Документ z0281-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.03.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.02.2005 N 118
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2005 р.
за N 281/10561

Про внесення змін до Інструкції
про порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти

З метою реалізації окремих норм, установлених статтею 25
Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) і статтею
30 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), та на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004
року N 1096 ( 1096-2004-п ) "Про встановлення розміру доплати за
окремі види педагогічної діяльності" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції про порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти
України від 15.04.93 N 102 ( z0056-93 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників
освіти" та зареєстрованої Міністерством юстиції України 27.05.93
за N 56 (із змінами та доповненнями), такі зміни:
1.1. За всім текстом Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти слова "середніх спеціальних",
"середніх спеціальних закладів" та "середніх спеціальних
навчальних закладів" у всіх відмінках замінити на слова "вищі
навчальні заклади I-II рівнів акредитації" у відповідних
відмінках.
1.2. В абзаці першому пункту 36 підрозділу Б розділу V
замість слів "загальноосвітніх шкіл" записати "загальноосвітніх
навчальних закладів".
1.3. В абзаці другому пункту 36 підрозділу Б розділу V цифру
"13" замінити на цифру "20".
1.4. В абзаці третьому пункту 36 підрозділу Б розділу V цифру
"20" замінити на цифру "25".
1.5. В абзаці четвертому пункту 36 підрозділу Б розділу V
цифру "13" замінити на цифру "20".
1.6. Абзац шостий пункту 36 підрозділу Б розділу V виключити.
1.7. В абзаці першому пункту 37 підрозділу Б розділу V цифру
"10" замінити на цифру "15".
1.8. В абзаці третьому пункту 37 підрозділу Б розділу V цифру
"13" замінити на цифру "20", цифру "10" - на цифру "15", цифру "6"
- на цифру "10".
1.9. Абзац перший пункту 40 підрозділу В розділу V викласти в
такій редакції: "Учителям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам
професійно-технічних навчальних закладів, старшим викладачам та
викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за
керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями
провадиться додаткова оплата в розмірі 10-15 відсотків ставки
заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється
керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим
комітетом".
1.10. Абзац перший пункту 41 підрозділу В розділу V викласти
в такій редакції: "Учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних
закладів, училищ фізичної культури, а також викладачам
загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних
закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться
додаткова оплата в розмірі 10-13 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється
керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим
комітетом".
1.11. В абзаці першому пункту 42 підрозділу В розділу V слова
"та професійно-технічних навчальних закладів, курсів (крім
викладачів загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних
навчальних закладів)" виключити.
1.12. Пункт 42 підрозділу В розділу V доповнити абзацом
другим такого змісту: "Викладачам, майстрам виробничого навчання
професійно-технічних навчальних закладів (крім викладачів
загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних
закладів) за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями
провадиться додаткова оплата в розмірі 13-15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат
установлюється керівником навчального закладу за погодженням з
профспілковим комітетом".
1.13. В абзаці першому пункту 43 підрозділу В розділу V: - слова і цифри "в дев'ятирічних школах - в розмірі 0,33, в
середніх загальноосвітніх школах - 0,43" замінити словами і
цифрами "у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів - у
розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати, у загальноосвітніх
навчальних закладах I-III ступенів - у розмірі 13 відсотків ставки
заробітної плати"; - цифри і слова "0,66 мінімальної заробітної плати" замінити
на цифри і слова "15 відсотків ставки заробітної плати".
1.14. Абзац перший пункту 44 підрозділу В розділу V викласти
в такій редакції: "Учителям та іншим педагогічним працівникам, які проводять
навчальні заняття з трудового навчання, за завідування кожною
майстернею у загальноосвітніх навчальних закладах установлюється
доплата в розмірі 15-20 відсотків ставки заробітної плати.
Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального
закладу за погодженням з профспілковим комітетом. За завідування
комбінованою майстернею (з обробки металу та деревини, обладнану в
одному приміщенні) установлюється доплата в розмірі 20 відсотків
ставки заробітної плати".
1.15. Пункт 58 підрозділу Д розділу V викласти в такій
редакції: "У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах, штатними розписами яких не передбачена посада
бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть
бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників,
установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). За наявності в закладах штатних посад бібліотечних
працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в
розмірі 5-15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір
доплати встановлюється керівником навчального закладу за
погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду
підручників, з яким ведеться робота".
1.16. У підпункті "а" пункту 64 підрозділу А розділу VI: - слова і цифри "вчителям V-XI (XII) класів" замінити словами
і цифрами "вчителям I-XI (XII) класів"; - після слів "які потребують особливих умов виховання" додати
слова "учителям-логопедам, учителям-дефектологам, практичним
психологам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)".
1.17. У підпункті "в" пункту 64 підрозділу А розділу VI слова
і цифри "вчителям I-IV класів шкіл та шкіл-інтернатів" виключити. Після слів "вчителям-логопедам, вчителям-дефектологам" додати
слова "у дошкільних навчальних закладах".
1.18. У підпункті "є" пункту 64 підрозділу А розділу VI після
слів "(30 годин на тиждень)" додати слова "вихователям груп
загального типу дошкільних навчальних закладів".
1.19. У підпункті "ж" пункту 64 підрозділу А розділу VI слова
"вихователям" та "будинків дитини" виключити.
2. Керівникам навчальних закладів з 1 січня 2005 року
встановити доплати за окремі види педагогічної діяльності в
розмірах, передбачених пунктом 1 даного наказу, посадові оклади
(ставки заробітної плати) педагогічним працівникам виплачувати за
норму годин на тиждень, з урахуванням змін, унесених цим наказом.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра А.Г. Богомолова.
Міністр С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
Міністерства праці
та соціальної
політики України В.І.Тьоткін
Заступник Міністра
Міністерства фінансів
України В.М.Матвійчук
Голова ЦК профспілки
Центрального комітету
профспілки працівників
освіти і науки України Л.С.Сачковвгору