Про затвердження Положення про медичний пункт аеровокзалу цивільної авіації України
Державіаслужба; Наказ, Положення, Перелік [...] від 15.12.2005947
Документ z0084-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.02.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
Н А К А З
15.12.2005 N 947
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2006 р.
за N 84/11958

Про затвердження Положення
про медичний пункт аеровокзалу
цивільної авіації України

На виконання Указів Президента України від 11.06.98 N 615
( 615/98 ) "Про затвердження Стратегії інтеграції України до
Європейського Союзу" та від 15.07.04 N 803 ( 803/2004 ) "Про
Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про медичний пункт аеровокзалу
цивільної авіації України (далі - Положення), що додається.
2. Директору департаменту сертифікації авіаційного персоналу
та навчальних закладів (Лісняк О.І.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому законодавством
порядку.
2.2. Довести Положення до відома керівників аеропортів та
інших організацій, зареєстрованих на території України, що
здійснюють медичне забезпечення авіаційної діяльності в цивільній
авіації України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Державіаслужби А.А.Колісник
ПОГОДЖЕНО:   
Голова Професійної спілки
авіапрацівників України І.Д.Звінник
Міністерство охорони
здоров'я України
Заступник Міністра В.Г.Пєрєдєрій
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби
15.12.2005 N 947
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2006 р.
за N 84/11958

ПОЛОЖЕННЯ
про медичний пункт аеровокзалу
цивільної авіації України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює загальні вимоги до розташування,
забезпечення та організації роботи медичного підрозділу
аеровокзалу.
1.2. Положення поширюється і є обов'язковим для підприємств,
організацій та установ, що здійснюють авіаційну діяльність на
території аеропортів цивільної авіації України.
1.3. Положення використовується керівниками та посадовими
особами, що організовують забезпечення авіаційної діяльності в
аеропортах цивільної авіації України.
1.4. Нормативні посилання При розробленні цього Положення використовувалися такі
нормативно-правові акти та документи: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); Конвенція про Міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 )
(Чикаго, 1944) та додатки до неї; "Руководство по организации контроля за обеспечением
безопасности полетов и управлению этой системой"
(Doc. 9734-AN/959), 1-ше вид. 1999, ІКАО; "Руководство по авиационной медицине" (Doc. N 8984),
перевидання, жовтень, 1997, ІКАО; Правила з пошуку та рятування в цивільній авіації України
(ППР ЦА99), затверджені наказом Мінтрансу України від 16.08.99
N 404 ( z0684-99 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
07.10.99 за N 684/3977; Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв
транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства охорони
здоров'я України і Міністерства внутрішніх справ України від
05.06.2000 N 124/345 ( z0435-00 ), зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 18.07.2000 за N 435/4856; Інструкція про порядок направлення громадян для огляду на
стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з
використанням технічних засобів, затверджена наказом Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства юстиції України від 24.02.95 N 114/38/15-36-18
( z0055-95 ), зареєстрована в Міністерстві юстиції України
07.03.95 за N 55/591; Аеровокзали цивільної авіації. Державні санітарні правила і
норми, гігієнічні нормативи. ДСанПіН 7.7.3-014-99.
2. Загальні вимоги
2.1. Медичні пункти (лікарські, фельдшерські) є структурними
підрозділами аеровокзалів аеропортів.
2.2. Медичний пункт аеровокзалу належить до структурних
підрозділів аеровокзалу додаткового обслуговування пасажирів,
надає невідкладну медичну допомогу авіапасажирам і працівникам
цивільної авіації, здійснює медичне забезпечення безпеки польотів,
пошукових і аварійно-рятувальних робіт, а також проводить
профілактичні заходи в аеропорту.
2.3. Фінансування медпункту здійснюється за рахунок коштів
аеропорту.
2.4. Структура і штатний розпис медпункту аеровокзалу
встановлюється згідно з вимогами статуту аеропорту, відповідно до
діючих штатних нормативів і затверджується керівником аеропорту.
До складу лікарського медпункту входить щонайменше завідувач
медпункту - лікар-терапевт, 4 фельдшери, 1 молодша медична сестра.
До складу фельдшерського медпункту входить щонайменше завідувач
медпункту - фельдшер, 4 фельдшери, 1 молодша медична сестра. До
складу медпунктів, на які покладено функції транспортування
інвалідів від медпункту до літака, додаються 4 фельдшери.
2.5. Аеропорт забезпечує медпункт необхідними приміщеннями
відповідно до санітарних норм, водопостачанням, електроенергією,
опаленням, транспортом, зв'язком, радіофікацією та іншими
технічними засобами.
2.6. Медпункт розташовується на першому поверсі аеровокзалу
та має вихід на привокзальну площу і перон аеровокзалу, зручний
під'їзд для санітарного транспорту, з'їзд для інвалідного візка,
радіозв'язок із санітарним автомобілем, прямий телефонний зв'язок
з аеродромним диспетчерським пунктом, станцією швидкої і
невідкладної медичної допомоги.
2.7. У медпункті передбачаються: 2.7.1. Для надання медичної допомоги авіапасажирам і
працівникам цивільної авіації: кімната для приймання хворих; перев'язувально-процедурний кабінет; кімната для тимчасового перебування хворих; приміщення із сигналізацією для зберігання препаратів, які
містять наркотичні речовини. 2.7.2. Для передзмінного медичного контролю: кімната для короткочасного відпочинку членів екіпажу та
диспетчерів управління повітряним рухом перед оглядом; кімната для зберігання верхнього одягу; кімната для обстеження членів екіпажу і диспетчерів
управління повітряним рухом. 2.7.3. Підсобні приміщення: приміщення, у якому зберігається медичне майно для проведення
пошуку і рятування в зоні відповідальності аеропорту; приміщення для зберігання засобів, які використовуються під
час організації і проведення первинних протиепідемічних заходів у
разі виявлення особи, яка хворіє на карантинну інфекцію або має
подібну симптоматику. 2.7.4. Санвузол.
2.8. Аеропорт забезпечує медпункт черговим санітарним
автотранспортом на весь час роботи аеропорту і
автопричепом-фургоном з медичним оснащенням для проведення пошуку
і рятування у районі відповідальності аеропорту.
2.9. Аеропорт оснащує медпункт необхідним устаткуванням
згідно з переліком (додаток 1).
2.10. У медпункті ведеться обліково-звітна медична
документація (додаток 2).
3. Завдання медичного пункту аеровокзалу
3.1. Надання першої медичної допомоги авіапасажирам і
працівникам цивільної авіації.
3.2. Медичне забезпечення польотів.
3.3. Медичне забезпечення пошукових та аварійно-рятувальних
робіт.
3.4. Проведення первинних заходів щодо попередження завезення
і розповсюдження карантинних та інфекційних захворювань.
4. Функції медпункту
4.1. Надання першої медичної допомоги пасажирам повітряного
транспорту, особам, які перебувають на території аеровокзального
комплексу, у готелі аеропорту, при зверненні до медпункту,
працівникам цивільної авіації, виявлення протипоказань для
користування повітряним транспортом у пасажирів (додаток 3).
4.2. Участь у проведенні аварійних і пошуково-рятувальних
робіт у районі відповідальності аеропорту. Перелік медичного
обладнання та вміст чемоданів-укладок для оснащення санітарного
автомобіля, автопричепа-фургона, та літаків наведений у додатку 4.
4.3. Проведення передзмінного медичного контролю диспетчерів
управління повітряним рухом згідно з правилами медичного
забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України.
4.4. Огляд членів екіпажу і диспетчерів управління повітряним
рухом на встановлення факту вживання алкогольних напоїв у
відповідності до чинного законодавства.
4.5. Проведення передрейсового і післярейсового (змінного)
медичного контролю водіїв автотранспорту, аеродромних пожежних
автомобілів, засобів аеродромної і перонної механізації у
відповідності до чинного законодавства.
4.6. Проведення першочергових протиепідемічних заходів у
разі: виявлення особи, яка хворіє на карантинну інфекцію або має
подібну симптоматику, харчове отруєння; нагляд за особами, що
перебували в ендемічних районах або контактували з особами хворими
на карантинні захворювання; проведення профілактичних щеплень та
інших протиепідемічних заходів.
4.7. Розроблення документів щодо організації і проведення
медичного забезпечення аварійно-рятувальних і протипожежних робіт
у зоні відповідальності аеропорту й узгодження їх з керівництвом
територіальних органів охорони здоров'я.
4.8. Ведення обліку і звітності відповідно до вимог державної
статистики.
5. Керівництво медичним пунктом
5.1. Медпункт очолює завідувач (лікар, фельдшер), який
призначається і звільняється з посади керівником аеропорту за
узгодженням з відділом авіаційної медицини Державіаслужби.
5.2. На посаду завідувача медпункту призначається лікар або
фельдшер, який має підготовку з авіаційної медицини.
Директор департаменту
сертифікації авіаційного
персоналу та учбових закладів О.І.Лісняк

Додаток 1
до п. 2.9 Положення
про медпункт аеровокзалу
цивільної авіації України

ПЕРЕЛІК
оснащення медпункту аеровокзалу

------------------------------------------------------------------ |Твердий інвентар | |----------------------------------------------------------------| |Кушетка медична | - |3-4 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Шафа медична | - |2-3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Шафа для одягу | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Шафа для білизни | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Ширма | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Стіл маніпуляційний | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Стіл канцелярський | - |2-3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Стілець (уключаючи металевий | - |6-8 шт. | |стілець-вертушку) | | | |-------------------------------------------+----+---------------| |Вішалка для одягу | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Педальне відро | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Тумбочка медична | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Дзеркало | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Сейф для зберігання медикаментів і | - |1 шт. | |препаратів, які містять наркотичні речовини| | | |-------------------------------------------+----+---------------| |Емалевий таз | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Емалевий чайник | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Графин для води | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Стакан звичайний (або одноразового | - |не менше 6 шт. | |використання) | | | |-------------------------------------------+----+---------------| |Електроплитка із закритою спіраллю | - |1-2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Ліхтар електричний | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Холодильник | - |1-2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Лампа настільна | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Гучномовець оповіщення | - |2 шт. | |----------------------------------------------------------------| |М'який і господарський інвентар | |----------------------------------------------------------------| |Халат медичний лікарський | - |3 зміни | |-------------------------------------------+----+---------------| |Халат медичний сестринський | - |3 зміни | |-------------------------------------------+----+---------------| |Шапочка медична лікарська і сестринська | - |3 зміни | |-------------------------------------------+----+---------------| |Халат для молодшого медперсоналу | - |3 зміни | |-------------------------------------------+----+---------------| |Косинка медична | - |3 зміни | |-------------------------------------------+----+---------------| |Рушник | - |4 зміни | |-------------------------------------------+----+---------------| |Простирадло | - |4 зміни | |-------------------------------------------+----+---------------| |Наволочка | - |4 зміни | |-------------------------------------------+----+---------------| |Підодіяльник | - |4 зміни | |-------------------------------------------+----+---------------| |Матрац | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Подушка | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Ковдра | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Занавіски віконні | - |2 зміни | |-------------------------------------------+----+---------------| |Клейонка підкладна | - |2 м | |-------------------------------------------+----+---------------| |Мило туалетне | - |6 куск. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Мило господарське | - |2 куск. | |----------------------------------------------------------------| |Медичне обладнання й оснащення загального призначення | |----------------------------------------------------------------| |Щит дерев'яний | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Носилки | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Крісло-каталка | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Милиці | - |2 пари | |-------------------------------------------+----+---------------| |Спиртівка | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Секундомір | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Тонометр | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Стетофонендоскоп | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Термометр медичний | - |5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Рукавички хірургічні | - |5 пар | |-------------------------------------------+----+---------------| |Грілка гумова | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Міхур для льоду | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Кухоль Есмарха | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Балони для клізм (один дитячий) | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Судно підкладне | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |"Утка" | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Напувальник | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Мензурка | - |5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Зонд шлунковий товстий | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Лійка скляна велика | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Джгут кровоспинний | - |5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Катетер гумовий (з них один дитячий) | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Очна ванночка | - |4 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Кювета емальована (різних розмірів) | - |5-10 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Лоточок ниркоподібний | - |5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Піпетка | - |5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Паличка скляна | - |10 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Щітка для миття рук | - |6 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Алкотестер (алкометр) | - |2 шт. | |----------------------------------------------------------------| |Інструменти та апаратура | |----------------------------------------------------------------| |Апарат ЕКГ | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Прилад для визначення парів спирту в | - |1 шт. | |повітрі, що видихається | | | |-------------------------------------------+----+---------------| |Система для внутрішньовенних інфузій | - |5 шт. | |одноразового користування | | | |-------------------------------------------+----+---------------| |Бікси різних розмірів | - |5-6 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Шпателі металеві | - |20 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Шпателі дерев'яні одноразові | - |200 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Роторозширювач | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Язикотримач | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Корнцанг | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Пінцет анатомічний (200 мм) | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Пінцет анатомічний (150 мм) | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Скальпель гострокінцевий (15 мм) | - |5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Кровоспинні затискачі: | - | | |-------------------------------------------+----+---------------| | зубчатий прямий N 1 (16О мм) | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| | зубчатий зігнутий N 1 (158 мм) | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| | одно-двозубовий прямий N 2 (162 мм) | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| | одно-двозубовий прямий N 1 (160 мм) | - |3-5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Ножиці різні (прямі, зігнуті) | - |3-5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Ножиці побутові | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Скобки Мішеля | - |1 короб. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Пінцет для накладання скобок Мішеля | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Шприц інсуліновий | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Шприц одноразового використання 20 мл | - |20 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| | 10 мл | - |50 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| | 2 мл | - |100 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| | 5 мл | - |100 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Стерилізатор електричний великий | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| | середній | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| | малий | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Ларингоскоп з лезами розміром 2 і 3 | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Інтубаційні трубки різних розмірів | - |5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Апарат маска-мішок для штучної вентиляції | - |1 шт. | |легенів | | | |-------------------------------------------+----+---------------| |Вушна лійка | - |5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Носове дзеркало (розширювач) | - |3 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Лобовий рефлектор | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Пінцет епіляційний | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Апарат Горського | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Кисневий інгалятор будь-якого типу (ДII-2, | - |1 шт. | |КИ-2 та ін.) | | | |-------------------------------------------+----+---------------| |Набір для крикотиреоїдотомії | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Набір для крикотиреоїдопункції | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Повітровід для штучного дихання "Рот у рот"| - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Скальпель гострокінцевий | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Затискачі кровоспинні | - |4-5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Затискачі зігнуті | - |4-5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Крючки двозубі | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Крючки однозубі | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Розширювач Труссо | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Відсмоктувач | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Повітропровід звичайний | - |1 компл. | |----------------------------------------------------------------| |Медикаменти і перев'язувальні засоби (із розрахунку на 1000 | |звернень у місяць) | |----------------------------------------------------------------| |Аерон (дедалон) у таблетках | - |20 конвал. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Антидот універсальний | - |1 набір | |-------------------------------------------+----+---------------| |Бесалол у таблетках | - |10 конвал. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Борний спирт | - |10 г | |-------------------------------------------+----+---------------| |Вазелінове масло | - |200 г | |-------------------------------------------+----+---------------| |Валідол у таблетках | - |4 уп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Гірчичники | - |50 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Інсулін | - |1 фл. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Карболен у таблетках | - |5 конвал. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Камфорне масло 20% | - |20 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Марганцевокислий калій кристалічний | - |10 г | |-------------------------------------------+----+---------------| |Мазь Вишневського | - |200 г | |-------------------------------------------+----+---------------| |Мазь жовта ртутна (20 г) | - |1 упак. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Мікстура Равкина (30 мл) | - |3 фл. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Настій йоду 5%-го | - |150 г | |-------------------------------------------+----+---------------| |Настій валер'яни з конвалією 20 мл | - |10 фл. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Нашатирний спирт в ампулах | - |20 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Нітрогліцерин у таблетках | - |3 упак. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Анальгін у таблетках | - |10 конвал. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Преднізолон у таблетках | - |10 табл. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Пропазин або мелірин у таблетках | - |10 табл. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Поліглюкин або аналоги | - |2 фл. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Протиопікова рідина | - |500 г | |-------------------------------------------+----+---------------| |Розчин адреналіну 0,1 | - |5 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - дибазолу 0,5% | - |15 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - кофеїну 20% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - кордіаміну 25% | - |15 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - папаверину 2% | - |15 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - ефедрину 5% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - Но-шпи 2 мл | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - анальгіну 50% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - димедролу 1% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - лазіксу (фуросеміду) 1% | - |5 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - атропіну 0,1% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - новокаїну 0,5% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - новокаїну 2,5% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - глюкози 40,5% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - еуфіліну 2,4% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - еуфіліну 24% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - глюкози 5% | - |1000 г | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - магнезії сірчанокислої 25% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - натрію хлористого 0,9% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - кальцію хлористого 10% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - натрію хлористого ізотонічного | - |3 фл. | |(400 мл) | | | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - новокаїну 0,25% | - |4 фл. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - для гідратаційної терапії | - |1500 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - корглікону 0,06% | - |10 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - ефедрину 3% (каплі у ніс) | - |20 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - мезатону 1% | - |5 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Розчин ментолу 1% | - |30 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - пілокарпіну 1-2% | - |10 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - преднізолону 1% | - |5 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - седуксену 0,5% | - |5 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - бемегриду 0,5% | - |5 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - тизерцину 2,5% | - |5 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - Люголю | - |50 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - брильянтової зелені | - |100 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - фурациліну | - |1000 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - перекису водню 3% | - |200 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - альбуциду натрію (сульфацилу) | - |20 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |- " - дикаїну 0,5% | - |10 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |Спирт ректифікат 90-градусний | - |300 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |Сироватка протиправцева | - |10 проф.д. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Протиправцевий анатоксин | - |10 доз | |-------------------------------------------+----+---------------| |Сода питна | - |200 г | |-------------------------------------------+----+---------------| |Теофедрин у таблетках | - |2 конв. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Хлоретил | - |5 амп. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Ефір | - |2 фл. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Емульсія синтоміцинова | - |4 фл. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Марля | - |5 м | |-------------------------------------------+----+---------------| |Бинт стерильний 5х10 | - |15 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Бинт нестерильний 5х10 | - |10 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| | 10х16 | - |5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Індивідуальний пакет | - |5 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Вата | - |500 г | |-------------------------------------------+----+---------------| |Стерильний пакет для перев'язування | - |1-2 шт. | |пуповини | | | |-------------------------------------------+----+---------------| |Лейкопластир | - |2 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Креол | - |200 мл | |-------------------------------------------+----+---------------| |Чемодан невідкладної допомоги | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Акушерська сумка-укладка | - |1 шт. | |-------------------------------------------+----+---------------| |Комплект акушерський | - |1 шт. | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
сертифікації авіаційного
персоналу та учбових закладів О.І.Лісняк

Додаток 2
до п. 2.10 Положення
про медпункт аеровокзалу
цивільної авіації України

ОБЛІКОВО-ЗВІТНА МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
медпункту аеровокзалу

1. Журнал обліку надання медичної допомоги авіапасажирам
------------------------------------------------------------------ | N |Дата |Прізви- |Но- |Постій-| Час |Ска-|Ужиті |Куди |Підпис | |з/п|звер-|ще, ім'я|мер | не |звер- |рги,|заходи|вибув| мед. | | |нення| та по |рей-| місце |нення |ко- | |хво- |праців-| | | |батькові| су |прожи- | |рот-| | рий | ника | | | | | | вання | |кий | | | | | | | | | | |ста-| | | | | | | | | | |тус | | | | |---+-----+--------+----+-------+------+----+------+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----+--------+----+-------+------+----+------+-----+-------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Журнал передзмінного медичного контролю диспетчерського
складу КПР
------------------------------------------------------------------ | N |Дата і| Пріз- |Посада|Скарги|Під- |Час- |Стан |Висно-|Під- | |з/п | час | вище, | | |пис |тота |сли- | вок | пис | | |прове-|ініці- | | |дис- |пуль-|зових| |мед. | | |дення | али | | |пет- | су |обо- | |пра- | | |конт- | | | |чера | |лонок| |ців- | | | ролю | | | | | | | |ника | |----+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+-----| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Журнал усунення від чергування
------------------------------------------------------------------ | N з/п |Дата і|Прізвище| Ким |Причина| Куди |Кого і | Коли і | | | час |ініціа- |усунено|усунен-|направ-| коли | ким | | |прове-|ли, по- | | ня | лений |повідо-| прове- | | |дення | сада | | |усуне- | млено | дено | | |конт- | | | | ний | про | допу- | | | ролю | | | | |усунен-| щення | | | | | | | | ня | до КПР | |-------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
4. Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового
медичних оглядів водіїв
----------------------------------------------------------------------------------------- | |Дата| N |П.І.|Міс-|Ска-|Під-|Пу- |Дані| За показами |Вис-|Підпис| | |ог- |з/п| та | це |рги |пис |льс |ог- |-------------------|но- |медич-| | |ляду| | по |ро- | |во- | |ляду|Тем- |Артері-|Огляд|вок | ного | | | | |ба- |боти| |дія | | |пера-|альний | на | |праці-| | | | |ть- |слу-| | | | |тура | тиск |стан | |вника | | | | |кові|жба | | | | | | |сп'я-| | | | | | | | | | | | | | |ніння| | | |----------------+----+---+----+----+----+----+----+----+-----+-------+-----+----+------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |----------------+----+---+----+----+----+----+----+----+-----+-------+-----+----+------| |перед-|рейсовий | | | | | | | | | | | | | | |------|(змінний)|----+---+----+----+----+----+----+----+-----+-------+-----+----+------| |після-| | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+----+---+----+----+----+----+----+----+-----+-------+-----+----+------| |перед-|рейсовий | | | | | | | | | | | | | | |------|(змінний)|----+---+----+----+----+----+----+----+-----+-------+-----+----+------| |після-| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
5. Журнал усунення від роботи водіїв
--------------------------------------------------------------------------- | N |Дата, час| П.І.Б. | Місце | Ким |Причина | Куди |Кого і коли| |з/п| огляду | |роботи,|усунено|усунення|направлений|повідомлено| | | | |служба | | | усунений | | |---+---------+----------+-------+-------+--------+-----------+-----------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
6. Журнал обліку і витрачення наркотичних і сильнодійних
засобів (форма, установлена Міністерством охорони здоров'я
України).
7. Журнал оперативної інформації (довільна форма).
8. Журнал передачі чергувань працівниками медпункту (довільна
форма).
Усі журнали пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
підписом керівника аеровокзалу та печаткою.
Директор департаменту
сертифікації авіаційного
персоналу та учбових закладів О.І.Лісняк

Додаток 3
до п. 4.1 Положення
про медпункт аеровокзалу
цивільної авіації України

ПЕРЕЛІК
протипоказань для польотів
авіапасажирів на рейсових пасажирських
літаках цивільної авіації України
(за рекомендаціями ВООЗ)

1 - діти у віці до 7 днів;
2 - жінки на останніх 4 тижнях вагітності і протягом 1 тижня
після пологів;
3 - ангіна або біль в грудній клітці;
4 - хронічні або гострі інфекційні захворювання;
5 - аквалангісти у перші 24 години після занурення та з
симптомами декомпресії;
6 - підвищення внутрішньочерепного тиску внаслідок
крововиливу, травми або інфекції;
7 - інфекції носоглотки, вуха та носа;
8 - нещодавно перенесений інфаркт міокарда або інсульт;
9 - нещодавно перенесені хірургічні втручання (при ризику
попадання повітря), особливо у випадку травм черевної порожнини,
операції на шлунково-кишковому тракті, щелепно-лицевих травм,
травм очей, операціях на мозку й очних операціях із розтином
очного яблука;
10 - тяжкі хронічні респіраторні захворювання, задуха,
пневмоторакс;
11 - серпоподібно-кліткова анемія;
12 - неконтрольоване підвищення артеріального тиску
(систолічного) понад 200 мм рт. ст.
Директор департаменту
сертифікації авіаційного
персоналу та учбових закладів О.І.Лісняк

Додаток 4
до п. 4.2 Положення про
медпункт аеровокзалу
цивільної авіації України

ПЕРЕЛІК
оснащення медичного підрозділу
аварійно-рятувальної команди

1. Обладнання, яке міститься постійно в санітарному
автомобілі: носилки - 2 шт.; дошка транспортувальна довга - 1 шт.; кисневий інгалятор - 1 компл.; апарат маска мішок для штучної вентиляції легенів - 1 компл.; повітроводи звичайні - 1 компл.; відсмоктувач - 1 шт.; брезентове полотно 10 x 2 м - 1 шт.; ліхтар електричний - 1 шт. За сигналом "Тривога!" або "Готовність" санітарний автомобіль
оснащується чемоданами-укладками і комплектом транспортних шин.
2. Чемодан-укладка комплектується медикаментами,
інструментами і перев'язувальним матеріалом з розрахунку подання
медичної допомоги десятьом потерпілим.
3. Комплект транспортних шин: шини еластичні San Shlint; шина драбинчаста Крамера 100 x 10 см або шина фанерна
100 x 2,5 см - 10 шт.; шина драбинчаста Крамера 75 x 7 см або шина фанерна - 10 шт. Шини в підготовленому вигляді зберігаються з
чемоданами-укладками в клейончастому або брезентовому чохлі.
4. Оснащення автопричепа-фургона: носилки (у залежності від типу повітряного судна їх кількість
становить 50% від найбільшої пасажирської місткості літака); щити (розміри їх дають змогу покласти дорослу людину на
носилки) - 10 шт.; комплект драбинчастих шин Крамера 100 x 10 і 75 x 5 см (30%
від найбільшої пасажирської місткості літака); трубки гумові довжиною 50 см, кровоспинні - 25-30 шт. брезентове полотно 10 x 2 м - 2 шт. ковдри байкові - 20 шт. палатка з кілками - 2 шт. сезонне чергове обмундирування (чоботи, плащ) - 3 компл. електроліхтар, ліхтар з гасом типу "Летюча миша" та інші засоби освітлення - 2 компл. стіл розкладний - 2 шт. стільці розкладні - 8 шт.
Уміст чемодана-укладки
Настойка йоду - 20 амп. Спирт нашатирний - 10 амп. Спирт ректифікований 96%-ний - 100 г. Спирт ректифікований 70%-ний - 100 г. Трамадол 2 мл - 20 амп. Розчин ефедрину 5%-ний - 10 амп. Розчин кордіаміну 25%-ний - 10 амп. Розчин димедролу 0,5%-ний - 5 амп. Поліглюкін (або його аналоги) - 2 фл. Система для інфузії одноразового використання - 1 шт. Повітровід для штучного дихання "Рот у рот" - 1 шт. Джгут кровоспинний - 5 шт. Роторозширювач - 1 шт. Язикотримач - 1 шт. Повітроводи звичайні (для дорослих і дитячі) для профілактики западання язика - 2 шт. Ножиці - 1 шт. Скальпель гострокінцевий (150 мм) - 1 шт. Пінцет хірургічний загального призначення (150 мм) - 3 шт. Затискачі кровоспинні одно-двозубові і зубчаті зігнуті N 1 (160 мм) - 5 шт. Ножиці прямі - 1 шт. Шприц одноразового використання (5 мл) - 10 шт. Вата гігроскопічна (250г) стерильна - 2 пач. Бинт 5 x 10 см стерильний - 20 шт. Бинт 7 x 14 см стерильний - 20 шт. Індивідуальний перев'язувальний пакет - 20 шт. Серветка стерильна 83 x 45 см - 2 пач. Косинка зі шпильками - 15 шт. Рушник нестерильний - 8 шт. Простирадло нестерильне - 4 шт. Лейкопластир - 2 шт. Блокнот з олівцем - 1 шт. Ліхтар електричний з батарейками - 1 шт. Бирки для сортування потерпілих - 10 шт. Комплектування й оновлення оснащення МП АРК авіапідприємство
здійснює на власні кошти.
5. Перелік медикаментів на борту літака
5.1. Перелік медикаментів для витратної бортової аптечки і
покази для їх застосування в звичайних умовах.
Табл. 5.1 ------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Одиниця | Кількі-|Показання для | |з/п | медикаменту | виміру | сть |застосування | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 1 |Сульфацил натрій| флакон | 1 |Очні краплі. По 1-2 | | |(Альбуцид) 10 мл| | |краплі в око | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 2 |Аспірин у |упаковка | 1 |Підвищення температури | | |таблетках N 10 | | |тіла, головний, зубний | | | | | |біль, радикуліт, | | | | | |невралгія. По 1-2 | | | | | |таблетки. Усередину. | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 3 |Анальгін у |упаковка | 1 |Головний, зубний біль, | | |таблетках N 10 | | |радикуліт, невралгія. | | | | | |По 0,5-1 табл. | | | | | |Усередину. | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 4 |Нітрогліцерин | трубка | 1 |Біль у серці, який | | |(0,5 мг) N 40 | | |супроводжується | | | | | |нудотою, слабістю. | | | | | |Таблетки тримати під | | | | | |язиком до повного | | | | | |розчинення. | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 5 |Корвалол (15 мл)| флакон | 2 |Серцебиття, нерізкий | | | | | |біль в області серця, | | | | | |який супроводжується | | | | | |занепокоєнням і | | | | | |відчуттям страху. По | | | | | |15-25 крапель з | | | | | |невеликою кількістю | | | | | |води | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 6 |Теофедрин у |упаковка | 1 |Бронхіальна астма. По | | |таблетках N 10 | | |0,5 таблетки - дорослим| | | | | |і по 0,25-0,5 | | | | | |таблетки - дітям. | | | | | |Усередину | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 7 |Бесалол у |упаковка | 1 |Захворювання | | |таблетках N 6 | | |шлунково-кишкового | | | | | |тракту, які | | | | | |супроводжуються | | | | | |спазматичним болем. По | | | | | |1 таблетці. Усередину | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 8 |Аерон у |упаковка | 2 |Для профілактики | | |таблетках N 10 | | |повітряної хвороби та | | | | | |приступів запаморочення| | | | | |за 30-60-хвилин до | | | | | |польоту. При появі | | | | | |нудоти - по 1 таблетці.| | | | | |Усередину. Дітям до 10 | | | | | |років протипоказано | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 9 |Папазол у |упаковка | 1 |При підвищеному | | |таблетках N 20 | | |артеріальному тиску. По| | | | | |1 таблетці. Усередину | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 10 |Нафтизин розчин | флакон | 1 |При нежиті, закладенні | | |0,1% | | |носа, носовій | | | | | |кровотечі. По 1-2 | | | | | |краплі в ніс | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 11 |Аерозоль | балон | 1 |При гострому нападі | | |Сальбутамола | | |бронхіальної астми, 1 | | | | | |вдих | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 12 |Лінімент | флакон | 1 |При незначних опіках. | | |синтоміцину 10% | | |Наносять на пошкоджену | | | | | |ділянку і накладають | | | | | |пов'язку | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 13 |Аміак 10% в | коробка | 1 |При появі у хворих | | |ампулах | | |запаморочення змочити | | | | | |ватку і піднести до | | | | | |носа | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 14 |Розчин | флакон | 2 |Для обробки саден та | | |брильянтового | | |ран | | |зеленого 1% | | | | | |10 мл | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 15 |Йоду розчин 5% | коробка | 1 |Для змазування саден, | | |1 мл, в ампулах | | |подряпин, шкіри навколо| | | | | |рани | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 16 |Анальгін 25% | коробка | 1 |Знеболювальне. | | |2 мл в ампулах | | |Підшкірно або | | | | | |внутрішньом'язово | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 17 |Кордіамін* 2 мл | коробка | 1 |При гострих порушеннях | | |в ампулах | | |кровообігу. Підшкірно | | | | | |або внутрішньом'язово | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 18 |Розчин перекису | флакон | 1 | | | |водню 3% 30 мл | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 19 |Димедрол* 1% | коробка | 1 |При алергічних станах | | |1 мл в ампулах | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 20 |Еуфілін* 24% | штук | 3 |При гострих нападах | | |1,0 мл в ампулах| | |бронхіальної астми та | | | | | |високому артеріальному | | | | | |тиску. Підшкірно або | | | | | |внутрішньом'язово | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 21 |Засіб від комах | флакон | 2 |Для захисту шкіри від | | | | | |комах | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 22 |Бактерицидний | штук |по 6 шт.|Накласти на рану | | |пластир | | різних | | | | | |розмірів| | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 23 |Спирт | флакон | 1 |Для оброблювання шкіри | | |70-градусний | | |при ін'єкціях | | |25 мл, | | | | | |загерметизований| | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 24 |Вата | пачка | 1 | | | |гігроскопічна | | | | | |25 г | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 25 |Бинт стерильний |упаковка | 1 2 | | | | 10 x 5 7 x 14 | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 26 |Ножиці | штук | 1 | | | |тупокінцеві | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 27 |Шпателі | штук | 5 | | | |дерев'яні | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 28 |Шини для | штук | 1 | | | |накладання на | | | | | |верхні та нижні | | | | | |кінцівки | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 29 |Серветки |упаковка | 1 | | | |стерильні | | | | | |марлеві | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 30 |Індивідуальний |упаковка | 1 | | | |перев'язувальний| | | | | |пакет | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 31 |Лібексин* у |упаковка | 1 |При нападі кашлю. По 1 | | |таблетках N 20 | | |таблетці. Усередину | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 32 |Індерал* 0,1 |упаковка | 1 |При аритмії і | | |(Анаприлін) у | | |стенокардії. По 1 | | |таблетках N 10 | | |таблетці. Усередину | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 33 |Димедрол* 0,05 у|упаковка | 1 |Алергічні стани. По 1 | | |таблетках | | |таблетці. Усередину | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 34 |Шприц* разового | штук |по 3 шт.| | | |використання | | | | | |1 мл 2 мл | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- *Застосовувати можна тільки медичним працівником. Ці
медикаменти упаковуються окремо, опечатуються і робиться напис
"Застосовується лікарем".
До комплекту бортової витратної аптечки входять довідник
першої медичної допомоги, а також коди візуальних сигналів
"Земля - повітря" для використання їх членами екіпажу або
пасажирами, які залишилися живими. У разі відсутності зазначених медикаментів допускається їх
заміна аналогічними.
5.2. Перелік медикаментів для витратної бортової аптечки і
покази для їх застосування в аварійних умовах
Табл. 5.2 ------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Одиниця | Кількі-|Показання для | |з/п | медикаменту | виміру | сть |застосування | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 1 |Сульфацил натрій| флакон | 1 |Очні краплі. По 1-2 | | |(Альбуцид) 10 мл| | |краплі в око. | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 2 |Лінімент | флакон | 1 |Незначні опіки. | | |синтоміцину 10% | | |Наносять на пошкоджену | | | | | |ділянку і накладають | | | | | |пов'язку | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 3 |Аміак 10% в | коробка | 1 |Поява у хворого | | |ампулах | | |запаморочення. Змочити | | | | | |ватку і піднести до | | | | | |носа | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 4 |Йоду розчин 5% | коробка | 1 |Для змазування саден, | | |1 мл, в ампулах | | |подряпин, шкіри навколо| | | | | |рани | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 5 |Розчин перекису | флакон | 1 |Для обробки ран та | | |водню 3% 30 мл | | |зупинки незначної | | | | | |кровотечі | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 6 |Бактерицидний | штук |по 6 шт.|Накласти на ранку | | |пластир | | різних | | | | | |розмірів| | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 7 |Спирт | флакон | 1 |Для оброблення шкіри | | |70-градусний | | |при ін'єкціях | | |25 мл, | | | | | |загерметизований| | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 8 |Вата | пачка | 1 | | | |гігроскопічна | | | | | |25 г | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 9 |Бинт стерильний |упаковка | 1 2 | | | |10 x 5 7 x 14 | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 10 |Ножиці | штук | 1 | | | |тупокінцеві | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 11 |Шини для | штук | 1 | | | |накладання на | | | | | |верхні та нижні | | | | | |кінцівки | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 12 |Серветки |упаковка | 1 | | | |стерильні | | | | | |марлеві | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 13 |Індивідуальний |упаковка | 1 | | | |перев'язувалль- | | | | | |ний пакет | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 14 |Пов'язка | штук | 3 |Для іммобілізації | | |трикутна | | |верхньої кінцівки та | | |50 x 50 см | | |головної пов'язки | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 15 |Шпильки | штук | 10 | | | |англійські | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 16 |Кровоспинний | штук | 1 | | | |затискач | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 17 |Пентанол | флакон | 1 |Для обробки опікової | | |аерозоль | | |поверхні | ------------------------------------------------------------------
5.3. Перелік медикаментів бортової аптечки для використання
лікарем
Таблиця 5.3 ------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Одиниця | Кількі-| Показання для | |з/п | медикаменту | виміру | сть | застосування | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 1 |Тонометр | штук | 1 | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 2 |Стетофонендоскоп| штук | 1 | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 3 |Медичний | штук | 1 | | | |термометр | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 4 |Лібексин у |упаковка | 1 |Напад кашлю. По 1 | | |таблетках N 20 | | |таблетці. Усередину | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 5 |Індерал 0,1 |упаковка | 1 |Аритмії і стенокардії. | | |(Анаприлін) у | | |По 1 таблетці. | | |таблетках N 10 | | |Усередину | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 6 |Димедрол 0,05 у |упаковка | 1 |Алергічні стани. По 1 | | |таблетках | | |таблетці Усередину | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 7 |Дігоксин 0,025% | амп. | 5 |Напад пароксизмальної | | |1 мл | | |тахікардії. 0,25 - | | | | | |0,5 мл внутрішньовенно,| | | | | |повільно | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 8 |Гідрокортизон | флакон | 2 |Для ін'єкцій при шоку, | | |0,125 5 мл | | |комі, колапсі, серцевих| | | | | |блокадах, астматичному | | | | | |статусі, алергіях | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 9 |Фенобарбітал |конвалюта| 1 |Психічне збудження, | | |0,01 в табл. | | |епілепсія. По 1-2 | | | | | |таблетці | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 10 |Діазепам 0,5% | амп. | 5 |Психічне збудження, | | |2 мл | | |епілепсія. По 1-2 мл | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 11 |Діазепам 0,005 |конвалюта| 1 |Психічне збудження, | | | | | |епілепсія. По 1-2 | | | | | |таблетці | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 12 |Фуросемід 1% | амп. | 5 |Для ін'єкцій | | |2 мл | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 13 |Глюкоза 40% | амп. | 5 |Для ін'єкцій | | |20 мл. | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 14 |Кордіамін 2 мл | амп. | 10 |Гострі порушення | | | | | |кровообігу. Підшкірно | | | | | |або внутрішньом'язово | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 15 |Дібазол 0,5% | амп. | 10 |Підвищений артеріальний| | |2 мл | | |тиск | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 16 |Но-шпа 2 мл | амп. | 5 |Спазми будь-якого | | | | | |генезу. | | | | | |Внутрішньом'язово | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 17 |Димедрол 1% 1 мл| амп. | 10 |Алергічні стани | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 18 |Еуфілін 24% | штук | 3 |Бронхіальна астма. | | |1.0 мл в ампулах| | |Підшкірно або | | | | | |внутрішньом'язово | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 19 |Окситоцин 1 мл -| амп. | 5 |Для скорочення матки | | |5 ОД. | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 20 |Атропін 0,1% | амп. | 5 |Зупинка серця, | | |1 мл | | |отруєння, коліки | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 21 |Тромадол 2 мл | амп. | 2 |Больовий шок | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 22 |Амінокапронова | флакон | |Внутрішня кровотеча. | | |кислота 5% | | |Усередину, | | |100 мл | | |внутрішньовенно | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 23 |Комплект для | штук | 2 | | | |внутрішньовенних| | | | | |ін'єкцій з | | | | | |ізотонічним | | | | | |розчином | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 24 |Разова | штук | 2 | | | |інтубаційна | | | | | |трубка | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 25 |Портативний |комплект | 1 | | | |пристрій для | | | | | |проведення | | | | | |штучної | | | | | |вентиляції | | | | | |легенів | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 26 |Шприц разового | штук |по 3 шт.| | | |використання | | | | | |1 мл 2 мл 10 мл | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 27 |Стерильні | пара | 3 | | | |одноразові | | | | | |рукавички | | | | |----+----------------+---------+--------+-----------------------| | 28 |Джгут для | штук | 1 | | | |внутрішньовенних| | | | | |ін'єкцій | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
сертифікації авіаційного
персоналу та учбових закладів О.І.Лісняквгору