідемічної ситуації та за зверненнями громадян.
6.3. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за безпекою
та якістю питної води здійснюється в місцях водозаборів, перед
надходженням води у водопровідну мережу та безпосередньо в ній, а
також на етапах виробництва та реалізації питної води споживачу.
{ Розділ VI доповнено новим пунктом 6.3 згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }
Директор Департаменту організації
санітарно-епідеміологічного
нагляду МОЗ Л.М.Мухарська

Додаток 1
до Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

ПОКАЗНИКИ
епідемічної безпеки питної води

------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Одиниці | Нормативи для питної води | Методики | |з/п| показників | виміру |---------------------------------------|визначення| | | | |водопровідної,|з колодязів | фасованої |згідно з | | | | | з пунктів |та каптажів | |додатком 5| | | | | розливу та | джерел | | | | | | | бюветів | | | | |---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1. Мікробіологічні показники | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Загальне |КУО/куб.см |<= 100 |не |<= 20 |пп. 48, 57| | |мікробне | |(<= 50)** |визначається| | | | |число при | | | | | | | |t 37 град.C - | | | | | | | |24 год* | | | | | | |---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------| | | 2 |Загальне |КУО/куб.см |не |не |<= 100 | | | |мікробне | |визначається |визначається| | | | |число при | | | | | | | |t 22 град.C - | | | | | | | |72 год | | | | | | |---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------| | 3 |Загальні | КУО/ |відсутність |<= 1 |відсутність|пп. 48, 56| | |коліформи*** |100 куб.см | | | | | |---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------| | 4 |E.coli*** | КУО/ |відсутність |відсутність |відсутність|пп. 48, 56| | | |100 куб.см | | | | | |---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------| | 5 |Ентерококи*** | КУО/ |відсутність |не |відсутність|п. 58 | | | |100 куб.см | |визначається| | | |---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------| | 6 |Синьогнійна | КУО/ |не |не |відсутність|п. 52 | | |паличка |100 куб.см |визначається |визначається| | | | |(Pseudomonas | | | | | | | |aeruginosa) | | | | | | |---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------| | 7 |Патогенні |наявність |відсутність |відсутність |відсутність|п. 48 | | |ентеробактерії |в 1 куб.дм | | | | | |---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------| | 8 |Коліфаги**** |БУО/куб.дм |відсутність |відсутність |відсутність|п. 48 | |---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------| | 9 |Ентеровіруси, |наявність |відсутність |відсутність |відсутність|п. 47 | | |аденовіруси, |в 10 куб.дм| | | | | | |антигени | | | | | | | |ротавірусів, | | | | | | | |реовірусів, | | | | | | | |вірусу | | | | | | | |гепатиту А та | | | | | | | |інші | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 2. Паразитологічні показники | |----------------------------------------------------------------------------------| |10 |Патогенні |клітини, |відсутність |відсутність |відсутність|п. 49 | | |кишкові |цисти в | | | | | | |найпростіші: |50 куб.дм | | | | | | |ооцисти | | | | | | | |криптоспоридій,| | | | | | | |ізоспор, цисти | | | | | | | |лямблій, | | | | | | | |дизентерійних | | | | | | | |амеб, | | | | | | | |балантидія | | | | | | | |кишкового та | | | | | | | |інші | | | | | | |---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------| |11 |Кишкові |клітини, |відсутність |відсутність |відсутність|п. 49 | | |гельмінти | яйця, | | | | | | | | личинки | | | | | | | |в 50 куб.дм| | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Для 95% проб води, відібраних з водопровідної мережі, що
досліджувались протягом року. ** Через 10 років з часу набрання чинності Санітарними
нормами. *** Для 98% проб води, відібраних з водопровідної мережі, що
досліджувались протягом року. **** Визначають додатково у питній воді з поверхневих
вододжерел у місцях її надходження з очисних споруд в розподільну
мережу, а також в ґрунтових водах.
Примітка. Дослідження питної води з поверхневих вододжерел чи
ґрунтової води за показниками, передбаченими пунктами 7 та 9,
проводяться у разі виявлення в двох послідовно відібраних пробах
води загальних коліформ, E.coli, ентерококів чи коліфагів (пп. 3,
4, 5 та 8), а дослідження питної води з підземних артезіанських і
міжшарових безнапірних водоносних шарів за показниками,
передбаченими пп. 7, 8 та 9, проводяться у разі виявлення в двох
послідовно відібраних пробах води загальних коліформ, E.coli чи
ентерококів (пп. 3, 4, 5). При цьому дослідження води на вміст
збудників інфекційних хвороб вірусної етіології проводяться у разі
виявлення в її пробах коліфагів, а на вміст збудників
бактеріальної етіології - у разі виявлення в її пробах загальних
коліформ, E.coli чи ентерококів. Загальні коліформи, E.coli та
ентерококи досліджуються в трьох об'ємах по 100 куб.см.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }

Додаток 2
до Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)
Таблиця 1

САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпечності та якості питної води

-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Одиниці виміру| Нормативи для питної води | Методики | |з/п| показників | |--------------------------------------------|визначення| | | | |водопровідної|з колодязів | фасованої, |згідно з | | | | | |та каптажів |з пунктів розливу|додатком 5| | | | | | джерел | та бюветів | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Органолептичні показники | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Запах: | бали | | | 4 |пп. 2, 31 | | |при t 20 град.C| | <= 2 | <= 3 | <= 0 (2) | | | | | | | | 4 | | | |при t 60 град.C| | <= 2 | <= 3 | <= 1 (2) | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | 2 |Забарвленість | градуси | 1 | | 4 | | | | | | <= 20 (35) | <= 35 | <= 10 (20) |пп. 2, 39 | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | | |нефелометрична| 1| | 4 | | | 3 |Каламутність | одиниця |<= 1,0 (3,5) | <= 3,5 | <= 0,5 (1,0) |пп. 2, 38 | | | |каламутності | 1| | | | | | |(1 НОК = 0,58 |<= 2,6 (3,5) | | | | | | |мг/куб.дм) |- для | | | | | | | |підземного | | | | | | | |вододжерела | | | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | 4 |Смак та присмак| бали | <= 2 | <= 3 | 4 |п. 2 | | | | | | | <= 0 (2) | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Фізико-хімічні показники | |------------------------------------------------------------------------------------------| | а) неорганічні компоненти | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Водневий | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |п. 28 | | |показник | | | | 5 | | | | | | | | (>= 4,5) | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | 6 |Діоксид вуглецю| % | не | не | 0,2 - 0,3 - для |п. 23 | | | | |визначається |визначається| слабогазованої | | | | | | | |0,31 - 0,4 - для | | | | | | | |середньогазованої| | | | | | | |> 0,4 - для | | | | | | | |сильногазованої | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | | | | 1| | | | | 7 |Залізо загальне| мг/куб.дм |<= 0,2 (1,0) | <= 1,0 | <= 0,2 |пп. 3, 33,| | | | | | | |64 | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | 8 |Загальна | ммоль/куб.дм |<= 7,0 | <= 10,0 | <= 7,0 |п. 4 | | |жорсткість | | 1 | | | | | | | |(10,0) | | | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | 9 |Загальна | ммоль/куб.дм | не | не | <= 6,5 |п. 41 | | |лужність | |визначається |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |10 |Йод | мкг/куб.дм | не | не | <= 50 |п. 43 | | | | |визначається |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |11 |Кальцій | мг/куб.дм | не | не | <= 130 |п. 45 | | | | |визначається |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |12 |Магній | мг/куб.дм | не | не | <= 80 |п. 45 | | | | |визначається |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | | | | 1| | | | |13 |Марганець | мг/куб.дм |<=0,05 (0,5) | <= 0,5 | <= 0,05 |пп. 11, 64| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |14 |Мідь | мг/куб.дм | <= 1,0 | не | <= 1,0 |пп. 9, 64 | | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |15 |Поліфосфати | мг/куб.дм | <= 3,5 | не | 4 |п. 19 | | | 3- | | |визначається| <= 0,6 (3,5) | | | |(за PO ) | | | | | | | | 4 | | | | | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |16 |Сульфати | мг/куб.дм | 1| <= 500 | <= 250 |п. 10 | | | | |<= 250 (500) | | | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |17 |Сухий залишок | мг/куб.дм | <= 1000 | <= 1500 | <= 1000 |п. 12 | | | | | 1 | | | | | | | |(1500) | | | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |18 |Хлор залишковий| мг/куб.дм | <= 0,5 | <= 0,5 | < 0,05 |п. 14 | | |вільний | | | | | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | | | | 1| | | | |19 |Хлориди | мг/куб.дм |<= 250 (350) | <= 350 | <= 250 |пп. 7, 44 | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |20 |Цинк | мг/куб.дм | <= 1,0 | не | <= 1,0 |пп. 15, 64| | | | | |визначається| | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | б) органічні компоненти | |------------------------------------------------------------------------------------------| |21 |Хлор залишковий| мг/куб.дм | <= 1,2 | <= 1,2 | < 0,05 |п. 14 | | |зв'язаний | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Санітарно-токсикологічні показники | |------------------------------------------------------------------------------------------| | а) неорганічні компоненти | |------------------------------------------------------------------------------------------| |22 |Алюміній** | мг/куб.дм | <= 0,20 | не | <= 0,1 |п. 13 | | | | | 2 |визначається| | | | | | |(0,50) | | | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | | | | 1| | 1, 4 | | |23 |Амоній | мг/куб.дм |<= 0,5 (2,6) | <= 2,6 | <= 0,1 (1,2) |пп. 6, 37 | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |24 |Діоксид хлору | мг/куб.дм | >= 0,1 | не | не визначається |п. 54 | | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |25 |Кадмій** | мг/куб.дм | <= 0,001 | не | <= 0,001 |п. 45 | | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |26 |Кремній** | мг/куб.дм | <= 10 | не | <= 10 |п. 26 | | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |27 |Миш'як** | мг/куб.дм | <= 0,01 | не | <= 0,01 |пп. 5, 66 | | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |28 |Молібден** | мг/куб.дм | <= 0,07 | не | <= 0,07 |п. 18 | | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |29 |Натрій** | мг/куб.дм | <= 200 | не | <= 200 |п. 45 | | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |30 |Нітрати (по | мг/куб.дм | <= 50,0 | <= 50,0 | 4 |пп. 6, 20 | | |NO ) | | | | <= 10 (50) | | | | 3 | | | | | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| | | | | 3| | 7 | | |31 |Нітрити** | мг/куб.дм |<= 0,5 (0,1) | <= 3,3 | <= 0,5 (0,1) |пп. 6, 36 | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |32 |Озон залишковий| мг/куб.дм | 0,1 - 0,3 | не | не визначається |п. 17 | | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |33 |Ртуть* | мг/куб.дм | <= 0,0005 | не | <= 0,0005 |пп. 27, 60| | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |34 |Свинець** | мг/куб.дм | <= 0,010 | не | <= 0,010 |п. 15 | | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |35 |Срібло** | мг/куб.дм | не | не | <= 0,025 |п. 15 | | | | |визначається |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |36 |Фториди** | мг/куб.дм | для | <= 1,5 | 6 |п. 8 | | | | | кліматичних | | <= 1,5 | | | | | | зон: | | для кліматичних | | | | | | IV <= 0,7 | | зон: | | | | | | III <= 1,2 | | IV <= 0,7 | | | | | | II <= 1,5 | | III <= 1,2 | | | | | | | | II <= 1,5 | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |37 |Хлорити | мг/куб.дм | <= 0,2 | не | не визначається |п. 44 | | | | | |визначається| | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | б) органічні компоненти | |------------------------------------------------------------------------------------------| |38 |Поліакриламід**| мг/куб.дм | <= 2,0 | не | < 0,2 |п. 22 | | |залишковий | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |39 |Формальдегід** | мг/куб.дм | <= 0,05 | не | <= 0,05 |п. 51 | | | | | |визначається| | | |---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------| |40 |Хлороформ** | мкг/куб.дм | - | не | <= 6 |пп. 42, 50| | | | | |визначається| | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | в) інтегральний показник | |------------------------------------------------------------------------------------------| |41 |Перманганатна | мг/куб.дм | - | <= 5,0 | 4 |п. 24 | | |окиснюваність | | | | <= 2,0 (5,0) | | --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 1 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати
підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих
випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та
технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість
питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути
зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з
описом технологічного процесу виробництва питної води. 2 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної
води, обробленої реагентами, що містять алюміній. 3 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для
обробленої питної води, крім обробленої методом хлорування з
преамонізацією. 4 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної
води фасованої газованої, питної води з пунктів розливу та
бюветів. 5 pH для газованої питної води. 6 Норматив встановлюється виключно для питної води фасованої.
Для питної води з пунктів розливу та бюветів норматив
встановлюється за кліматичними зонами. 7 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для
негазованої питної води.
-------------- * Речовини I класу небезпеки. ** Речовини II класу небезпеки.
Примітки: 1. У водопровідній питній воді визначаються: хлороформ - якщо питна вода з поверхневих вододжерел; хлор залишковий вільний та зв'язаний, озон, поліакриламід - у
разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів; формальдегід - у разі озонування води в процесі
водопідготовки; діоксид хлору та хлорити - у разі обробки води діоксидом
хлору в процесі водопідготовки. 2. У питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів
визначаються: хлороформ та хлор залишковий - якщо вода хлорується в процесі
водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода; формальдегід - у разі озонування води в процесі
водопідготовки або якщо використовується озонована вихідна вода; срібло та діоксид вуглецю - у разі застосування в процесі
водопідготовки відповідних реагентів чи речовин; поліакриламід - у разі використання в процесі водопідготовки
водопровідної питної води з поверхневого джерела питного
водопостачання.
Таблиця 2
САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпечності та якості питної води
----------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Одиниці | Нормативи для питної води | Методики | |з/п| показників | виміру |-------------------------------------|визначення| | | | |водопровідної|з колодязів |фасованої,| згідно з | | | | | |та каптажів |з пунктів |додатком 5| | | | | |джерел |розливу та| | | | | | | |бюветів | | |---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------------------------------------------------------------------| | 1. Фізико-хімічні показники | |---------------------------------------------------------------------------------| | органічні компоненти | |---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Нафтопродукти |мг/куб.дм | <= 0,1 |не | < 0,01 |п. 1 | | | | | |визначається| | | |---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 2 |Поверхнево |мг/куб.дм | <= 0,5 |не | < 0,05 |п. 59 | | |активні речовини | | |визначається| | | | |аніонні | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2. Санітарно-токсикологічні показники | |---------------------------------------------------------------------------------| | а) неорганічні компоненти | |---------------------------------------------------------------------------------| | 3 |Кобальт** |мг/куб.дм | <= 0,1 |не | <= 0,1 |п. 45 | | | | | |визначається| | | |---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 4 |Нікель |мг/куб.дм | <= 0,02 |не | <= 0,02 |п. 45 | | | | | |визначається| | | |---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 5 |Селен** |мг/куб.дм | <= 0,01 |не | <= 0,01 |п. 21 | | | | | |визначається| | | |---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 6 |Хром загальний |мг/куб.дм | <= 0,05 |не | <= 0,05 |п. 45 | | | | | |визначається| | | |---------------------------------------------------------------------------------| | б) органічні компоненти | |---------------------------------------------------------------------------------| | 7 |Бенз(а)пірен* |мкг/куб.дм| <= 0,005 |не | < 0,002 |п. 46 | | | | | |визначається| | | |---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 8 |Дибромхлорметан**|мкг/куб.дм| <= 10 |не | <= 1 |пп. 42, 50| | | | | |визначається| | | |---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | | 1, 2 |мг/куб.дм | | | | | | 9 |Пестициди | | <= 0,0001 |не |<= 0,0001 |п. 63 | | | | | |визначається| | | |---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | | 1, 3 |мг/куб.дм | | | | | |10 |Пестициди | | <= 0,0005 |не |<= 0,0005 |п. 63 | | |(сума) | | |визначається| | | |---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | | 4|мкг/куб.дм| | | 2 | | |11 |Тригалогенметани | | <= 100 |не | <= 10 |пп. 42, 50| | |(сума) | | |визначається| | | |---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------| |12 |Хлороформ** |мкг/куб.дм| <= 60 | - | - |пп. 42, 50| |---------------------------------------------------------------------------------| | в) інтегральний показник | |---------------------------------------------------------------------------------| |13 |Перманганатна |мг/куб.дм | <= 5,0 | - | - |п. 24 | | |окиснюваність | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
-------------- 1 Пестициди включають органічні інсектициди, органічні
гербіциди, органічні фунгіциди, органічні нематоциди, органічні
акарициди, органічні альгіциди, органічні родентициди, органічні
слімициди, споріднені продукти (серед них регулятори росту) та їх
метаболіти, продукти реакції та розпаду. Перелік пестицидів, що
визначаються у питній воді, встановлюється в кожному конкретному
випадку та повинен включати тільки ті пестициди, що можуть
знаходитись в джерелі питного водопостачання. 2 Норматив для кожного окремого пестициду. У разі наявності в
джерелі питного водопостачання алдрину, діелдрину, гептахлориду та
гептахлорепоксиду їх вміст у питній воді повинен становити не
більше ніж 0,03 мкг/куб.дм для кожної з цих речовин. 3 Сума пестицидів визначається як сума концентрацій кожного
окремого пестициду. 4 Сума тригалогенметанів визначається як сума концентрацій
хлороформу, бромоформу, дибромхлорметану та бромдихлорметану. * Речовини I класу небезпеки. ** Речовини II класу небезпеки.
Примітка. Тригалогенметани та дибромхлорметан визначаються у
водопровідній питній воді з поверхневих вододжерел, а також у
питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів - у разі якщо
вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується
хлорована вихідна вода.
Таблиця 3
САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпечності та якості питної води
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Одиниці | Нормативи для питної води | Методики | |з/п| показників | виміру |-------------------------------------|визначення| | | | |водопровідної|з колодязів |фасованої,|згідно з | | | | | |та каптажів |з пунктів |додатком 5| | | | | | джерел |розливу та| | | | | | | | бюветів | | |---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1. Фізико-хімічні показники | |----------------------------------------------------------------------------------| | органічні компоненти | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Феноли леткі |мг/куб.дм | <= 0,001 |не | < 0,0005 |п. 61 | | | | | |визначається| | | |---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 2 |Хлорфеноли |мг/куб.дм | <= 0,0003 |не |<= 0,0003 |п. 34 | | | | | |визначається| | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 2. Санітарно-токсикологічні показники | |----------------------------------------------------------------------------------| | а) неорганічні компоненти | |----------------------------------------------------------------------------------| | 3 |Берилій* |мг/куб.дм | <= 0,0002 |не |<= 0,0002 |п. 16 | | | | | |визначається| | | |---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 4 |Бор** |мг/куб.дм | <= 0,5 |не | <= 0,5 |п. 62 | | | | | |визначається| | | |---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 5 |Стронцій** |мг/куб.дм | <= 7,0 |не | <= 7,0 |п. 25 | | | | | |визначається| | | |---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 6 |Сурма** |мг/куб.дм | <= 0,005 |не | <= 0,005 |п. 45 | | | | | |визначається| | | |---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 7 |Ціаніди** |мг/куб.дм | <= 0,050 |не | <= 0,050 |п. 35 | | | | | |визначається| | | |----------------------------------------------------------------------------------| | б) органічні компоненти | |----------------------------------------------------------------------------------| | 8 |Бензол** |мг/куб.дм | <= 0,001 |не |<= 0,001 |п. 65 | | | | | |визначається| | | |---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------| | 9 |1,2 - дихлоретан**|мкг/куб.дм| <= 3 |не | <= 0,3 |пп. 42, 50| | | | | |визначається| | | |---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------| |10 |Тетрахлорвуглець**|мкг/куб.дм| <= 2 |не | <= 0,2 |пп. 42, 50| | | | | |визначається| | | |---+------------------+----------+-------------+------------+----------| | |11 |Трихлоретилен** та|мкг/куб.дм| <= 10 |не | <= 1 | | | |тетрахлоретилен** | | |визначається| | | | |(сума) | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | в) інтегральний показник | |----------------------------------------------------------------------------------| |12 |Загальний |мг/куб.дм | <= 8,0*** |не | <= 3,0 |п. 32 | | |органічний вуглець| | |визначається| | | ------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * Речовини I класу небезпеки. ** Речовини II класу небезпеки. *** Не визначається на підприємствах питного водопостачання з
об'ємом виробництва питної води менше 10000 куб.м на добу.
Примітки: 1. 1,2-дихлоретан, тетрахлорвуглець, трихлоретилен та
тетрахлоретилен (сума) визначаються у водопровідній питній воді з
поверхневих вододжерел, а також у питній воді фасованій, з пунктів
розливу та бюветів - у разі якщо вода хлорується в процесі
водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода. 2. Загальний органічний вуглець може визначатись замість
перманганатної окиснюваності.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }

Додаток 3
до Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)
Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ
питомої сумарної альфа- і бета-активності питної води

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Одиниці виміру|Нормативи| Методики | |з/п | показників | | | визначення | | | | | | згідно з | | | | | | додатком 5 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 1 |Сумарна альфа- | Бк/куб.дм | <= 0,1 |пп. 40, 53 | | |активність | | | | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 2 |Сумарна бета- | Бк/куб.дм | <= 1,0 |п. 53 | | |активність | | | | ------------------------------------------------------------------вгору