Документ z0341-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.05.2018, підстава - z0480-18


     устаткування (установки)  для виробництва чушкового чавуну та 
сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний
розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину; устаткування (установки) для обробки чорних металів: а) стани гарячої прокатки, потужність яких перевищує 20 тонн
сталі на годину; б) ковальські молоти, енергія яких перевищує 50 кДж на молот,
а теплова потужність - 20 МВт; в) нанесення захисних розпилених металічних покриттів з
подачею сирої сталі, що перевищує 2 тонни на годину; г) ливарні заводи для лиття чорних металів, виробнича
потужність яких перевищує 20 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва кольорових металів
із руди, концентратів або вторинної сировини з використанням
металургійного, хімічного та електролітичного процесів; устаткування (установки) для плавки, включаючи легування
кольорових металів, у тому числі рекуперовані матеріали
(рафінування, лиття тощо), з плавильною потужністю, що перевищує
4 тонни на день для свинцю та кадмію або 20 тонн на день для усіх
інших металів; устаткування (установки) для обробки поверхні металів та
пластичних матеріалів із використанням електролітичного або
хімічного процесів, для яких об'єм ванн для обробки складає
понад 30 куб.м.
3. Промисловість з переробки мінеральної сировини: підземні гірські роботи і зв'язані з ними операції, відкрите
добування корисних копалин з поверхні ділянки, що перевищує 25 га; устаткування (установки) для виробництва цементного клінкеру
в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких
перевищує 500 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових
випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн
на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує
50 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва азбесту та
виготовлення продуктів, що містять азбест; устаткування (установки) для виготовлення скла, включаючи
скловолокно, з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на
день; устаткування (установки) для плавлення мінеральних речовин,
включаючи виробництво мінеральних волокон, з плавильною
потужністю, яка перевищує 20 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва керамічних виробів
шляхом випалювання, зокрема для виробництва черепиці для покрівлі,
цегли, вогнетривкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки
або порцелянових виробів, у якого (яких) виробнича потужність
перевищує 75 тонн на добу та/або потужність випалювальних печей
перевищує 4 куб. м і щільність садки на випалювальну піч
перевищує 300 кг/куб.м.
4. Хімічна промисловість: устаткування (установки) для виробництва основних органічних
хімічних речовин: а) устаткування (установки) для виробництва простих
вуглеводнів (лінійні та циклічні, насичені та ненасичені,
аліфатичні та ароматичні); б) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять кисень (спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти,
складні ефіри, ацетати, прості ефіри, перекиси, епоксидні смоли); в) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять сірку; г) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять азот (аміни, аміди, сполуки азоту, нітросполуки та сполуки
нітратів, нітрили, ціанати, ізоціанати); ґ) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять фосфор; д) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів із
вмістом галогенів; е) устаткування (установки) для виробництва органометалічних
сполук; є) устаткування (установки) для виробництва основних
пластичних матеріалів (полімери, синтетичні волокна та волокна на
базі целюлози); ж) устаткування (установки) для виробництва синтетичного
каучуку; з) устаткування (установки) для виробництва фарб та
пігментів; и) устаткування (установки) для виробництва
поверхнево-активних речовин; хімічне устаткування (установки) для виробництва основних
неорганічних хімічних продуктів: а) устаткування (установки) для виробництва газів (аміак,
хлор та хлористий водень, фтор або фтористий водень, оксиди
вуглецю, сполуки сірки, оксиди азоту, водень, діоксид сірки,
хлорокис вуглецю); б) устаткування (установки) для виробництва кислот (хромова
кислота, фтористоводнева кислота, фосфорна кислота, азотна
кислота, хлористоводнева кислота, сірчана кислота, олеум, сірчиста
кислота); в) устаткування (установки) для виробництва гідроокису
амонію, гідроокису калію, гідроокису натрію; г) устаткування (установки) для виробництва карбіду кальцію,
кремнію, карбіду кремнію; ґ) устаткування (установки) для виробництва хлористого
амонію, хлорноватокислого калію, вуглекислого калію, вуглекислого
натрію, перборату, азотнокислого срібла; д) устаткування (установки) для виробництва фосфорних,
азотних та калійних мінеральних добрив (простих та складних
добрив); е) устаткування (установки) для виробництва основних
продуктів для рослинництва та біоцидів; є) устаткування (установки) для виробництва основних
фармацевтичних продуктів.
5. Виробництво і обробка деревини: устаткування (установки) для виробництва целюлози із деревини
або аналогічних волокнистих матеріалів; устаткування (установки) для виробництва паперу та картону і
інших продуктів із деревини (картон, волокно із деревини і фанера)
з виробничою потужністю, яка перевищує 20 тонн на день; устаткування (установки) для обробка деревини і виробів із
деревини хімікатами.
6. Інші види діяльності: устаткування (установки) для поверхневої обробки речовин,
предметів та продуктів із застосуванням органічних розчинників,
зокрема для апретування, друку, нанесення покриття, знежирення,
надання водонепроникності, ґрунтовки, фарбування, очистки або
просочення, виробничою потужністю більше 150 кг на годину або
200 тонн на рік; устаткування (установки) для дублення шкіри та хутра, на яких
об'єм переробки перевищує 12 тонн оброблених виробів на день; устаткування (установки) для виробництва вуглецю (з коксу)
або електрографіту шляхом спалювання та графітизації.
7. Обробка та видалення відходів: устаткування (установки) для спалювання, піролізації,
рекуперації, хімічної обробки або захоронення небезпечних
відходів потужністю більше ніж 10 тонн на добу; устаткування (установки) для спалювання комунально-побутових
відходів з продуктивністю, що перевищує 3 тонни за годину; устаткування (установки) для видалення безпечних відходів з
продуктивністю, що перевищує 50 тонн на добу.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 4
до Інструкції про загальні
вимоги до оформлення
документів, у яких
обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
для підприємств, установ,
організацій
та громадян-підприємців

СИРОВИНА,
допоміжні матеріали, які необхідні
для випуску продукції

Таблиця 4.1
------------------------------------------------------------------ | N | Сировина, |Призначення| Умови |Річне |Наявність | |з/п | допоміжні | | зберігання |викорис-|документації,| | | матеріали | | |тання, |що регламен- | | | | | |тонн |тує вимоги | | | | | | |санітарного | | | | | | |законодавства| |----+-----------+-----------+------------+--------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У табл.4.1 надається інформація щодо сировини, допоміжних
матеріалів, у результаті використання яких в атмосферне повітря
надходять забруднюючі речовини. 2. У гр.4 надається інформація щодо зберігання сировини,
допоміжних матеріалів. Зазначається їх місцезнаходження на
генеральному плані відповідно до пункту 2.4 розділу 2.
Використання палива для технологічних потреб,
вироблення тепла, пари та електричної енергії,
а також транспортних потреб
на території підприємства
Таблиця 4.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Види |Річне |Вміст |Вміст |Калорій-| Направлення використання | | палива |вико- |сірки,|золи,%|ність, |-----------------------------------------------------------------------| | |рис- | % | |Ккал/кг,|технологіч-|транспорт| вироблення | вироблення пари та тепла,| | |тання | | |Ккал/ |ні потреби |(внутріш-| електроенергії, | Гкал./рік | | | | | |куб.м | |ній) | Квт.год/рік | | | | | | | | | |----------------------+--------------------------| | | | | | | | |усього |на власні|інше| усього |на власні| інше | | | | | | | | | | потреби | | | потреби | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Мазут (т) | | | | | | | | | | | | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Газойль | | | | | | | | | | | | | |(л) | | | | | | | | | | | | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Природний | | | | | | | | | | | | | |газ (тис. | | | | | | | | | | | | | |куб.м) | | | | | | | | | | | | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Стиснутий | | | | | | | | | | | | | |газ (тис. | | | | | | | | | | | | | |куб. м) | | | | | | | | | | | | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Вугілля | | | | | | | | | | | | | |(т) | | | | | | | | | | | | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Дизельне | | | | | | | | | | | | | |паливо (л)| | | | | | | | | | | | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Бензин (л)| | | | | | | | | | | | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Відходи | | | | | | | | | | | | | |деревини | | | | | | | | | | | | | |(т) | | | | | | | | | | | | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Дрова (т) | | | | | | | | | | | | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Торф (т) | | | | | | | | | | | | | |----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| |Інше | | | | | | | | | | | | | |(зазначи- | | | | | | | | | | | | | |ти) | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 5
до Інструкції про загальні
вимоги до оформлення
документів, у яких
обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
для підприємств, установ,
організацій та
громадян-підприємців

Геодезичні координати

Таблиця 5.1
------------------------------------------------------------------ | Широта | Довгота | |-------------------------------+--------------------------------| | градуси | мінути | секунди | градуси | мінути | Секунди | |---------+----------+----------+---------+--------+-------------| | (o)| (')| ('')| (o)| (')| ('')| |---------+----------+----------+---------+--------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------------------------------------------| | Об'єкт | |----------------------------------------------------------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти,
які визначають умови розсіювання
забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населеного пункту
_______________________________________
(назва населеного пункту,
де розташований об'єкт)

Таблиця 5.2
------------------------------------------------------------------ | Найменування характеристик | Величина | |-------------------------------------------------+--------------| |Коефіцієнт, який залежить від стратифікації | | |атмосфери, А | | |-------------------------------------------------+--------------| |Коефіцієнт рельєфу місцевості | | |-------------------------------------------------+--------------| |Середня максимальна температура зовнішнього | | |повітря найбільш жаркого місяця року, Т, град.С | | |-------------------------------------------------+--------------| |Середня температура зовнішнього повітря найбільш | | |холодного місяця (для котельних, які працюють за | | |опалювальним графіком), Т, град.С | | |-------------------------------------------------+--------------| |Середньорічна роза вітрів, % | | |-------------------------------------------------+--------------| |П | | |-------------------------------------------------+--------------| |ПС | | |-------------------------------------------------+--------------| |С | | |-------------------------------------------------+--------------| |ПдС | | |-------------------------------------------------+--------------| |Пд | | |-------------------------------------------------+--------------| |ПдЗ | | |-------------------------------------------------+--------------| |З | | |-------------------------------------------------+--------------| |ПЗ | | |-------------------------------------------------+--------------| |Швидкість вітру (за середніми багаторічними | | |даними), повторення перевищення якої складає 5%, | | |U*, м/с | | ------------------------------------------------------------------

Відомості щодо стану забруднення
атмосферного повітря

Таблиця 5.3
------------------------------------------------------------------------ |N | Забруднююча |Нормативи| Гігієнічні |Фонова |Серед- |Макси- | |з/п| речовина |якості | нормативи |концен- |ньорічні|мальна з| | |---------------|атмосфер-|-------------|трація |концен- |разових | | | код |наймену-|ного | ГДК |ОБРД |(мг/ |трації |концен- | | | |вання |повітря |(мг/ |(мг/ |куб.м) |(мг/ |трація | | | | |(мг/ |куб.м)|куб.м)| |куб.м) |(мг/ | | | | |куб.м) | | | | |куб.м) | |---+------+--------+---------+------+------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------
Примітка. У гр. 7 інформація наводиться у разі, якщо значення фонових
концентрацій встановлені в цілому для населеного пункту. У всіх
інших випадках інформація щодо фонових концентрацій наводиться
відповідно до вимог Порядку визначення величин фонових
концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі,
затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України від 30 липня 2001 року N 286 ( z0700-01 ) та
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року
за N 700/5891.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 6
до Інструкції про загальні
вимоги до оформлення
документів, у яких
обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
для підприємств, установ,
організацій
та громадян-підприємців

ПЕРЕЛІК
видів та обсягів забруднюючих речовин,
які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1
------------------------------------------------------------------- |N з/п |Забруднююча речовина |Фактичний|Потенцій-| Порогові | | |---------------------| обсяг |ний обсяг| значення | | | код | найменування | викидів | викидів | потенційних | | | | | (т/рік) | (т/рік) | викидів для | | | | | | | взяття на | | | | | | |державний облік| | | | | | | (т/рік) | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| |Усього | | | | | | |для | | | | | | |підпри-| | | | | | |ємства | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Найбільш поширені забруднюючі речовини | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| |Усього | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Небезпечні забруднюючі речовини | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| |Усього | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| |Усього | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Забруднюючі речовини, для яких невстановлені ГДК (ОБРД) в | | атмосферному повітрі населених міст | |-----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | | |-------+-----+---------------+---------+---------+---------------| |Усього | | | | | | -------------------------------------------------------------------

Характеристика джерел викидів
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря та їх параметри

Таблиця 6.2
------------------------------------------------------------------ | Виробництво, | Номер |Найменуван-| Параметри джерел викиду | | процес, |джерела|ня джерела |--------------------------| | установка, |викиду | викиду | висота, м | діаметр | | устаткування | | | | вихідного | | | | | | отвору, м | |-----------------+-------+-----------+--------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Координати джерела на | Місце | Параметри газопилового | | карті-схемі |відбору|потоку у місці вимірювання | | | проб | | |----------------------------+-------+---------------------------| |Точкового або |Другого кінця| |витра- |швид- |температура,| | початок | лінійного; | |та, |кість,|град.С | | лінійного; | ширина і | |куб.м/с|м/с | | | центра | довжина | | | | | | симетрії | площинного | | | | | | площинного | | | | | | |--------------+-------------+-------+-------+------+------------| | Х , м | Y , м| Х , м|Y , м| | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | |-------+------+-------+-----+-------+-------+------+------------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | Максимальна | Потужність викиду | |забруд-| забруднюючої | масова |----------------------| |нюючої | речовини | концентрація |г/сек | кг/ | т/рік | |речови-| | забруднюючої | | год. | | | ни | | речовини, | | | | | | | мг/куб.м | | | | |-------+----------------+----------------+------+------+--------| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ------------------------------------------------------------------
Примітки. 1. У графі 13 для викидів, які мають температуру зовнішнього
атмосферного повітря, вноситься середня максимальна температура
найспекотнішого місяця незалежно від часу проведення вимірювань. 2. У гр.16 надається концентрація, приведена до нормальних
умов, для газоподібних забруднюючих речовин; для газоподібних
продуктів горіння - приведена до нормальних умов, 3% кисню (рідке
та газоподібне паливо), 6% кисню (тверде паливо), 15% кисню
(газові турбіни та дизельні двигуни).

Характеристика викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря, що відводяться
від окремих типів обладнання і споруд
та надходять до джерела викиду
в атмосферне повітря

Таблиця 6.3
------------------------------------------------------------------ |Номер |Джерела утворення |Місце |Діаметр| Параметри | |джере-| |відбору|газохо-|газопилового потоку в | |ла | |проб |ду, м | газоході | |викиду|------------------| | |----------------------| | |наймену- | номер | | |витра- |швид- |темпе- | | | вання | | | |та, на |кість,|ратура,| | | | | | |вході | м/с |град.С | | | | | | |в ГОУ, | | | | | | | | |куб.м/с| | | |------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | Максимальна |Потужність викиду| | забруд-| забруднюючої речовини | масова |-----------------| | нюючої | |концентрація | г/сек. |кг/год. | |речовини| |забруднюючої | | | | | | речовини, | | | | | | мг/куб.м | | | |--------+-----------------------+-------------+--------+--------| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. 1. В таблиці 6.3 наводиться інформація щодо викидів, які
відводяться від декількох джерел утворення (котел, піч) і
надходять в атмосферне повітря через централізовані джерела
викидів (димова труба).

Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 6.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |Номер |Клас|Найме- | Забруднюючі | Витрата |Максимальна |Ефектив-|Витрата газопи-|Максимальна | |джерела| |нування| речовини, за |газопило-| масова | ність |лового потоку | масова | |викиду | | ГОУ | якими | вого |концентрація|роботи | на виході з |концентрація| | на | | | проводиться |потоку на| на вході в | ГОУ, % | ГОУ, куб.м/с | на виході | |карті- | | | газоочистка | вході в | ГОУ, | | | з ГОУ, | |схемі | | |---------------| ГОУ, | мг/куб.м | | | мг/куб.м | | | | | код |наймену-| куб.м/с | | | | | | | | | | вання | | | | | | |-------+----+-------+------+--------+---------+------------+--------+---------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 6.5
-------------------------------------------------------------------------- |Номер |Наймену-| Код |Макси- | Потужність |Періо- |Трива- | Річна | |джере-| вання | забруд-|мальна | викиду | дич- |лість |величи- | | ла |забруд- | нюючої |масова |-------------| ність,|викиду,| на | |викиду| нюючої |речовини|концен- |г/сек|кг/год.| раз/ | хв., |залпових| | |речовини| |трація | | | доба, | год. |викидів,| | | | | мг/ | | |місяць,| | т/рік | | | | |куб.м | | | рік | | | |------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------

Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 6.6
-------------------------------------------------------------------- | Номер |Найменування| Код |Найменування| Потужність | | джерела | джерела |забруднюючої|забруднюючої| викиду | | викиду | викиду | речовини | речовини |--------------| | | | | |г/сек |кг/год.| | | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 7
до Інструкції про загальні
вимоги до оформлення
документів, у яких
обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
для підприємств, установ,
організацій
та громадян-підприємців

ЗАХОДИ
щодо впровадження найкращих існуючих технологій
виробництва, які не потребують надмірних витрат
та найкращих доступних технологій
і методів керування

Таблиця 7.1
---------------------------------------------------------------------------- |Код |Найменування заходу| Код |Загальний обсяг|Очікуване зменшення| |виробничого| |заходу| витрат за | викидів | |та | | | кошторисною | забруднюючих | |технологіч-| | | вартістю, | речовин в | |ного | | | тис.грн. |атмосферне повітря | |процесу, | | | |після впровадження | |технологіч-| | | | заходу, т/рік | |ного | | | | | |устаткуван-| | | | | |ня | | | | | |(установки)| | | | | |-----------+-------------------+------+---------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------+-------------------+------+---------------+-------------------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Примітка. Таблиця 7.1 заповнюється з використанням Інструкції щодо
заповнення форм державних статистичних спостережень за станом
атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря)
(квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря" ( z0098-05 ),
затвердженої наказом Держкомстату України від 30.12.2004 N 674
( z0097-05 ) та зареєстрованої у Мін'юсті України 25.01.2005 за
N 98/10378.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 8
до Інструкції про загальні
вимоги до оформлення
документів, у яких
обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
для підприємств, установ,
організацій
та громадян-підприємців

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
фактичних викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
з встановленими нормативами на викиди

Таблиця 8.1
------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Код |Наймену- | Фактичний викид | Норматив | |джерела|забруд-| вання |------------------------|граничнодопустимого викиду| |викиду |нюючої |забрудню-| масова | величина |--------------------------| | |речови-| ючої |концентрація| масового | масова | величина | | | ни |речовини | в | потоку в |концентрація| масового | | | | |газопиловому| газах, що | в | потоку в | | | | | потоці, |відходять, |газопиловому| газах, що | | | | | мг/куб.м | кг/год. | потоці, | відходять, | | | | | | | мг/куб.м | кг/год. | |-------+-------+---------+------------+-----------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------------------------------------------------------------------| | Виробничий, технологічний процес, технологічне устаткування | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 9
до Інструкції про загальні
вимоги до оформлення
документів, у яких
обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
для підприємств, установ,
організацій
та громадян-підприємців

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих
речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі ____________________________
Місце розташування джерела викиду ____________________________
Максимальна витрата викиду, куб.м/с ____________________________
Висота викиду, м _______________________________________________
Таблиця 9.1
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Граничнодо-| Затверджений | Термін досягнення | | забруднюючої | пустимий |граничнодопус-|затвердженого значення| | речовини | викид | тимий викид | | | |відповідно |--------------| | | | до | мг/ | г/с | | | |законодав- | куб.м | | | | | ства, | | | | | | мг/куб.м | | | | |--------------+-----------+-------+------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Пропозиції щодо дозволених обсягів
викидів забруднюючих речовин,
які віднесені до інших
джерел викидів

Номери джерел викидів:
Таблиця 9.2
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Граничнодо-| Затверджений | Термін досягнення | | забруднюючої | пустимий |граничнодопус-| затвердженого | | речовини | викид | тимий викид, | значення | | |відповідно | мг/куб.м | | | | до | | | | |законодав- | | | | | ства, | | | | | мг/куб.м | | | |---------------+-----------+--------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Стаціонарні джерела, з яких здійснюються залпові викиди
забруднюючих речовин, позначаються знаком "*". Дозволений обсяг
залпових викидів не повинен перевищувати 3 - кратне значення
граничнодопустимого викиду відповідно до законодавства. 2. Пропозиції щодо дозволених граничнодопустимих викидів
надаються з урахуванням поетапності скорочення викидів, тривалості
кожного етапу та терміну, з якого дозволяється певний обсяг
викидів.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 10
до Інструкції про загальні
вимоги до оформлення
документів, у яких
обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
для підприємств, установ,
організацій
та громадян-підприємців

ЗАХОДИ
щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Таблиця 10.1 -------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Найменування| Термін |Номер джерела| Загальний | Очікуване | | виробничого | заходу |виконання| викиду на | обсяг витрат |зменшення викидів| | та | | заходу | карті-схемі |за кошторисною| забруднюючих | |технологічного| | | | вартістю, | речовин в | | процесу, | | | | тис.грн. | атмосферне | |технологічного| | | | | повітря після | | устаткування | | | | | впровадження | | (установки) | | | | | заходу, т/рік | |--------------+------------+---------+-------------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------+------------+---------+-------------+--------------+-----------------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Таблиця наводиться окремо для кожного із типу заходів
відповідно до переліку, зазначеного у пункті 2.14 цієї Інструкції.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного
повітря на випадок виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру,
ліквідації наслідків забруднення
атмосферного повітря

Таблиця 10.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування| Місце | Найменування, |Найменування або| Найменування |Найменування| Найменування | | потенційно |розташування| маса, категорія | категорія | забруднюючих |заходів щодо| заходів щодо | |небезпечного| потенційно | небезпечної | небезпечної | речовин, які у | охорони | ліквідації | | об'єкта |небезпечного|речовини чи групи | речовини чи | випадку |атмосферного| наслідків | | | об'єкта | речовин, що | групи | виникнення | повітря на | забруднення | | | | використовуються | небезпечних | надзвичайної | випадок | атмосферного | | | | або | речовин, за | ситуації | виникнення |повітря у разі| | | | виготовляються, | якими |техногенного або|надзвичайної| виникнення | | | | переробляються, | проводилася | природного | ситуації | надзвичайної | | | | зберігаються чи | ідентифікація |характеру можуть| | ситуації | | | |транспортуються на| об'єкта | надійти в | | | | | | об'єкті | | атмосферне | | | | | | | | повітря | | | |------------+------------+------------------+----------------+----------------+------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 11
до Інструкції про загальні
вимоги до оформлення
документів, у яких
обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
для підприємств, установ,
організацій
та громадян-підприємців

Аналіз потоків коштів

Таблиця 11.1
-------------------------------------------------------------------- | Додаткові потоки | Гривні | | грошових коштів |--------------------------------------------| | |Початок|Квартал|Квартал|......|......|......| |---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| |Витрати (відтік): | | | | | | | | Інвестиції (за раху-| | | | | | | |нок кредиту на 1 рік)| | | | | | | | Вихідна допомога ро-| | | | | | | |бітнику, | | | | | | | |що звільнився | | | | | | | |Навчання 1 працівника| | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| |Усього вихідні | | | | | | | |потоки (1) | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| |Надходження/економія | | | | | | | |(прибуток) | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| | Економія матеріалів | | | | | | | |(коагулянт), енергії | | | | | | | |і транспортних витрат| | | | | | | | Економія заробітної | | | | | | | |плати від скорочення | | | | | | | |одного робочого місця| | | | | | | | Економія на вартості| | | | | | | |оборотного капіталу | | | | | | | | Економія за рахунок | | | | | | | |скорочення платежів | | | | | | | |за забруднення | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| |Усього | | | | | | | |надходження/ | | | | | | | |економія (2) | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| |Додатковий чистий | | | | | | | |прибуток | | | | | | | |коштів (2)-(1) | | | | | | | |Графік виплати | | | | | | | |за позикою: | | | | | | | | Виплати відсотків | | | | | | | | Погашення основного | | | | | | | |боргу | | | | | | | |---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| |Усього виплат за | | | | | | | |позикою | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторінвгору