Документ z0029-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
27.12.2007 N 2313
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2008 р.
за N 29/14720

Щодо встановлення відповідності рівнів
рейтингових оцінок за шкалою міжнародного
рейтингового агентства Moody's Investors Service
рівням за Національною рейтинговою шкалою

Відповідно до статті 4-1 та пункту 36 частини другої статті 7
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від
26.04.2007 N 665 ( 665-2007-п ) "Про затвердження Національної
рейтингової шкали" Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити таку відповідність рівнів рейтингових оцінок за
національною українською шкалою міжнародного рейтингового
агентства Moody's Investors Service до рівнів за Національною
рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 26.04.2007 N 665 ( 665-2007-п ):
------------------------------------------------------------------ | Рівні рейтингових оцінок | Рівні рейтингових оцінок за | | за національною українською | Національною рейтинговою | | шкалою міжнародного | шкалою, яка затверджена | | рейтингового агентства | постановою Кабінету Міністрів | | Moody's Investors Service | України від 26.04.2007 N 665 | | | ( 665-2007-п ) | |----------------------------------------------------------------| | Довгострокові кредитні рейтинги | |----------------------------------------------------------------| | Aaa.ua | uaAAA | |--------------------------------+-------------------------------| | Aa.ua | uaAA | |--------------------------------+-------------------------------| | A.ua | uaA | |--------------------------------+-------------------------------| | Baa.ua | uaBBB | |--------------------------------+-------------------------------| | Ba.ua | uaBB | |--------------------------------+-------------------------------| | B.ua | uaB | |--------------------------------+-------------------------------| | Caa.ua | uaCCC | |--------------------------------+-------------------------------| | Ca.ua | uaCC | |--------------------------------+-------------------------------| | C.ua | uaC | |----------------------------------------------------------------| | Короткострокові кредитні рейтинги | |----------------------------------------------------------------| | UA-1 | uaK1 | |--------------------------------+-------------------------------| | UA-2 | uaK2 | |--------------------------------+-------------------------------| | UA-3 | uaK3 | |--------------------------------+-------------------------------| | UA-4 | uaK4 | ------------------------------------------------------------------
2. Визначення відповідності рівнів рейтингових оцінок за
глобальною шкалою міжнародного рейтингового агентства Moody's
Investors Service рівням за національною українською шкалою
міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service
здійснюється самим міжнародним рейтинговим агентством.
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити: подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції
України; публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії Бірюка С.О.
Т.в.о. Голови Комісії С.Бірюк
Протокол засідання Комісії
від 27 грудня 2007 р. N 65
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Білоусвгору