Документ z0048-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.01.2011, підстава - z1388-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 512 від 21.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2002 р.
за N 48/6336
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 954 ( z1388-10 ) від 17.12.2010 }
Про затвердження Змін та доповнень до Положення
про картку фізичної особи - платника податків

На виконання Закону України "Про Державний реєстр фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів"
( 320/94-ВР ) та з метою інформування фізичних осіб про реєстрацію
їх у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів і присвоєння їм ідентифікаційних
номерів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни та доповнення до Положення про картку
фізичної особи - платника податків (далі - Положення),
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 27.01.98 N 43 ( z0124-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.02.98 за N 124/2564, що додаються.
2. Документи про присвоєння ідентифікаційних номерів, що були
видані до набрання чинності цим наказом, уважати такими, що мають
силу картки фізичної особи - платника податків.
3. Головному управлінню обліку та державних реєстрів
платників податків (Сердюк Н.П.) подати цей наказ до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію.
4. Головному управлінню АІС "Податки" юридичних осіб (Семирга
М.І.) внести зміни до відповідного програмного забезпечення.
5. Управлінню справами (Коваленко В.В.) у 10-денний термін
після державної реєстрації цього наказу забезпечити тиражування
його та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
6. Головному управлінню масово-роз'яснювальної роботи (Сисоєв
В.О.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
опублікування в засобах масової інформації.
7. Скасувати накази Державної податкової адміністрації
України від 08.04.99 N 191 ( v0191225-99 ) "Щодо затвердження
Положення про порядок видачі довідки з ідентифікаційним номером
Державного реєстру фізичних осіб" та від 28.01.2000 N 35
( v0035225-00 ) "Про внесення змін до Положення про порядок видачі
довідки з ідентифікаційним номером Державного реєстру фізичних
осіб".
8. Цей наказ набирає чинності через місяць з дня його
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В.М.
Голова М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
21.12.2001 N 512
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2002 р.
за N 48/6336
Зміни та доповнення до Положення
про картку фізичної особи - платника податків ( z0124-98 )
1. Розділ 1 викласти у такій редакції: "1. Загальні положення
Це Положення встановлює вимоги до картки фізичної особи -
платника податків та порядок її видачі.
1.1. Положення про картку фізичної особи - платника податків
(далі - Положення) розроблено та запроваджується згідно із Законом
України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ).
1.2. Використання ідентифікаційних номерів обов'язкове для
громадян: які постійно мешкають в Україні, мають об'єкти оподаткування
і зобов'язані сплачувати податки та інші обов'язкові платежі; які не мають постійного місця проживання в Україні, але
відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян"
зобов'язані сплачувати податки в Україні; які відкривають рахунки в установах банків; дані про яких використовуються в інших інформаційних системах
України.
1.3. Присвоєння ідентифікаційних номерів здійснюється
Державною податковою адміністрацією України на підставі
відомостей, поданих підприємствами, установами, організаціями всіх
форм власності, уключаючи Національний банк України та його
установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, та
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності,
виконавчими комітетами місцевих рад, іншими органами та фізичними
особами згідно із заповненими обліковими картками за формою
N 1 ДР. Фізичній особі - платнику податків та інших обов'язкових
платежів надається ідентифікаційний номер, який надсилається до
органу державної податкової служби за місцем проживання фізичної
особи, а особам, які не мають постійного місця проживання, - за
місцем отримання доходів чи за місцезнаходженням об'єкта
оподаткування. Про реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
(далі - Державний реєстр) видається картка фізичної
особи - платника податків.
1.4. У тексті Положення ( z0124-98 ) за винятком розділу 6 та
додатків до нього слова "картка фізичної особи - платника
податків" у всіх відмінках замінити словом "Картка" у відповідних
відмінках".
2. Розділ 2 викласти у новій редакції:
"2. Порядок видачі Картки
2.1. Для отримання Картки громадянин України пред'являє
паспорт громадянина України або паспортний документ, що містить
необхідні для реєстрації у Державному реєстрі реквізити, а саме:
прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце народження та
місце проживання (країна, область, район, населений пункт).
2.2. У виняткових ситуаціях (хвороба, відпустка, відрядження,
перебування в іншому регіоні країни та ін.) за бажанням
громадянина можлива видача Картки іншій особі при наявності
особистого паспорта цієї особи або її паспортного документа,
паспорта громадянина, на користь якого здійснюється видача Картки,
або його паспортного документа чи ксерокопії цього паспорта або
паспортного документа (з чітким зображенням) та нотаріально
засвідченного доручення на отримання Картки.
2.3. Картки неповнолітнім громадянам, незалежно від їх віку,
видаються одному з батьків при наявності свідоцтва про народження
дитини та особистого паспорта громадянина України одного з батьків
або його паспортного документа з визначеним місцем проживання і
відміткою про реєстрацію дитини.
2.4. Видача Картки іноземним громадянам здійснюється після
виконання вимог Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду через її територію, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року
N 1074 ( 1074-95-п ), зі змінами і доповненнями.
2.5. Іноземні громадяни реєструються і отримують Картку в
державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі при поданні паспортного
документа. Особи, які мають нотаріально засвідчене доручення на
отримання Картки замість іноземного громадянина, подають особистий
паспорт громадянина України або паспортний документ, паспортний
документ іноземного громадянина або його ксерокопію (з чітким
зображенням), у якому містяться такі дані: прізвище, ім'я, по
батькові, місце народження, місце проживання, дата народження, а
також нотаріально засвідчене доручення на отримання Картки.
2.6. Присвоєння ідентифікаційного номера здійснюється
Державною податковою адміністрацією України у двотижневий термін
від дня подання облікової картки фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів (форма N 1 ДР). Інформація
про присвоєння номера направляється каналами електронної пошти до
державного податкового органу за місцем реєстрації фізичної особи.
2.7. Картка виготовляється на спеціальному захищеному
матеріалі або роздруковується на паперовому носії.
2.8. Картка засвідчує ідентифікаційний номер особи, але не
замінює документ, що посвідчує особу.
2.9. Картка видається українською мовою.
2.10. Видача Картки реєструється в журналі за формою згідно з
додатком 1.
2.11. При видачі Картки працівник органів державної
податкової служби: пересвідчується в особі громадянина, який отримує Картку; звіряє інформацію Державного реєстру фізичних осіб з
паспортними даними фізичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний
номер; у разі виявлення розбіжностей у даних прізвища, ім'я, по
батькові або адресних даних до бази даних Державного реєстру
вносить правильні дані і видає Картку; якщо виявлено розбіжності в даті народження, то формуються
дані на присвоєння нового номера і Картка не видається.
2.12. При відновленні втрачених або зіпсованих Карток
громадянам видається дублікат.
2.12.1. Утраченими та зіпсованими вважаються Картки:
загублені, викрадені, пошкоджені тощо.
2.12.2. Видача дубліката Картки здійснюється органами
державної податкової служби України за заявою власника про втрату
оригіналу із зазначенням обставин утрати. На Картці, яка видається
замість втраченої, друкується слово "Дублікат".
2.13. Облік кількості виданих Карток здійснюється в органах
державної податкової служби за місцем їх видачі.
2.14. Особливості виготовлення та видачі Карток на
спеціальному захищеному матеріалі
2.14.1. Картки на спеціальному захищеному матеріалі
виготовляються централізовано Державною податковою адміністрацією
України.
2.14.2. Виготовлені Картки розсилаються до органів державної
податкової служби за місцем проживання фізичних осіб або за місцем
отримання доходів, чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування.
2.15. Вимоги до Карток на спеціальному захищеному матеріалі
2.15.1. Виготовлення Карток виконується на спеціальному
захищеному матеріалі з друкуванням незмінних реквізитів.
2.15.2. Змінні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові,
ідентифікаційний (особистий) номер, фотокартка розміром 3 х 4 см,
назва органу, де зареєстровано фізичну особу, код органу, де
зареєстровано фізичну особу, дата реєстрації та 2D штрих-код
друкуються безпосередньо під час виготовлення Карток.
2.15.3. Картка громадянам України видається без фотографії.
За бажанням громадянина України - платника податків можлива видача
Картки з фотографією. Картка без фотографії дійсна лише при
пред'явленні документа, що посвідчує особу.
2.15.4. Для видачі Картки з фотографією громадянин
зобов'язаний подати кольорову фотографію розміром 3 x 4 см або
сфотографуватись за допомогою цифрової фотокамери для одержання
відцифрованого образу особи.
2.15.5. Іноземним громадянам Картка видається з фотографією.
За бажанням іноземного громадянина можлива видача Картки без
фотографії.
2.15.6. Пред'явлення ідентифікаційного номера у вигляді
Картки з фотографією не потребує пред'явлення документа, що
посвідчує особу.
2.15.7. Зіпсованими вважаються Картки, на яких візуально
виявлено дефекти друку і ламінування, деформація, сторонні плями,
пошкодження".
3. У розділі 3: доповнити назву розділу словами "на спеціальному захищеному
матеріалі";
пункт 3.2 викласти у новій редакції:
"3.2. Облік виготовлених Карток здійснюється у Державній
податковій адміністрації Україні, а виданих - у органах державної
податкової служби за місцем їх видачі".
4. У розділі 4 доповнити назву розділу словами "до Карток на
спеціальному захищеному матеріалі".
5. У розділі 5 доповнити назву розділу словами "на
спеціальному захищеному матеріалі".
6. У розділі 6 доповнити назву розділу словами "на
спеціальному захищеному матеріалі".
7. Після розділу 6 доповнити Положення ( z0124-98 ) розділом
7 такого змісту:
" 7. Особливості видачі Картки на паперовому носії
7.1. Після присвоєння ідентифікаційного номера фізичній
особі, в разі відсутності Картки на спеціальному захищеному
матеріалі, видається Картка на паперовому носії.
7.2. Зразок Картки на паперовому носії наведено у додатку 6,
що додається".
Заступник начальника
Головного управління обліку
та державних реєстрів платників податків Н.Г.Калєніченко
Додаток 6
до Положення про картку
фізичної особи - платника
податків
КАРТКА
фізичної особи - платника податків
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби, що видав картку)
повідомляє, що____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) одержав(ла) ідентифікаційний номер XXXXXXXXXX, наданий Державною
податковою адміністрацією України згідно з даними, заповненими ним
(нею) в обліковій картці.
Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб _______________
(картка видана для пред'явлення до органів державної реєстрації,
установ банків та інших)
М.П. ________________ _________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали посадової
особи органу державної податкової
служби, що видала довідку)
NNNNN _________________________________
(дата видачі картки)
______________
Примітка. У картці графічне зображення:
XXXXXXXXXX - десятизначне число з Державного реєстру фізичних
осіб, NNNNN - реєстраційний номер видачі картки.
УВАГА! Картка видається у форматі А6.вгору