Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Мінпраці України, Мінекономіки (з 2005 р.), Мінфін України [...]; Наказ від 14.03.200668/90/275/78/760
Документ z0337-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.04.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
14.03.2006 N 68/90/275/78/760
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2006 р.
за N 337/12211

Про затвердження Змін до Методики обчислення
сукупного доходу сім'ї для всіх
видів соціальної допомоги

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2006 рік" ( 3235-15 ) та з метою удосконалення обчислення
сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату та
Держкоммолодьспорттуризму від 15.11.2001 N 486/202/524/455/3370
( z0112-02 ), зареєстрованої у Мін'юсті 07.02.2002 за N 112/6400
(із змінами і доповненнями), що додаються.
2. Департаменту соціального захисту населення Міністерства
праці та соціальної політики зареєструвати цей наказ у
Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністрів та заступника Голови Держкомстату відповідно
до розподілу обов'язків.
Міністр праці та соціальної
політики України І.Сахань
Міністр економіки України А.Яценюк
В.о. Міністра фінансів України В.Кальник
Голова Державного комітету
статистики України О.Осауленко
Міністр України у справах сім'ї,
молоді та спорту Ю.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства економіки
України,
Міністерства фінансів
України,
Державного комітету
статистики України,
Міністерства України
у справах сім'ї,
молоді та спорту
14.03.2006
N 68/90/275/78/760
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2006 р.
за N 337/12211

ЗМІНИ
до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги
( z0112-02 )

1. Підпункт 1.5 пункту 1 після слів "одиноким матерям"
доповнити словами "та допомога по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку".
2. Підпункт 5.3 пункту 5 доповнити реченням такого змісту: "При зверненні за призначенням декількох видів допомоги,
розмір яких визначається з урахуванням сукупного доходу, до
сукупного доходу сім'ї входять розміри призначених на дату
звернення зазначених видів допомоги, крім допомоги, для
призначення якої обчислюється сукупний дохід".
3. Пункт 8 доповнити підпунктом такого змісту: "8.5) розрахункова сума доходу від земельної частки (паю),
виділеної внаслідок розпаювання землі, що не використовується з
поважних причин (зокрема внаслідок похилого віку, інвалідності,
наявності малолітніх дітей тощо) сім'ями, які складаються з осіб
похилого віку, інвалідів, а також багатодітними сім'ями з
малолітніми дітьми".
Директор Департаменту
соціального захисту населення В.Мущинінвгору