Документ z0260-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.04.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.03.2008 N 55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2008 р.
за N 260/14951

Про затвердження Порядку визначення розміру
грошового забезпечення для перерахунку раніше
призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб" пенсій особам, які проходили
службу в Службі зовнішньої розвідки України,
розвідувальних підрозділах органів державної безпеки
колишнього Союзу РСР та Служби безпеки України,
і членам їх сімей, яким призначена пенсія
в разі втрати годувальника

Відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій,
призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13.02.2008 N 45 ( 45-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення розміру грошового
забезпечення для перерахунку раніше призначених відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" пенсій особам, які
проходили службу в Службі зовнішньої розвідки України,
розвідувальних підрозділах органів державної безпеки колишнього
Союзу РСР та Служби безпеки України, і членам їх сімей, яким
призначена пенсія в разі втрати годувальника, що додається.
2. Порядок, затверджений цим наказом, застосовувати також при
визначенні розміру грошового забезпечення для призначення пенсії
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )
особам з числа військовослужбовців розвідувальних підрозділів
органів державної безпеки колишнього Союзу РСР, громадянам інших
держав з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу державних органів, на які покладено здійснення
розвідувальної діяльності, утворених відповідно до законодавства
таких держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до
міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, пенсійне забезпечення яких здійснюється
згідно із законодавством держави, на території якої вони
проживають, та членам їх сімей за відповідними посадами на момент
виникнення права на перерахунок пенсії.
3. З цим наказом ознайомити співробітників Служби зовнішньої
розвідки України.
Голова Служби М.Маломуж

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
11.03.2008 N 55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2008 р.
за N 260/14951

ПОРЯДОК
визначення розміру грошового забезпечення
для перерахунку раніше призначених відповідно
до Закону України "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб"
( 2262-12 )
пенсій особам, які проходили службу в Службі
зовнішньої розвідки України, розвідувальних
підрозділах органів державної безпеки
колишнього Союзу РСР та Служби безпеки України,
і членам їх сімей, яким призначена пенсія
в разі втрати годувальника

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм визначення розміру
грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )
(далі - Закон) пенсій особам, які проходили військову службу в
Службі зовнішньої розвідки України, розвідувальних підрозділах
органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки
України, і членам їх сімей, яким призначена пенсія в разі втрати
годувальника.
1.2. Перерахунок раніше призначених відповідно до Закону
( 2262-12 ) пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом
Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів
грошового забезпечення для відповідних категорій
військовослужбовців або у зв'язку з уведенням для них нових
щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок,
доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених
законодавством. При здійсненні перерахунку раніше призначених відповідно до
Закону ( 2262-12 ) пенсій види грошового забезпечення враховуються
у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент
виникнення права на перерахунок пенсії.
II. Порядок визначення розмірів видів
грошового забезпечення
2.1. Посадовий оклад особам офіцерського складу враховується
у розмірі, установленому схемою посадових окладів осіб
офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України,
затвердженою наказом Служби зовнішньої розвідки України від
09.02.2008 N 25/ДСК ( z0132-08 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 19.02.2008 за N 132/14823 (далі - наказ Служби
зовнішньої розвідки України N 25/ДСК), за відповідною посадою.
2.2. Посадовий оклад осіб сержантського і старшинського
складу визначається за відповідною посадою згідно із схемою
тарифних розрядів посад сержантського і старшинського складу
Служби зовнішньої розвідки України, затвердженою наказом Служби
зовнішньої розвідки України N 25/ДСК ( z0132-08 ), у максимальному
розмірі посадового окладу, установленому Кабінетом Міністрів
України за відповідним тарифним розрядом.
2.3. Оклади за військовими званнями враховуються у розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів України за військовими званнями,
присвоєними особам на момент звільнення їх з військової служби.
2.4. Надбавка за вислугу років враховується у розмірі,
установленому Кабінетом Міністрів України, виходячи з вислуги
років, яку особа мала на момент звільнення з військової служби (з
якої було визначено розмір надбавки за вислугу років для
розрахунку пенсії до здійснення перерахунку).
2.5. Надбавки за знання та використання в роботі іноземної
мови, почесне звання "заслужений" чи "народний", службу в умовах
режимних обмежень, спортивні звання, доплати за науковий ступінь
кандидата або доктора наук та вчене звання враховуються у
розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, якщо вони були
фактично встановлені особі (враховані при розрахунку пенсії до
здійснення перерахунку). Надбавка за службу в умовах режимних обмежень, врахована при
розрахунку пенсії до здійснення перерахунку з урахуванням
безпосередньої участі особи у виконанні науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, що містять державну таємницю і
передбачені державним замовленням (контрактом), при перерахунку
враховується у розмірах, установлених таким особам на момент
звільнення.
2.6. Надбавка за виконання функцій державного експерта з
питань таємниць, надбавка слухачам Інституту Служби зовнішньої
розвідки України та інші щомісячні надбавки, доплати та
підвищення, конкретні розміри яких за відповідними посадами
(категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України,
враховуються у зазначених розмірах. При цьому надбавка за
виконання функцій державного експерта з питань таємниць
враховується при визначенні розміру грошового забезпечення для
перерахунку пенсії за умови, що така надбавка була врахована при
розрахунку пенсії до здійснення перерахунку.
2.7. Надбавки за виконання особливо важливих завдань під час
проходження служби, за виконання спеціальних завдань із
забезпечення державної безпеки, за провадження
оперативно-розшукової, розвідувальної діяльності чи здійснення
контррозвідувальних заходів та інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади і оперативно-службової
діяльності, за безперервний стаж на шифрувальній роботі, за
кваліфікацію, за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям
медичного і фармацевтичного складу, за охорону таємниць у пресі,
доплата за постійне співробітництво з особами, залученими до
участі в розвідувальній та оперативно-розшуковій діяльності на
конфіденційній основі, а також інші щомісячні надбавки, доплати
(крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром
грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його
виплати), підвищення та щомісячна премія враховуються у середніх
розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право
на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами). При цьому
надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, за
кваліфікацію, за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям
медичного і фармацевтичного складу, за охорону таємниць у пресі та
доплата за постійне співробітництво з особами, залученими до
участі в розвідувальній та оперативно-розшуковій діяльності на
конфіденційній основі, враховуються при визначенні розміру
грошового забезпечення для перерахунку пенсії за умови, якщо вони
були враховані при розрахунку пенсії до здійснення перерахунку.
2.8. Відповідні посади, за якими відповідні надбавки,
доплати, підвищення чи щомісячна премія, передбачені пунктом 2.7
цього Порядку, не виплачувалися, при визначенні середнього розміру
таких надбавок, доплат, підвищень чи щомісячної премії не
враховуються.
2.9. У разі, якщо відповідна посада (посади) на час
перерахунку є вакантною (вакантними), надбавки, доплати,
підвищення та щомісячна премія, передбачені пунктом 2.7 цього
Порядку, враховуються у середніх розмірах, що були фактично
виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії,
у структурному підрозділі (підрозділах), до штату якого входить
така відповідна посада (посади).
III. Порядок визначення відповідної посади
3.1. Відповідною вважається посада (посади), визначена схемою
посадових окладів осіб офіцерського складу Служби зовнішньої
розвідки України чи схемою тарифних розрядів посад сержантського і
старшинського складу Служби зовнішньої розвідки України, що
затверджені наказом Служби зовнішньої розвідки України N 25/ДСК
( z0132-08 ), назва якої повністю збігається з назвою посади, з
якої була звільнена особа. У разі, якщо назва посади, з якої була звільнена особа, не
збігається з назвою жодної з посад, що визначені схемою посадових
окладів осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки
України чи схемою тарифних розрядів посад сержантського і
старшинського складу Служби зовнішньої розвідки України, що
затверджені наказом Служби зовнішньої розвідки України N 25/ДСК
( z0132-08 ), відповідна посада (посади) визначається, виходячи з
посадового окладу, функціональності, граничного військового
звання, що може бути присвоєне за посадою, тощо. У випадках, коли припускається неоднозначне вирішення питання
щодо визначення відповідної посади, внаслідок чого є можливість
прийняття рішення як на користь, так і не на користь пенсіонера,
рішення приймається на користь такого пенсіонера, виходячи з
вищого розміру посадового окладу за відповідною посадою. За посадами, що мають подвійне найменування, відповідна
посада (посади) визначається за тією посадою, яка зазначена
першою. Відповідні посади визначаються виключно з числа штатних посад
Служби зовнішньої розвідки України.
3.2. Визначення відповідних посад, назви яких повністю
збігаються з назвами посад, з яких були звільнені особи,
здійснюється Фінансово-економічним управлінням. У разі, якщо назва посади, з якої була звільнена особа, не
збігається з назвою жодної з посад, що визначені схемою посадових
окладів осіб офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки
України чи схемою тарифних розрядів посад сержантського і
старшинського складу Служби зовнішньої розвідки України, що
затверджені наказом Служби зовнішньої розвідки України N 25/ДСК
( z0132-08 ), визначення відповідної посади (посад) здійснюється
Управлінням кадрів за письмовим запитом Фінансово-економічного
управління.
Начальник Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України О.Григор'єв
Начальник Управління кадрів
Служби зовнішньої розвідки України О.Заврайськийвгору