Документ z0189-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.01.2017, підстава - z1707-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.02.2008 N 124/95
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2008 р.
за N 189/14880
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1027/900 ( z1707-16 ) від 29.08.2016 }
Про затвердження Переліку захворювань,
що можуть бути перешкодою для проходження
громадянами зовнішнього незалежного оцінювання
{ Щодо втрати чинності Наказу додатково див. Наказ Міністерства
освіти і науки
N 186/196 ( v0186290-10 ) від 05.03.2010 - скасовано на підставі
Наказу Міністерства освіти і науки N 470/423 ( v0470290-10 ) від
21.05.2010 }

Відповідно до Указу Президента України від 04.07.2005 N 1013
( 1013/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні", Програми діяльності
Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не
політиків" ( n0001120-08 ), затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 16.01.2008 N 14 ( 14-2008-п ), наказу
Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 N 1172
( z1413-07 ) "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних
закладів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.12.2007 за N 1413/14680, і з метою забезпечення рівного доступу
до якісної освіти та соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою
для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання,
згідно з додатком.
2. Перелік опублікувати в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України.
3. Місцевим закладам охорони здоров'я надавати інформацію на
запит абітурієнта або його батьків (опікунів) про захворювання
абітурієнта (якщо воно вказане в Переліку), а також висновок про
необхідність створення особливих (специфічних) умов для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
4. Керівникам вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації розробити та оприлюднити програми співбесід для осіб з
обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 і 2 груп;
діти-інваліди та абітурієнти, що мають захворювання, вказані в
Переліку), для яких Український центр оцінювання якості освіти не
може створити належні умови для проходження зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра освіти і науки України Шинкарука В.Д. і заступника
Міністра охорони здоров'я України Лазоришинця В.В.
Міністр освіти і науки України І.О.Вакарчук
Міністр охорони здоров'я України В.М.Князевич

Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки України
та Міністерства охорони
здоров'я України
25.02.2008 N 124/95

ПЕРЕЛІК
захворювань, що можуть бути перешкодою
для проходження громадянами зовнішнього
незалежного оцінювання

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Перелік захворювань | Допуск до екзаменів | |-----+--------------------------+-------------------------------| | 1 |Соматичні хвороби у |Після одужання під контролем | | |гострий період (середньої |клініко-лабораторних обстежень | | |тяжкості або з тяжким | | | |перебігом) | | |-----+--------------------------+-------------------------------| | 2 |Гострі інфекційні хвороби |Те саме | |-----+--------------------------+-------------------------------| | 3 |Активна форма туберкульозу|Звільняються від екзаменів | | | |постійно | |-----+--------------------------+-------------------------------| | 4 |Хронічні хвороби у період |Після клініко-лабораторної | | |загострення, які |ремісії та відновлення | | |потребують постільного |працездатності | | |режиму вдома чи у | | | |стаціонарі, середньої | | | |тяжкості або з тяжким | | | |перебігом | | |-----+--------------------------+-------------------------------| | 5 |Онкологічні хвороби |Звільняються від екзаменів | | | |постійно | |-----+--------------------------+-------------------------------| | 6 |Рецидивуючі гематологічні |Звільняються від екзаменів | | |хвороби |постійно | | |--------------------------+-------------------------------| | |в тому числі гіпохромна |Після одужання під контролем | | |анемія різної етіології з |клініко-лабораторних обстежень | | |рівнем гемоглобіну нижче | | | |90 г/л | | |-----+--------------------------+-------------------------------| | 7 |Аутоімунні хвороби з |Звільняються від екзаменів | | |рецидивуючим та хронічним |постійно | | |перебігом | | |-----+--------------------------+-------------------------------| | 8 |Інвалідизація із втратою |Звільняються від екзаменів | | |самообслуговування |постійно | |-----+--------------------------+-------------------------------| | 9 |Будь-які патологічні |Звільняються від екзаменів | | |стани, що призвели до |постійно | | |стійких виражених порушень| | | |функцій життєво важливих | | | |органів та систем: | | | |серцево-судинної, легень, | | | |шлунково-кишкового тракту,| | | |печінки, нирок, сечового | | | |міхура, центральної, | | | |периферичної нервової | | | |системи, опорно-рухового | | | |апарату, імунної системи, | | | |ендокринної системи | | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
вищої освіти МОН Я.Я.Болюбаш
Заступник начальника відділу освіти
департаменту кадрової політики,
освіти та науки МОЗ О.М.Дзюбавгору