Про внесення змін і доповнень до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
МОН України, МВС України, ГУ Державної пожежної охорони; Наказ від 21.02.200180/16
Документ z0232-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.09.2016, підстава - z1228-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Головне управління Державної пожежної охорони
Н А К А З
N 80/16 від 21.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2001 р.
за N 232/5423
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 972/799 ( z1228-16 ) від 15.08.2016 }
Про внесення змін і доповнень до Правил пожежної
безпеки для закладів, установ і організацій
системи освіти України

На виконання рішення засідання Національної ради з питань
безпечної життєдіяльності населення України від 20 липня 2000 р.
"Про стан роботи та заходи щодо дотримання вимог охорони праці та
пожежної безпеки у приміщеннях культурно-освітнього призначення,
попередження аварій і травматизму під час використання природного
і скрапленого газу в побуті", з метою посилення відповідальності
за порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації
приміщень культурно-освітнього призначення орендними
організаціями, Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміни і доповнення до Правил пожежної безпеки для
закладів, установ і організацій системи освіти України (НАПБ
В.01.050-98/920), які затверджені спільним наказом МОН України
та ГУДПО МВС України від 30 вересня 1998 року N 348/70
( z0800-98 ) і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17
грудня 1998 року за N 800/3240. 1.1. Викласти пункт 3.12 зазначених Правил у такій редакції: "3.12. Уведення в експлуатацію нових і реконструйованих
об'єктів освіти, оренда будь-яких приміщень проводяться з дозволу
органів державного пожежного нагляду. Відповідальність за забезпечення протипожежного режиму в
орендованих будівлях і приміщеннях, а також за виконання
протипожежних заходів, зазначених угодою на оренду, несуть
керівники орендних організацій".
2. Начальнику Українського науково-дослідного інституту
пожежної безпеки МВС України Откідачу М.Я. внести вищезазначені
доповнення до Державного реєстру нормативних актів з питань
пожежної безпеки.
Міністр освіти і
науки України В.Г.Кремень
Головний державний інспектор
України з пожежного
нагляду, начальник Головного
управління Державної пожежної
охорони МВС України Г.В.Ревавгору