Документ z0124-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.01.2011, підстава - z1388-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 43 від 27.01.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 лютого 1998 року
за N 124/2564
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 954 ( z1388-10 ) від 17.12.2010 }
Про затвердження Положення про картку
фізичної особи - платника податків
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 512 ( z0048-02 ) від 21.12.2001
N 370 ( z1024-05 ) від 29.08.2005
N 347 ( z0789-06 ) від 21.06.2006
N 662 ( z1375-07 ) від 29.11.2007
N 722 ( z0154-09 ) від 24.11.2008 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
6 листопада 1997 р. N 1232 ( 1232-97-п ) "Про заходи щодо
запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про картку фізичної особи - платника
податків (додається). 2. Начальнику Головного управління державного реєстру
фізичних осіб Грицюк З.І. у триденний термін подати вказане
Положення до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
десятиденний термін після державної реєстрації забезпечити
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
Положення про картку фізичної особи - платника податків. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Савченка О.Я.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
наказом Державної податкової
адміністрації України від
27.01.98 N 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 1998 року
за N 124/2564
Положення
про картку фізичної особи - платника податків
( У тексті Положення за винятком розділу 6
та додатків до нього слова "картка фізичної особи -
платника податків" у всіх відмінках замінено словом
"Картка" у відповідних відмінках згідно з Наказом ДПА
N 512 ( z0048-02 ) від 21.12.2001 )
{ У тексті Положення слова "засвідчене доручення" у всіх
відмінках замінено словами "засвідчену довіреність" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 662 ( z1375-07 ) від
29.11.2007 }
{ У тексті Положення слова "іноземні громадяни" в усіх
відмінках замінено словами "іноземці та особи без
громадянства" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 722 ( z0154-09 )
від 24.11.2008 }

1. Загальні положення
Це Положення встановлює вимоги до картки фізичної особи -
платника податків, порядок її видачі та зміни інформації, що
міститься в ній. { Абзац перший розділу 1 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 662 ( z1375-07 ) від
29.11.2007 }
1.1. Положення про картку фізичної особи - платника податків
(далі - Положення) розроблено та запроваджується згідно із Законом
України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ).
1.2. Використання ідентифікаційних номерів обов'язкове для
громадян: які постійно мешкають в Україні, мають об'єкти оподаткування
і зобов'язані сплачувати податки та інші обов'язкові платежі; які не мають постійного місця проживання в Україні, але
відповідно до чинного законодавства зобов'язані сплачувати податки
в Україні; { Абзац третій пункту 1.2 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 662 ( z1375-07 ) від 29.11.2007 } які відкривають рахунки в установах банків; дані про яких використовуються в інших інформаційних системах
України. Використання ідентифікаційних номерів не обов'язкове для
громадян, які через свої релігійні або інші переконання
відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно
повідомили про це відповідні державні органи. ( Пункт 1.2 розділу
1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 370 ( z1024-05 ) від 29.08.2005 )
1.3. Присвоєння ідентифікаційних номерів здійснюється
Державною податковою адміністрацією України на підставі
відомостей, поданих підприємствами, установами, організаціями всіх
форм власності, уключаючи Національний банк України та його
установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, та
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності,
виконавчими комітетами місцевих рад, іншими органами та фізичними
особами (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші
переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера,
офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають
відмітку в паспорті) згідно із заповненими обліковими картками за
формою N 1 ДР. Фізичній особі - платнику податків та інших
обов'язкових платежів надається ідентифікаційний номер, який
надсилається до органу державної податкової служби за місцем
проживання фізичної особи, а особам, які не мають постійного місця
проживання, - за місцем отримання доходів чи за місцезнаходженням
об'єкта оподаткування. Про реєстрацію фізичної особи у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів (далі - Державний реєстр) видається картка фізичної
особи - платника податків. { Пункт 1.3 розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 347 ( z0789-06 ) від 21.06.2006 } ( Розділ 1 в редакції Наказу ДПА N 512 ( z0048-02 ) від
21.12.2001 )
2. Порядок видачі Картки
2.1. Для отримання Картки громадянин України пред'являє
паспорт громадянина України або паспортний документ, що містить
необхідні для реєстрації у Державному реєстрі реквізити, а саме:
прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце народження та
місце проживання (країна, область, район, населений пункт). Працівник органу державної податкової служби перед
прийманням від громадянина облікової картки за формою N 1ДР
повинен пересвідчитися, що в паспорті громадянина відсутня
відмітка про наявність у нього права здійснювати платежі без
ідентифікаційного номера або таку відмітку скасовано (анульовано).
{ Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 347 ( z0789-06 ) від 21.06.2006 } Якщо фізична особа офіційно відмовилася від наявного у неї
ідентифікаційного номера і має у своєму паспорті відмітку про
право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера, Картка на
ідентифікаційний номер, від якого особа відмовилася, вважається
недійсною. { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 347 ( z0789-06 ) від
21.06.2006 }
2.2. У виняткових ситуаціях (хвороба, відпустка, відрядження,
перебування в іншому регіоні країни та ін.) за бажанням
громадянина можлива видача Картки іншій особі при наявності
особистого паспорта цієї особи або її паспортного документа,
паспорта громадянина, на користь якого здійснюється видача Картки,
або його паспортного документа чи ксерокопії цього паспорта або
паспортного документа (з чітким зображенням) та нотаріально
засвідченої довіреності на отримання Картки.
2.3. До отримання документа, що посвідчує особу та
підтверджує її громадянство, Картки неповнолітнім фізичним особам
видаються одному з батьків за наявності свідоцтва про народження
дитини та паспорта громадянина України одного з батьків або його
паспортного документа з унесеними до нього відомостями про місце
проживання або тимчасового перебування. { Пункт 2.3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 722 ( z0154-09 ) від 24.11.2008 }
2.4. Видача Картки іноземцям та особам без громадянства
здійснюється після виконання вимог Правил в'їзду іноземців та осіб
без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074 ( 1074-95-п ), зі
змінами і доповненнями. { Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 722 ( z0154-09 ) від 24.11.2008 }
2.5. Іноземці та особи без громадянства реєструються і
отримують Картку в державних податкових адміністраціях в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
при поданні паспортного документа та засвідченого у встановленому
законодавством порядку перекладу українською мовою паспортного
документа. Особи, які мають нотаріально засвідчену довіреність на
отримання Картки замість іноземця та особи без громадянства,
подають особистий паспорт громадянина України або паспортний
документ, паспортний документ іноземця та особи без громадянства
або його ксерокопію (з чітким зображенням), у якому містяться такі
дані: прізвище, ім'я, по батькові, місце народження, місце
проживання, дата народження, а також нотаріально засвідчену
довіреність на отримання Картки та засвідчений у встановленому
законодавством порядку переклад українською мовою паспортного
документа іноземця та особи без громадянства. { Пункт 2.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 662 ( z1375-07 ) від 29.11.2007 }
2.6. Присвоєння ідентифікаційного номера здійснюється
Державною податковою адміністрацією України у двотижневий термін
від дня подання облікової картки фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів (форма N 1 ДР). Інформація
про присвоєння номера направляється каналами електронної пошти до
державного податкового органу за місцем реєстрації фізичної особи.
2.7. Картка виготовляється на спеціальному захищеному
матеріалі або роздруковується на паперовому носії.
2.8. Картка засвідчує ідентифікаційний номер особи, але не
замінює документ, що посвідчує особу.
2.9. Картка видається українською мовою.
2.10. Видача Картки реєструється в журналі за формою згідно з
додатком 1.
2.11. При видачі Картки працівник органів державної
податкової служби: пересвідчується в особі громадянина, який отримує Картку; звіряє інформацію Державного реєстру фізичних осіб з
паспортними даними фізичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний
номер; у разі виявлення розбіжностей у даних прізвища, ім'я, по
батькові або адресних даних до бази даних Державного реєстру
вносить правильні дані і видає Картку; якщо виявлено розбіжності в даті народження, то формуються
дані на присвоєння нового номера і Картка не видається.
2.12. Якщо після видачі Картки встановлені порушення чи
неточності при формуванні ідентифікаційного номера, які не можна
усунути, можлива зміна ідентифікаційного номера. При цьому
громадянин отримує Картку, що відповідає вірному (переприсвоєному)
ідентифікаційному номеру, та одночасно з Карткою - довідку про
зміну ідентифікаційного номера на паперовому носії (далі -
довідка), зразок якої наведено в додатку 2. { Розділ 2 доповнено
пунктом 2.12 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 347 ( z0789-06 ) від 21.06.2006 }
2.13. Видача довідки реєструється в журналі за формою згідно
з додатком 3. { Розділ 2 доповнено пунктом 2.13 згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 347 ( z0789-06 ) від
21.06.2006 }
2.14. Після проведення зміни ідентифікаційного номера Картка
та її дублікати, що відповідають заміненому (попередньому)
ідентифікаційному номеру, уважаються недійсними. { Розділ 2
доповнено пунктом 2.14 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 347 ( z0789-06 ) від 21.06.2006 }
2.15. При відновленні втрачених або зіпсованих Карток
громадянам видається дублікат.
2.15.1. Утраченими та зіпсованими вважаються Картки
(довідки): загублені, викрадені, пошкоджені тощо. { Підпункт
2.15.1 пункту 2.15 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 347 ( z0789-06 ) від
21.06.2006 }
2.15.2. Видача дубліката Картки (довідки) здійснюється
органами державної податкової служби України за заявою власника
про втрату оригіналу із зазначенням обставин утрати. На Картці
(довідці), яка видається замість втраченої, друкується слово
"Дублікат". { Підпункт 2.15.2 пункту 2.15 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 347 ( z0789-06 ) від 21.06.2006 }
2.16. Облік кількості виданих Карток (довідок) здійснюється в
органах державної податкової служби за місцем їх видачі. { Пункт
2.16 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 347 ( z0789-06 ) від 21.06.2006 }
2.17. Особливості виготовлення та видачі Карток на
спеціальному захищеному матеріалі
2.17.1. Картки на спеціальному захищеному матеріалі
виготовляються централізовано Державною податковою адміністрацією
України.
2.17.2. Виготовлені Картки розсилаються до органів державної
податкової служби за місцем проживання фізичних осіб або за місцем
отримання доходів, чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування.
2.18. Вимоги до Карток на спеціальному захищеному матеріалі
2.18.1. Виготовлення Карток виконується на спеціальному
захищеному матеріалі з друкуванням незмінних реквізитів.
2.18.2. Змінні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові,
ідентифікаційний (особистий) номер, фотокартка розміром 3 х 4 см,
назва органу, де зареєстровано фізичну особу, код органу, де
зареєстровано фізичну особу, дата реєстрації та 2D штрихкод
друкуються безпосередньо під час виготовлення Карток.
2.18.3. Картка громадянам України видається без фотографії.
За бажанням громадянина України - платника податків можлива видача
Картки з фотографією. Картка без фотографії дійсна лише при
пред'явленні документа, що посвідчує особу.
2.18.4. Для видачі Картки з фотографією громадянин
зобов'язаний подати кольорову фотографію розміром 3 x 4 см або
сфотографуватись за допомогою цифрової фотокамери для одержання
відцифрованого образу особи.
2.18.5. Іноземцям та особам без громадянства Картка видається
з фотографією. За бажанням іноземця та особи без громадянства
можлива видача Картки без фотографії.
2.18.6. Пред'явлення ідентифікаційного номера у вигляді
Картки з фотографією не потребує пред'явлення документа, що
посвідчує особу.
2.18.7. Зіпсованими вважаються Картки, на яких візуально
виявлено дефекти друку і ламінування, деформація, сторонні плями,
пошкодження. ( Розділ 2 в редакції Наказу ДПА N 512 ( z0048-02 ) від
21.12.2001 )
3. Порядок обліку, виготовлення та видачі Карток на
спеціальному захищеному матеріалі
( Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 512 ( z0048-02 ) від 21.12.2001 )
3.1. Виготовлення Карток здійснюється Державною податковою
адміністрацією України. 3.2. Облік виготовлених Карток здійснюється у Державній
податковій адміністрації Україні, а виданих - у органах державної
податкової служби за місцем їх видачі. ( Пункт 3.2 в редакції
Наказу ДПА N 512 ( z0048-02 ) від 21.12.2001 ) 3.3. Зіпсовані та помилкові Картки обліковуються в
спеціальному журналі (додаток 4, 5). 3.3.1. Помилковими вважаються Картки, на яких при видачі і
звірянні Карток з паспортними даними виявлено помилки в одному із
реквізитів.
4.Технічні вимоги до Карток на спеціальному
захищеному матеріалі
( Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 512 ( z0048-02 ) від 21.12.2001 )
Картка - це документ типу ID-1/ПД-1(ISO 7810), придатний для
машинного зчитування інформації. На лицевій і зворотній поверхнях
картки розміщуються визначені нижче дані у формі, що зручно
зчитується як візуально, так і за допомогою методів оптичного
розпізнавання знаків.
5. Розміри картки на спеціальному захищеному матеріалі
( Назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 512 ( z0048-02 ) від 21.12.2001 )
Розміри картки відповідають вимогам ISO 7810 і складають
53,98 мм х 85,6 мм. Розмір картки не виходить за межі двох концентричних
прямокутників: внутрішній прямокутник: 53,92 мм х 85,47 мм, зовнішній прямокутник: 54,03 мм х 85,72 мм. Розміри бокових полів базуються на зовнішніх граничних
розмірах картки. На боковому полі розміром 2,0 мм уздовж кожного
зовнішнього ребра, за винятком зони заголовка, дані не
розташовуются. Товщина картки з урахуванням ламінаційного шару становить: мінімальна: 0,25 мм, максимальна: 1,25 мм. Картка має заокруглені кути радіусом 3,18 мм. Товщина
документа в межах машинозчитуваної зони може мати допуск не більше
0,1 мм.
6. Компонування картки на спеціальному захищеному матеріалі
( Назва розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 512 ( z0048-02 ) від 21.12.2001 )
Картка містить такі зони: Лицева поверхня I - обов'язковий заголовок II - обов'язкові і не обов'язкові елементи особистих даних III - необов'язкові елементи даних документа Зворотна поверхня IV - обов'язкові дані документа V - обов'язкові дані документа VI - обов'язкова машинозчитувана зона VII - необов'язкові елементи даних документа
Зміст і використання зон
Зміст картки фізичної особи - платника податків (додаток 6) У зоні I розміщується зображення малого Державного герба
України, зображення національного прапора України, назва країни
"УКРАЇНА", а під цим текстом - назва документа "картка фізичної
особи - платника податків". У зоні II друкується слово "Дублікат" (якщо картка видається
замість втраченої), вказуються особисті дані громадянина
(прізвище, ім'я, по батькові) та ідентифікаційний (особистий)
номер. Зона III використовується для розміщення фотографії або
відцифрованого образу особи розміром 3х4 см на картках, які
видаються іноземцям та особам без громадянства. При видачі карток
громадянам України ця зона не використовується (за винятком
випадку, коли за бажанням громадянина України видається картка з
фотографією). У зонах IV і V розміщується інформація про орган, де
зареєстровано фізичну особу, та дата реєстрації. У зоні VI розміщується обов'язкова машинозчитувана
інформація. У зоні VII розміщуються додаткові дані (при необхідності).
Розміщення зон
Зони обмежені прямими лініями, і всі кути, де сходяться прямі
лінії, прямі. Зона I проходить вздовж верхнього ребра картки і по довжині
дорівнює його повному розміру 85,6 мм + 0,75 мм. Вертикальний
розмір цієї зони не перевищує 11,0 мм. Нижня межа зон II і III може збігатися з нижнім ребром
картки. Вертикальна лінія, що розділяє зони II і III, розміщується
від лівого ребра картки на відстані, що не перевищує 35,0 мм. Зона IV розміщується у верхній частині зворотної поверхні
картки і по довжині дорівнює її повному розміру. Вертикальний
розмір цієї зони не перевищує 11,0 мм. Зона VI розміщується в нижній частині зворотної поверхні
картки на відстані 5 мм від нижнього ребра картки. Вертикальний
розмір цієї зони не перевищує 23,2 +/- 1,0 мм. Вертикальна лінія,
що розділяє зони V і VII, розміщується від лівого ребра картки на
відстані, що не перевищує 35,0 мм.
Вимоги до друку
Картки друкуються з горизонтальною щільністю 15 знаків на
25,4 мм.
Детальне компонування
Зона візуальної перевірки. Всі дані зон I, II, IV, V є
візуально розбірливими. Мова. Картка фізичної особи - платника податків друкується
українською мовою. Назви полів. Для визначення усіх обов'язкових елементів даних
у зоні візуальної перевірки (зони II і V) розміщуються надписи
назви поля українською мовою дрібним, але розбірливим шрифтом, що
виділяється іншим кольором. Зразок заповнення картки фізичної особи - платника податків
(додаток 7). Нижче описуються елементи даних, розміщені в зоні
візуальної перевірки. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер| Елемент даних | Вимоги |Макси- | |поля/| | |мальна | |зони | | |кіль- | | | | |кість | | | | |знаків | |—————+—————————————————+————————————————————————————————+———————| |1/I |Зображення малого| | | | |Державного герба | | | | |України | | | |_____|_________________|________________________________|_______| |2/I |Назва Держави |Друкується назва держави | 7 | | | |"УКРАЇНА" та назва документа | | | | |"КАРТКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - | 41 | | | | ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ" | | |_____|_________________|________________________________|_______| |3/I |Зображення націо-| | | | |нального прапора | | | | |України | | | |_____|_________________|________________________________|_______| | II |Дублікат |Якщо картка видається замість | 8 | | | |втраченої або зіпсованої, друку-| | | | |ється слово "Дублікат" | | |_____|_________________|________________________________|_______| |4/II |Прізвище |Якщо прізвище подвійне, воно |Змінна | | | |друкується через дефіс. Якщо |величи-| | | |розміри такі, що цей елемент не |на | | | |вміщується у відведене поле, | | | | |воно друкується у два рядки | | |_____|_________________|________________________________|_______| |5/II |Ім'я |Якщо власник документа має под- |Змінна | | | |війне ім'я, то основне друкує- |величи-| | | |ться повністю, друге - ініціа- |на | | | |лом | | |_____|_________________|________________________________|_______| |6/II |По батькові |Якщо власник документа має по- |Змінна | | | |двійне ім'я по батькові, то ос- |величи-| | | |новне друкується повністю, дру- |на | | | |ге - ініціалом | | |_____|_________________|________________________________|_______| |7/II |Ідентифікаційний |Десятизначне число з Державного | 10 | | |(особистий) номер|реєстру фізичних осіб | | |_____|_________________|________________________________|_______| |8/IV |Назва органу, де |Скорочена назва Державної подат-|Змінна | | |зареєстровано фі-|кової адміністрації, в якій фі- |величи-| | |зичну особу |зична особа заповнила облікову |на | | | |картку | | |_____|_________________|________________________________|_______| |9/V |Код органу, де |Код Державної податкової адмі- | 8 | | |зареєстровано фі-|ністрації, в якій фізична осо- | | | |зичну особу |ба заповнила облікову картку | | | | |(з Єдиного державного реєстру | | | | |підприємств та організацій | | | | |України (ЄДРПОУ)) | | |_____|_________________|________________________________|_______| |10/V |Дата реєстрації |Число, місяць і рік відокремлю- | 10 | | | |ються крапкою | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Вимоги до машинозчитуваної зони
У машинозчитуваній зоні розміщується 2D штрих-код, який
розраховується за спеціальним алгоритмом згідно з ISO 1831.
Для побудови 2D штрих-коду використовуються дані про фізичну
особу (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний (особистий)
номер, дата реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі
фізичних осіб, назва і код органу, що видав картку (назва і код
Державної податкової адміністрації, в якій фізична особа заповнила
облікову картку), та дата видачі картки.
Лівий край першого знака машинозчитуваної інформації
знаходиться на відстані не менш як 4,0 мм від лівого краю картки.
7. Особливості видачі Картки на паперовому носії
7.1. Після присвоєння ідентифікаційного номера фізичній
особі, в разі відсутності Картки на спеціальному захищеному
матеріалі, видається Картка на паперовому носії. 7.2. Зразок Картки на паперовому носії наведено у додатку 8,
що додається. ( Положення доповнено розділом 7 згідно з Наказом ДПА N 512
( z0048-02 ) від 21.12.2001 )
8. Коригування (зміна) реєстраційних даних,
унесених до Картки
8.1. Інформація щодо реєстраційних даних про фізичну особу
коригується у разі, якщо в установленому законодавством порядку
змінилися дані, що містяться у Картці.
8.2. У разі виникнення змін у реєстраційних даних, що
містяться у Картці, фізична особа протягом місяця від дня
виникнення таких змін зобов'язана повідомити про необхідність
коригування реєстраційних даних про неї орган державної податкової
служби за місцем свого постійного проживання, а особи, які не
мають постійного місця проживання в Україні, за місцем отримання
доходів або місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.
8.3. Видача Карток після коригування інформації здійснюється
відповідно до цього Положення. { Положення доповнено розділом 8 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 662 ( z1375-07 ) від 29.11.2007; в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 722
( z0154-09 ) від 24.11.2008 }

Додаток 1
до Положення про картку
фізичної особи - платника
податків
Журнал
видачі карток фізичної особи платника податків
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Прізвище, |Документ,|Дата |Іденти-|Підпис|Прізвище |Підпис| |з/п|ім'я, |що засві-|видачі|фікаці-|особи,|та ініці-| | | |по батькові|дчує осо-| |йний |що от-|али осо- | | | | |бу, його | |(особи-|римала|би, що | | | | |номер, | |стий) N|картку|видала | | | | |серія | |картки | |картку | | | | | | | | | | | |———+———————————+—————————+——————+———————+——————+—————————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———+———————————+—————————+——————+———————+——————+—————————+——————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 2
до Положення про картку
фізичної особи - платника
податків

ДОВІДКА
про зміну ідентифікаційного номера
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби,
що видав картку)
повідомляє, що ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження )
змінив(ла) ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХ,
наданий Державною податковою адміністрацією України,
на ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХ.
Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб _______________
(довідка видана для пред'явлення до органів державної реєстрації,
банків та інших установ)
_____________________ _____________ _________________________
(посада особи органу (підпис) (прізвище та ініціали)
державної податкової
служби, що видала М.П.
довідку)

NNNNN ____________________________
(дата видачі картки)
Примітка. У довідці графічне зображення: ХХХХХХХХХХ - десятизначне число з Державного реєстру фізичних
осіб; NNNNN - реєстраційний номер видачі довідки; Дата народження заповнюється у форматі DD.MM.YYYY.
УВАГА! Довідка видається у форматі А6.
{ Положення доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 347 ( z0789-06 ) від 21.06.2006, із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 662 ( z1375-07 ) від 29.11.2007 }

Додаток 3
до Положення про картку
фізичної особи - платника
податків

ЖУРНАЛ
видачі довідок про зміну ідентифікаційного номера

------------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,|Документ,|Дата |Новий |Підпис |Прізвище |Підпис | |з/п|ім'я, по |що |видачі|ідентифіка-|особи, що|та |особи, | | |батькові |засвідчує| |ційний |отримала |ініціали |що | | |особи, що|особу, | |номер |довідку |особи, що|видала | | |отримала |його | | | |видала |довідку| | |довідку |номер, | | | |довідку | | | | |серія | | | | | | |---+---------+---------+------+-----------+---------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------+---------+------+-----------+---------+---------+-------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ { Положення доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 347 ( z0789-06 ) від 21.06.2006 }

Додаток 4
до Положення про картку
фізичної особи - платника
податків
Журнал
реєстрації та обліку зіпсованих та помилкових
карток фізичної особи - платника податків
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Прізвище,|Ідентифікацій-|Опис браку,|N акта про|Дата|Підпис | |з/п|ім'я, по |ний (особис- |причина |знищення | |праців-| | |батькові |тий) N картки | |бракованих| |ника | | | | | |карток | |ДПА | |———+—————————+——————————————+———————————+——————————+————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———+—————————+——————————————+———————————+——————————+————+———————| | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 5
до Положення про картку
фізичної особи - платника
податків
Затверджую
Керівник (заступник) ДПА _____________________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
"___"___________ 199_ р.
Акт N
про знищення бракованих карток фізичних
осіб - платників податків
"___"_____________ 199_ р.
Цей Акт підтверджує знищення таких бракованих карток фізичних
осіб - платників податків: —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Ідентифікаційний| Опис браку | |з/п|N картки | | |———+————————————————+———————————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |———+————————————————+———————————————————————————————————————————| | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Браковані картки фізичної особи - платника податків знищені в
присутності всіх членів комісії шляхом розрубки на штампі. Усього знищено карток фізичних осіб - платників податків: ______________________________ штук.
(кількість цифрами і прописом)
Члени комісії: ______________ ________________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище) ______________ ________________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище) ______________ ________________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
Додаток 6
до Положення про картку
фізичної особи - платника
податків
Лицева поверхня ————————————————————————————————————————— Зона I: | 1 2 УКРАЇНА 3| 1 - Зображення малого | Зона I| Державного герба України |КАРТКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ| 2 - Назва держави |_______________________________________| "УКРАЇНА" і назва доку- | 4 Прізвище | мента "Картка фізичної | 5 Ім'я | особи - платника подат- | 6 По батькові | ків" | Зона III 7 Ідентифікаційний Зона II| 3 - Зображення націона- | (Особистий) N | льного прапора України ————————————————————————————————————————— Зона II: Зворотна поверхня 4 - Прізвище ————————————————————————————————————————— 5 - Ім'я | 8 Назва органу, де зареєст- | 6 - По батькові | ровано фізичну особу Зона IV| 7 - Ідентифікаційний |_______________________________________| (особистий) номер гро- | 12 9 Код органу, де зареєстро-| мадянина | вано фізичну особу | Зона III: |Зона VII 10 Дата реєстрації Зона V | Фотокартка розміром |———————————————————————————————————————| 3х4 см | 11 Зона VI| Зона IV: |———————————————————————————————————————| 8 - Назва органу, де за- ————————————————————————————————————————— реєстровано фізичну осо- бу Зона V:
9 - Код органу, де зареєстровано фізичну особу 10 - Дата реєстрації
Зона VI:
11 - 2D Штрих-код
Зона VII:
12 - Додаткові дані
Зона I відокремлена від зони II мікротекстом, у якому
надруковано: "Державна податкова адміністрація України".
Додаток 7
до Положення про картку
фізичної особи - платника
податків
Зразок заповнення картки фізичної особи - платника податків
Лицева поверхня ————————————————————————————————————————— | УКРАЇНА | |КАРТКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ| |_______________________________________| | | | 4 Прізвище | | Коваленко | | 5 Ім'я | | Петро | | 6 По батькові | | Васильович | | 7 Ідентифікаційний | | (Особистий) N 2340700563 | ————————————————————————————————————————— Зворотна поверхня ————————————————————————————————————————— | ДПА в Шевченківському | | районі м.Києва | |_______________________________________| | Код органу, де зареєстровано| | фізичну особу 02607154 | | Дата реєстрації 12.05.96 | |———————————————————————————————————————| | | |———————————————————————————————————————| —————————————————————————————————————————

Додаток 8
до Положення про картку
фізичної особи - платника
податків
КАРТКА
фізичної особи - платника податків
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби, що видав картку)
повідомляє, що____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
одержав(ла) ідентифікаційний номер XXXXXXXXXX, наданий Державною
податковою адміністрацією України згідно з даними, заповненими ним
(нею) в обліковій картці.
Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб _______________
(картка видана для пред'явлення до органів державної реєстрації,
установ банків та інших)
М.П. ________________ _________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали посадової
особи органу державної податкової
служби, що видала довідку)
NNNNN _________________________________
(дата видачі картки)
______________
Примітка. У картці графічне зображення:
XXXXXXXXXX - десятизначне число з Державного реєстру фізичних
осіб, NNNNN - реєстраційний номер видачі картки; Дата народження заповнюється у форматі DD.MM.YYYY.
УВАГА! Картка видається у форматі А6.
{ Положення доповнено Додатком 8 згідно з Наказом ДПА N 512
( z0048-02 ) від 21.12.2001, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 662 ( z1375-07 ) від
29.11.2007 }

{ Додаток 9 виключено на підставі Наказу Державної податкової
адміністрації N 722 ( z0154-09 ) від 24.11.2008 }вгору