Документ z0341-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.05.2018, підстава - z0480-18


                   Додаток 12 
до Інструкції про загальні
вимоги до оформлення
документів, у яких
обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
для підприємств, установ,
організацій
та громадян-підприємців

ЗАХОДИ
щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених
нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин

Таблиця 12.1
------------------------------------------------------------------------ |Номер/ |Наймену- |Затвердже- |Періодичність|Методика виконання|Місце | |номери |вання | ний |вимірювання | вимірювань |відбору| |джерел |забрудню-|граничнодо-| | |проб | |викидів|ючої | пустимий | | | | | |речовини | викид, | | | | | | | мг/куб.м | | | | |-------+---------+-----------+-------------+------------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 13
до Інструкції про загальні
вимоги до оформлення
документів, у яких
обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
для підприємств, установ,
організацій
та громадян-підприємців

СУМАРНІ ПОТЕНЦІЙНІ ОБСЯГИ
викидів забруднюючих речовин та груп речовин
в атмосферне повітря від підприємства

Таблиця 13.1
------------------------------------------------------------------ | Код забруднюючої | Найменування | Потенційний викид | | речовини |забруднюючої речовини| забруднюючої | | | | речовини, тонн, з | | | | трьома десятковими | | | | знаками | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | 00000 | Усього для | | | | підприємства: | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Перелік забруднюючих речовин та груп речовин наведено в
додатку 2 до Інструкції щодо заповнення форм державних
статистичних спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП
(повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про
охорону атмосферного повітря" ( z0098-05 ), затвердженої наказом
Держкомстату України від 30.12.2004 N 674 ( z0097-05 ) та
зареєстрованої у Мін'юсті України 25.01.2005 за N 98/10378).

Потенційні обсяги викидів забруднюючих
речовин від виробничих та технологічних
процесів, технологічного
устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу,
технологічного устаткування (установки) _________________________ код ___________

Таблиця 13.2
------------------------------------------------------------------ | Код забруднюючої | Найменування |Потенційний викид | | речовини |забруднюючої речовини|забруднюючої | | | |речовини, тонн, з | | | |трьома десятковими | | | |знаками | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | 00000 |Усього за виробничим | | | |та технологічним | | | | процесом, | | | | технологічним | | | | устаткуванням | | | | (установкою) | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Викиди відображаються за окремими виробничими та
технологічними процесами, технологічним устаткуванням (установкою)
відповідно до Переліку виробничих та технологічних процесів,
технологічного устаткування (установок), наведеного в додатку 1 до
Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря)
(річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону
атмосферного повітря" ( z0098-05 ), затвердженої наказом
Держкомстату України від 30.12.2004 N 674 ( z0097-05 ) та
зареєстрованої в Мін'юсті України 25.01.2005 за N 98/10378.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторінвгору