Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах
Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 20.01.201428
Документ z0253-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.01.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.02.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2014  № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2014 р.
за № 253/25030

Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах

Відповідно до пункту 7 Плану заходів на 2013 - 2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 208-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, що додається.

2. Департаменту соціальних послуг (І. Тарабукіна) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

В.о. Виконавчого директора
Асоціації міст України

Заступник Міністра внутрішніх справ України -
керівник апарату

Заступник Голови Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Заступник Голови Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Міністра фінансів України

Заступник Міністра охорони здоров'я України


О.Г. Осауленко


Г.М. Лебідь


С.І. ЛекарьС.М. Кондрюк


В. Биковець

С.О. Рибак

О. Толстанов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
20.01.2014  № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2014 р.
за № 253/25030

ПОРЯДОК
визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм збирання, узагальнення та аналізу інформації про становище і життєві обставини населення адміністративно-територіальної одиниці. Визначення потреб у соціальних послугах доцільно проводити з метою прийняття управлінських рішень щодо розвитку й оптимізації системи соціальних послуг адміністративно-територіальної одиниці та планування й перерозподілу бюджетних коштів між напрямами діяльності.

1.2. Цей Порядок застосовується місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, соціальними службами для організації визначення потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах та планування їх надання.

1.3. У цьому Порядку терміни застосовуються в такому значенні:

визначення потреб населення у соціальних послугах - збирання, узагальнення та аналіз інформації про становище і життєві обставини особи або соціальної групи з метою визначення потреби у соціальних послугах, їх видах і обсягах, оцінки впливу послуг на процес подолання складних життєвих обставин;

потенційні отримувачі соціальних послуг - особи або представники соціальних груп, які відповідно до соціальних, демографічних або інших ознак перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати та потребують вивчення індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг, їх видах і обсягах;

фактичні отримувачі соціальних послуг - особи або представники соціальних груп, які відповідно до соціальних, демографічних або інших ознак отримали соціальні послуги у звітному періоді.

Інші терміни застосовуються у значенні, визначеному Законами України "Про соціальні послуги", "Про попередження насильства в сім’ї", "Про протидію торгівлі людьми", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей".

1.4. Основними завданнями визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах є:

виявлення та аналіз потреби осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або соціальної групи у соціальних послугах;

визначення пріоритетів щодо організації надання соціальних послуг;

розробка програм розвитку системи надання соціальних послуг на адміністративно-територіальній одиниці.

ІІ. Визначення потреб населення у соціальних послугах

2.1. Визначення потреб населення у соціальних послугах здійснюється шляхом:

визначення потенційних отримувачів соціальних послуг;

визначення індивідуальних потреб осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або соціальної групи у соціальних послугах;

визначення суб’єктів, що надають соціальні послуги.

2.2. Визначення потенційних отримувачів соціальних послуг, суб’єктів, що надають соціальні послуги, та підсумковий аналіз здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих комітетів відповідних рад.

Визначення індивідуальних потреб осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або соціальної групи у соціальних послугах здійснюють центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), інші соціальні служби та заклади соціального захисту та обслуговування.

2.3. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих комітетів відповідних рад для визначення потреб населення у соціальних послугах до 01 лютого кожного року надсилають запити на отримання інформації щодо:

потенційних одержувачів соціальних послуг (додаток 1) до структурних підрозділів освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров’я, спостережних комісій, утворених місцевими державними адміністраціями, а в разі делегування таких повноважень - виконавчими комітетами міських (за винятком міст районного значення) рад, територіальних органів Державної пенітенціарної служби, служб у справах дітей (далі - інші структурні підрозділи);

фактичних отримувачів та чисельності виявлених осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або соціальних груп, які отримують соціальні послуги (додатки 1, 2), до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, що надають соціальні послуги (закладів для бездомних осіб, реабілітаційних центрів для інвалідів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, стаціонарних інтернатних установ та закладів, установ та закладів денного перебування, установ та закладів тимчасового або постійного перебування, реабілітаційних установ та закладів, громадських, благодійних та релігійних організацій тощо (далі - соціальні служби));

суб’єктів, що надають соціальні послуги (додатки 3, 4), до підприємств, установ та організацій, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

2.4. Інші структурні підрозділи та соціальні служби, зазначені в пункті 2.3 цього розділу, після отримання запитів від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих комітетів відповідних рад протягом 15 робочих днів надають інформацію про:

чисельність потенційних отримувачів соціальних послуг;

чисельність фактичних отримувачів соціальних послуг;

суб’єктів, що надають соціальні послуги (інформацію про діяльність закладів/установ, організацій, що надають соціальні послуги, їх потужність тощо);

1) для визначення чисельності потенційних отримувачів соціальних послуг використовується інформація про кількість осіб або соціальних груп, які потребують соціальних послуг вперше, та кількість осіб або соціальних груп, які вже отримують соціальні послуги і потребують їх у наступному періоді, та їх динаміка, а також використовується інформація, отримана за результатами проведеного аналізу:

звернень громадян щодо потреб у послугах;

звернень громадських об’єднань, релігійних організацій до органів влади стосовно потреб у запровадженні нових послуг чи розвитку існуючих;

2) для визначення фактичних отримувачів соціальних послуг використовується інформація про чисельність осіб, соціальних груп, які відповідно до соціальних, демографічних або інших ознак перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, яким надавались соціальні послуги в минулому році;

3) для визначення суб’єктів, що надають соціальні послуги, використовується інформація про часові та людські ресурси, що застосовуються для надання соціальних послуг, зокрема:

перелік, спеціалізація та форми власності існуючих суб’єктів, що надають соціальні послуги на адміністративно-територіальній одиниці;

послуги, що ними надаються згідно з Переліком соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 03 вересня 2012 року № 537, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1614/21926;

потужність цих суб’єктів (кількість послуг/клієнтів за звітний період);

кількість отримувачів послуг та кількість працівників, які надають ці послуги;

4) для визначення індивідуальних потреб осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або соціальних груп використовуються індивідуальні потреби потенційних отримувачів соціальних послуг.

Визначення індивідуальних потреб потенційних отримувачів здійснюється у разі надходження інформації від особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, органів, установ, закладів, організацій, окремих фізичних осіб про необхідність надання цій особі допомоги.

Визначення індивідуальних потреб здійснюється постійно протягом року соціальними службами, що зазначені в пункті 2.3 цього розділу, шляхом відвідання осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або соціальної групи за місцем їх проживання/перебування та проведення комплексного обстеження та (або) опитування.

ІІІ. Аналіз потреб адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах

3.1. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих комітетів відповідних рад на підставі отриманої інформації здійснюють підсумковий аналіз даних, визначають потреби населення у соціальних послугах, узагальнюють інформацію щодо потенційних та фактичних отримувачів соціальних послуг, суб’єктів, що надають соціальні послуги на території адміністративно-територіальної одиниці, рівень задоволеності у соціальних послугах та подають для подальшого вивчення та узагальнення до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку до 01 квітня.

3.2. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій опрацьовують та узагальнюють отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих комітетів відповідних рад результати та подають їх до Міністерства соціальної політики України щороку до 30 квітня для проведення аналізу та врахування при підготовці проектів планів заходів з розвитку системи надання соціальних послуг в Україні.

3.3. Визначення існуючих потреб у соціальних послугах та пріоритетності в організації їх надання проводиться шляхом визначення частки потенційних та фактичних отримувачів соціальних послуг у межах соціальної групи.

Потреба у соціальних послугах визначається з урахуванням:

чисельності отримувачів послуг у плановому періоді;

чисельності отримувачів послуг у звітному періоді;

приросту чисельності отримувачів послуги у плановому періоді у порівнянні зі звітним періодом.

На основі такого аналізу визначаються пріоритети розвитку системи надання соціальних послуг.

IV. Планування розвитку системи надання соціальних послуг

На основі аналізу визначених потреб Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

прогнозують чисельність осіб/сімей або соціальних груп та їх потреби у соціальних послугах;

оцінюють рівень задоволення потреб у соціальних послугах - співвідношення осіб/сімей або соціальних груп, які потребують та які забезпечені послугами;

визначають рівень незадоволення потреб у соціальних послугах осіб/сімей або соціальних груп;

готують проект плану заходів для розвитку системи надання соціальних послуг адміністративно-територіальної одиниці або місцевих програм соціально-економічного розвитку.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукіна
Додаток 1
до Порядку визначення
потреб населення
адміністративно-територіальної
одиниці у соціальних послугах
(пункт 2.3)

ПОТРЕБИ
адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукіна
Додаток 2
до Порядку визначення
потреб населення
адміністративно-територіальної
одиниці у соціальних послугах
(пункт 2.3)

ЗВЕДЕНИЙ ОБСЯГ
витрат на ________
                           (рік)
для надання соціальних послуг
_________________________________________________
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

№ з/п

Назва послуги

Потенційна кількість отримувачів соціальної послуги, осіб/сімей

Орієнтовний обсяг витрат, тис. грн.

1

Догляд1.1

Догляд вдома1.2

Догляд стаціонарний1.3

Денний догляд2

Підтримане проживання3

Паліативний догляд4

Влаштування до сімейних форм виховання5

Соціальна адаптація6

Соціальна інтеграція та реінтеграція7

Абілітація8

Соціальна реабілітація8.1

Соціально-психологічна реабілітація9

Надання притулку10

Кризове та екстрене втручання11

Консультування12

Соціальний супровід/патронаж12.1

Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці13

Представництво інтересів14

Посередництво (медіація)15

Соціальна профілактикаДиректор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукіна
Додаток 3
до Порядку визначення
потреб населення
адміністративно-територіальної
одиниці у соціальних послугах
(пункт 2.3)

ПЕРЕЛІК
суб’єктів, що надають соціальні послуги

Назва соціальної служби

Перелік соціальних послуг, що надаються відповідно до наказу Мінсоцполітики від 03 вересня 2013 року № 537 (назва послуги)

Форми надання соціальних послуг (денна, стаціонарна, постійна, тимчасова)

Кількість осіб або соціальних груп, які отримують соціальні послуги

Категорії осіб або соціальних груп, які отримують соціальні послуги

Геріатричні будинки-інтернати

Психоневрологічні будинки-інтернати

Пансіонати для ветеранів війни та праці

Спеціальні будинки-інтернати

Дитячі будинки-інтернати

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Центри обліку бездомних осіб

Будинки нічного перебування

Центри реінтеграції бездомних осіб

Соціальні готелі

Центри соціальної адаптації звільнених осіб

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Центри профілактики та боротьби зі СНІДом

Притулки для дітей

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей (3-18 років)

Центри ресоціалізації наркозалежної молоді

Притулки для біженців

Соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (інтернатного типу)

Соціальні центри матері та дитини

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (7-35 років)

Центри соціально-психологічної допомоги

Інші установи та заклади соціального обслуговування та захисту населення, у тому числі створені громадськими та благодійними організаціями

Фізичні особи, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукіна
Додаток 4
до Порядку визначення
потреб населення
адміністративно-територіальної
одиниці у соціальних послугах
(пункт 2.3)

ДАНІ
щодо забезпечення кадрами соціальної служби/надавача соціальних послуг
________________________________________________
(найменування підприємств, установ та організацій, які надають соціальні послуги)

Штатний розпис (посади спеціалістів)

Кількість працівників згідно із штатним розписом

Фактична кількість працівників

Навантаження

Кількість працівників, які додатково потрібні

Обґрунтування потреби у забезпеченні кадрами

згідно із нормативами (кількість осіб на одного спеціаліста)

фактичне (кількість осіб на одного спеціаліста)

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукінавгору