Документ z0086-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.05.2016, підстава - z0525-16

Одориметричні дослідження включають:

визначення зовнішнього стану виробів (цілісність упаковки, естетичність виробів, відповідність їх призначенню і віковій групі тощо);

встановлення характеру і оцінки інтенсивності запаху.

Визначення характеру та інтенсивності запаху продукції проводиться шляхом залучення волонтерів (не менше 6 осіб), які не мають змін органів нюху і порожнини носа. Дослідження проводять у добре освітленому та провітреному приміщенні.

При встановленні характеру запаху звертається увага на наявність чи відсутність стороннього неприємного і непритаманного для даного виробу запаху тощо.

Інтенсивність запаху визначається за п'ятибальною шкалою (Райт Р.Х., 1966 р.) відповідно до таблиці:

Інтенсивність запаху матеріалів текстильних, шкіряних і хутрових та виробів з них

Кількісна оцінка в балах

Характеристика

0

Відсутній; не виявляється жодним з волонтерів

1

Ледве помітний; виявляється найбільш чутливими особами

2

Слабкий; привертає увагу, але визначається, якщо волонтери націлені на його визначення

3

Виразний; легко відчутний, якщо навіть увагу волонтери не звертають на нього

4

Сильний; звертає на себе увагу

5

Нестерпний; виключає можливість тривалий час перебувати в приміщенні

__________
Примітка.


Дослідження проводять не менше трьох разів для кожного волонтера в різні дні. Цифрові дані та характер запаху вносяться в робочу таблицю.


Інтенсивність запаху текстильних, шкіряних і хутрових матеріалів та виробів з них для дітей не повинна перевищувати 1 бал, а для дорослих - 2 бали.
Додаток 6
до Державних санітарних норм та правил
«Матеріали та вироби текстильні, шкіряні
і хутрові. Основні гігієнічні вимоги»

ГІГІЄНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпеки і гігієнічні нормативи хімічних речовин, що виділяються із сурових текстильних матеріалів натурального та хімічного походження

№ з/п

Назва показника

ГДК*,
мг/дм-3

ГДК с.д.**,
мг/м-3

ОБРВ***,
мг/м-3

Клас небезпечності****

1

Величина рН-1

2

Формальдегід

0,050

0,003

-

2

3

Фенол

0,100

0,003

-

2

4

Бензол

0,500

0,100

-

2

5

Толуол

0,500

0,600

-

3

6

Ксилол

0,050

0,200

-

3

7

Етиленгліколь-2

1,000

-

1,00

3

8

Капролактам-3

1,000

0,06

-

3

9

Гексаметилендіамін-3

0,010

0,001

-

2

10

Акрилонітрил-4

2,0

0,03

-

2

11

Діоктилфталат-5

1,0

-

0,02

3

12

Дибутилфталат-5

0,2

-

0,1

3

13

Пентахлорфенол-6

0,01

-

0,02

2

14

Пестициди-7

__________
Примітка:

«-» - норматив не встановлений.


-1Величина рН від 4,8 до 7,5.


-2Поліефірні вироби.


-3Поліамідні вироби.


-4Акрилонітрильні вироби.


-5Полівінілхлоридні вироби.


-6Застосовується як фунгіцидний засіб або як підготовчий засіб для оздоблення за наявності документів, що підтверджують.


-7Натуральна сировина за наявності документів, що свідчать про можливий вміст хімічних сполук.


* Граничнодопустима концентрація в модельних середовищах; у воді водних об’єктів господарсько-питного і культурно-побутового водокористування.


** Граничнодопустима середньодобова концентрація в атмосферному повітрі.


*** Орієнтовно безпечний рівень виділення в атмосферному повітрі.


**** За лімітуючим показником.
Додаток 7
до Державних санітарних норм та правил
«Матеріали та вироби текстильні, шкіряні
і хутрові. Основні гігієнічні вимоги»

ГІГІЄНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпеки і гігієнічні нормативи хімічних речовин, що виділяються з пряжі, ниток, текстильних матеріалів, трикотажних полотен, одягу, взуття, головних уборів, рукавиць, панчішно-шкарпеткових оздоблених виробів

№ з/п

Назва показника

ГДК
мг/дм-3

ГДКс.д.
мг/м-3

ОБРВ
мг/м-3

Клас небезпечності

1

Величина рН-1

2

Формальдегід

0,050

0,003

-

2

3

Фенол

0,100

0,003

-

2

4

Етиленгліколь-2

1,000

1,000

-

3

5

Капролактам-3

1,0

0,06

-

3

6

Гексаметилендіамін-3

0,01

0,001

-

2

7

Акрилонітрил-4

2,0

0,03

-

2

8

Діоктилфталат-5

1,0

-

0,02

3

9

Дибутилфталат-5

0,2

-

0,1

3

10

Диметилтерафталат-2

1,5

0.01

-

2

11

Пентахлорфенол-7

0,010

-

0,02

2

12

Бензол

0,500

0,100

-

2

13

Толуол

0,500

0,600

-

3

14

Ксилол

0,050

0,200

-

3

15

Ацетальдегід

0,2

0,01

-

3

16

Вінілацетат-6

0,2

0.1517

Вініл хлористий-5

0.05

-

0.005

2

18

Миш’як /As/-8

0,050

-

-

2

19

Свинець /Pb/

0,030

-

-

2

20

Кадмій /Cd/

0,001

-

-

2

21

ХромVI/CrVI/

не допускається

-

-

3

22

Ртуть /Hg/-8

не допускається

-

-

1

23

Кобальт /Co/

0,100

-

-

2

24

Мідь /Cu/

1,000

-

-

3

25

Нікель /Ni/

0,100

-

-

3


Стійкість пофарбування, бали: до води - від 0 до 3,0; до прання - від 3,0 до 4,0; до кислотного поту - від 3,0 до 4,0; до сухого тертя - від 0 до 4,0; до мокрого тертя - від 2,0 до 3,0

__________
Примітка:

«-» норматив не встановлений.


-1Величина рН для текстильних матеріалів, одягу, панчішно-шкарпеткових виробів від 4,8 до 7,5.


-2Поліефірні та поліуретанові вироби.


-3Поліамідні вироби.


-4Акрилонітрильні вироби, вироби з гуми та зі штучної шкіри.


-5Полівінілхлоридні вироби, вироби з гуми та зі штучної шкіри.


-6Вироби зі штучної шкіри.


-7Застосовується як фунгіцидний засіб або як підготовчий засіб для оздоблення за наявності документів, що підтверджують.


-8Іони важких металів визначаються тільки в рідких модельних середовищах: миш’як, свинець, кадмій, хром, хромVI, кобальт, мідь, нікель, ртуть, з натуральних матеріалів і виробів.


-9Вміст ртуті у нових виробах не допускається. Вміст ртуті у виробах після прання не повинен перевищувати ГДК в.в.


-10Напруженість статичного електричного поля необхідно визначати на текстильних матеріалах, виготовлених з хімічних або зі змішаних волокон (хімічних і натуральних), ГДК - 15 кВ/м.
Додаток 8
до Державних санітарних норм та правил
«Матеріали та вироби текстильні, шкіряні
і хутрові. Основні гігієнічні вимоги»

ГІГІЄНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпеки і гігієнічні нормативи хімічних речовин, що виділяються з постільної білизни та постільних речей, столової білизни, рушників

№ з/п

Назва показника

ГДК,
мг/дм-3

ГДКс.д.,
мг/м-3

ОБРВ,
мг/м-3

Клас небезпечності

1

Величина рН-1

2

Формальдегід

0,050

0,003

-

2

3

Фенол

0,100

0,003

-

2

4

Етиленгліколь-2

1,000

1,000

-

3

5

Капролактам-3

1,0

0,06

-

3

6

Гексаметилендіамін-3

0,01

0,001

-

2

7

Пентахлорфенол-4

0,010

-

0,021

2

8

Бензол

0,500

0,100

-

2

9

Толуол

0,500

0,600

-

3

10

Ксилол

0,050

0,200

-

3

11

Миш’як /As/-5

0,050

-

-

2

12

Свинець /Pb/

0,030

-

-

2

13

Кадмій /Cd/

0,001

-

-

2

14

ХромVI/CrVI/

не допускається

-

-

1

15

Ртуть /Hg/

не допускається

-

-

1

16

Кобальт /Co/

0,100

-

-

2

17

Мідь /Cu/

1,000

-

-

3

18

Нікель /Ni/

0,100

-

-

3

19

Стійкість пофарбування, бали: до води - від 0 до 3,0; до прання - від 3,0 до 4,0; до сухого тертя - 4,0; до мокрого тертя - від 2,0 до 3,0вгору