Документ z0072-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.09.2017, підстава - z1034-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2009  № 515


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2010 р.
за № 72/17367

Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 325 від 27.04.2016
№ 408 від 23.05.2016
№ 665 від 01.08.2017}

Відповідно до статей 15, 52-1 Закону України "Про дорожній рух", постанов Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 490 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів", від 20.05.2009 № 487 "Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів" та від 20.05.2009 № 511 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, що додається.

{Підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

1.2. Інструкцію про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається.

1.3. Інструкцію про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, що додається.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати вивчення зазначених інструкцій працівниками Державної автомобільної інспекції, інших зацікавлених служб і використання їх у практичній діяльності.

3. Департаменту ресурсного забезпечення МВС (Матвійчук П.А.) за замовленням департаменту Державтоінспекції МВС забезпечити виготовлення бланків свідоцтв про закінчення закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв.

4. Департаменту Державтоінспекції МВС (Коломієць С.Г.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази МВС від 21.06.93 № 394 "Про затвердження Інструкції про порядок приймання екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та зберігання документів, які стосуються екзаменаційної роботи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.93 за № 125 (зі змінами), від 31.07.2003 № 825 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі бланків свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, здійснення контролю за організацією підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та обліку суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять зазначену діяльність", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 710/8031.

6. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника міліції Савченка О.І.

8. Наказ надіслати за належністю.

Міністр

Ю.В. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

О. КужельЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
07.12.2009  № 515


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2010 р.
за № 72/17367

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів.

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

1.2. Акредитація закладів незалежно від форм власності, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклади), проводиться в Головному сервісному центрі МВС. Атестація спеціалістів проводиться атестаційною комісією, що утворюється керівниками регіональних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України в областях, в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Києві (далі – РСЦ МВС), за участю представників Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

1.3. Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України та Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255/369/132/344, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за № 672/28802 (далі - Вимоги).

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

II. Організація роботи працівників територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України при проведенні державної акредитації закладів

{Заголовок розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.1. Відповідно до пункту 7 Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 490 (далі - Порядок), державна акредитація закладу проводиться комісією, склад якої призначається Головним сервісним центром МВС. До складу акредитаційної комісії залучаються представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України.

{Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.2. Для державної акредитації закладом надаються до Головного сервісного центру МВС:

{Абзац перший пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

заява, зразок якої наведений у додатку 1;

{Абзац третій пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

сертифікат про державну акредитацію (далі - сертифікат) (у разі проходження чергової акредитації);

відомості про склад спеціалістів закладу (додаток 2), копії документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, а також відомості про матеріально-технічну базу закладу;

робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, затверджені РСЦ МВС;

{Абзац п’ятий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

учбові маршрути з практичного керування транспортним засобом;

{Абзац шостий пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

затверджений начальником РСЦ МВС за місцезнаходженням закладу висновок про матеріально-технічну базу закладу (додаток 3) та її відповідність Вимогам;

{Абзац сьомий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями та земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

2.3. За результатами аналізу поданих документів акредитаційна комісія приймає в місячний строк з дня їх реєстрації рішення про державну акредитацію закладу або про відмову в його акредитації.

Рішення акредитаційної комісії приймається шляхом проведення відкритого голосування її членів.

Засідання акредитаційної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

2.4. Відповідно до пункту 8 розділу V Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 лютого 2016 року № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за № 322/28452, рішення акредитаційної комісії оформляється протоколом, який підписують голова та секретар акредитаційної комісії.

{Абзац перший пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Рішення акредитаційної комісії затверджується наказом Головного сервісного центру МВС.

{Абзац другий пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

У наказі зазначаються прийняте акредитаційною комісією рішення (акредитація або відмова в акредитації, припинення дії сертифіката про державну акредитацію або його анулювання); строк дії сертифіката; напрями здійснення діяльності (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв); перелік категорій транспортних засобів, за якими здійснюються підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв, та максимальна кількість одночасної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за кожною категорією.

2.5. У разі позитивного розгляду поданих закладом матеріалів протягом 10 днів з дати прийняття акредитаційною комісією рішення Головний сервісний центр МВС видає закладу сертифікат про акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв. Облік сертифікатів ведеться в Головному сервісному центрі МВС у журналі обліку бланків сертифікатів про державну акредитацію закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (додаток 4).

{Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.6. Заклад після отримання сертифіката протягом 10 робочих днів реєструється в РСЦ МВС за своїм місцезнаходженням.

{Пункт 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

III. Організація роботи працівників територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України при проведенні атестації спеціалістів закладів

{Заголовок розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

3.1. Відповідно до пункту 18 Порядку атестація спеціалістів проводиться комісією, що утворюється керівниками РСЦ МВС, за участю представників Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України з метою визначення відповідності спеціалістів кваліфікаційним вимогам за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

3.2. Для проведення атестації спеціалістів до РСЦ МВС особою надаються:

{Абзац перший пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

заява, зразок якої наведений у додатку 5;

копії документів про освіту;

посвідчення водія;

особова медична книжка;

документ, що підтверджує наявність трирічного стажу керування транспортним засобом:

для особи, що працює водієм, - витяг з трудової книжки або довідка із зазначенням номера та дати наказу про прийняття на роботу, марки закріпленого транспортного засобу, його номерного знака. Витяг або довідка засвідчується підписом посадової особи підприємства, який скріплюється печаткою;

для особи, що є власником транспортного засобу, - реєстраційний документ на транспортний засіб;

для особи, що здійснює керування транспортним засобом на підставі свідоцтва про право спільної власності на транспортний засіб або реєстраційного чи іншого, засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження таким транспортним засобом, - реєстраційний документ на такий транспортний засіб чи інший засвідчений документ, що підтверджує право керування засобом.

3.3. Атестаційна комісія за результатами розгляду поданих документів і складення особою усного або письмового іспиту або іспиту з використанням комп'ютерних тестів приймає протягом 10 днів рішення про атестацію або відмову в атестації.

3.4. Під час атестації спеціаліста працівники територіальних органів з надання сервісних послуг МВС перевіряють знання:

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (із змінами) (далі - Правила дорожнього руху);

вимог нормативно-правових актів, які регламентують питання підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

типових навчальних програм, робочих програм і планів підготовки (перепідготовки) водіїв транспортних засобів;

видів відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення законодавства про дорожній рух та його безпеку;

призначення, розташування, принципу дії основних механізмів і приладів транспортного засобу, які безпосередньо впливають на безпеку руху;

основ безпечного керування транспортними засобами і безпеки дорожнього руху, причин скоєння дорожньо-транспортних пригод;

переліку несправностей і умов, за яких забороняється експлуатація транспортних засобів або їх подальший рух відповідно до Правил дорожнього руху;

можливих негативних наслідків керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під впливом таких препаратів;

прийомів і послідовності дій щодо надання першої медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;

правил застосування лікарських препаратів, наявних у медичній аптечці.

У разі складання іспитів з Правил дорожнього руху за допомогою комп'ютерної техніки спеціалістам, що атестуються, за 30 хвилин необхідно відповісти на 30 екзаменаційних питань, при цьому вони не повинні зробити більше трьох помилок. Оцінка "Не склав" ставиться, якщо спеціалісти не встигли надати відповіді на екзаменаційні питання у відведений на іспит час або допустили у відповідях більше трьох помилок.

У спеціалістів з навчання водінню транспортними засобами приймається практичний іспит з навичок керування транспортними засобами тієї категорії, за якою вони проводитимуть навчання.

3.5. Відповідно до пунктів 5–7 розділу V Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 лютого 2016 року № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за № 323/28453, рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням. Засідання атестаційної комісії вважається повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Результати голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів атестаційної комісії. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" вирішальним є голос головуючого на засіданні.

{Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

3.6. Рішення атестаційної комісії оформляється протоколом, який підписують голова та секретар, і затверджується наказом РСЦ МВС, у якому зазначаються:

{Абзац перший пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

відомості про спеціаліста, стосовно якого розглядалося питання про атестацію;

прийняте атестаційною комісією рішення (атестація спеціаліста або відмова в атестації, переатестація спеціаліста);

термін дії атестата спеціаліста;

перелік напрямів підготовки, на здійснення яких атестований спеціаліст.

3.7. Особам, які успішно пройшли атестацію, протягом трьох днів після прийняття рішення атестаційною комісією видається атестат спеціаліста, строк дії якого становить 5 років. Облік атестатів спеціалістів ведеться в журналі обліку атестатів спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (додаток 6).

IV. Порядок реєстрації закладів

4.1. Інформація про заклади, які пройшли державну акредитацію, вноситься до реєстру таких закладів, який ведеться Головним сервісним центром МВС в електронній формі (далі - реєстр закладів).

{Пункт 4.1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

4.2. Матеріали, подані закладом для проведення державної акредитації, та копії отриманого ним сертифіката про акредитацію підшиваються та зберігаються в наглядовій справі.

{Пункт 4.2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

4.3. Працівники РСЦ МВС за місцезнаходженням акредитованих закладів реєструють їх за умови подання таких документів:

{Абзац перший пункту 4.3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копії сертифіката про державну акредитацію закладу;

відомостей про склад спеціалістів закладу, копій документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, а також відомостей про матеріально-технічну базу закладу;

копій робочих програм і планів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, затверджених РСЦ МВС;

{Абзац п’ятий пункту 4.3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

копій учбових маршрутів з практичного керування транспортним засобом;

{Абзац шостий пункту 4.3 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

копії затвердженого керівником РСЦ МВС за місцезнаходженням закладу висновку про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність Вимогам;

{Абзац сьомий пункту 4.3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

копій документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями та земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

4.4. Про зміни реєстраційних даних закладу, складу спеціалістів та матеріально-технічної бази, місця здійснення діяльності заклад повідомляє РСЦ МВС, в якому він зареєстрований, листом протягом 10 діб, а РСЦ МВС, в свою чергу, інформує листом Головний сервісний центр МВС для внесення відповідних змін до реєстру закладів.

{Пункт 4.4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

4.5. У разі виявлення працівниками територіальних органів з надання сервісних послуг МВС порушення Вимог дія сертифіката тимчасово припиняється. Якщо в установлений строк недоліки не усунено, сертифікат анулюється на підставі обґрунтованого рішення акредитаційної комісії.

{Пункт 4.5 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

4.6. У разі низької якості проведення спеціалістом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (з числа випускників однієї навчальної групи, підготовленої спеціалістом, іспити в територіальному сервісному центрі не склали 2/3 осіб, двадцятивідсотковий рівень аварійності за перші два роки керування з вини його випускників) за поданням начальника територіального сервісного центру за місцезнаходженням закладу проводиться переатестація спеціаліста.

{Абзац перший пункту 4.6 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

У разі прийняття такого рішення РСЦ МВС повідомляє про це Головний сервісний центр МВС.

{Абзац другий пункту 4.6 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Інформація про зміни облікових даних закладу, тимчасове припинення дії сертифіката або анулювання сертифіката, анулювання атестатів спеціалістів вноситься Головним сервісним центром МВС до реєстру закладів.

{Абзац третій пункту 4.6 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Начальник департаменту
Державтоінспекції МВС
генерал-майор міліціїС.Г. Коломієць


Додаток 1
до Інструкції про порядок організації
роботи територіальних органів з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх
справ України щодо державної акредитації
закладів, які проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, та атестації
їх спеціалістів

ЗАЯВА

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016, № 665 від 01.08.2017}Додаток 2
до Інструкції про порядок організації
роботи територіальних органів з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх
справ України щодо державної акредитації
закладів, які проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, та атестації
їх спеціалістів

ВІДОМОСТІ
про склад спеціалістів закладу

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Вид підготовки

Освіта

Посвідчення водія

Стаж водія

Особова медична книжка

Дані про атестат спеціаліста

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Керівник закладу

_____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

____________ 20__ року{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}


Додаток 3
до Інструкції про порядок організації
роботи територіальних органів з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх
справ України щодо державної акредитації
закладів, які проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, та атестації
їх спеціалістів

ВИСНОВОК
про матеріально-технічну базу закладу

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}Додаток 4
до Інструкції про порядок організації
роботи територіальних органів з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх
справ України щодо державної акредитації
закладів, які проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, та атестації
їх спеціалістів

ЖУРНАЛ
обліку бланків сертифікатів про державну акредитацію закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

ПРИБУТОК

Дата надходження бланків сертифікатів

№ накладної

Підприємствовиробник, реквізити

Серія бланків

Нумерація бланків

Кількість бланків

з №

до № включно

1

2

3

4

5

6

7ВИТРАТА

№ з/п

Дата видачі

Серія і № бланка сертифіката

Повна назва закладу

Місцезнаходження закладу

Код за реєстром закладів

Отримав бланки сертифікатів (П. І. Б., доручення)

Видав (посада, П. І. Б, підпис)

Підпис особи

8

9

10

11

12

13

14

15

16{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}


Додаток 5
до Інструкції про порядок організації
роботи територіальних органів з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх
справ України щодо державної акредитації
закладів, які проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, та атестації
їх спеціалістів

ЗАЯВА

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016, № 408 від 23.05.2016, № 665 від 01.08.2017}Додаток 6
до Інструкції про порядок організації
роботи територіальних органів з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх
справ України щодо державної акредитації
закладів, які проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, та атестації
їх спеціалістів

ЖУРНАЛ
обліку атестатів спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

ПРИБУТОК

Дата надходження бланків

№ накладної

Від кого надійшли

Серія бланків

Нумерація бланків

Кількість бланків

з №

до № включно

1

2

3

4

5

6

7
ВИТРАТА

№ з/п

Дата видачі

Серія і номер бланка

П. І. Б. спеціаліста

Повна назва закладу

Місцезнаходження закладу

Напрям підготовки

Отримав (П. І. Б., доручення)

Видав (посада, П. І. Б, підпис)

Отримав (підпис)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}вгору