Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування
Мінприроди України; Приказ, Порядок, Форма [...] от 16.03.201578
Документ z0382-15, действует, текущая редакция — Принятие от 16.03.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.04.2015. Посмотреть в истории? )


Додаток 3
до Порядку ведення державного
обліку водокористування
(пункт 4.10)

КОДИ
інших видів використання води

Код

Вид використання води

01

Зрошення лиманне

02

Обводнення пасовищ

03

Рибогосподарські потреби

04

Використання води для виробничих та інших потреб водокористувачами, які самостійно не звітують про використання води

05

Сільськогосподарське водопостачання

06

Підтримання пластового тиску

07

Видобування сланцевого газу

08

Зволоження

09

Обводнення сільськогосподарських угідь

10

Використання води на вирощування рису

11

Використання води на забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти

12

Використання води садівницькими та городницькими товариствами

13

Використання води для: протипожежних потреб; потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів; пилозаглушення у шахтах і кар’єрах

14

Використання води лікувальними, освітніми та дошкільними закладами, які фінансуються виключно за рахунок бюджетів різних рівнів

15

Пропуск води через конденсатори турбін теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання для охолодження конденсату

16

Об’єм води, яка входить виключно до складу напоїв

17

Використання води на технологічні потреби при усуненні шкідливої дії вод


Додаток 4
до Порядку ведення державного
обліку водокористування
(пункт 5.14)

КОДИ
основних забруднюючих речовин

Код

Назва речовини

Код

Назва речовини

01

Алюміній

29

Нікель

02

Азот амонійний

30

Нітрати

03

Азот загальний

31

Нітрити

04

Анілін

32

Олово

05

БСК5

33

Пестициди

06

Бензол

34

Роданіди

07

Ванадій

35

Ртуть

08

Вісмут

36

Сапонін

09

Вуглеводи ароматичні

37

Свинець

10

Гідрокарбонати

38

Сірководень

11

Дихлоретан

39

СПАР (синтетичні поверхнево-активні речовини)

12

Жири, масла

40

Сульфати

13

Завислі речовини

41

Сурма

14

Залізо

42

Сухий залишок

15

Кадмій

43

Танін

16

Калій

44

Титан

17

Кальцій

45

Толуол

18

Карбамід

46

Феноли

19

Кобальт

47

Формальдегід

20

Літій

48

Фосфати

21

Магній

49

Фосфор загальний

22

Марганець

50

Фтор

23

Метанол

51

Хлориди

24

Миш’як

52

Хром загальний

25

Мідь

53

Хром шестивалентний

26

Молібден

54

ХСК

27

Натрій

55

Цинк

28

Нафтопродукти

56

Ціаніди


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
16.03.2015  № 78

Форма № 2ТП-водгосп
(річна)

ЗВІТ
про використання водивверх