Документ z0360-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.03.2008, підстава - z0166-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.04.2003 N 105/234
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2003 р.
за N 360/7681
{ Наказ втратив чинність починаючи зі звітів на початок
2008/2009 навчального року на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 51/121 ( z0166-08 ) від 22.02.2008 }
Про затвердження форм державних статистичних
спостережень з питань загальної середньої освіти
та інструкцій щодо їх заповнення

У відповідності до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) та з метою удосконалення форм державних статистичних
спостережень і приведення їх у відповідність до міжнародних
стандартів Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з
питань загальної середньої освіти та інструкції щодо їх заповнення
(далі - форми та інструкції), що додаються:
1.1. N ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього навчального
закладу".
1.2. N ЗНЗ-2 "Звіт вечірньої (змінної) школи" ( z0361-03 ).
1.3. N 76-РВК "Зведений звіт денних загальноосвітніх
навчальних закладів" ( z0362-03 ).
1.4. N ЗВ-1 "Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл"
( z0363-03 ).
1.5. N 83-РВК "Звіт про чисельність і склад педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів" ( z0364-03 ).
2. Зазначені форми та інструкції увести в дію, починаючи зі
звіту на початок 2003/2004 навчального року.
3. Поширити форми та інструкції, зазначені в: пункті 1.1 - на денні загальноосвітні навчальні заклади
незалежно від форм власності і підпорядкування; пункті 1.2 - на вечірні (змінні) школи незалежно від форм
власності і підпорядкування; пункті 1.3 - на відділи освіти райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; пункті 1.4 - на Міністерство освіти Автономної Республіки
Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; пункті 1.5 - на загальноосвітні навчальні заклади незалежно
від форм власності і підпорядкування, відділи освіти
райдержадміністрацій та міськвиконкомів, Міністерство освіти
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками
інструкцій, зазначених у пунктах 1.1, 1.2, 1.5 цього наказу,
покладається на Міністерство освіти і науки України, а зазначених
у пунктах 1.3 та 1.4 - на Міністерство освіти Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
5. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечувати: збір, контроль, обробку та подання зведеної інформації
Міністерству освіти і науки України, Головному управлінню
статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики в цілому по
території та в розрізі районів (за узгодженим колом показників),
форм власності і підпорядкування в установлені терміни.
6. Міністерству освіти і науки України забезпечувати подання
Державному комітету статистики України зведеної інформації у
цілому по Україні, у розрізі форм власності і підпорядкування та в
розрізі територій в установлені терміни.
7. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Державного
комітету статистики України від 26.06.98 N 230 ( z0441-98 ) "Про
затвердження форми державної статистичної звітності N 83-РВК "Звіт
про чисельність і склад педагогічних працівників середніх
навчальних закладів" та Інструкції щодо її заповнення",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.07.98 за
N 441/2881, та спільний наказ Державного комітету статистики
України і Міністерства освіти і науки України від 26.07.2001
N 335/557 ( z0695-01 ) "Про затвердження форм державної
статистичної звітності з питань загальної середньої освіти та
інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 15.08.2001 за N 695/5886.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету статистики України Власенко Н.С. і
заступника державного секретаря Міністерства освіти і науки
України Богомолова А.Г.
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Міністр освіти і науки України В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
України,
МОН України
14.04.2003 N 105/234
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2003 р.
за N 360/7681

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N ЗНЗ-1 "Звіт денного
загальноосвітнього навчального закладу"

1. Загальні положення
1.1. Форма державного статистичного спостереження N ЗНЗ-1
поширюється на всі денні загальноосвітні навчальні заклади (надалі
- заклад) незалежно від форм власності та підпорядкування.
1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.
Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється
печаткою закладу.
1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни
та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.
1.4. Звіт щорічно складається денними загальноосвітніми
навчальними закладами за станом на 5 вересня та подається не
пізніше 10 вересня: місцевому органу управління освітою (2 примірники); своїй вищій організації (для державних і комунальних
закладів, крім системи Міністерства освіти і науки України).
2. Порядок складання звіту
2.1. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами
законодавства, зокрема Законом України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) (стаття 9), положеннями про відповідний тип
загальноосвітнього навчального закладу, затвердженими в
установленому законодавством порядку, та статутом
загальноосвітнього навчального закладу.
2.2. В адресній частині бланка необхідно вказати тип закладу:
середня загальноосвітня школа із зазначенням ступеня,
спеціалізована школа (школа-інтернат) із зазначенням ступеня,
гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня школа-інтернат,
спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(указати якого), загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат),
школа соціальної реабілітації. Навчально-виховні комплекси,
об'єднання вказують, у складі яких саме типів і рівнів акредитації
закладів вони створені: дошкільний навчальний заклад - середня
школа із зазначенням ступеня, школа - позашкільний навчальний
заклад, школа - професійно-технічний навчальний заклад тощо. Форма власності та відомча належність вказуються ті, які
зазначені в довідці органів статистики про занесення до Єдиного
державного реєстру підприємств і організацій України ( 118-96-п ).
2.3. Якщо заклад уведено в дію на початок поточного
навчального року або в минулому навчальному році пізніше терміну
звітності за формою N ЗНЗ-1, то після повної назви і номера
закладу необхідно вказати літеру Н.
2.4. Графу "Коди" в розділах звіту денні загальноосвітні
навчальні заклади не заповнюють.
3. Заповнення розділу 1
"Контингенти учнів за класами"
3.1. У розділі 1 у рядках 01 - 15 наводяться дані про
кількість класів та учнів у них.
3.2. Рядок 01 заповнюють лише спеціальні загальноосвітні
школи (школи-інтернати) та класи для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, організовані при
денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах).
3.3. Рядок 02 заповнюють загальноосвітні навчальні заклади,
які організували навчання учнів 1-х класів у дошкільних навчальних
закладах.
3.4. Навчально-виховні об'єднання (школи-садки) дані про
перші класи вказують за рядком 03.
3.5. Дані рядка 15 дорівнюють сумі даних рядків 01 - 14 за
всіма графами.
3.6. У графі 6 необхідно навести дані про загальну кількість
учнів, які навчаються індивідуально, а у графі 7 - з них тих, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
3.7. Графу 8 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за
наявності учнів, що відвідують тільки навчальні заняття і не
забезпечуються одягом, взуттям, м'яким інвентарем та харчуванням.
3.8. Відомості про учнів спеціальних класів, які організовані
при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(класів інтенсивної педагогічної корекції, класів для
розумово-відсталих тощо), необхідно навести за графою 9 у рядках
01 - 15. У цьому разі слід зробити примітку до даного розділу, у
якій зазначити, з якими саме вадами розумового або фізичного
розвитку діти навчаються в спеціальних класах. Спеціальні школи
(школи-інтернати) цю графу не заповнюють.
3.9. Графу 10 заповнюють денні загальноосвітні навчальні
заклади всіх типів за наявності дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування. До числа дітей, позбавлених
батьківського піклування, належать ті, що залишилися без
піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав,
відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням
батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та
перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами
внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою
батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки,
а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких
відмовились батьки, та безпритульні діти, які були покинуті
батьками, самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони
виховувались, і не мають певного місця проживання. Відсутність
батьків підтверджується відповідними документами (копіями свідоцтв
про смерть, рішень судових органів, довідками закладів охорони
здоров'я тощо), які є юридичною підставою для надання цим дітям
матеріального забезпечення і пільг, передбачених чинним
законодавством.
3.10. Графу 11 заповнюють заклади, які заповнили графу 9.
3.11. У графах 12, 13 наводяться дані про кількість класів з
наповнюваністю більше 25 учнів та з них більше 27 учнів.
3.12. Рядок 17 заповнюють лише спеціальні загальноосвітні
школи (школи-інтернати) для дітей з вадами фізичного розвитку.
3.13. Заклади для сліпих дітей, у яких навчаються слабозорі
діти, та заклади для слабозорих, у яких навчаються сліпі діти,
заповнюють відповідно рядки 18 і 19.
3.14. Рядки 20 і 22 заповнюють денні загальноосвітні
навчальні заклади всіх типів.
3.15. Рядки 21 і 23 заклади інтернатного типу не заповнюють.
3.16. Рядок 24 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати,
наводячи дані лише про учнів (вихованців), які є мешканцями даного
району (міста).
3.17. У рядках 25 і 26 наводяться дані з рядка 15 графи 9.
Сума даних рядків 25 і 26 може дорівнювати даним рядка 15 графи 9
або бути меншою за рахунок дітей, які мають інші вади розумового
розвитку.
3.18. Рядки 27 та 28 заповнюють загальноосвітні
школи-інтернати та спеціальні загальноосвітні школи-інтернати.
4. Заповнення розділу 2
"Мова навчання та іноземні мови"
4.1. При заповненні розділу 2 слід керуватися Типовими
навчальними планами, що затверджуються Міністерством освіти і
науки України.
4.2. У рядках 01 - 06 указуються дані про мову або мови,
якими проводиться навчання. Якщо навчання проводиться двома
мовами, наприклад у молодших класах українською, а в старших -
російською, то необхідно навести окремо число класів (рядки 01,
03, 05) і в них учнів (рядки 02, 04, 06), які навчаються кожною з
цих мов.
4.3. Сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 14 повинна
дорівнювати даним рядка 15 графи 2 розділу 1.
4.4. У рядках 07 - 12 наводяться дані про мови, які
вивчаються як самостійний предмет (крім іноземних мов), а в рядках
13 - 16 - факультативно або в гуртках.
4.5. Рядки 17 - 29 заповнюються один раз на два роки,
починаючи зі звіту на початок 2004/2005 навчального року.
4.6. Рядки 17 - 26 заповнюють заклади, у яких іноземні мови
вивчаються як предмет, та заклади з поглибленим вивченням
іноземних мов, виділивши "у тому числі" у розділі 3 у рядках 06 -
14 дані про учнів, які вивчають іноземні мови поглиблено з першого
та із сьомого класу.
4.7. Якщо в закладі викладають різні іноземні мови в двох
групах одного класу, то кожна група учнів відображається за даною
мовою як окремий клас. Якщо клас поділяється на дві самостійні
групи, які вивчають одну й ту саму іноземну мову, то кожну з них
також необхідно рахувати за даним розділом за окремий клас. Якщо
учні одного й того самого класу вивчають декілька іноземних мов,
то дані про таких учнів і класи, де вивчається декілька іноземних
мов, наводяться за кожною мовою окремо.
4.8. Дані графи 14 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 - 13
за всіма рядками.
4.9. Якщо іноземні мови вивчаються з першого класу і кожний
учень вивчає лише одну іноземну мову, то сума даних рядків 18, 20,
22, 24 за графою 14 повинна дорівнювати даним рядка 15 графи 2
розділу 1.
4.10. Сума даних рядків 18, 20, 22, 24 за графами 2 - 14
розділу 2 повинна відповідати даним рядків 01 - 15 за графою 2
розділу 1 або бути більшою за рахунок учнів, які вивчають дві або
більше іноземні мови.
4.11. Сума даних рядків 25 і 26 за графами 2 - 14 повинна
дорівнювати даним рядків 01 - 15 за графою 2 розділу 1 або бути
меншою (за рахунок учнів, які не вивчають іноземну мову).
5. Заповнення розділу 3
"Відомості про розподіл учнів за профілем
навчання та поглибленим вивченням предметів"
5.1. Розділ 3 заповнюють заклади з профільним навчанням, а
також загальноосвітні заклади, у яких є класи з певним профілем
навчання. Якщо в одному і тому самому закладі є декілька профілів
навчання, то дані про учнів наводяться за кожним з цих профілів
окремо за рядками 01 - 05 за графами 9 - 14. Профіль навчання може
бути: філологічний, фізико-математичний, суспільно-гуманітарний,
біолого-хімічний, медичний, художньо-естетичний, економічний,
юридичний, технологічний, спортивний, інформатика та обчислювальна
техніка, інший.
5.2. Відомості про предмети, які вивчаються поглиблено, та
учнів, які вивчають ці предмети, наводяться у рядках 06 - 14 за
графами 2 - 14.
5.3. Гімназії, ліцеї, колегіуми в цьому розділі наводять
інформацію тільки про учнів, які навчаються за навчальними планами
цих закладів (крім учнів у класах, що навчаються у цих закладах за
навчальними планами загальноосвітніх шкіл).
5.4. За рядками 15 і 17 наводяться дані про загальну
кількість у закладі класів, відповідно - з профільним навчанням та
з поглибленим вивченням предметів, а за рядками 16 і 18 - дані про
загальну кількість учнів у цих класах. Дані рядка 16 дорівнюють
сумі даних рядків 01 - 05 за графою 14, а сума даних рядка 18 -
сумі даних рядків 06 - 14 за графою 14.
6. Заповнення розділу 4
"Віковий склад учнів"
6.1. У розділі 4 кількість учнів 1 - 11(12)-х класів
необхідно розподілити за віком за рядками 01 - 15 - за станом на 1
січня наступного року.
6.2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків
02 - 13 за всіма графами та даним рядка 15 графи 2 розділу 1
(спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) і спеціальні
класи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, організовані при денних загальноосвітніх
школах (школах-інтернатах), рядки 01 - 14 не заповнюють).
6.3. Сума даних граф 2 - 15 повинна дорівнювати даним графи 1
за всіма рядками.
6.4. Рядок 15 заповнюють спеціальні загальноосвітні школи
(школи-інтернати) та спеціальні класи, організовані при денних
загальноосвітніх навчальних школах (школах-інтернатах).
6.5. За рядками 16 - 19 учні 1-го класу розподіляються за
віком за станом на 1 вересня поточного року. Сума даних рядків
16 - 19 дорівнює даним рядка 02 графи 1.
7. Заповнення розділу 5
"Змінність навчання та групи подовженого дня"
У розділі 5 наводяться відомості про кількість класів і
учнів, які навчаються в другу зміну (при цьому не враховуються
учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку), та про групи подовженого дня.
8. Заповнення розділу 6
"Відомості про учнів, які закінчили даний
клас і переведені до наступного класу
або закінчили навчальний заклад у 20__ році"
8.1. Розділ 6 заповнюють заклади всіх типів. У цьому розділі
наводяться дані про кількість учнів, які закінчили даний клас і
переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад.
8.2. До рядка 01 графи 9 включаються дані про тих, хто
одержав свідоцтво про базову загальну освіту і тих, хто не одержав
(видано табель успішності), дані про яких наводяться, відповідно,
у рядках 02 та 03.
8.3. Дані рядка 01 графи 9 повинні дорівнювати сумі даних
рядків 02 і 03.
8.4. У рядку 01 граф 11 і 13 наводяться дані про учнів, які
закінчили навчальний заклад, включаючи і тих, які не одержали
атестат про повну загальну середню освіту (видано табель
успішності).
8.5. Сума даних граф 11 і 13 по рядку 01 повинна дорівнювати
сумі даних рядків 04 і 07.
8.6. Відомості про кількість екстернів "крім того" наводяться
за рядками 08 і 09.
9. Заповнення розділу 7
"Відомості про класи і класи-комплекти"
9.1. При заповненні розділу 7 необхідно мати на увазі, що
класом-комплектом є група учнів із двох і більше 1 - 4-х класів,
де викладання веде один учитель.
9.2. До рядка 01 включаються також дані про перші класи,
організовані в дошкільних навчальних закладах.
9.3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 - 05 за
графами 1 і 2.
9.4. Дані рядка 01 графи 1 розділу 7 повинні, як правило,
дорівнювати або бути меншими даних, які показані по рядках 02 - 06
графи 1 розділу 1, за рахунок класів, які ввійшли до
класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні
певного класу з кількістю менше 5 осіб, то до рядків 02 - 06 графи
1 розділу 1 дані про такі класи не включаються.
10. Заповнення розділу 8
"Відомості про приміщення та матеріальну базу"
10.1. У розділі 8 наводяться відомості про матеріальну базу
закладу.
10.2. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які
належать закладу, у тому числі площа квартир персоналу закладу,
розміщена в них, і приміщень, зайнятих інтернатом при школі, а
також сторонніми організаціями. У загальну площу включається також
та частина підвалів і напівпідвалів, яка зайнята під навчальні і
навчально-виробничі майстерні та з іншою навчальною метою, а також
під житло персоналу закладу, душову кімнату, кухню. Вільна площа
підвалів та напівпідвалів або зайнята під склади та інші
господарські потреби закладу - не включається. У загальну площу не
включається площа надвірних будівель (сараїв, гаражів і т.ін.).
10.3. У рядку 02 із загальної площі наводяться дані про
площу, здану в оренду, а в рядку 03 - "крім того" - про загальну
площу, яку орендує заклад.
10.4. До числа класних кімнат, навчальних кабінетів і
лабораторій (рядок 04) включаються всі кімнати, у яких проводяться
заняття з учнями, а за рядком 05 указується їх площа.
10.5. До рядків 06 - 14, 16 включаються відомості про
кількість навчальних кабінетів, які мають окремі приміщення,
обладнані необхідним навчально-наочним приладдям, у яких у
відповідності до програми проводяться навчальні заняття з даного
предмета. Якщо в одній кімнаті обладнані два навчальні кабінети,
наприклад біології і хімії, то дані про такі кабінети необхідно
навести один раз: або як про кабінет біології, або як про кабінет
хімії.
10.6. До рядка 15 включаються дані про число робочих місць з
комп'ютером у кабінеті основ інформатики й обчислювальної техніки
для практичних занять з інформатики. Робочі місця необхідно
рахувати по кількості працюючих комп'ютерів.
10.7. До рядка 17 включається інформація про загальну
кількість комп'ютерів (працюючих і непрацюючих), які перебувають
на балансі закладу.
10.8. До рядка 19 включаються дані про діючі програмні засоби
навчання, які використовуються в навчальному процесі і перебувають
на балансі закладу (системні програмні засоби не включаються).
10.9. До рядка 22 включаються дані (з рядка 19) про діючі
програмні засоби, які пройшли сертифікацію в державній системі
УкрСЕПРО.
10.10. До рядка 23 включаються дані про навчальні та
навчально-виробничі майстерні, де проходять навчання учні.
10.11. У рядках 24 - 31 відомості відображаються шляхом
проставлення "1" за наявності в закладі переліченого або "0" - за
відсутності.
10.12. Рядок 26 заповнюють заклади, які мають
навчально-дослідну ділянку, що відповідає положенню про таку
ділянку, вказавши її розмір у арах.
10.13. Рядок 29 заповнюють заклади, які мають водогін,
незалежно від того, чи заклад підключено до центральної мережі чи
підключення автономне.
10.14. При заповненні рядка 31 слід мати на увазі, що
наявність у буфеті тільки кави, чаю, пиріжків і булок не
вважається гарячим харчуванням.
10.15. Рядок 34 заповнюють як сільські, так і міські заклади
(крім закладів інтернатного типу), при цьому міські заклади
наводять дані лише про тих учнів, які навчаються у цих закладах, а
проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 км.
10.16. До рядка 39 включають дані лише про ті будівлі, на які
є кошторис на капітальний ремонт, а до рядка 40 - на які є акт про
їх аварійний стан.
10.17. Рядки 41 - 45 заповнюють усі заклади, які мають
бібліотеку (книжковий фонд). Відомості про дитячі бібліотеки, які
розташовані в приміщенні закладу, але йому не підпорядковуються,
до звіту не включаються.
11. Заповнення розділу 9
"Педагогічні працівники"
11.1. У розділі 9 за рядком 01 наводяться відомості про всіх
учителів, включаючи сумісників, які працюють у закладі, включаючи
керівників та їх заступників. У це число входять також інші
працівники, які проводять навчальні заняття у закладі. Якщо
вчитель поряд з основною роботою працює в даному закладі і на
посаді вихователя, то дані про нього потрібно відобразити і як про
учителя (рядок 01), і як про вихователя (рядки 03, 05, 07).
11.2. За наявності в закладі спеціальних класів для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
дані про вчителів, які працюють у таких класах, відображаються за
рядком 09, а кількість самих класів - за рядком 10. Спеціальні
школи (школи-інтернати) ці рядки не заповнюють.
12. Наведення довідкової інформації
За рядками 01 та 02 довідково наводяться дані про кількість у
закладі груп (за їх наявності) для дітей дошкільного віку,
організованих для підготовки цих дітей до школи, та про кількість
дітей у них. Дані цих рядків не включаються до жодного з розділів звіту.
Начальник управління статистики
послуг та соціальних програм
Держкомстату України І.В.Калачова
Начальник управління
прогнозування
та нормативно-правового
забезпечення МОН України В.Я.Гаврилюк

ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
------------------------------------------------------------------ | Порушення порядку подання або використання даних державних| |статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка| |встановлена ст.186.3 Кодексу України про адміністративні| |правопорушення | ------------------------------------------------------------------
ЗВІТ
денного загальноосвітнього навчального закладу
на початок 20_____/20_____ навчального року
(за станом на 5 вересня)
------------------------------------------ |Подають: |Терміни | Форма N ЗНЗ-1 | |подання:| |-------------------------------+--------| ЗАТВЕРДЖЕНО |денні загальноосвітні навчальні| | Наказ Держкомстату |заклади незалежно від відомчого| | України |підпорядкування та форми | | і МОН України |власності: |не | 14.04.2003 N 105/234 | |пізніше | 1 раз на рік |1) органу управління освітою за|10 | Поштова |місцезнаходженням |вересня | |(2 примірники); | | |2) своїй вищій організації (для| | |комунальних і державних | | |закладів, крім системи МОН | | |України) | | ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Кому подається | |----------------------------------------------------------------| |Найменування, N закладу | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |----------------------------------------------------------------| |Тип місцевості (1 - міська місцевість, 2 - сільська місцевість) | |----------------------------------------------------------------| |Тип закладу | |----------------------------------------------------------------| |Форма власності | |----------------------------------------------------------------| |Відомча належність | ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- | Код | Коди організації-складача | |форми |--------------------------------------------------------------| |документа|за |території|виду |форми|організа-|міністерства,| | КС| |за ДКУД |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо- |влас-|ційно- |іншого цен- | | | | | | |мічної |ності|правової |трального | | | | | | |діяльно-|(КФВ)|форми |органу, | | | | | | |сті | |господа- |якому підпо- | | | | | | |(КВЕД) | |рювання |рядкована | | | | | | | | |(КОПФГ) |організація | | | | | | | | | |- складач | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | |(СПОДУ)* | | | |---------+------+---------+--------+-----+---------+-------------+--+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | |---------+------+---------+--------+-----+---------+-------------+--+---| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств (організації) державної форми
власності
Розділ 1. Контингенти учнів за класами
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники | N |Кількість | Із загальної кількості учнів |Крім |Дітей-сиріт і |Кількість класів | |-------------|рядка |----------+--------------------------------------------|того,|дітей, позбавлених|з наповнюваністю | |Класи | |кла-|учнів|у |дів-|дру-|навчається |учні, |учнів|батьківського |-----------------| | | |сів | |гімназіях,|чат |го- |індивідуально |які |спец-|піклування |більше |з них | | | | | |ліцеях, | |річ-|---------------|при- |кла- |------------------|25 учнів|більше | | | | | |колегіумах| |ни- |усього|з них з |ходять |сів**|з графи |з графи | |27 учнів| | | | | |учнів, які| |ків | |вадами |тільки | | 2 | 9 | | | | | | | |навчаються| | | |розвитку|на нав-| | | | | | | | | | |за зага- | | | | |чання* | | | | | | | | | | |льноосвіт-| | | | | | | | | | | | | | | |ньою | | | | | | | | | | | | | | | |програмою | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |Підготовчий | 01 | | | | | х | | | х | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |1-й |у ДНЗ***| 02 | | | | | | | | | | | | | | |клас|--------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| | |у ЗНЗ***| 03 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |2-й клас | 04 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |3-й клас | 05 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |4-й клас | 06 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |5-й клас | 07 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |6-й клас | 08 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |7-й клас | 09 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |8-й клас | 10 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |9-й клас | 11 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |10-й клас | 12 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |11-й клас | 13 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |12-й клас | 14 | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------+----+-----+----------+----+----+------+--------+-------+-----+--------+---------+--------+--------| |Усього (сума | 15 | | | | | | | | | | | | | | |даних рядків | | | | | | | | | | | | | | | |01 - 14) | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і спеціальні
школи-інтернати. ** Не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати). *** ДНЗ - дошкільний навчальний заклад; ***ЗНЗ -
загальноосвітній навчальний заклад.
З рядків 01 - 03 граф 2 і 9: кількість дітей, які до вступу в
школу виховувалися у дошкільних навчальних закладах (16) ______ З рядка 15 графи 2: кількість розумово відсталих дітей (заповнює лише спеціальна
школа (школа-інтернат) для дітей з вадами фізичного розвитку)
(17) __ кількість дітей: сліпих у спеціальних закладах для слабозорих
(18) ______, слабозорих у спеціальних закладах для сліпих (19) ___ З рядка 15 граф 2 і 9: кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням у
закладах усіх типів (20) _______, з них користуються безплатним
харчуванням (не заповнюють заклади інтернатного типу) (21) _______ кількість учнів, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС
(22) ______, з них користуються безплатним харчуванням (23) ______ учнів (вихованців) з числа дітей даного району (міста)
(заповнюють загальноосвітні школи-інтернати) (24) _________ З рядка 15 графи 9: учнів у класах інтенсивної педагогічної
корекції (25) ______; учнів у класах для розумово відсталих
(26) _______ Кількість груп (заповнюють заклади інтернатного типу)
(27) ______, у них дітей дошкільного віку (28) ______, з них сиріт
і позбавлених батьківського піклування (29) _______
Розділ 2. Мова навчання та іноземні мови
------------------------------------------------------------------ |Мова | N |Код | Класи | | |рядка |мови |------------------------------------------| | | | |1 |2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9 |10|11|12|Усього| |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| | А | Б | 1 |2 |3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10|11|12|13| 14 | ------------------------------------------------------------------
Мова навчання
------------------------------------------------------------------ |класів | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |учнів | 02 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |класів | 03 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |учнів | 04 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |класів | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |учнів | 06 | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Мова, яка вивчається як предмет
------------------------------------------------------------------ |класів | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |учнів | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |класів | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |учнів | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |класів | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |учнів | 12 | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Мова, яка вивчається факультативно
або в гуртках
------------------------------------------------------------------ |учнів | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |учнів | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |учнів | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+------| |учнів | 16 | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Іноземні мови
(заповнюється 1 раз на два роки, починаючи
зі звіту на початок 2004/2005 навчального року)
------------------------------------------------------------------ |груп | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |учнів | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |груп | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |учнів | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |груп | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |учнів | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |груп | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |учнів | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |Із | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |загальної| | | | | | | | | | | | | | | | |кількості| | | | | | | | | | | | | | | | |учнів | | | | | | | | | | | | | | | | |вивчають:| | | | | | | | | | | | | | | | |одну | | | | | | | | | | | | | | | | |іноземну | | | | | | | | | | | | | | | | |мову | | х | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |дві і | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |більше | | | | | | | | | | | | | | | | |іноземні | | | | | | | | | | | | | | | | |мови | | х | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |_________| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |тільки | | | | | | | | | | | | | | | | |факульта-| | | | | | | | | | | | | | | | |тивно | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-----+--+-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+-----| |не | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |вивчають | | | | | | | | | | | | | | | | |через | | | | | | | | | | | | | | | | |відсут- | | | | | | | | | | | | | | | | |ність | | | | | | | | | | | | | | | | |учителя | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Відомості про розподіл учнів за профілем
навчання та поглибленим вивченням предметів
----------------------------------------------------------------------------- | N |Профілі навчання |Код | Учнів у класах: | |рядка | | |---------------------------------------------| | | | | 1|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |Усього| |------+-----------------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+------| | А | Б | 1 | 2|3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11 |12 |13 | 14 | |------+-----------------+----+--------------------+--+--+---+---+---+------| | 01 | | |\ / | | | | | | | |------+-----------------+----| \ / |--+--+---+---+---+------| | 02 | | | \ / | | | | | | | |------+-----------------+----| \ / |--+--+---+---+---+------| | 03 | | | \ / | | | | | | | |------+-----------------+----| / \ |--+--+---+---+---+------| | 04 | | | / \ | | | | | | | |------+-----------------+----| / \ |--+--+---+---+---+------| | 05 | | | / \ | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Предмети, які вивчаються поглиблено*
------------------------------------------------------------------------------ | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+------| | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+------| | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+------| | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+------| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+------| | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+------| | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+------| | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+------| | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Предмети, які вивчаються поглиблено (рядки 06 - 14), не
повторюють профіль (профілі) навчання (рядки 01 - 05); при
поглибленому вивченні іноземних мов (мови) необхідно вказати за
рядками 06-14 дані про кожну мову окремо.
Кількість класів з профільним навчанням (15) ______, у них
учнів - усього (16) _______ Кількість класів з поглибленим вивченням предметів (17) ______, у них учнів - усього (18) _______
Розділ 4. Віковий склад учнів
(за станом на 1 січня 20_____ року)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва показника|N |Усього|у тому числі матимуть вік (число повних років): | | |рядка| |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 | | | | |років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років і | | | | | | | | | | | | | | | | | |старші | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |Усього учнів | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |(сума даних | | | | | | | | | | | | | | | | | |рядків 02 - 13)| | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |у тому числі: | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |1-й клас | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |2-й клас | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |3-й клас | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |4-й клас | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |5-й клас | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |6-й клас | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |7-й клас | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |8-й клас | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |9-й клас | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |10-й клас | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |11-й клас | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |12-й клас | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |З рядка 01: | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |дівчат | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------| |Крім того, | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |учнів у | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціальних | | | | | | | | | | | | | | | | | |школах | | | | | | | | | | | | | | | | | |(школах- | | | | | | | | | | | | | | | | | |інтернатах) і | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціальних | | | | | | | | | | | | | | | | | |класах | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З рядка 02 - кількість учнів 1-го класу, які мають вік на 1
вересня 20____ року: 5 років і молодші (16) _____, 6 років (17)_____, 7 років (18) _____, 8 років і старші (19) _____
Розділ 5. Змінність навчання та групи подовженого дня
---------------------------------------------------------------------------- | | N |Навчання у 2-гу | Групи подовженого дня | | |рядка| зміну |-------------------------------------------| | | |----------------|кількість|у них |з них |крім того,|у них | | | |кількість|у них |груп |учнів -|учнів |груп, які |учнів | | | |класів |учнів | |усього |1 - 4-х|працюють | | | | | | | | |класів |за кошти | | | | | | | | | |батьків | | |-------+-----+---------+------+---------+-------+-------+----------+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+-----+---------+------+---------+-------+-------+----------+------| |Усього | 01 | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Розділ 6. Відомості про учнів, які закінчили даний
клас і переведені до наступного класу або закінчили
навчальний заклад у 20___ році (без учнів,
залишених на повторний курс навчання)
--------------------------------------------------------------------------------------------- | | N |1-й |2-й |3-й |4-й |5-й |6-й |7-й |8-й |9-й |10-й | 11-й клас |12-й | | |рядка|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас |--------------------|клас | | | | | | | | | | | | | |закінчили|переведені| | | | | | | | | | | | | | |заклад |до 12-го | | | | | | | | | | | | | | | |класу | | |-------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+---------+----------+-----| |Усього | 01 | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- З графи 9: кількість учнів 9-го класу, які одержали свідоцтво
про базову загальну середню освіту (02) ______ кількість учнів 9-го класу, які не одержали свідоцтво про
базову загальну середню освіту (03) _______ З граф 11 і 13: кількість учнів 11(12)-го класу, які одержали
атестат про повну загальну середню освіту (04) ______ з них нагороджені: золотою медаллю (05) _______, срібною
медаллю (06) _______ кількість учнів 11(12)-го класу, які не одержали атестат про
повну загальну середню освіту (видано табель успішності)
(07) _______ Крім того: Кількість екстернів, які одержали свідоцтво про базову
загальну середню освіту (08) ______ Кількість екстернів, які одержали атестат про повну загальну
середню освіту (09) ______
Розділ 7. Відомості про класи і класи-комплекти
-------------------------------------------------------------- |Назва показника | N |Кількість класів і класів-комплектів| | |рядка|------------------------------------| | | | усього | з них до 15 учнів | |-----------------+-----+--------------+---------------------| | А | Б | 1 | 2 | |-----------------+-----+--------------+---------------------| |Кількість 1 - 4-х| | | | |класів і | | | | |класів-комплектів| 01 | | | |-----------------+-----+--------------+---------------------| |у тому числі в | | | | |складі учнів: | | | | |одного класу | 02 | | | |-----------------+-----+--------------+---------------------| |двох класів | 03 | | | |-----------------+-----+--------------+---------------------| |трьох класів | 04 | | | |-----------------+-----+--------------+---------------------| |чотирьох класів | 05 | | | --------------------------------------------------------------
Розділ 8. Відомості про приміщення та матеріальну базу
(заповнюється один раз на два роки, починаючи
зі звіту на початок 2004/2005 навчального року)
------------------------------------------------------ | Назва показника | N |Усього | | |рядка | | |-------------------------------------+------+-------| | А | Б | 1 | |-------------------------------------+------+-------| |Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 01 | | |-------------------------------------+------+-------| |з них здано в оренду (кв.м) | 02 | | |-------------------------------------+------+-------| |Крім того, площа орендованих | 03 | | |приміщень (кв.м) | | | |-------------------------------------+------+-------| |З рядків 01 та 03 - кількість | 04 | | |класних кімнат (включаючи навчальні | | | |кабінети і лабораторії) | | | |-------------------------------------+------+-------| |Їх площа (кв.м) | 05 | | |-------------------------------------+------+-------| |Кількість навчальних кабінетів | 06 | | |Математики | | | |-------------------------------------+------+-------| |Фізики | 07 | | |-------------------------------------+------+-------| |Хімії | 08 | | |-------------------------------------+------+-------| |Біології | 09 | | |-------------------------------------+------+-------| |Української мови і літератури | 10 | | |-------------------------------------+------+-------| |Інших мов і літератур | 11 | | |-------------------------------------+------+-------| |Іноземної мови | 12 | | |-------------------------------------+------+-------| |Усіх кабінетів з лінгафонним | 13 | | |обладнанням | | | |-------------------------------------+------+-------| |Основ інформатики й обчислювальної | 14 | | |техніки | | | |-------------------------------------+------+-------| |у них робочих місць з комп'ютером | 15 | | |-------------------------------------+------+-------| |Інших кабінетів | 16 | | |-------------------------------------+------+-------| |Кількість комп'ютерів у закладі - | 17 | | |усього | | | |-------------------------------------+------+-------| |з них мають процесор: 486, Celeron, | 18 | | |MMX, Pentium | | | |-------------------------------------+------+-------| |Кількість комп'ютерних програмних | 19 | | |засобів навчання, які | | | |використовуються в навчальному | | | |процесі | | | |-------------------------------------+------+-------| |у тому числі за предметами: | 20 | | |природничо-математичного циклу | | | |(математика, фізика, хімія, | | | |біологія, географія) | | | |-------------------------------------+------+-------| |гуманітарного циклу (мова, | 21 | | |література, історія, | | | |природознавство) | | | |-------------------------------------+------+-------| |З рядка 19: сертифікованих | 22 | | |-------------------------------------+------+-------| |Кількість майстерень | 23 | | |-------------------------------------+------+-------| |Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні) | 24 | | |Фізкультурний зал | | | |-------------------------------------+------+-------| |Басейн | 25 | | |-------------------------------------+------+-------| |Навчально-дослідна ділянка (арів) | 26 | | |-------------------------------------+------+-------| |Підсобне господарство | 27 | | |-------------------------------------+------+-------| |Опалення (1 - центральне або | 28 | | |власна котельня, 2 - пічне) | | | |-------------------------------------+------+-------| |Водогін | 29 | | |-------------------------------------+------+-------| |у тому числі з гарячою водою | 30 | | |-------------------------------------+------+-------| |Їдальня або буфет з гарячим | 31 | | |харчуванням | | | |-------------------------------------+------+-------| |число посадкових місць у їдальні | 32 | | |або буфеті | | | |-------------------------------------+------+-------| |у т. ч. у пристосованих приміщеннях | 33 | | |-------------------------------------+------+-------| |Чисельність учнів, які проживають | 34 | | |на відстані більше 3 км від закладу | | | |і потребують підвезення | | | |-------------------------------------+------+-------| |у тому числі: | 35 | | |учнів, для яких організовано | | | |підвезення | | | |-------------------------------------+------+-------| |з них за програмою "Шкільний | 36 | | |автобус" | | | |-------------------------------------+------+-------| |учнів, які проживають у | 37 | | |пришкільному інтернаті | | | |-------------------------------------+------+-------| |Кількість окремих будівель | 38 | | |(включаючи навчальні майстерні | | | |та пришкільний інтернат) | | | |-------------------------------------+------+-------| |з них: | 39 | | |потребують капітального ремонту | | | |-------------------------------------+------+-------| |перебувають в аварійному стані | 40 | | ------------------------------------------------------
Бібліотечний фонд Кількість книг, брошур, журналів (примірників) (41) ________ у тому числі підручників - усього (42) ________ з них для: 1 - 4-х класів (43) ________ 5 - 9-х класів (44) ________ 10 - 11(12)-х (45) ________
Розділ 9. Педагогічні працівники
----------------------------------------------------------------- |Назва показника | N |Усього|Назва показника | N |Усього | | |рядка| | |рядка| | |------------------+-----+------+-----------------+-----+-------| | А | Б | 1 | А | Б | 1 | |------------------+-----+------+-----------------+-----+-------| |Кількість учителів| 01 | |в інтернаті при | | | | | | |закладі | 05 | | |------------------+-----+------+-----------------+-----+-------| |з них мають | | |з них мають | | | |основну роботу | 02 | |основну роботу | 06 | | |------------------+-----+------+-----------------+-----+-------| |Кількість | | |у школі-інтернаті| 07 | | |вихователів: | | | | | | |у групах | | | | | | |подовженого дня | 03 | | | | | |------------------+-----+------+-----------------+-----+-------| |з них мають | | |з них мають | | | |основну роботу | 04 | |основну роботу | 08 | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Крім того, кількість учителів, що працюють у спеціальних
класах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, організованих при денних загальноосвітніх
школах (школах-інтернатах) (09) _______ та кількість таких класів
(10) ______ (рядки 09 і 10 не заповнюють спеціальні школи
(школи-інтернати))
Довідково: кількість груп для дітей дошкільного віку,
організованих для їх підготовки до
школи (01) _______,
у них дітей (02)_______
"__" _______________ 20__ р. Керівник (заступник керівника) _______________________________ ______________________________
(прізвище та телефон виконавця) (підпис та прізвище)
М.П.вгору