Документ z0194-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.03.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2015  № 41/119/95


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2015 р.
за № 194/26639

Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, територіальних органів та установ Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та державної служби зайнятості для організації надання медичної допомоги з туберкульозу іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні

Відповідно до статті 19 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз», статті 9 Закону України «Про імміграцію», частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», абзацу п’ятнадцятого підпункту 9.1 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, пункту 3 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 401, пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, територіальних органів та установ Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та державної служби зайнятості для організації надання медичної допомоги з туберкульозу іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні (далі - Порядок), що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання Порядку.

3. Керівникам установ Державної міграційної служби та територіальних органів Державної міграційної служби Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя взяти Порядок до відома для виконання в роботі.

4. Головним управлінням державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінням державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах взяти Порядок до відома для виконання в роботі.

5. Органам охорони державного кордону Державної прикордонної служби України взяти Порядок до відома для виконання в роботі.

6. Департаменту медичної допомоги (С. Хотіна) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України, заступника Голови Державної міграційної служби України, заступника Голови Державної прикордонної служби України, заступника Міністра соціальної політики України відповідно до розподілу обов’язків.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
охорони здоров’я України


О. Квіташвілі

Міністр
внутрішніх справ України


А. Аваков

Міністр
соціальної політики України


П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови
Державної прикордонної служби України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Голова
Державної міграційної служби України

В. о. директора
Державного центру зайнятості
П.А. ШишолінО. Мірошниченко
А.І. Широков


С.І. Радутний


Я. КашубаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства соціальної
політики України
02.02.2015 № 41/119/95


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2015 р.
за № 194/26639

ПОРЯДОК
взаємодії закладів охорони здоров’я, територіальних органів та установ Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та державної служби зайнятості для організації надання медичної допомоги з туберкульозу іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення вчасного виявлення та надання медичної допомоги хворим на туберкульоз серед таких категорій осіб:

1) іноземці чи особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

2) іноземці чи особи без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

3) особи, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

4) особи, які потребують тимчасового захисту.

ІІ. Заклади охорони здоров’я

1. Здійснюють профілактичний медичний огляд на туберкульоз відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим «Туберкульоз», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 04 вересня 2014 року № 620 (далі - УКПМД «Туберкульоз»), та надають форму первинної облікової документації № 028/о «Консультативний висновок спеціаліста», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - Висновок), таким категоріям:

1) іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах для подальшого звернення роботодавця до територіальних органів державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

2) іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні та мають намір звернутися із заявою про надання дозволу на імміграцію;

3) особам, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, за направленням територіального органу Державної міграційної служби України у порядку, передбаченому частиною дев’ятою  статті 9 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

4) особам, які потребують тимчасового захисту, за направленням територіальних органів Державної міграційної служби України.

2. Заклади охорони здоров’я здійснюють діагностику та підтвердження діагнозу туберкульозу в осіб зазначених категорій з підозрою захворювання на туберкульоз у спеціалізованому протитуберкульозному закладі відповідно до вимог УКПМД «Туберкульоз».

3. У випадку підтвердження діагнозу активного туберкульозу у зазначених категорій осіб проводять лікування відповідно до вимог УКПМД «Туберкульоз».

4. Здійснюють профілактичний медичний огляд на туберкульоз, ізоляцію хворих на туберкульоз з бактеріовиділенням, організовують та проводять лікування відповідно до вимог УКПМД «Туберкульоз» у випадку самостійного, чергового звернення іноземців та осіб без громадянства або при зверненні по екстрену медичну допомогу.

5. Видають категоріям осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу, після повторного звернення (за умови повного вилікування від туберкульозу або успішного завершення лікування в інтенсивній фазі та дотримання особою режиму лікування у підтримуючій фазі хіміотерапії) Висновок.

6. Здійснюють прийом та лабораторне дослідження мокротиння на наявність збудника туберкульозу в осіб, які перебувають у пункті тимчасового розміщення біженців або пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та у пунктах (місцях) тимчасового тримання осіб.

7. Надають медичну допомогу хворим на туберкульоз іноземцям та особам без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

ІІІ. Територіальні органи та установи Державної міграційної служби

1. У випадках, передбачених законом, перевіряють в іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію в Україну, наявність Висновку.

2. Направляють для проходження медичного обстеження (у тому числі і на туберкульоз) іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

3. Направляють на профілактичний медичний огляд на туберкульоз до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують тимчасового захисту.

4. За потреби продовжують строк перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та проходять лікування туберкульозу відповідно до Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150.

5. У разі виявлення в осіб, які перебувають у пунктах тимчасового розміщення біженців або пунктах тимчасового перебування іноземців або осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, симптомів, що вимагають обов’язкового обстеження на туберкульоз за результатами клінічного скринінгу (продуктивний кашель із виділенням мокротиння, що триває понад 2 тижні, втрата маси тіла, підвищення температури тіла, спітніння вночі, кровохаркання, біль у грудній клітці), хворого ізолюють та організовують доставляння до закладів охорони здоров’я.

ІV. Органи державної служби зайнятості

Надають консультаційні послуги та рекомендують пройти профілактичний медичний огляд, у тому числі на туберкульоз, іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та звертаються до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні.

V. Органи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України

1. Проводять медичний огляд хворих затриманих осіб відповідно до Інструкції про порядок тримання осіб, затриманих органами Державної прикордонної служби України в адміністративному порядку за порушення законодавства про державний кордон України і за підозрою у вчиненні злочину, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30 червня 2004 року № 494, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 886/9485.

2. У випадку виявлення в осіб, які підлягають розміщенню або перебувають у пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях, симптомів, що вимагають обов’язкового обстеження на туберкульоз за результатами клінічного скринінгу (продуктивний кашель з виділенням мокротиння, що триває понад 2 тижні, втрата маси тіла, підвищення температури тіла, спітніння вночі, кровохаркання, біль у грудній клітці), хворому організовують надання медичної допомоги згідно з Порядком надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, що утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України і пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях Державної прикордонної служби України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 17 квітня 2012 року № 336/268/254, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня  2012 року за № 749/21062.

3. Облаштовують у пунктах тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства ізолятор для хворих на туберкульоз.

Директор Департаменту
медичної допомоги


С. Хотіна

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
МВС України
полковник міліції
Д.В. Горбась

Заступник
директора Департаменту
ринку праці та зайнятості -
начальник відділу реалізації
політики зайнятості
Міністерства соціальної
політики УкраїниА. Свідраквгору