Документ z0222-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.10.2013, підстава - z1545-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.03.2007 N 67
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2007 р.
за N 222/13489
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 967 ( z1545-13 ) від 14.08.2013 }
Про затвердження Порядку надання висновків
щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових
витрат на послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення, виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії, послуги
з централізованого опалення і постачання гарячої
води, послуги з вивезення побутових відходів,
а також технічного обслуговування ліфтів

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 27.02.2007 N 297 ( 297-2007-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання висновків щодо розрахунків
економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії, послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з
вивезення побутових відходів, а також технічного обслуговування
ліфтів (додається).
2. Начальнику Державної інспекції з контролю за цінами
Козленку А.М. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Міністр В.Макуха
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
07.03.2007 N 67
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2007 р.
за N 222/13489

ПОРЯДОК
надання висновків щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планових витрат на послуги
з централізованого водопостачання
та водовідведення, виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії, послуги
з централізованого опалення і постачання гарячої
води, послуги з вивезення побутових відходів,
а також технічного обслуговування ліфтів

1. Цей Порядок установлює процедуру надання Державною
інспекцією з контролю за цінами або територіальними органами
Державної інспекції з контролю за цінами висновків, що подаються
до розгляду відповідному вповноваженому органу із затвердження
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, виробництва, транспортування, постачання теплової
енергії, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої
води, послуги з вивезення побутових відходів, технічного
обслуговування ліфтів (далі - житлово-комунальні послуги) в
установленому законодавством порядку. Відповідно до вимог цього Порядку висновки надаються
територіальними органами Державної інспекції з контролю за цінами. Висновки можуть надаватися Державною інспекцією з контролю за
цінами за дорученням Мінекономіки України або Кабінету Міністрів
України.
2. Для отримання висновків щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планових витрат на житлово-комунальні послуги
суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які
виконують/виробляють житлово-комунальні послуги (далі -
виконавці/виробники), проводять економічний аналіз фактичних
витрат на виробництво житлово-комунальних послуг щодо їх
відповідності економічно обґрунтованому рівню витрат та розміру
тарифів, що діють. Під час проведення економічного аналізу досліджується
відповідність фактичних якісних та кількісних показників, що
характеризують виробництво житлово-комунальних послуг, нормативним
показникам, а також вартісних показників (за визначеними в
установленому порядку статтями витрат) - економічно обґрунтованим
витратам.
3. Звернення виконавців/виробників до вповноваженого органу
щодо перегляду тарифів подається за наявності висновків Державної
інспекції з контролю за цінами або територіального органу
Державної інспекції з контролю за цінами щодо розрахунків
економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво
житлово-комунальних послуг.
4. Для надання висновків щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планових витрат на виробництво житлово-комунальних
послуг виконавці/виробники подають до Державної інспекції з
контролю за цінами або територіального органу Державної інспекції
з контролю за цінами письмове звернення та документи за таким
переліком: лист щодо обґрунтування необхідності зміни тарифів разом з
економічним аналізом фактичних витрат на житлово-комунальні
послуги; річний план виробництва житлово-комунальних послуг на
підставі фактичного та прогнозованого обсягу надання послуг з
урахуванням техніко-економічних факторів; стандарти, нормативи, норми, технологічні регламенти щодо
виробництва житлово-комунальних послуг; розрахунок планових витрат з операційної діяльності
виробництва житлово-комунальних послуг з техніко-економічним
обґрунтуванням статей витрат; розрахунок планових адміністративних витрат, витрат на збут
та інших операційних витрат з техніко-економічним обґрунтуванням
статей витрат; розрахунок планових фінансових витрат, пов'язаних з основною
діяльністю; копії договорів із організаціями, підприємствами, іншими
суб'єктами господарювання, укладених для забезпечення основної
діяльності; розрахунок витрат, пов'язаних із сплатою податку на прибуток. Документи, що подаються Державній інспекції з контролю за
цінами або територіальним органам Державної інспекції з контролю
за цінами, повинні бути підписані керівником суб'єкта
господарювання та завірені в установленому законодавством порядку.
5. Підставами для відмови Державною інспекцією з контролю за
цінами або територіальними органами Державної інспекції з контролю
за цінами в наданні висновків щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планових витрат на виробництво житлово-комунальних
послуг є неподання виконавцями/виробниками документів або подання
неповного пакета документів, визначених у пункті 4 цього Порядку.
6. Державна інспекція з контролю за цінами або територіальні
органи Державної інспекції з контролю за цінами розглядають
прийняті документи та надають письмові висновки щодо розрахунків
економічного обґрунтування планових витрат на виробництво
житлово-комунальних послуг протягом 10 робочих днів. Висновки Державної інспекції з контролю за цінами
підписуються начальником Державної інспекції з контролю за цінами
або його заступниками. Висновки територіальних органів Державної інспекції з
контролю за цінами підписуються начальниками територіальних
органів Державної інспекції з контролю за цінами або їх
заступниками.
7. У разі незгоди суб'єкта господарювання з висновком
територіального органу Державної інспекції з контролю за цінами
він може оскаржити його в Державній інспекції з контролю за цінами
або в судовому порядку.
Начальник Державної інспекції
з контролю за цінами А.Козленковгору