Документ z0184-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.08.2014, підстава - z0917-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2009 N 1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2009 р.
за N 184/16200
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури
N 455 ( z0917-14 ) від 12.06.2014 }
Про встановлення відомчої заохочувальної
відзнаки Міністерства культури і туризму
України - нагрудного знака
"За збереження народних традицій"

Відповідно до Указів Президента України від 18.11.96 N 1094
( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та від 13.02.97
N 134 ( 134/97 ) "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні
відзнаки", підпункту 39 пункту 4 Положення про Міністерство
культури і туризму України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2006 N 1566 ( 1566-2006-п ), на
виконання Державної програми збереження, відродження і розвитку
народних художніх промислів на період до 2010 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 768
( 768-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Установити відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства
культури і туризму України - нагрудний знак "За збереження
народних традицій".
2. Затвердити:
2.1. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку
Міністерства культури і туризму України - нагрудний знак "За
збереження народних традицій", що додається.
2.2. Опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства
культури і туризму України - нагрудного знака "За збереження
народних традицій", що додається.
2.3. Малюнок відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства
культури і туризму України - нагрудного знака "За збереження
народних традицій", що додається ( za184-09 ).
2.4. Зразок посвідчення відомчої заохочувальної відзнаки
Міністерства культури і туризму України - нагрудного знака "За
збереження народних традицій", що додається ( za184-09 ).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра М.М.Яковину.
Міністр В.В.Вовкун
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центрального комітету
профспілки працівників культури
України Л.Ф.Перелигіна
Голова Національної спілки
майстрів народного мистецтва
України Є.І.Шевченко
Відповідальний секретар Комісії
державних нагород та геральдики
при Президентові України В.Репринцев

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
03.02.2009 N 1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2009 р.
за N 184/16200

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку
Міністерства культури і туризму
України - нагрудний знак
"За збереження народних традицій"

1. Нагрудний знак "За збереження народних традицій" є
відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства культури і туризму
України (далі - Нагрудний знак), яка встановлюється за художню
майстерність і збереження народних традицій.
2. Нагрудним знаком нагороджуються майстри та творчі
колективи що дотримуються естетичних форм, застосовують автентичні
матеріали та технології при виготовленні творів, діяльність яких
сприяє збереженню та відродженню традиційних видів народного
мистецтва, його популяризації.
3. Нагрудним знаком нагороджуються майстри та творчі
колективи з п'яти різних видів народного мистецтва, які
визначаються щорічно за рішенням Комісії з присудження відомчої
заохочувальної відзнаки Міністерства культури і туризму України
"За збереження народних традицій" (далі - Комісія). Склад Комісії та положення про неї затверджуються наказом
Міністерства культури і туризму України.
4. Подання про нагородження Нагрудним знаком вносяться на
розгляд Міністерства культури і туризму України до 1 листопада
поточного року Міністерством культури Автономної Республіки Крим,
Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської
державної адміністрації, управліннями культури і туризму обласних
та Севастопольської міської державних адміністрацій, Національною
спілкою майстрів народного мистецтва України, музеями,
культурно-мистецькими громадськими об'єднаннями.
5. Подання про нагородження Нагрудним знаком включає: клопотання щодо нагородження Нагрудним знаком; завірений протокол засідання, на якому було прийняте рішення
про висунення майстра (творчого колективу) на нагородження
Нагрудним знаком за твір (цикл творів) у певному виді народного
мистецтва; репродукції твору (циклу творів) у вигляді фотографій,
слайдів, CD (дисків); рецензії на творчість майстра (творчого колективу) та його
твір (цикл творів), що висунутий на нагородження Нагрудним знаком,
із зазначенням часу його створення та оприлюднення; копії відгуків у мистецтвознавчій літературі та засобах
масової інформації; копії паспорта та ідентифікаційного номера майстра або членів
творчого колективу (у разі його наявності). До творчих колективів, висунутих на нагородження Нагрудним
знаком, не допускається включення осіб, які виконували
адміністративні, організаційні чи консультативні функції. Самовисунення на Нагрудний знак, а також одночасне висунення
одного і того самого твору на Нагрудний знак та інші премії не
допускається.
6. Подання, внесені з недотриманням вимог, визначених у
пункті 5 цього Положення, а також після закінчення строку внесення
розгляду не підлягають.
7. Рішення про нагородження Нагрудним знаком приймається
колегією Міністерства культури і туризму України спільно із
секретаріатом Національної спілки майстрів народного мистецтва
України на підставі рішення Комісії.
8. Нагородження Нагрудним знаком здійснюється наказом
Міністерства культури і туризму України.
9. Нагрудні знаки та посвідчення до них, підписані Міністром
культури і туризму України, вручаються в урочистій обстановці
Міністром культури і туризму України або за його дорученням одним
із заступників Міністра.
10. Майстрам (творчим колективам), нагородженим Нагрудними
знаками, видається одноразова грошова винагорода в розмірі п'ять
тисяч гривень (з кожного виду мистецтва) на загальну суму двадцять
п'ять тисяч гривень, передбачену пунктом 5 Заходів щодо
збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на
період до 2010 року, наведених у додатку до Державної програми
збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на
період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 23.05.2007 N 768 ( 768-2007-п ). У разі нагородження творчого колективу Нагрудні знаки
вручаються кожному члену колективу, а грошова винагорода у розмірі
п'ять тисяч гривень ділиться між ними порівну.
11. Про вручення Нагрудного знака складається протокол, який
зберігається у справах відділу кадрів.
12. Майстрам (творчим колективам), нагородженим Нагрудними
знаками та працевлаштованим на підприємствах, в установах,
організаціях, учиняється відповідний запис у трудову книжку із
зазначенням дати і номера наказу Міністерства культури і туризму
України.
13. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться.
14. Майстри можуть бути нагороджені Нагрудним знаком
посмертно. У такому разі Нагрудний знак та грошова винагорода
вручаються членам родини.
15. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і
розміщується нижче знаків державних нагород України.
16. Нагрудний знак і посвідчення до нього зберігаються у
нагородженого.
17. Утрачений Нагрудний знак або посвідчення до нього
повторно не видаються.
Начальник управління
мистецтв і освіти О.П.Журавчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
03.02.2009 N 1

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства
культури і туризму України - нагрудного
знака "За збереження народних традицій"

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства культури і
туризму України - нагрудний знак "За збереження народних традицій"
( za184-09 ) виготовляється із жовтого металу і має форму овалу, у
центрі якого на тлі картуша синьої емалі вміщено восьмикутну зірку
білої емалі із зображенням старослов'янського декоративного
орнаменту. У нижній частині картуша вміщено стрічку білої емалі з
написом "За збереження народних традицій". З лівого боку картуш прикрашено зображенням калинової гілки з
кетягами, з правого - лаврової гілки. Розмір відзнаки: довжина - 45 мм, ширина - 42 мм. Усі зображення і написи рельєфні, волюти картуша, пружки
зірки та картуша - з жовтого металу. Зворотний бік нагрудного знака плоский з написом
"Міністерство культури і туризму України" та застібкою для
прикріплення нагрудного знака до одягу.
Начальник управління
мистецтв і освіти О.П.Журавчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
03.02.2009 N 1

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства
культури і туризму України - нагрудного знака
"За збереження народних традицій"
( za184-09 )

Начальник управління
мистецтв і освіти О.П.Журавчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
03.02.2009 N 1

ЗРАЗОК
посвідчення відомчої заохочувальної
відзнаки Міністерства культури і туризму
України - нагрудного знака
"За збереження народних традицій"
( za184-09 )

Начальник управління
мистецтв і освіти О.П.Журавчак



вгору