Про затвердження змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Мінпраці України, Мінекономіки, європ.інтеграції, Мінфін України [...]; Наказ від 15.05.2003123/23/357/138/451
Документ z0380-03, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.05.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
Н А К А З
15.05.2003 N 123/23/357/138/451
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2003 р.
за N 380/7701

Про затвердження змін до Методики
обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги

Відповідно до підпункту 2 пункту першого розділу I Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України з питань
надання допомоги малозабезпеченим сім'ям" ( 208-15 )
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату,
Держкоммолодьспорттуризму від 15.11.2001 N 486/202/524/455/3370
( z0112-02 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції 07.02.2002 за
N 112/6400, із змінами та доповненнями, затвердженими наказом
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкомсім'їмолоді
від 24.07.2002 N 334/213/580/279/544 ( z0637-02 ), зареєстрованими
у Міністерстві юстиції 08.08.2002 за N 637/6925 (додаються).
2. Управлінню політики адресної допомоги Міністерства праці
та соціальної політики зареєструвати цей наказ у Міністерстві
юстиції України.
3. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступників
Державних секретарів міністерств і заступників голів Комітетів
відповідно до розподілу обов'язків.
4. Скасувати наказ Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну,
Держкомстату, Держкомсім'їмолоді від 28.02.2003
N 30а/23/113а/50/33 "Про затвердження змін до Методики обчислення
сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги".
Міністерство праці та
соціальної політики України
Міністр М.Папієв
Міністерство економіки та
з питань європейської
інтеграції України
Міністр В.Хорошковський
Міністерство фінансів
України
Перший прем'єр-міністр,
Міністр М.Я.Азаров
Державний комітет
статистики України
Голова О.Осауленко
Державний комітет України у
справах сім'ї та молоді
Голова В.Довженко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України,
Міністерства економіки та з
питань європейської
інтеграції України,
Міністерства фінансів
України,
Державного комітету
статистики України,
Державного комітету України
у справах сім'ї та молоді
15.05.2003
N 123/23/357/138/451
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2003 р.
за N 380/7701

ЗМІНИ
до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги
( z0112-02 )

1. У пункті першому підпункт 1.1 викласти у такій редакції: "1.1) державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям
(Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям" ( 1768-14 ). У 2003 році в сукупному доході сім'ї при визначенні її права
на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті
житлово-комунальні послуги згідно із Законом України "Про
Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )".
Директор Державного Департаменту Т.Міщенко
соціального захистувгору