Документ z0343-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.09.2017, підстава - z1080-17

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2015  № 82


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2015 р.
за № 343/26788

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів у сфері здійснення державного екологічного контролю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
№ 312 від 11.08.2017}

Відповідно до підпункту 62 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою вдосконалення діяльності служби екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08 вересня 1999 року № 204, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 року за № 787/4080, такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту:

«Ізольований баласт - баластна вода, прийнята в баластний танк, який повністю відділений від нафтової вантажної і нафтової паливної систем та призначений тільки для перевезення в ньому баласту чи баласту і вантажів, які не є нафтою чи шкідливими рідкими речовинами, відповідно до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї (МАРПОЛ 73/78).»;

абзац сьомий пункту 1.12 після слова «баласту» доповнити словами «(крім ізольованого баласту)»;

2) у пункті 4.3 глави 4:

у підпункті 4.3.2 слова «Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (далі - ДФІ)» замінити словами «Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - Укрморрічінспекція)»;

у підпункті 4.3.3 абревіатуру «ДФІ» замінити словом «Укрморрічінспекції».

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 312 від 11.08.2017}

3. Департаменту правової та міжнародної діяльності (Бучко В.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І.А. Шевченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Заступник Міністра інфраструктури України -
керівник апаратуК. Ляпіна


В.В. Омелянвгору