Документ z0399-02, поточна редакція — Редакція від 01.11.2004, підстава - z1349-04

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 173 від 12.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
26 квітня 2002 р.
за N 399/6687

Про підтвердження статусу
податкового резидента України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації
N 575 ( z1349-04 ) від 30.09.2004 )

Відповідно до статті 14 Закону України "Про міжнародні
договори України" ( 3767-12 ), з метою застосування міжнародних
договорів України про уникнення подвійного оподаткування юридичних
та фізичних осіб України, які отримують доходи за межами України,
та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити довідку-підтвердження статусу податкового
резидента України, що додається.
2. Установити, що довідку-підтвердження статусу податкового
резидента України видає державна податкова інспекція за
місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної
особи) на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з моменту
подання письмового звернення такої особи.
3. Установити, що державні податкові інспекції за
місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної
особи) у разі подання такою особою заяви про звільнення
(зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній
державі або заяви про відшкодування уже сплачених податків на
території зарубіжної держави за формами, затвердженими
компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання
міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її
території, зобов'язані підтверджувати статус податкового резидента
на цих формах підписом начальника Державної податкової інспекції
та печаткою. Згадані заяви подаються з перекладом на українську мову, крім
заяв, оформлених російською мовою. ( Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 575 ( z1349-04 ) від 30.09.2004 )
4. За рішенням керівника органу державної податкової служби,
відповідальним за видачу довідки-підтвердження статусу податкового
резидента (п.2) або підтвердження статусу податкового резидента на
заяві про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з
джерел у зарубіжній державі та/або на заяві про відшкодування вже
сплачених податків на території зарубіжної держави (п.3),
призначається працівник підрозділу оподаткування юридичних
(фізичних) осіб. ( Наказ доповнено пунктом 4 згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 575 ( z1349-04 ) від
30.09.2004 )
5. Начальнику управління міжнародних зв'язків Гладуну Ю.В.:
5.1. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію.
5.2. Після державної реєстрації цього наказу направити зразок
довідки-підтвердження до компетентних органів кожної з держав, з
якими Україна уклала міжнародні договори про уникнення подвійного
оподаткування.
6. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної
роботи Сисоєву В.О. та головному редакторові журналу "Вісник
податкової служби" Кудрицькому Д.А. довести цей наказ через засоби
масової інформації до відома платників податків.
7. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Шитрю О.І.
Голова М.Я. Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
12.04.2002 N 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2002 р.
за N 399/6687

Довідка-підтвердження
статусу податкового резидента України

Повна назва _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) _________________________ Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер з ДРФО) --------------- --------------- Цим підтверджується, що названа вище особа є платником
податків в Україні і є резидентом України у розумінні договору про
уникнення подвійного оподаткування між Україною (Урядом України) і __________________________________________________________________
(назва країни)
Начальник Державної податкової інспекції ____________________
МП
Начальник управління
міжнародних зв'язків Ю.В. Гладунвгору