Документ z0384-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2015, підстава - z0694-15

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

23.02.2012  № 118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2012 р.
за № 384/20697

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1581 від 21.05.2015}

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і форми для подання запиту на отримання публічної інформації

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 1260 від 04.10.2012}

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, що додається.

2. Затвердити форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що додається.

3. Розмістити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і форму для подання запиту на отримання публічної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 07.07.2011 № 1295 «Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію,розпорядником якої є Національна комісія регулювання електроенергетики України, і форми для подання запиту на отримання публічної інформації», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.07.2011 за № 914/19652.

5. Юридичному управлінню в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
23.02.2012  № 118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2012 р.
за № 384/20697

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ).

1.4. Доступ до публічної інформації НКРЕ забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до НКРЕ із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до НКРЕ в письмовій чи усній формі поштою, електронною поштою, по телефону, під час особистого прийому або через офіційний веб-сайт НКРЕ на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), затверджену НКРЕ.

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕ та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі НКРЕ за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

Запитувач може отримати форму запиту у відділі з питань документообігу та архівної справи Управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет № 102.

{Абзац другий пункту 2.7 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1260 від 04.10.2012}

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, телефоном, електронною поштою, факсом.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відділу з питань документообігу та архівної справи Управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи НКРЕ з 9.00 до 18.00, у п’ятницю - з 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.

{Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1260 від 04.10.2012}

2.10. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник відділу з питань документообігу та архівної справи Управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи НКРЕ із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

{Пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1260 від 04.10.2012}

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування НКРЕ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Начальник
юридичного управління


В. Морозова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
23.02.2012  № 118

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

{Форма із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1260 від 04.10.2012}

Начальник
юридичного управління


В. Морозовавгору