Документ z0004-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.05.2016, підстава - z0491-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 36 від 11.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 січня 1999 р.
за N 4/3297
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 189 ( z0491-16 ) від 16.03.2016 }
Про затвердження Положення про організацію роботи
цілителя, який здійснює медичну діяльність в
галузі народної та нетрадиційної медицини

З метою впорядкування роботи цілителя, який здійснює медичну
діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини згідно з
Основами законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про організацію роботи цілителя, який
здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної
медицини (додається). 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій довести дане Положення
до відома підвідомчих закладів та установ. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Богатирьову Р.В.
Міністр А.М.Сердюк
Затверджено
Наказ МОЗ України
11.02.98 N 36
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 січня 1999 р.
за N 4/3297
Положення
про організацію роботи цілителя, який здійснює медичну
діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини
I. Загальна частина
1. Це Положення визначає умови та організацію роботи цілителя
(особи, яка не має спеціальної медичної освіти, але володіє певним
обсягом професійних знань та вмінь в галузі народної та
нетрадиційної медицини). Згідно з Державним класифікатором професій (ДК 003-95,
( v0257217-95, va257217-95, vb257217-95), затверджений наказом
Держстандарту України 27.07.95 N 257) професія цілителя віднесена
до підрозділу молодших спеціалістів у галузі медицини. 2. Здійснювати професійну діяльність цілитель має право за
умови отримання спеціального дозволу (ліцензії) на медичну
діяльність у галузі народної та нетрадиційної медицини у порядку,
встановленому наказом МОЗ України від 25.06.93 N 146 ( z0002-94 )
"Про надання спеціального дозволу Міністерства охорони здоров'я
України на медичну діяльність у галузі народної та нетрадиційної
медицини", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.94
за N 2/211. 3. У своїй роботі цілитель та лікар, під контролем якого
цілитель здійснює медичну діяльність, керуються законодавством про
охорону здоров'я, нормативно-правовими актами МОЗ України, а також
цим Положенням. 4. Цілитель надає допомогу населенню методами народної та
нетрадиційної медицини під контролем лікаря або в умовах
лікувального закладу.
II. Обов'язки та права
цілителя і лікаря, під контролем якого цілитель
здійснює медичну діяльність в галузі народної та
нетрадиційної медицини
1. Цілитель, який здійснює медичну діяльність в галузі
народної та нетрадиційної медицини, зобов'язаний: 1.1. Займатися медичною практикою в галузі народної та
нетрадиційної медицини за умови наявності спеціального дозволу
(ліцензії) МОЗ України під контролем лікаря або в умовах
лікувального закладу. 1.2. Здійснювати медичну практику, яка передбачена
спеціальним дозволом (ліцензією) МОЗ України, в обсязі та порядку,
встановлених законодавством. 1.3. Узгоджувати свої дії щодо надання консультативної та
лікувальної допомоги пацієнтам з лікарем-спеціалістом. 1.4. Вести облікову документацію (журнал обліку
діагностично-лікувальних сеансів, процедур), де слід зазначати
паспортні дані пацієнтів (ПІБ, вік, стать, місце проживання),
діагностичний висновок, обсяг лікувальних процедур, спостереження
за динамікою стану здоров'я та висновок щодо ефективності наданого
лікування. 1.5. У разі відсутності діагностичного або лікувального
ефекту, виникненні будь-яких ускладнень від використання методів
народної та нетрадиційної медицини - забезпечити консультацію
лікаря-спеціаліста або направити пацієнта до лікувального закладу
з метою надання кваліфікованої медичної допомоги. 1.6. Постійно підвищувати рівень кваліфікації у галузі основ
медичних знань та володіння методами народної та нетрадиційної
медицини за програмами, затвердженими Міністерством охорони
здоров'я України. 1.7. Дотримуватись норм і правил санітарно-епідемічного
режиму. 1.8. Знати принципи медичної етики та деонтології і неухильно
дотримуватися їх.
2. Лікар, який контролює медичну діяльність цілителя в галузі
народної та нетрадиційної медицини (крім виконання обов'язків,
покладених на лікаря законодавством, кваліфікаційними вимогами за
конкретною лікарською спеціальністю), зобов'язаний: 2.1. Визначати показання та протипоказання для призначення
пацієнтам лікування методами народної та нетрадиційної медицини
при наданні медичної допомоги в кожному конкретному випадку. 2.2. Організувати комплексний процес діагностики та
лікування, складати план обстеження пацієнта з метою отримання в
мінімальний термін повної та достовірної діагностичної інформації. 2.3. Вести медичну документацію (за формами N 025/у, N 003/у)
згідно з вимогами МОЗ України та контролювати оформлення облікової
документації цілителем. 2.4. Проводити об'єктивізований методами медичного контролю і
статистики аналіз ефективності використання в медичній практиці
методів народної та нетрадиційної медицини. 2.5. Забезпечити умови для запобігання виникненню ускладнень,
які можуть призвести до погіршення стану здоров'я пацієнтів при
лікуванні методами народної та нетрадиційної медицини. 2.6. Забезпечити своєчасну кваліфіковану допомогу пацієнту в
разі виникнення будь-якого ускладнення стану здоров'я.
3. Лікар, який контролює медичну діяльність цілителя в галузі
народної та нетрадиційної медицини (крім прав лікаря, обумовлених
законодавством, кваліфікаційними вимогами за конкретною лікарською
спеціальністю, ліцензією), має право: 3.1. Припинити або заборонити, за потреби, застосування
методів народної та нетрадиційної медицини, які цілитель
використовує при лікуванні хворого. 3.2. Вносити пропозиції щодо змін в організації роботи
цілителя. 3.3. Виступати з пропозицією про анулювання або припинення
дії спеціального дозволу (ліцензії) МОЗ України на медичну
практику цілителя при наявності порушень, які могли призвести до
погіршення стану здоров'я пацієнтів при лікуванні методами
народної та нетрадиційної медицини.
III. Відповідальність
цілителя і лікаря, під контролем якого цілитель
здійснює медичну діяльність в галузі народної та
нетрадиційної медицини
Цілитель і лікар, під контролем якого цілитель здійснює
медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини, у
встановленому законодавством порядку несуть відповідальність за: 1) дії, які призвели до шкідливих наслідків для здоров'я
пацієнта; 2) достовірність облікових та звітних даних; 3) порушення чинного законодавства щодо надання медичної
допомоги та порядок здійснення підприємницької діяльності.вгору