Документ z0065-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.02.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2014  № 1525


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2015 р.
за № 65/26510

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2014 року № 917

Відповідно до статті 27 Закону України «Про освіту», статей 34, 38 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» та з метою урегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням права на освіту осіб, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2014 року № 917 «Про затвердження Порядку замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2014 року за № 1024/25801, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та у навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та в навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Порядку замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2014 року № 917, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2014 року за № 1024/25801, що додаються.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр

С.М. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти і науки
України
26.12.2014  № 1525


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2015 р.
за № 65/26510

ЗМІНИ
до Порядку замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України

1) назву викласти в такій редакції:

«Порядок замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та в навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей»;

2) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок встановлює особливості процедури замовлення, обліку і видачі дублікатів документів про загальну середню освіту державного зразка (далі - дублікат) та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка (далі - виправлений документ) особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та в навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі - випускник).»;

3) у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«У письмовій заяві зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання чи перебування, телефон (за наявності) випускника; назва документа про загальну середню освіту державного зразка, дублікат якого виготовляється або який підлягає виправленню, найменування навчального закладу на тимчасово окупованій території України або навчального закладу населеного пункту Донецької або Луганської області, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі - навчальний заклад населеного пункту Донецької або Луганської області), дата його закінчення випускником, інші відомості, якщо випускник або його законний представник вважають їх суттєвими для видачі дубліката або виправленого документа.»;

абзац перший підпункту 2 після слів «на тимчасово окупованій території України» доповнити словами «або з навчального закладу населеного пункту Донецької або Луганської області»;

4) у пункті 3:

абзац другий після слів «на тимчасово окупованій території України» доповнити словами «або найменування навчального закладу населеного пункту Донецької або Луганської області»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«Найменування та печатка навчального закладу на тимчасово окупованій території України або найменування та печатка навчального закладу населеного пункту Донецької або Луганської області, а також посада, підпис, прізвище та ініціали керівника навчального закладу на тимчасово окупованій території України або посада, підпис, прізвище та ініціали керівника навчального закладу населеного пункту Донецької або Луганської області відтворюються на дублікаті, виправленому документі відповідно до даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. У правому верхньому куті дубліката зазначається слово «Дублікат».»;

абзац четвертий після слів «на тимчасово окупованій території України» доповнити словами «або з даними про навчальний заклад населеного пункту Донецької або Луганської області».

Директор
департаменту загальної
середньої та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенковгору