Документ z0077-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.01.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2015  № 76/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2015 р.
за № 77/26522

Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 27 березня 2014 року № 1170-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року № 2438/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 року за № 1983/24515, такі зміни:

1) у розділі ІІ:

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Доступ до документів НАФ, що містять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, може бути обмежено виключно відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;

підпункт 1 пункту 14 викласти в такій редакції:

«1) користуватися в читальному залі архіву копіями документів з фондів користування, а у разі їх відсутності - оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також відповідно до Закону користуватися документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, крім інформації, що становить державну таємницю;»;

2) в абзаці третьому пункту 3 розділу ІІІ слова «конфіденційну, таємну та службову інформацію» замінити словами «державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної архівної служби України


Т.І. Барановавгору