Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Мінпраці України, Мінекономіки (з 2005 р.), Мінфін України [...]; Наказ від 23.02.200976/147/254/63/493
Документ z0246-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
23.02.2009 N 76/147/254/63/493
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2009 р.
за N 246/16262

Про затвердження Змін до Методики
обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) та з метою впорядкування
виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та допомоги на дітей одиноким матерям і уніфікації
підходів до обчислення сукупного доходу сімей при розрахунку
розміру державної допомоги з урахуванням доходів сім'ї
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики
України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України від 15.11.2001 N 486/202/524/455/3370 ( z0112-02 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за
N 112/6400 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту державного соціального захисту населення
Міністерства праці та соціальної політики України зареєструвати
цей наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністрів та заступника Голови Держкомстату відповідно
до розподілу обов'язків.
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Денісова
Міністр економіки України Б.Данилишин
Перший заступник
Міністра фінансів України І.Уманський
Голова Державного комітету
статистики України О.Осауленко
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Ю.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Генеральний директор Федерації
роботодавців України В.Грищенко
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.Хмільовський
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства економіки
України,
Міністерства фінансів
України,
Державного комітету
статистики України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
23.02.2009
N 76/147/254/63/493
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2009 р.
за N 246/16262

ЗМІНИ
до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
( z0112-02 )

1. У пункті 1: абзац другий підпункту 1.1 виключити; доповнити пункт абзацом такого змісту: "У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на
отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,
допомоги на дітей одиноким матерям та допомоги по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку враховується грошовий
еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.".
2. Пункт 8 доповнити підпунктом 8.8 такого змісту: "8.8 одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне
звання України "Мати-героїня".".
Директор Департаменту
державного соціального
захисту населення В.Мущинінвгору