Про систему онкологічної допомоги населенню України
МОЗ України; Наказ, Положення від 01.10.2013845
Документ z0077-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2013  № 845


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 77/24854

Про систему онкологічної допомоги населенню України

Відповідно до статей 16, 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про онкологічний заклад (диспансер) охорони здоров’я;

2) Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики онкологічного закладу (диспансеру, центру, лікарні) охорони здоров’я;

3) Положення про відділення денного стаціонару онкологічного закладу охорони здоров’я;

4) Положення про онкохіміотерапевтичне відділення онкологічного закладу охорони здоров’я;

5) Положення про кабінет амбулаторної хіміотерапії онкологічного закладу охорони здоров’я;

6) Положення про онкологічний кабінет (диспансерне відділення) закладу охорони здоров’я;

7) Положення про жіночий оглядовий кабінет закладу охорони здоров’я;

8) Положення про кабінет патології шийки матки закладу охорони здоров’я;

9) Положення про мамологічний кабінет закладу охорони здоров’я;

10) Положення про чоловічий оглядовий кабінет закладу охорони здоров’я;

11) Положення про кабінет протибольової терапії закладу охорони здоров’я;

12) Положення про централізовану цитологічну лабораторію;

13) Положення про протиракову експертну комісію;

14) Положення про міжрегіональний онкологічний центр;

15) Положення про дитячий онкологічний кабінет закладу охорони здоров’я.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1) вжити заходів щодо поліпшення стану протиракової боротьби в адміністративно-територіальних одиницях та з метою вирішення проблем організації онкологічної допомоги населенню залучити до участі в цьому процесі наукові та медичні навчальні заклади;

2) визначити головних позаштатних спеціалістів Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей «Акушерство і гінекологія», «Хірургія», «Терапія», «Ендокринологія», «Загальна практика - сімейна медицина», «Педіатрія» та керівників закладів охорони здоров’я відповідальними за стан діагностики злоякісних новоутворень, своєчасність направлення цих хворих до спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу онкологічним хворим, для підтвердження діагнозу та подальшого лікування;

3) проводити роботу щодо створення спеціалізованих медико-соціальних закладів (хоспісів) охорони здоров’я з відділеннями для надання паліативної допомоги онкологічним хворим у термінальній стадії хвороби у всіх адміністративно-територіальних одиницях України;

4) завершити організацію денних стаціонарів на базі обласних (міських) онкологічних закладів охорони здоров’я (не менше ніж 3-5 ліжок) для виконання діагностичних маніпуляцій, надання кваліфікованої лікувальної допомоги хворим у денний час за відсутності показань до постійного лікарського нагляду;

5) керівникам закладів охорони здоров’я всіх рівнів забезпечити дотримання вимог державної системи реєстрації раку, а саме:

а) направлення у 3-денний строк форми первинної облікової документації № 090/о «Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560, лікарем, який виявив захворювання;

б) направлення у 10-денний строк форми первинної облікової документації № 027-1/о «Виписка з медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 жовтня 2007 року № 629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1222/14489, кожним закладом охорони здоров’я;

в) щомісячне направлення лікарів-онкологів структурних підрозділів з питань охорони здоров’я адміністративно-територіальних одиниць для проведення аналізу інформації щодо стану захворюваності на злоякісні новоутворення з метою удосконалення онкологічної допомоги населенню адміністративно-територіальної одиниці;

6) завершення створення мережі кабінетів патології шийки матки у закладах охорони здоров’я (міських, районних лікарнях, жіночих консультаціях);

7) укомплектування в усіх адміністративно-територіальних одиницях штатів лікарів-онкологів та сестер медичних онкологічних кабінетів, забезпечення онкологічних кабінетів окремими приміщеннями та необхідним обладнанням;

8) завершення організації мамологічних відділень з функціями обласних мамологічних центрів в усіх закладах охорони здоров’я, які надають допомогу онкологічним хворим адміністративно-територіальної одиниці, а в поліклініках міських, центральних районних лікарень - мамологічних кабінетів;

9) забезпечити неухильне виконання цього наказу.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
медичних наук України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
А.М. СердюкМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
01.10.2013  № 845


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 77/24854

ПОЛОЖЕННЯ
про онкологічний заклад (диспансер) охорони здоров’я

I. Загальні положення

1.1. Онкологічний заклад (диспансер) охорони здоров’я є спеціалізованим закладом охорони здоров’я, який забезпечує надання кваліфікованої онкологічної допомоги населенню та здійснює методичне керівництво організацією протиракової боротьби на території обслуговування (далі - Заклад).

1.2. Заклад є самостійною юридичною особою з відповідною територією, забудовами, обладнанням та іншим майном, має печатку та штамп зі своїм найменуванням.

1.3. Заклад утворюється згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров’я).

1.4. Керівництво Закладом здійснює головний лікар (директор), який призначається на посаду та звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

1.5. Штатний розпис (структура) Закладу затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

1.6. Заклад може бути клінічною базою кафедр онкології медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та науково-дослідних інститутів.

1.7. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я, у тому числі цим Положенням.

1.8. Заклад затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників, правила перебування пацієнта у закладі охорони здоров’я.

1.9. Забезпечення Закладу медичним обладнанням та матеріалами, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється згідно з табелем оснащення в межах кошторису закладу охорони здоров’я.

ІІ. Завдання Закладу

2.1. Прийом та надання кваліфікованої медичної допомоги (амбулаторної та стаціонарної) хворим на злоякісні новоутворення, з передпухлинною патологією та з підозрою на злоякісне новоутворення відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 вересня 2007 року № 554 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія»».

2.2. Забезпечення дотримання строків своєчасного початку лікування та госпіталізації онкологічних хворих.

2.3. Раціональне використання коштів на лікування онкологічних хворих.

2.4. Здійснення організаційно-методичного керівництва та координації діяльності всіх онкологічних закладів (центрів, диспансерів, кабінетів) на території обслуговування.

2.5. Організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я з питань своєчасного виявлення злоякісних новоутворень, впровадження і виконання скринінгових програм щодо виявлення передпухлинної патології та ранніх форм раку, а також з питань лікування та диспансерного нагляду за хворими з передпухлинними захворюваннями.

2.6. Визначення потреби в сучасному обладнанні, протипухлинних препаратах та в інших лікувальних засобах, складання заявок на них.

2.7. Здійснення та забезпечення повного обліку онкологічних хворих на території обслуговування з використанням сучасних інформаційних технологій, забезпечення функціонування канцер-реєстру онкологічних хворих.

2.8. Проведення постійного моніторингу і аналізу онкоепідеміологічної ситуації в адміністративно-територіальній одиниці та на цій основі подання пропозицій щодо розвитку онкологічної мережі та підвищення ефективності протиракової боротьби структурними підрозділами з питань охорони здоров’я.

2.9. Участь у роботі протиракових експертних комісій, внесення на їх розгляд пропозицій з питань поліпшення стану протиракової боротьби.

2.10. Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації з онкології медичних працівників Закладу (у першу чергу первинного прийому).

2.11. Розробка поточних та перспективних планів розвитку онкологічної системи і заходів протиракової боротьби, обговорення та затвердження їх в структурних підрозділах з питань охорони здоров’я.

2.12. Надання консультативно-методичної допомоги з питань профілактики, своєчасного виявлення злоякісних новоутворень та передпухлинних захворювань, лікування та диспансерного нагляду за онкологічними хворими.

2.13. Упровадження у практичну діяльність сучасних методів діагностики та лікування онкологічних хворих.

2.14. Забезпечення диспансерного нагляду за хворими на злоякісні новоутворення та контроль за його якістю.

2.15. Складання звітності про захворюваність на злоякісні новоутворення в адміністративно-територіальній одиниці.

2.16. Вжиття заходів щодо подальшого розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази онкологічної служби, доведення забезпечення ліжками для лікування онкологічних хворих до 3,5 на 10 тис. населення або 123,3 на 1000 вперше виявлених хворих (за рахунок перерозподілу ліжок у межах мережі закладів охорони здоров’я адміністративно-територіальної одиниці).

2.17. Приведення ліжкового фонду Закладу у відповідність до рівня та структури захворюваності на злоякісні новоутворення в адміністративно-територіальній одиниці; створення (за потреби) в онкологічних закладах вузькопрофільних відділень (голови-шиї, торакального, урологічного, системних пухлинних захворювань тощо); створення відділення анестезіології та реанімації з палатами інтенсивної терапії з відповідним матеріально-технічним, кадровим та фінансовим забезпеченням.

2.18. Забезпечення обстеження усіх хворих, які лікуються в стаціонарах, та хворих, які вперше протягом поточного року звернулись за амбулаторною допомогою, на наявність злоякісних пухлин та передпухлинних захворювань у строки, установлені стандартами та протоколами діагностики і лікування онкологічних хворих, в обсягах щорічного онкологічного профілактичного огляду, який включає комплексне опитування хворих та обстеження усіх органів, систем організму і рентгенографічне обстеження органів грудної клітки у двох проекціях.

2.19. Забезпечення планового лікування онкологічних хворих лише в спеціалізованих онкологічних закладах (інститутах, центрах, диспансерах).

2.20. Регулярне здійснення аналізу причин пізньої діагностики раку та розгляд цих питань на засіданнях протиракових експертних комісій, вживання заходів, спрямованих на зниження рівня занедбаності, особливо пухлин візуальних локалізацій.

ІІІ. Структура Закладу

3.1. У структурі Закладу функціонують:

1) поліклініка з відділенням денного стаціонару;

2) відділення стаціонару з онкохірургічними (у тому числі вузькопрофільними) та радіологічними відділеннями, відділеннями анестезіології з палатами інтенсивної терапії;

3) діагностичне відділення і кабінети;

4) інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики або організаційно-методичний кабінет.

3.2. В обласних центрах з населенням до 1 млн функції міського виконує обласний онкологічний заклад, а з населенням понад 1 млн створюється міський онкологічний диспансер, який підпорядковується обласному онкологічному диспансеру.

На міський онкологічний диспансер, що обслуговує декілька міст і сільських районів, може бути покладена функція міжрегіонального онкологічного закладу охорони здоров’я.

ІV. Управління Закладом

4.1. Управління Закладом здійснюється лікарем, який відповідає за його роботу, призначається та звільняється у встановленому законодавством порядку.

4.2. Керівник Закладу повинен мати кваліфікацію лікаря-онколога, повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа», спеціалізацією за фахом «Онкологія».

4.3. Керівник Закладу бере участь у формуванні та реалізації регіональної політики стосовно організації онкологічної допомоги населенню, подання пропозицій до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, отримання від закладів охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності інформації, необхідної для вирішення питань, що входять до його компетенції.

4.4. Керівник Закладу бере участь у здійсненні експертної оцінки якості діагностики та лікування онкологічних хворих в закладах охорони здоров’я незалежно від рівня підпорядкування та форми власності, винесення обговорення цього питання на засідання протиракових експертних комісій, колегій структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, засідання товариств лікарів-онкологів, лікарів-хірургів, лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів-педіатрів, лікарів-гематологів та інших.

4.5. Керівник Закладу вносить до Міністерства охорони здоров’я України пропозиції щодо удосконалення клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 вересня 2007 року № 554.

4.6. Керівник Закладу забезпечує діяльність робочих груп з метою розробки планів розвитку онкологічної допомоги, визначення переліку лікарських засобів та обладнання для державних закупівель тощо.

4.7. Керівник Закладу контролює видання довідкових матеріалів з питань організації онкологічної допомоги населенню.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору